Prof. mr. Jaap Sijmons
j.g.sijmons@uu.nl
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:59


Leeropdracht
Privaatrechterlijk Gezondheidsrecht
Leerstoel van Gezondheidsrecht
Benoemingsdatum 07-12-2006
Oratiedatum 31-10-2007
Profiel

Jaap Sijmons (1959) verricht onderzoek op het terrein van het gezondheidsrecht, zowel op het privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke gezondheidszorg. Beide gebieden zijn immers nauw met elkaar vervlochten. Op deze terreinen verzorgt hij ook onderwijs in de masterfase. Het gezondheidsrecht is een veld sterk in ontwikkeling. Het daagt uit tot kritische analyse en vraagt telkens om nieuwe oplossingen, waarbij de rechtswetenschap kan helpen. Voor het onderzoek zie de publicatielijst.

Jaap Sijmons combineert de leeropdracht met de functie als advocaat (partner) bij Nysingh advocaten-notarissen NV, waar hij de sectie Gezondheidszorg leidt. Hij is verder lid van de redactie van Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, lid van het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en lid van de Gezondheidsraad (Beraadsgroep Gezondheidsethiek en Gezondheidsrecht).

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:59
Alle publicaties
  2015 - Artikelen
Sijmons, J.G. & Hubben, J.H. (2015). Revitalisering medisch tuchtrecht?. Nederlands Juristenblad (38), (pp. 2673-2677) (5 p.).
Sijmons, J.G. (2015). Sturen in de zorg met zorgverzekering - De perikelen rond de wijziging van art. 13 Zorgverzekeringswet. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 14 (3), (pp. 88-93) (5 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Sijmons, J.G. (2015). Inleiding. Preadvies 2015 Vereniging voor Gezondheidsrecht - Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel, terug- en vooruitblik (pp. 13 - 30) (17 p.). Den Haag: SDU.
Sijmons, J.G. (2015). Kwaliteit zorginstellingen. Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (pp. 1169-1193) (24 p.). Deventer: Kluwer.
Sijmons, J.G. (2015). Paragraaf 2.3.2 NZa. In A.C. Hendriks & M.J.C.E. Blondeau (Eds.), Bestuurlijk gezondheidsrecht - Mastermonografieën staats- en bestuursrecht (pp. 36-44). Deventer: Wolter Kluwer.
Sijmons, J.G. (2015). Paragraaf 2.3.3 ACM. In A.C. Hendriks & M.J.C.E. Blondeau (Eds.), Bestuurlijk gezondheidsrecht (pp. 67-78). Deventer: Wolter Kluwer.
Sijmons, J.G. (2015). Paragraaf 3.1 Toelating WTZi. In A.C. Hendriks & M.J.C.E. Blondeau (Eds.), Bestuurlijk gezondheidsrecht (pp. 95-99). Deventer: Wolter Kluwer.
Sijmons, J.G. (2015). Paragraaf 3.3 WBMV en 3.5 WMG. In A.C. Hendriks & M.J.C.E. Blondeau (Eds.), Bestuurlijk gezondheidsrecht (pp. 125-134). Deventer: Wolter Kluwer.
Sijmons, J.G. (2015). Wet klachtrecht cliënten zorgsector. In T. van den Ende, D. Engberts, L. Kalkman-Bogerd & H. Linders (Eds.), Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (pp. 1147-1167) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Sijmons, J.G. (2015). Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In T. van den Ende, D. Engberts, L. Kalkman-Bogerd & H. Linders (Eds.), Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (pp. 1251-1269) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Sijmons, J.G. (2015). Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In T. van den Ende, D. Engberts, L. Kalkman-Bogers & H. Linders (Eds.), Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (pp. 435-483) (48 p.). Deventer: Kluwer.
  2015 - Boekbesprekingen
Ploem, M.C. & Sijmons, J.G. (2015). Boekrecensie 'H.J.J. Leenen et al., Handboek Gezondheidsrecht'. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 7, (pp. 596-600) (4 p.).
  2015 - Annotaties
Sijmons, J.G. (2015). Annotatie Rechtbank Midden-Nederland 8 april 2015 (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015/6). (13 p.).
Sijmons, J.G. (2015). Annotatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 december 2014 (Gezondheidszorg Jurisprudentie 2015/3). (16 p.).
