Publicaties

2022

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H., van der Beek, J., Mönch, M., & Toll, S. (2022). Psychosociale problemen bij dyslexie en dyscalculie. Logopedie, 35(5), 20-27.
Toll, S., van der Beek, J., Mönch, M., & van Luit, H. (2022). De psychosociale aspecten van een leerstoornis. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 61(5), 242-254.
Kaskens, J., Goei, S. L., Van Luit, J. E. H., Verhoeven, L., & Segers, E. (2022). The Roles of Arithmetic Fluency and Executive Functioning in Mathematical Problem-Solving. The Elementary School Journal, 123(2), 271-291. https://doi.org/10.1086/721771
van Luit, H. (Developer). (2022). Dyscalculie, Deel 4: Rekenangst. Web publication/site, Medilex.
van Luit, H. (Developer). (2022). Dyscalculie, Deel 3: Aanpak in de klas. Web publication/site, Medilex.
Zwart, D. P., Goei, S. L., Van Luit, J. E. H., & Noroozi, O. (2022). Nursing students’ satisfaction with the instructional design of a computer-based virtual learning environment for mathematical medication learning. Interactive Learning Environments, 1-16. https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2071946
Stolte, M., Oranje, B., van Luit, H., & Kroesbergen, E. (2022). Prepulse Inhibition and P50 Suppression in Relation to Creativity and Attention: Dispersed Attention Beneficial to Quantitative but Not Qualitative Measures of Divergent Thinking. Frontiers in Psychiatry, 13, 1-10. [875398]. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.875398
van de Weijer - Bergsma, E., van Luit, H., & Moeller, K. (2022). Sex differences in the association of math achievement with visual-spatial and verbal working memory: Does the type of math test matter? British Journal of Psychology, 113(3), 798-819. https://doi.org/10.1111/bjop.12562
Kaskens, J., Goei, S. L., Van Luit, J. E. H., Verhoeven, L., & Segers, E. (2022). Dynamic maths interviews to identify educational needs of students showing low math achievement. European Journal of Special Needs Education, 37(3), 432-446. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1889848

Vakpublicaties

van Luit, H., Mönch, M., van der Beek, J., & Toll, S. (2022). Aandacht voor (faal)angst bij dyslexie en dyscalculie. Impuls & Woortblind Magazine, 9(3), 24-26.
van Luit, J. E. H. (2022). Dit is dyscalculie: Achtergrond en aanpak. (2e herziene druk ed.) LannooCampus.
van de Rijt, B., Giaxidis, L., & van Luit, H. (2022). Elk kind zijn eigen rekenkracht. De Wereld van het Jonge Kind, 50(3), 26-30. https://www.hjk-online.nl/rekenen/elk-kind-zijn-eigen-rekenkracht/
van Luit, H., Toll, S., van der Beek, J., & Mönch, M. (2022). Psychosociale steun bij een leerstoornis. De Pedagoog, 23(2), 12-13.
van Luit, H., van der Beek, J., Mönch, M., & Toll, S. (2022). Dyslexie of dyscalculie, niet fijn als je dat hebt. BalansKids, 9(2), 12-15.
van Luit, H., van der Beek, J., Mönch, M., & Toll, S. (2022). Omgaan met je leerstoornis. Balans magazine, 35(2), 18-19.
Zwart, D. P., van Luit, H., Goei, S. L., & Noroozi, O. (2022). Rekenen met digitaal leermateriaal in het beroepsonderwijs. Remediaal, 22, 64-70.
van Luit, H. (2022). Dyscalculie: Beleid en praktijk in het vo. Remediaal, 22, 18-23.
Ros, B., Hickendorff, M., Keijzer, R., & van Luit, H. (2022). Leer ze rekenen: Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs. (1 ed.) Ten Brink Uitgevers.

2021

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (2021). Foreword. In H. Faber (Ed.), Code green on dyscalculia: A guide for educators, parents, counselors, and other professionals (pp. 5-6). Notion Press.
van Luit, H. (2021). De ontwikkeling van de richtlijn dyslexie. In B. Toering, M. Van Druenen, & P. Ghesquière (Eds.), Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie (pp. 5-6). NIP, NVO, NKD, LBRT. https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/brede-vakinhoudelijke-richtlijn-dyslexie
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415048/Richtlijn_Dyslexie_V1_2021.pdf?sequence=1
Zwart, D. P., Goei, S. L., Noroozi, O., & Van Luit, J. E. H. (2021). The effects of computer-based virtual learning environments on nursing students’ mathematical learning in medication processes. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 16(1), 1-21. [4]. https://doi.org/10.1186/s41039-021-00147-x

Vakpublicaties

van der Beek, J., Mönch, M., Toll, S., & van Luit, H. (2021). Wegwijs in dyslexie : werkboek. (1 ed.) LannooCampus.
van der Beek, J., Mönch, M., Toll, S., & van Luit, H. (2021). Wegwijs in dyscalculie – Werkboek. Lannoo.
van der Beek, J., Mönch, M., Toll, S., & van Luit, H. (2021). Wegwijs in dyslexie en dyscalculie – Handleiding. Lannoo.
Ruijssenaars, A. J. J. M., van Luit, H., van Lieshout, E. C. D. M., & Kroesbergen, E. (2021). Handboek dyscalculie en rekenproblemen. Een dynamisch ontwikkelingsperspectief. Lemniscaat.
van Luit, H. (2021). Hoe help je een kind met dyscalculie? Jeugd in School en Wereld, 106, 18-21. https://www.jsw.nl/rekenen-wiskunde/hoe-help-je-een-kind-met-dyscalculie/
van Luit, H. (2021). Dyscalculie en dyslexie, twee zijden van één medaille. Balans magazine, 34(1), 32-33.
van Westerloo, A., & van Luit, H. (2021). Rekentips dyscalculie. BalansKids, 8(1), 11-13.