  2014 - Artikelen
Sijmons, Jaap (2014). De NZa onder vuur, redactioneel commentaar. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (7), (pp. 539) (1 p.).
Sijmons, Jaap & Hubben, J.H. (2014). De Tweede Evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 38 (4), (pp. 264-281) (18 p.).
Sijmons, Jaap (2014). Duty to recontact, Genen en Gezondheidsrecht. Biowetenschappen en Maatschappij, 33, (pp. 53) (1 p.).
Sijmons, Jaap (2014). Gezondheidsrecht in beweging. Juncto (26.1), (pp. 7-8).
Sijmons, Jaap (2014). Hoe blind is het recht? Genen en Gezondheidsrecht. Biowetenschappen en Maatschappij, 33, (pp. 69-72).
Sijmons, Jaap (2014). Kroniek rechtspraak Wet marktordening gezondheidszorg. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (8), (pp. 676-690).
van de Ende, T., Kastelein , W. & Sijmons, Jaap (2014). Nieuwe bestuursstructuur door integrale tarieven 2015?. Medisch Contact, (pp. 8-10).
Hubben, J.H., Sijmons, Jaap & Winter, H.B. (2014). Nieuwe context voor de Wet BIG op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (37), (pp. 1604-1606).
Sijmons, Jaap (2014). Tweede evaluatie van de wet brengt minpunten aan het licht. Wet BIG moet worden opgefrist. Medisch Contact, 2014 (3), (pp. 97-99) (3 p.).
Sijmons, Jaap (2014). Voorwoord. In Casu, 22 (1), (pp. 3) (1 p.).
  2014 - Annotaties
Sijmons, Jaap (2014). Annotatie bij College van Beroep voor het bedrijfsleven 9 januari 2014, AWB 12/1025.
  2013 - Artikelen
Sijmons, J.G. (2013). Beschikken over organen na overlijden: organen als collectieve nalatenschap. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 30 (7), (pp. 259-266) (8 p.).
Sijmons, J.G. & Dekker, C.T. (2013). Continuïteit van zorg en zorgspecifieke fusietoetsing. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2, (pp. 136-145) (10 p.).
Hondius, E.H. & Sijmons, J.G. (2013). Patientenrechtegesetz: geneeskundige behandeling in Duits Burgerlijk Wetboek. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 7, (pp. 637-651) (15 p.).
  2013 - Boeken
Sijmons, J.G. (2013). Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. (440 p.). Den Haag: ZonMw.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Sijmons, J.G. (2013). Die juristische und praktische Wirklichkeit der Freiheit im Gesundheitsrecht. In P. Heusser & J. Weinzirl (Eds.), Medizin und die Frage nach dem Menschen - Wittener Kolloquium für Humanismus, Medizin und Philosophie (Band 1) (pp. 101-114) (14 p.). Würzburg: Königshausen & Neumann.
Sijmons, J.G. & Sluijters, B. (2013). Kwaliteitswet zorginstellingen (Hoofdstuk XIV). In G.R.J. de Groot (Eds.), Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (pp. 1183-1203) (21 p.). Deventer: Kluwer.
Sijmons, J.G. & Sluijters, B. (2013). Wet klachtrecht clïenten zorgsector (hoofdstuk XIII). In G.R.J. de Groot (Eds.), Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (pp. 1161-1179) (19 p.). Deventer: Kluwer.
Sijmons, J.G. & Sluijters, B. (2013). Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Hoofdstuk XVI). In G.R.J. de Groot (Eds.), Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (pp. 1265-1281) (17 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Voordrachten / lezingen
J.G. Sijmons (08-04-2013) ‘Actualiteiten Gezondheidsrecht’
J.G. Sijmons (27-06-2013) ‘Juridisch aspecten (actief) informeren familieleden bij genetisch onderzoek’
J.G. Sijmons (04-04-2013) ‘Juridische aspecten zorgcontractering 2014’
J.G. Sijmons (26-09-2013) ‘Juridische zorg en overige aspecten zorgcontractering’
J.G. Sijmons (26-02-2013) ‘Medische missers en Greep op de zorg’
J.G. Sijmons (20-02-2013) ‘Medische missers, juridische treffers. Aansprakelijkheid in de zorg’
J.G. Sijmons (07-10-2013) ‘Wet kwaliteit klachten en geschillen gezondheidsrecht’
J.G. Sijmons (28-11-2013) De aansprakelijkheid van de huisarts
J.G. Sijmons (28-05-2013) Overige wetswijzigingen aan de hand van de agenda VWS’ Van Systemen naar mensen (‘dankzij meer regels’?)
J.G. Sijmons (09-10-2013) SIOO leergang “De juridische dimensie”
  2012 - Artikelen
Sijmons, J.G. (2012). Boekbespreking J. Legemaate, Wikken en Wegen, gezondheidsrecht in beweging (oratie Amsterdam UvA). Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (pp. 87-89) (3 p.).
Sijmons, J.G. (2012). De escalerende Nationale ombudsman, redactioneel commentaar. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 3, (pp. 187) (1 p.).
Sijmons, J.G., Rosingh, J. & van de Kemanade-van der Veur, M. (2012). Disfunctioneren tijdig aangepakt. Medisch Contact, 5 (67), (pp. 264-266) (3 p.).
Sijmons, J.G. (2012). Kroniek rechtspraak Wet marktordening gezondheidszorg. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 6, (pp. 490-502) (13 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Sijmons, J.G. (2012). Dochter met uitblijvende menstruatie. Bundel Huisarts tussen individu en familie, Morele dillema’s in de huisartsenpraktijk (pp. 59) (1 p.). Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
Sijmons, J.G. (2012). Le statut juridique du corps humain Rapport Général. Travaux de l’Association Henri Capitant Journées suisses Tome LIX 2009, Le droit de la santé : aspects nouveaux (pp. 23-37) (15 p.). Brussel/Parijs: Groupe de Boeck s.a, Bruylant et LB2V.
  2012 - Voordrachten / lezingen
J.G. Sijmons (23-11-2012) Kwaliteit in zorg en markt
J.G. Sijmons (20-09-2012) Lezing
J.G. Sijmons (18-10-2012) Lezing
J.G. Sijmons (16-02-2012) Lezing: ‘Rechten van de cliënt: Wet clientenrechten zorg (Wcz) en beginselenwet’
J.G. Sijmons (06-11-2012) Lezing: 'De weg naar kostenreductie en verhoging van zorgkwaliteit. Privacyvraagstukken‘
  2011 - Annotaties
Sijmons, J.G. (11-11-2011). 2012, , (Annotatie bij uitspraak Governancecommissie Gezondheidszorg).
  2010 - Artikelen
Sijmons, J.G. (2010). Maatschappelijk ondernemen en toezicht op publieke belangen in de zorg?. RegelMaat (3), (pp. 123-136) (14 p.).
Sijmons, J.G. (2010). Recensie B.C. van Beers, Persoon en lichaam in het recht (diss. VU). Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2, (pp. 163-166) (4 p.).
Sijmons, J.G. (2010). Spooknota's en andere ficties. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2010, (pp. 347) (1 p.).
Sijmons, J.G. & Schalken, T.M. (2010). WUBHV in de eindfase: waar bleef de vertrouwelijkheid?. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2010 (3), (pp. 180-186) (7 p.).
Sijmons, J.G. & Derckx, V.L. (2010). Zorg aan vreemdelingen zonder papieren: een chronisch gebrek?. Nederlands Juristenblad (27), (pp. 1747-1754) (8 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Sijmons, J.G. (2010). De aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders voor schade bij de cliënt, Grondrechten in de gezondheidszorg. Liber Amicorum voor prof. mr. J.K.M. Gevers (pp. 211-220) (10 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  2010 - Annotaties
Sijmons, J.G. (28-01-2010). Gj 2010, Awb 06/720, 08/531,, ().
  2009 - Artikelen
Sijmons, J.G. (2009). De Wet op de medische keuringen herzien? De tweede evaluatie. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1 (2009), (pp. 19-25) (6 p.).
Sijmons, J.G. (2009). Fade Out NZa. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 8 (2009), (pp. 587-587) (1 p.).
Sijmons, J.G. & Hubben, J.H. (2009). Herpositionering van ziekenhuis en vrijgevestigd medisch specialist in hun civielrechtelijke verhouding. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1 (2009), (pp. 2-16) (14 p.).
Sijmons, J.G. (2009). Kroniek Wet Marktordening Gezondheidszorg 2008. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 5 (2009), (pp. 369-376) (7 p.).
Sijmons, J.G. (2009). Naschrift bij artikel Tolman (AV&S 2009/3, pp. 132-137). Aansprakelijkheid verzekering en schade, 3 (2009), (pp. 138-138) (1 p.).