2020

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H. (2020). Ervaringen van intelligente kinderen met rekenproblemen: Boekbespreking van M. Milikowski: Dyscalculie en een hoog IQ. Elf leerzame verhalen. Balans magazine, 32(2), 48.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2020). Utrechtse Getalbegrip Toets 3.0. (3 ed.) Graviant scientific & educational books.
van Luit, J. E. H., & Mönch, M. E. (2020). Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0 . (3 ed.) Graviant scientific & educational books.
Zwart, D. P., Noroozi, O., Van Luit, J. E. H., Goei, S. L., & Nieuwenhuis, A. (2020). Effects of Digital Learning Materials on nursing students’ mathematics learning, self-efficacy, and task value in vocational education. Nurse Education in Practice, 44, [102755]. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102755
Kaskens, J., Segers, E., Goei, S. L., Van Luit, J. E. H., & Verhoeven, L. (2020). Impact of Children’s math self-concept, math self-efficacy, math anxiety, and teacher competencies on math development. Teaching and Teacher Education, 94, [103096]. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103096
Stolte, M., García, T., van Luit, J. E. H., Oranje, B., & Kroesbergen, E. H. (2020). The contribution of executive functions in predicting mathematic creativity in typical elementary school classes: A twofold role for updating. Journal of Intelligence, 8(2), [26]. https://doi.org/10.3390/jintelligence8020026

2019

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H. (2019). Verwonderd overdenken. Hoe moeilijk kan rekenen zijn? Graviant Publishing company.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387733/AFSCHEIDSREDE_Hans_van_Luit.pdf?sequence=1
Van Luit, J. E. H. (2019). Diagnostics of Dyscalculia. In A. Fritz, V. G. Haase, & P. Räsänen (Eds.), International handbook of mathematical learning difficulties: from the laboratory to the classroom (pp. 653-668). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97148-3_38
Stolte, M., Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. H. (2019). Inhibition, friend or foe? Cognitive inhibition as a moderator between mathematical ability and mathematical creativity in primary school students. Personality and Individual Differences, 142, 196-201. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.08.024

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2019). Het beleid van de overheid bij dyscalculie. Balans magazine, 32(2), 50-51.
van Luit, J. E. H. (2019). Leerlingen met dyscalculie. Hoe kan de directeur helpen? Basisschoolmanagement, 33(3), 20-23.
van Luit, J. E. H. (2019). Dyscalculie? School kan het verschil maken. Impuls & Woortblind Magazine, 5, 18-20.
Prast, E. J., Kaskens, J., Cijvat, I., & van Luit, J. E. H. (2019). Differentiëren in het rekenonderwijs: Afstemmen op onderwijsbehoeften. JSW : jeugd in school en wereld, 103(5), 12-15.
van Luit, J. E. H. (2019). Begeleiden bij dyscalculie. Beter Begeleiden, 13(1), 36-40.

2018

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., Benvenuto, G., González San Martin, I., Lanciano, N., & Passolunghi, M. C. (2018). Test di valutazione precoce della competenza matematica: Uno strumento per l'infanzia e la primaria. Anicia. https://doi.org/10.14668/886709326
van Luit, J. E. H., van der Beek, J. P. J., & Toll, S. W. M. (2018). Rekenbeleving meten in psychodiagnostisch onderzoek. VVO-magazine, 37(3), 6-12.
van Luit, J. E. H., van der Beek, J. P. J., & Toll, S. W. M. (2018). Reactie op reactie: Het gebruik van de RBS in psychodiagnostisch onderzoek. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 57, 294-295.
Van Luit, J. E. H., & Toll, S. W. M. (2018). Associative Cognitive Factors of Math Problems in Students Diagnosed With Developmental Dyscalculia. Frontiers in Psychology, 9, [1907]. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01907
Prast, E. J., van de Weijer, E., Miočević, M., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2018). Relations between mathematics achievement and motivation in students of diverse achievement levels. Contemporary Educational Psychology, 55, 84-96. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2018.08.002
Friso-van Den Bos, I., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2018). Counting and Number Line Trainings in Kindergarten: Effects on Arithmetic Performance and Number Sense. Frontiers in Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00975
Xenidou-Dervou, I., van Luit, J. E. H., Kroesbergen, E. H., Friso-van Den Bos, I., Jonkman, L. M., van der Schoot, M., & Van Lieshout, E. C. D. M. (2018). Cognitive predictors of children's development in mathematics achievement: A latent growth modeling approach. Developmental Science, 21(6), [e12671]. https://doi.org/10.1111/desc.12671
Toll, S. W. M., van der Beek, J. P. J., & van Luit, J. E. H. (2018). De RBS; Een nieuw instrument om rekenbeleving te meten. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 57, 180-191.
Prast, E. J., Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2018). Differentiated instruction in primary mathematics: Effects of teacher professional development on student achievement. Learning and Instruction, 54, 22-34. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.01.009

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2018). Dyscalculie! Wat nu? Didactief, 48(9), 46-47.
van Luit, J. E. H. (2018). Stem remedial teaching af op aanwezige kennis bij leerling met dyscalculie. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 26(4), 16-19.
van Luit, J. E. H. (2018). Dit is dyscalculie: Achtergrond en aanpak. LannooCampus.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Bunck, M. J. A., Terlien, E., van Groenestijn, L. M., Toll, S. W. M., & Van Luit, J. E. H. (2017). Observing and analyzing children’s mathematical development, based on action theory. Educational Studies in Mathematics, 96(3), 289-304. https://doi.org/10.1007/s10649-017-9763-6
Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2017). De frequentie van verklarende factoren bij leerlingen met dyscalculie. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 56, 122-135.
van Luit, J. E. H. (2017). Dyscalculie: Questions & answers. Balans magazine, 30(3), 49.
Zwart, D. P., Van Luit, J. E. H., Noroozi, O., Goei, S. L., & Cheng, M. (Ed.) (2017). The effects of digital learning material on students’ mathematics learning in vocational education. Cogent Education, 4(1), [1313581]. https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1313581
Timmerman, H. L., Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2017). The relation between math self-concept, test and math anxiety, achievement motivation and math achievement in 12 to 14-year-old typically developing adolescents. Psychology, Sociey, & Education, 9(1), 89-103. https://doi.org/10.21071/psye.v9i1.13854
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/351010/27.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2017). Kennisplein lezersvragen: Dyscalculie. Balans magazine, 30(3), 49.

2016

Wetenschappelijke publicaties

Zwart, D. P., van Luit, J. E. H., & Goei, S. L. (2016). Empowering vocational math teachers by using digital learning material (DLM) with workplace assignments. In Y. Cai, S. L. Goei, & W. Trooster (Eds.), Stimulation and serious games for education (pp. 81-97). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0861-0_6
Ruijssenaars, A. J. J. M., & van Luit, J. E. H. (2016). Rekenen. In K. Verschueren , & H. Koomen (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context (pp. 53-70). Garant.
Toll, S., Kroesbergen, E., & Van Luit, J. E. H. (2016). Visual working memory and number sense: Testing the double deficit hypothesis in mathematics. British Journal of Educational Psychology, 86(3), 429-445. https://doi.org/10.1111/bjep.12116
van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H., Jolani, S., & van Luit, J. E. H. (2016). The Monkey game: A computerized verbal working memory task for self-reliant administration in primary school children. Behavior Research Methods, 48(2), 756-771. https://doi.org/10.3758/s13428-015-0607-y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/341995/Monkey.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kaskens, J. M. M., Cijvat, I., van Luit, H., van de Weijer, E., & Compagnie-Rietberg, C. W. (2016). Groei in rekenen. Didactief, 46(8), 54-55.
van Luit, J. E. H. (2016). Dyscalculie kan soms samengaan met dyslexie. Remediaal, 16(4-5), 10-15.
van Luit, J. E. H. (2016). Dyscalculie in het vo en mbo. In J. E. H. van Luit, M. V. J. Veenman, H. W. Bakker-Renes, & C. M. Fennis-Poort (Eds.), Hulp bij leerproblemen; Rekenen en Wiskunde (pp. 1-9). Betelgeuze.
van de Weijer, E., van Luit, J. E. H., Prast, E. J., Kroesbergen, E. H., Kaskens, J. M. M., Compagnie-Rietberg, C. W., Cijvat, I., & Logtenberg, H. (2016). Differentieren in het rekenonderwijs. Hoe doe je dat in de praktijk? Graviant scientific & educational books.

Overige resultaten

Prast, E. J., van de Weijer, E., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2016). Effecten van een nascholingstraject over differentiatie in het rekenonderwijs op de rekenprestaties van basisschoolleerlingen.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Toll, S. W. M., van der Beek, J. P. J., & van Luit, J. E. H. (2015). Emotionele rekenbeleving: Rekenles positiever beleven. JSW : jeugd in school en wereld, 4, 18-21.
van Luit, J. E. H. (2015). Good math education in kindergarten cannot prevent dyscalculia. Journal of Psychology and Education, 10(2), 43-60.
David, C., Dobrean, A., & van Luit, J. E. H. (2015). Psychometric properties of Early Numeracy Test in Romanian language; Preliminary data. Transylvanian Journal of Psychology, 16(1), 57-69.
van Luit, J. E. H. (2015). Van rekenproblemen naar dyscalculie. In J. Knot-Dickscheit, A. M. N. Huyghen, J. J. M. Janssen, W. J. P., I. Haaksma, & I. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging (pp. 79-88). Acco Uitgeverij.
van de Weijer, E., Kroesbergen, E. H., Prast, E. J., & van Luit, J. E. H. (2015). Validity and reliability of an online visual-spatial working memory task for self-reliant administration in school-aged children. Behavior Research Methods, 47, 708-719. https://doi.org/10.3758/s13428-014-0469-8
Aunio, P., Heiskari, P., van Luit, J. E. H., & Vuorio, J-M. (2015). The development of early numeracy skills in kindergarten in low-, average- and high-performance groups. Journal of Early Childhood Research, 13, 3-16. https://doi.org/10.1177/1476718X14538722
Enserink, R. S., van Luit, J. E. H., & Toll, S. W. M. (2015). Voorspellers van rekenvaardigheid: werkgeheugen en voorbereidende rekenvaardigheid. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54(1), 33-44.
Van Luit, J. E. H., & Toll, S. W. M. (2015). Remedial early numeracy education: Can children identified as having a language deficiency benefit? International journal of language & communication disorders, 50(5), 593-603. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12159
Prast, E. J., van de Weijer, E., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2015). Readiness-based differentiation in primary school mathematics: Expert recommendations and teacher self-assessment. Frontline Learning Research, 3(2), 90-116. https://doi.org/10.14786/flr.v3i2.163
Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. H. (2015). Verbal and visual-spatial working memory and mathematical ability in different domains throughout primary school. Memory and Cognition, 43(3), 367-378. https://doi.org/10.3758/s13421-014-0480-4
Friso-van den Bos, I., van Luit, J. E. H., Kroesbergen, E. H., Xenidou-Dervou, I., van Lieshout, E. C. D. M., van der Schoot, M., & Jonkman, L. M. (2015). Pathways of number line development in children: Predictors and risk for adverse mathematical outcome. Zeitschrift für Psychologie, 223(2), 120-128. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000210
Friso - van den Bos, I., Kroesbergen, E., van Luit, H., Xenidou-Dervou, I., Jonkman, L. M., Van der Schoot, M., & Van Lieshout, E. C. D. M. (2015). Longitudinal development of number line estimation and mathematics performance in primary school children. Journal of Experimental Child Psychology, 134, 12-29. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2015.02.002
Toll, S. W. M., Van Viersen, S., Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. H. (2015). The development of (non-)symbolic comparison skills throughout kindergarten and their relations with basic mathematical skills. Learning and Individual Differences, 38, 10-17. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.12.006
Kroesbergen, E., van Luit, H., & van Viersen, S. (2015). PASS-theory and Special Educational Needs: A European Perspective. In Cognition, intelligence, and achievement : a tribute to J.P. Das (pp. 245-265). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410388-7.00013-0

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2015). Het effect van breuken leren in het VMBO met ‘Hulp bij leerproblemen: Rekenen & wiskunde’. In J. E. H. van Luit, M. V. J. Veenman, H. W. Bakker-Renes, & C. M. Fennis-Poort (Eds.), Hulp bij leerproblemen; Rekenen en Wiskunde (pp. G0041: 1-7). (Hulp bij leerproblemen; Rekenen en Wiskunde ). Betelgeuze.
van Luit, J. E. H. (2015). Theoretische achtergrond van ‘Hulp bij leerproblemen: Rekenen-wiskunde’ in het voortgezet onderwijs. In J. E. H. van Luit, M. V. J. Veenman, H. W. Bakker-Renes, & C. M. Fennis-Poort (Eds.), Hulp bij leerproblemen; Rekenen en Wiskunde (pp. G0040: 1-7). (Hulp bij Leerproblemen: Rekenen en wiskunde). Betelgeuze.
van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., Araújo, M., Aguilar, M., Aragón, E., Ruiz, G., Navarro, J. I., Meancho, I., & Sedeño, M. G. (2015). Test de evaluaciόn de la competencia matemática temprana-revisado. Instituto de Orientaciόn Psicolόgica EOS.
van Luit, J. E. H. (2015). Van vwo naar vmbo vanwege dyscalculie. Balans magazine, 28(6), 4-5.
van Luit, J. E. H. (2015). Wat is het verschil tussen een ernstig rekenprobleem en dyscalculie? Impuls & Woortblind Magazine, 1(1), 10-12.
Toll, S. W. M., van der Beek, J. P. J., & van Luit, J. E. H. (2015). Emotionele rekenbeleving. Jeugd in School en Wereld, 101(4), 18-21.
van Luit, J. E. H., & Toll, S. W. M. (2015). Ondersteuning bij prille rekenproblemen vanaf de kleuterklassen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 23(3), 8-11.

Overige resultaten

Prast, E. J., Kroesbergen, E. H., van de Weijer, E., van Luit, J. E. H., & van Hooijdonk, M. (2015). Enhancing quality of math instruction with teacher professional development about differentiation.. Paper presented at EARLI 2015, Limassol, Cyprus.