Sijmons, J.G. (2009). Reactie op FJR 2009, 3. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 1 (31), (pp. 15-16) (2 p.).
Sijmons, J.G. & Hubben, J.H. (2009). Verzekering en behandeling: door de wetgever gescheiden domeinen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 5 (2009), (pp. 380-383) (3 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Sijmons, J.G. (2009). Anonymat du donneur de gamètes selon le droit néerlandais. In B. Feuillet-Liger (Eds.), Procréation médicalement assistée et anonymat (pp. 231-238) (7 p.). Brussel: Bruylant.
Sijmons, J.G. (2009). WTZi. In B. Sluijters (Eds.), Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (pp. 181-225) (44 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Rapporten
Sijmons, J.G. & Hubben, J.H. (2009). Zorgbouw (z)onder toezicht, Advies aan College bouw zorginstellingen inzake de normering en toezicht op kwaliteit in zorgbouw. (75 p.). Utrecht: College bouw zorginstellingen.
  2008 - Artikelen
Sijmons, J.G., Ottenvanger, J.P., Fehse, K.I.A. & Hilberts, A.H. (2008). Concernvorming van een ziekenhuis en verzelfstandiging van zorggerelateerde onderdelen: Zwolle als voorbeeld. Medisch Contact, 8 (2008), (pp. 328-328) (1 p.).
Sijmons, J.G. & Hubben, J.H. (2008). De zelfstandig gevestigde medisch specialist op een gewijzigd juridisch speelveld. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Studenteneditie, 152 (2008), (pp. 104-106) (2 p.).
Sijmons, J.G. (2008). Kroniek jurisprudentie wet tarieven gezondheidszorg en Wet marktordening gezondheidszorg. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 4 (2008), (pp. 263-275) (12 p.).
  2008 - Boeken
Sijmons, J.G. (2008). De stimulerende middelen van de wetgever. Ontwikkelingen in het gezondheidsrecht, Oratie Universiteit Utrecht. (32 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Sijmons, J.G. & van den Ende, T.A.M. (2008). De juridische herpositionering van de zorginstelling. Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg, Preadviezen Vereeniging Handelsrecht (pp. 1-102) (102 p.). Den Haag: SDU.
Sijmons, J.G. (2008). Zaken ‘buiten de handel’ terug in het burgerlijk recht?. In M. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 295-303) (8 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Annotaties
Sijmons, J.G. (14-01-2008). Gj 2008, 38, (AWB 07/510 13770).
Sijmons, J.G. (26-03-2008). TvGR 2009, , ().
  2007 - Artikelen
Sijmons, J.G. (2007). Kroniek rechtspraak Wet tarieven gezondheidszorg en Wet martkordening gezondheidszorg. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2, (pp. 117-130) (14 p.).
Sijmons, J.G. & van der Krans, A. (2007). Nieuwe modellen voor nieuwe ziekenhuisverhoudingen, Centrifugaal of centralistisch? Dat is de vraag. ZE magazine voor executives in de zorg, (pp. 15-18) (4 p.).
  2006 - Annotaties
Sijmons, J.G. (20-08-2006). TvGR 2007, , ().
  0 - Voordrachten / lezingen
J.G. Sijmons () Lezing: „Die Medizin und die Frage nach dem Menschen“
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:59
Nevenfuncties
 • Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof te Amsterdam, sedert 2014
 • Lid Gezondheidsraad sedert 2014
 • Bestuurslid Vereniging voor Gezondheidsrecht, sedert 2008, sedert april 2016 voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht
 • Lid Redactie Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, sedert 2009
 • Lid NVIC Commissie Ethiek
 • Lid Commissie Ethiek en recht (WER) van de VKGN sedert 2016
 • Lid The European Association of Health Law (EAHL), sedert 2016
 • Bestuurslid van de Stichting Derdengelden Nysingh advocaten
 • Docent bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) en Mei zakelijke bijeenkomsten
 • Lid bestuur Iona Stichting, Amsterdam (sedert 2012)
 • Voorzitter bestuur Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN), sedert 2014
 • Lid Raad van Advies Vrije Hogeschool
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:59
Volledige naam
Prof. mr. J.G. Sijmons Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7124
Telefoonnummer afdeling 030 253 7153
Gegenereerd op 2018-03-21 15:57:59
Laatst bijgewerkt op 07-02-2018