2014

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (2014). Journal of Experimental Child Psychology. Journal of Experimental Child Psychology.
van Luit, H., Bloemert, J., Ganzinga, I., & Mönch, M. (2014). Protocol dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen: Tweede herziene druk. Graviant.
van Luit, H. (2014). Remediëring bij rekenzwakke kleuters met een beperking in werkgeheugen en/of intelligentie. In P. Goudena, R. de Groot, & J. Janssens (Eds.), Orthopedagogiek: State of the art (pp. 43-56). (O&A-reeks; Vol. 7). Garant.
van Luit, H. (2014). Introduction. In H. Faber (Ed.), Dyscalculia - a mathematics disorder - and math difficulties in Singapore (pp. v-vi). D-MD Assessment & Intervention.
Van der Molen, M. J., Henry, L. A., & Van Luit, J. E. H. (2014). Working memory development in children with mild to borderline intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 58(7), 637-650. https://doi.org/10.1111/jir.12061
Toll, S. W. M., & Van Luit, J. E. H. (2014). Explaining numeracy development in weak performing kindergartners. Journal of Experimental Child Psychology, 124, 97-111. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2014.02.001
Toll, S. W. M., & Van Luit, J. E. H. (2014). Effects of remedial numeracy instruction throughout kindergarten starting at different ages: Evidence from a large-scale longitudinal study. Learning and Instruction, 33, 39-49. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2014.03.003
Friso - van den Bos, I., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2014). Number sense in kindergarten children: Factor structure and working memory predictors. Learning and Individual Differences, 33, 23-29. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.05.003
Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2014). The developmental relationship between language and low early numeracy skills throughout kindergarten. Exceptional Children, 81(1), 64-78. https://doi.org/10.1177/0014402914532233
Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2014). Structurele ondersteuning aan kleuters met een achterstand in getalbegrip. Pedagogische Studiën, 91(2), 82-96.

Vakpublicaties

Toll, S., & van Luit, H. (2014). Vroege signalen van dyscalculie. JSW : jeugd in school en wereld, 99(2), 6-9.
van Luit, H. (2014). Hulp voor kind met dyscalculie. Balans magazine, 27(6), 24-27.
van Luit, H. (2014). Achterlopen met rekenen: Wat dan? Balans magazine, 27(5), 36-39.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/307760/Balans_5_2014.pdf?sequence=1
van Luit, H. (2014). Rekenproblemen? Stimuleren helpt! Balans magazine, 27(4), 16-19.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2013). Accelerating the early numeracy development of kindergartners with limited working memory skills through remedial education. Research in Developmental Disabilities, 34, 745-755.
van Luit, J. E. H. (2013). Dyscalculie bij kinderen in het basisonderwijs. In F. J. Prins, M. Clerkx, & R. de Groot (Eds.), Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool (pp. 281-300). Garant.
Friso - van den Bos, I., van der Ven, S. H. G., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2013). Working memory and mathematics in primary school children: A meta-analysis. Educational Research Review, 10, 29-44. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.05.003
Burny, E., Valcke, M., Desoete, A., & van Luit, J. E. H. (2013). Curriculum sequencing and the acquisition of clock-reading skills among Chinese and Flemish children. International Journal of Science and Mathematics Education, 11, 761-785.
van Luit, J. E. H. (2013). Goed kleuterrekenonderwijs kan dyscalculie niet voorkomen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 52, 350-362.
van Luit, J. E. H. (2013). Utrechts rekenonderzoek bij zwakke rekenaars: Inleiding op het thema. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 52, 292-294.
Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2013). The development of early numeracy ability in kindergartners with limited working memory skills. Learning and Individual Differences, 25, 45-54. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.03.006

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2013). De betekenis van het ‘Protocol ERWD VO’ voor leerlingen met rekenproblemen of dyscalculie. Euclides, 88(6), 287-288.
Prast, E. J., van Hooijdonk, M., van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2013). Wat vinden leerlingen van hun rekenlessen? Rekenen met plezier. Jeugd in School en Wereld, 98(2), 6-9.
Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2013). Kleuters met een rekenachterstand: Aandacht voor specifieke kenmerken. Volgens Bartjens, 33, 24-27.
Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2013). Rekenonderwijs aan kleuters met een achterstand: Een uitdaging! De Wereld van het Jonge Kind, 5, 4-7.
van Luit, J. E. H. (2013). Lees- en rekenproblemen, waar begint het? Balans magazine, 26(9), 26-29.

Overige resultaten

Prast, E., van de Weijer - Bergsma, E., Kroesbergen, E., & van Luit, H. (2013). What constitutes good differentiation in primary mathematics education? Results of an expert consensus procedure. Paper presented at JURE preconference of EARLI, Munich, Germany.
Prast, E., van de Weijer - Bergsma, E., Kroesbergen, E., & van Luit, H. (2013). Teacher self-assessment of differentiation strategies recommended by experts. Paper presented at EARLI 2013, Munich, Germany.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Toll, S. W. M., & van Luit, J. E. H. (2012). Early numeracy intervention for low-performing kindergartners. Journal of Early Intervention, 34, 243-264.
van Luit, J. E. H., Andel, R., & Toll, S. W. M. (2012). Met sprongen vooruit? Effectiviteit van een rekenhulpprogramma. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51, 265-275.
Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., & Aunio, P. (2012). Mathematical and cognitive predictors of the development of mathematics. British Journal of Educational Psychology, 82, 24-27. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2012.02065.x
van Luit, J. E. H., Bloemert, J., Ganzinga, E. G., & Mönch, M. E. (2012). Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen. Graviant.
Navarro, J. I., Aguilar, M., Marchena, E., Ruiz, A., Menacho, I., & van Luit, J. E. H. (2012). Longitudinal study of low and high achievers in early mathematics. British Journal of Educational Psychology, 82, 28-41.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H., & Toll, S. W. M. (2012). Individuele verschillen in de ontwikkeling van voorbereidende rekenvaardigheid. Zorgbreed, 9(35), 14-21.
van Luit, J. E. H., & Toll, S. W. M. (2012). Kleuterrekenen; Het belang van een goede basis. Zorgbreed, 9(36), 6-14.
van Luit, J. E. H. (2012). Protocol dyscalculie als leidraad voor diagnostiek. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(3), 16-21.
van Luit, J. E. H. (2012). Aanpakken vroege rekenproblemen; Signaleren achterblijvende telvaardigheid. De Wereld van het Jonge Kind, 39(6), 4-7.
van de Weijer-Bergsma, E., Prast, E. J., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2012). Afstemmen op onderwijsbehoeften: Gedifferentieerd rekenonderwijs. Volgens Bartjens, 31(4), 31-33.

Overige resultaten

Friso - van den Bos, I., van der Ven, S. H. G., Kroesbergen, E., & van Luit, J. E. H. (2012). Working memory and mathematics in primary school children: A meta-analysis. ISED Research Days, Utrecht, The Netherlands.
Friso - van den Bos, I., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2012). Training early numeracy skills in kindergarten: Comparing number sense and working memory trainings. Paper presented at JUnior REsearchers of EARLI conference, Regensburg, Germany.

2011

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H., & van der Molen, M. J. (2011). The effectiveness of Korean number naming on insight into numbers in Dutch students with mild mental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 32(5), 1941-1947.
van Luit, J. E. H. (2011). Difficulties with preparatory skills in kindergartners. International Journal of Disability, Development and Education, 58(1), 89-95.
Toll, S. W. M., van der Ven, S. H. G., Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2011). Executive functions as predictors of math learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 44(6), 521-532.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2011). Dyscalculie, what’s in a name? SpeZiaal. Zorg aan leerlingen van 4-16 jaar, 6(3), 6-9.
van Luit, J. E. H. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie. Niet voor diagnose en behandeling. Balans magazine, 24(3), 16-19.
van Luit, J. E. H. (2011). Jurisprudentie in zaak dyscalculie kan velen helpen. Balans magazine, 24(7), 33.

Overige resultaten

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., Navarro, J. I., & Aguilar, M. (2011). Test de Evaluaciόn Matemática Temprana (TEMT). Instituto de Orientaciόn Psicolόgica EOS.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., Naglieri, J. A., Taddei, S., & Franchi, E. (2010). PASS processes and early mathematics skills in Dutch and Italian kindergartners. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(6), 585-593.
van der Molen, M. J., van Luit, J. E. H., van der Molen, M. W., & Jongmans, M. J. (2010). Everyday memory and working memory in adolescents with mild intellectual disability. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 115(3), 207-217.
van Luit, J. E. H. (2010). Problemen met voorbereidende schoolse vaardigheden bij kleuters. In G. A. Bakker (Ed.), Spraak, taal en leren (pp. 62-83). Bohn Stafleu van Loghum.
Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., Naglieri, J. A., Franchi, E., & Taddei, S. (2010). A cross-cultural study of PASS-processes and preparatory mathematics. Journal of Psychoeducational Assessment, 28, 585-593.
van der Molen, M. J., van Luit, J. E. H., van der Molen, M. W., Klugkist, I. G., & Jongmans, M. J. (2010). Effectiveness of a computerised working memory training in adolescents with mild to borderline intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54(5), 433-447.
van Luit, J. E. H. (2010). Dyscalculie, een stoornis die telt. Een bewerking van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie’. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 49(11), 448-465.
van Luit, J. E. H. (2010). Inleiding: Spraak, taal en leren. In G. A. Bakker (Ed.), Spraak, taal en leren (pp. 10-17). Bohn Stafleu van Loghum.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2010). Dyscalculie, een stoornis om rekening mee te houden. JSW : jeugd in school en wereld, 95(3), 6-9.

Overige resultaten

van Luit, J. E. H. (2010). Dyscalculie, een stoornis die telt. Graviant.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/44940/Oratie_vanLuit%2520.pdf?sequence=1
Leseman, P. P. M., Verhagen, J., van Luit, J. E. H., & Messer, M. H. (2010). Verbal and visuo-spatial working memory predicting vocabulary and discourse comprehension in monolingual native Dutch and bilingual Turkish-Dutch 6-year-olds. Paper presented at Paper presented at the annual conference of the Society for the Scientific Study of Reading, Berlin, Germany.

2009

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H., Nelissen, J. M. C., & Peltenburg, M. C. (2009). Realistic mathematics education for young students with special educational needs. In O. Demir, & C. Celik (Eds.), Multimedia in education and special education (pp. 203-217). Nova Science.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2009). De Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised; Het belang van vroegtijdige signalering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 255-270.
van Luit, J. E. H., Nelissen, J. M. C., & Peltenburg, M. C. (2009). Learning mathematics by interaction in young students with special education needs. In J. B. Mottely, & A. R. Randall (Eds.), Early education (pp. 135-148). Nova Science.
Aunio, P., Hautamäki, J., Sajaniemi, N., & van Luit, J. E. H. (2009). Early numeracy in low-performing young children. British Educational Research Journal, 35(1), 25-46.
van Luit, J. E. H. (2009). The development of numeracy and effects of intervention in young children with special mathematical needs. In K. Linnanmäki, & L. Gustafsson (Eds.), Different learners - different math? (pp. 13-34). Abo Akademi press.
Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., van Lieshout, E. C. D. M., van Loosbroek, E., & van de Rijt, B. A. M. (2009). Individual differences in early numeracy: The role of executive functions and subitizing. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 226-236.
Ruijssenaars, A. J. J. M., & van Luit, J. E. H. (2009). Leerstoornissen. In G. Smeets, A. E. R. Bos, H. T. van der Molen, & P. Muris (Eds.), Klinische psychologie: Diagnostiek en therapie (pp. 553-588). Noordhoff.
van Luit, J. E. H. (2009). Nonverbal learning disabilities and arithmetic problems: The effectiveness of an explicit verbal instruction model. Advances in Learning and Behavioral Disabilities, 22, 265-289.
Kroesbergen, E. H., van der Ven, S. H. G., Kolkman, M. E., van Luit, J. E. H., & Leseman, P. P. M. (2009). Executieve functies en de ontwikkeling van (voorbereidende) rekenvaardigheid. Pedagogische Studiën, 86, 334-349.
van der Molen, M. J., van Luit, J. E. H., Jongmans, M. J., & van der Molen, M. W. (2009). Memory profiles in children with mild intellectual disabilities: Strenghts and weaknesses. Research in Developmental Disabilities, 30, 1237-1247.

Vakpublicaties

van Luit, H., & van de Rijt, B. A. M. (2009). Utrechtse Getalbegrip Toets - Revised. Graviant.
van Luit, J. E. H. (2009). Afscheid van Wim van Werkhoven - inleiding thema. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 235.
van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (2009). Toets(en) van getalbegrip in ontwikkeling. De Wereld van het Jonge Kind, 36(8), 40-43.

Populariserende publicaties

van Luit, J. E. H. (2009). De ontwikkeling van tellen en getalbegrip bij kleuters. www.rekenpilots.nl, 1-13. http://www.rekenpilots.nl

2008

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H. (2008). Diagnostiek van rekenproblemen en dyscalculie. In M. van Groenestijn, & P. Vedder (Eds.), Dyscalculie in discussie. Deel 2 (pp. 11-20). Koninklijke Van Gorcum.
van Luit, J. E. H., & Wenting, A. M. G. (2008). Algebra in de tweede klas van het HAVO; Een effectstudie. In H. W. Bakker-Renes, & C. M. Fennis-Poort (Eds.), Hulp bij leerproblemen; Rekenen-wiskunde (pp. G0042/1-G0042/12). Betelgeuze.
van Luit, J. E. H. (2008). Het handelen van de leraar als het om rekenproblemen gaat. In D. van der Aalsvoort (Ed.), De leraar als pedagoog en didacticus? Een balans vinden tussen pedagogisch sensitief en didactisch verantwoord handelen in het onderwijs (pp. 87-100). Garant.
van Luit, J. E. H. (2008). Diagnostisch onderzoek bij een pabostudent met dyscalculie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 376-383.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2008). Eerste voortgangsrapport hernormeringonderzoek UGT-R. LCTI.

Vakpublicaties

Wenting, A. M. G., & van Luit, J. E. H. (2008). Algebra in het tweede leerjaar van de havo; De effectiviteit van een remedierend programma. Remediaal, 8(4), 9-20.
van Luit, J. E. H., & Vugts, T. (2008). Onderzoek bij rekenproblemen en dyscalculie: Met je wiebelende tenen tot twintig tellen. Balans magazine, 21(5), 41-45.
van Luit, J. E. H. (2008). Met dyscalculie naar de Pabo. Anders/om, 55(2/3), 12-13-8-9.
van Luit, J. E. H. (2008). De gelukkige rekenklas: Koopmansrekenen, of toch maar niet? Balans magazine, 21(9), 36-39.

Overige resultaten

van der Molen, M. J., van Luit, J. E. H., Klugkist, I. G., van der Molen, M., & Jongmans, M. J. (2008). Language development in Dutch, Moroccan-Dutch, and Turkish-Dutch 3- to 6-year-olds: Interplay of input and ability. Paper presented at Paper presented to the Biennial conference of the International Society for Study of Behavior and Development, Würzburg, Germany.
van der Molen, M. J., van Luit, J. E. H., Klugkist, I. G., van der Molen, M., & Jongmans, M. J. (2008). Working memory remediation in adolescents with mild intellectual disabilities: its effect on memory, fluid intelligence, and scholastic abilities. Paper presented at Paper presented at the 7th European conference on Psychological Theory and Research on Mental Retardation and Cognitive Development Disabilities, Frankfurt am Main, Germany.

2007

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H. (2007). Vroegtijdige onderkenning van rekenproblemen. In A. Paternotte (Ed.), Dyscalculie (pp. 8-10). Balans Publicaties.
van Luit, J. E. H., & Leseman, P. P. M. (2007). Nonverbale leerstoornis: feit of fictie? In A. Vyt, M. A. G. Van Aken, J. Bijlstra, P. P. M. Leseman, & B. Maes (Eds.), Jaarboek Ontwikkelingspscychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie (pp. 21-34). Bohn Stafleu van Loghum.
van Luit, J. E. H. (2007). Op weg naar een protocol dyscalculie. Zorg Primair, 8(4), 2.
van Luit, J. E. H., & Paternotte, A. (2007). Met dyscalculie naar het VO; Aanpassingen hard nodig. In A. Paternotte (Ed.), Dyscalculie (pp. 23-25). Balans Publicaties.
van Luit, J. E. H. (2007). Twee tienen en zeven. Meer rekeninzicht met Koreaanse getalbenoeming. Balans magazine, 20(4), 34-35.
van der Molen, M. J., van Luit, J. E. H., Jongmans, M. J., & van der Molen, M. W. (2007). Verbal working memory in children with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 51(2), 162-169.
Kroesbergen, E. H., van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (2007). Working memory and early mathematics: possibilities for early identification of mathematics learning disabilities. Advances in Learning and Behavioral Disabilities, 20, 1-19.
van Luit, J. E. H., Markus, M. D., Boot, Z. J., & Luijs, K. P. W. (2007). De effectiviteit van alternatieve getalbenoeming bij licht verstandelijke gehandicapte kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 65-77.
van der Molen, M. J., van Luit, J. E. H., Jongmans, M. J., & van der Molen, M. W. (2007). Het werkgeheugen van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Kind en adolescent, 28(3), 135-148.
Ruijssenaars, A. J. J. M., & van Luit, J. E. H. (2007). Rekenen. In K. Verschueren, & H. Koomen (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (pp. 43-56). Garant.

Overige resultaten

Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2007, Aug 28). The role of executive functions in the development of preparatory math.
van Luit, J. E. H., & Aunio, P. (2007, Aug 28). The potential cognitive abilities in explaining the early numeracy performance.
van Luit, J. E. H. (2007, Aug 28). Working memory in children with special educational needs.
van der Molen, M. J., van Luit, J. E. H., Jongmans, M. J., & van der Molen, M. W. (2007, Aug 28). Working memory and short-term memory in children with mild intellectual disabilities.

2006

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H. (2006). Dyscalculie: Achtergronden, betekenis en handelingsconsequenties. In M. V. G. M. Dolk (Ed.), Dyscalculie in discussie (pp. 22-33). Koninklijke Van Gorcum.
van Luit, J. E. H. (2006). Dyscalculie in het VO. Remediaal, 6(4), 9-12.
Aunio, P., Hautamäki, J., Heiskari, P., & van Luit, J. E. H. (2006). The Early Numeracy Test in Finnish: Children's norms. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 369-378.
Aunio, P., Niemivirta, M., Hautamäki, J., van Luit, J. E. H., Shi, J., & Zhang, M. (2006). Young children's number sense in China and Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(5), 483-502.
van Luit, J. E. H., & Kroesbergen, E. H. (2006). Teaching metacognitive skills to students with matematical disabilities. In M. V. J. V. A. Desoete (Ed.), Metacognition in mathematics education (pp. 177-190). Nova Science.
van Luit, J. E. H. (2006). The development of early numeracy in children with special educational needs. In M. A. J.I. Navarro (Ed.), Learning math in childhood (pp. 61-80). University of Cadiz.
van Luit, J. E. H. (2006). Eindexamen zonder wiskunde voor leerling met dyscalculie op VMBO TL. Balans magazine, 19(5), 16-19.
van Luit, J. E. H., Caspers, M., & Karelse, A. (2006). Voorbereidende rekenvaardigheden van kinderen met een autisme spectrumstoornis. In G.M. van der Aalsvoort (Ed.), Ontwikkelen ingewikkeld? Vormen van diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen (pp. 97-109). SWP.

Vakpublicaties

van Luit, H., van de Rijt, B. A. M., & Aunio, P. (2006). Lukukastetesti kasikirja. Psykologien Kustannus Oy.

Overige resultaten

van Luit, J. E. H. (2006). The development of early numeracy in children with special mathematical needs. Paper presented at Keynote lecture presented at the International Symposium on Early Mathematics, Cádiz, Spain.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Dijkgraaf, B., & van Luit, J. E. H. (2005). Non-verbale leerstoornissen en rekenproblemen. Het effect van een verbale instructie: inleiding en methode. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44(3), 121-129.
van Luit, J. E. H., Kroesbergen, E. H., & Naglieri, J. A. (2005). Utility of the PASS theory and Cognitive Assessment System for Dutch children with and without ADHD. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 434-439.
Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2005). Effects of different forms of instruction on acquisition and use of multiplication strategies by children with math learning difficulties. In P. Ghesquière, & A.J.J.M. Ruijssenaars (Eds.), Learning disabilities: A challenge to teaching and instruction (pp. 161-181). (Studia Paedagogica; No. 40). Leuven University Press.
Aunio, P., Hautamäki, J., & van Luit, J. E. H. (2005). Mathematical thinking intervention programmes for preschool children with normal and low number sense. European Journal of Special Needs Education, 20(2), 131-146.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (2005). Utrechtse Getalbegrip Toets. Graviant.
Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2005). Constructivist mathematics education for students with mild mental retardation. European Journal of Special Needs Education, 20(1), 107-116.
van Luit, J. E. H., & Dijkgraaf, B. (2005). Non-verbale leerstoornissen en rekenproblemen. Het effect van een verbale instructie: resultaten en conclusie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44(4), 151-158.
Kanis, H., & van Luit, J. E. H. (2005). Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Logopedie en foniatrie, 73(5), 163-169.
van Luit, J. E. H. (2005). Bookreview Geef me de 5. Balans magazine, 18, 37.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2005). Gaan problemen met rekenen en lezen samen? De Wereld van het Jonge Kind, 33(1), 10-12.

Overige resultaten

Aunio, P., Sajaniemi, N., Hautamäki, J., & van Luit, J. E. H. (2005). Number sense of young children with special educational needs. 722. Abstract from 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nicosia, Cyprus.
Nelissen, J. M. C., & van Luit, J. E. H. (2005). Increasing student's acces to mathematics. Paper presented at Workshop University of Winsconsin, Realistic Mathematics Education Conference, Winsconsin.
van Luit, J. E. H. (2005). Which kind of interventions do young low performing children in mathematics need?. 721. Abstract from 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nicosia, Cyprus.
Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2005). Individual differences in young children´s mathematics. 722-723. Abstract from 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nicosia, Cyprus.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Aunio, P., Ee, J., Hautamäki, J., & van Luit, J. E. H. (2004). Young children's number sense in Finland, Hong Kong and Singapore. International Journal of Early Years Education, 12, 195-216.
van Luit, J. E. H. (2004). Rekenen met breuken in de brugklas van het VMBO; een effectstudie. In Bakker-Rennes, & C.M. Fennis-Poort (Eds.), Hulp bij bij leerproblemen; Rekenen-wiskunde (pp. G0041/1-G00441/5). Kluwer.
Ruijssenaars, A. J. J. M., van Luit, J. E. H., & van Lieshout, E. C. D. M. (2004). Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling. Lemniscaat.
Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., & Maas, C. J. M. (2004). Effectiveness of explicit and contructivist mathematics instruction for low-achieving students in the Netherlands. Elementary School Guidance and Counseling, 104, 233-251.
van Luit, J. E. H. (2004). Ontluikende rekenvaardigheid. Verloop, problemen en interventies. In P. Leseman, & A. Van der Leij (Eds.), Educatie in de voor- en vroegschoolse periode (pp. 106-118). HB Uitgevers.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2004). Als speciale kleuter tel je ook mee! In K. Groenwegen (Ed.), Nationale rekendagen 2003 (pp. 23-30). Freudental Intituut.
Kanis, H., & van Luit, J. E. H. (2004). Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Van Horen Zeggen, 45(2), 4-10.
van Luit, J. E. H., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2004). Dysalculie, zin en onzin. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 23(2), 3-8.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., & Naglieri, J. A. (2003). Mathematical learning difficulties and PASS cognitive processes. Journal of Learning Disabilities, 36, 574-582.
Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2003). Mathematics Interventions for Children with Special Educational Needs: A Meta-Analysis. Remedial and Special Education, 24, 97-114.
van Luit, J. E. H. (2003). Leerproblemen bij kleuters. In G. A. Bakker, M. H. Taal, D. M. C. B. Van Zeben-Van der Aa, J. Dewispelaere, H. Grietens, R. Vecht-Van den Berg, P. J. M. Verstijlen, & M. Van de Meulen-Van Dijk (Eds.), Handboek kinderen & adolescenten (pp. E030/1-E030/16). Bohn Stafleu van Loghum.
Kyttälä, M., Aunio, P., Letho, J. E., van Luit, J. E. H., & Hautamäki, J. (2003). Visuo-spatial working memory and early numeracy. Educational and Child Psychology, 20, 65-76.
van Luit, J. E. H., Kroesbergen, E. H., Engelsman, M., & van den Berg, A. E. M. (2003). Prevalentie van NLD in een rekenzwakke populatie en CAS-profielen van NLD. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 447-455.
van de Rijt, B. A. M., Godfrey, R., Aubrey, C., van Luit, J. E. H., Ghesquiere, P., Torbeyns, J., Hasemann, K., Tancig, S., Kavkler, M., Magajna, L., & Tzouriadou, M. (2003). The development of early numeracy in Europe. Journal of Early Childhood Research, 1, 155-180.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (2003). Boekbespreking van A. Desoete: Off-line metacognition in children with mathematics disabilities. Pedagogische Studiën, 79, 523-524.
van Luit, J. E. H. (2003). Jonge kinderen en dyscalculie. JSW : jeugd in school en wereld, 87(7), 6-9.
Keizer, M., Tielrooij, C., Velders, C., & van Luit, J. E. H. (2003). Speel eens een spelletje! Ouderbetrokkenheid bij rekenen in groep 4. Willem Bartjens, 22(3), 28-31.

2002

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H., & Kroesbergen, E. H. (2002). Behandeling van kinderen met rekenproblemen (vol. 5). In A. Vyt, M. van Aken, J. D. Bosch, R. J. van der Gaag, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Eds.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie (pp. 193-217). Bohn Stafleu van Loghum.
van Luit, J. E. H. (2002). Jonge kinderen en rekenproblemen. In A. J. J. M. Ruijssenaars, & P. Ghesquiere (Eds.), Dyslexie en dyscalculie: Ernstige problemen in het leren lezen en rekenen. Recente ontwikkelingen in onderkenning en aanpak (pp. 113-128). Acco.
Torbeyns, J., van den Noortgate, W., Ghesquière, P., Verschaffel, L., van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (2002). The development of early mathematical competence of 5- to 7-year-old children. A comparison between Flanders and the Netherlands. Educational Research and Evaluation, 8, 249-275.
Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2002). Teaching multiplication to low math performers: Guided versus structured instruction. Instructional Science, 30, 361-378.
van Luit, J. E. H. (2002). Dyscalculie: Stagnaties in het leren rekenen. In M. H. van IJzendoorn, & H. de Frankrijker (Eds.), Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 349-362). Bohn Stafleu van Loghum.
Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2002). Veranderingen in strategiegebruik bij het leren vermenigvuldigen: Effecten van een interventiestudie bij kinderen met rekenproblemen. Pedagogische Studiën, 79, 130-143.

Vakpublicaties

van Luit, H. (2002). Rekenwiskundeproblemen in de klas. In A. Rombouts (Ed.), Zorg op de KSE (pp. 21-23). KSE.
Jansen, C. M., van Luit, J. E. H., & Kroesbergen, E. H. (2002). Leren rekenen aan kinderen met PDD(-NOS). In A. Paternotte (Ed.), PDD-NOS (pp. 27-30). Balans Publicaties.
van Luit, J. E. H., & de Bruijn, M. (2002). Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. De Wereld van het Jonge Kind, 30, 89-92.
Kroesbergen, E. H., & van Luit, J. E. H. (2002). Problemen met vermenigvuldigen? JSW : jeugd in school en wereld, 86(6), 19-22.
van Luit, J. E. H. (2002). 'Slips en bugs'. Foutencategorieën bij rekenen. Balans Belang, 15(6), 25-27.

2001

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., & Hasemann, K. (2001). Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung (OTZ). Hogrefe.
van Luit, J. E. H., Joha, B. C., & Vermeer, A. (2001). Een analyse van de toepassing van het programma alternatieve denkstrategieën in het onderwijs aan dove kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 259-269.
Altena, G. T., van Luit, J. E. H., de Bruyn, M., & Nelissen, J. M. C. (2001). Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de 'Signaleringslijst Begaafdheid'. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40(11), 527-536.

Vakpublicaties

Wösten, A., Kramer, G., & van Luit, J. E. H. (2001). Is interactieve software ook echt interactief? JSW : jeugd in school en wereld, 86(4), 12-14.
de Bruijn, M., Altena, T., van Luit, J. E. H., & Nelissen, J. (2001). Op zoek naar talent. Didaktief & school, 31(8), 20-21.
van Luit, J. E. H. (2001). Rekenwiskundeproblemen in het VO; Vaardigheden in relatie met toepassingen. Balans Belang, 12(73), 35-37.
Frijlink, M., & van Luit, J. E. H. (2001). Rekenhulp voor Marokkaanse en Turkse leerlingen. JSW : jeugd in school en wereld, 85, 6-9.
Janssen, C. M., van Luit, J. E. H., & Kroesbergen, E. H. (2001). Leren rekenen aan kinderen met PDD(-NOS): Kenmerken van informatieverwerking. Balans Belang, 12, 12-15.

2000

Wetenschappelijke publicaties

van de Rijt, B. A. M., van Luit, J. E. H., & Hasemann, K. (2000). Zur Messung der frühen mathematischen Zahlbegriffsentwicklung. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogischen Psychologie, 32, 14-24.
Kroesbergen, E. H., van Luit, J. E. H., van der Ben, E., Leuven, N., & Vermeer, A. (2000). Meten van intelligentie bij kinderen met ADHD. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 25, 168-179.
Godfrey, R., van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (2000). Multilevel modelling; A case study on mathematics performance. In C. Aubrey, T. David, R. Godfrey, & L. Thompson (Eds.), Early childhood educational research (pp. 99-110). Routledge Falmer Press.
van Luit, J. E. H., & Schopman, E. A. M. (2000). Improving early numeracy of young children with special educational needs. Remedial and Special Education, 21, 27-40.
Janssen, C. M., van Luit, J. E. H., & Kroesbergen, E. H. (2000). Leren vermenigvuldigen aan kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 263-276.
Torbeyns, J., van de Rijt, B. A. M., van den Noortgate, W., van Luit, J. E. H., Ghesquière, P., & Verschaffel, L. (2000). Ontwikkeling van getalbegrip bij vijf- tot zevenjarigen. Een vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 118-131.

Vakpublicaties

Nelissen, J., Borghouts, C. J. G., Kunneman, M., Pluymakers, M., van Luit, J. E. H., de Bruin, M., & Altena, T. (2000). Signaleringslijst begaafdheid. SAC.
van Luit, J. E. H. (2000). Hoeveel dubbele Pokemon-kaarten? Over vroegtijdige onderkenning van rekenproblemen. Balans Belang, 12, 3-5.
van Luit, J. E. H. (2000). Reken maar! Het reken-wiskundeonderwijs handelingspsychologisch benaderd. JSW : jeugd in school en wereld, 84, 36-38.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Duijzer-Van Dijk, B. W., & van Luit, J. E. H. (1999). Onderwijs aan kinderen die zijn behandeld wegens een hersentumor. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38, 71-82.
van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1999). Effectiveness of the AEM program for teaching children early mathematics. Instructional Science, 26, 337-358.
Joha, D., van Luit, J. E. H., & Vermeer, A. (1999). Samen op PAD. Evaluatie van het Programma Alternatieve Denkstrategieën in het Nederlandse onderwijs aan dove kinderen. Graviant.
van Luit, J. E. H. (1999). Teaching mathematical thnking to children with special needs. In J. H. M. Hamers, J. E. H. van Luit, & B. Csapó (Eds.), Teaching and learning thinking skills (pp. 241-257). Swets & Zeitlinger.
Schopman, E. A. M., & van Luit, J. E. H. (1999). Counting strategies among kindergartners with special educational needs: An exploratory study. European Journal of Special Needs Education, 14, 61-69.
van Luit, J. E. H. (1999). Jonge kinderen en rekenproblemen. In T. Deckers, R. de Jong, & M. Voets (Eds.), Handboek leer- en gedragsproblemen in het primair onderwijs (pp. 1-18). Samsom.
van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1999). Milestones in the development of infant numeracy. Scandinavian Journal of Psychology, 40, 65-71.
van de Rijt, B. A. M., van Luit, J. E. H., & Pennings, A. H. (1999). The construction of the Utrecht early mathematical competence scales. Educational and Psychological Measurement, 59, 289-309.
Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H., & Csapó, B. (1999). Teaching and learning thinking skills. Swets & Zeitlinger.
van Luit, J. E. H., & Naglieri, J. A. (1999). Effectiveness of the MASTER program for teaching special children multiplication and division. Journal of Learning Disabilities, 32, 98-107.

Vakpublicaties

Joha, D., van Luit, J. E. H., & Vermeer, A. (1999). Samen op pad. Evaluatie van het programma alternatieve denkstrategieen in het Nederlands onderwijs aan dove kinderen. In opdracht van de Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove kinderen (FODOK). Charles Wright Millsfonds.
van Luit, J. E. H., & Schopman, E. A. M. (1999). Voorbereidend rekenen in het IOBK. Tijdschrift voor het Speciaal Onderwijs, 72, 252-257.
van Luit, J. E. H. (1999). Rekenproblemen of dyscalculie? Inside, 10, 3-9.

1998

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H., & Schopman, E. A. M. (1998). 'Rekenproblemen' bij in hun ontwikkeling bedreigde kleuters. In P. Ghesquiere, & A. J. J. M. Ruijsenaars (Eds.), Ernstige leer- en gedragsproblemen op school (pp. 93-109). Acco.
van Luit, J. E. H. (1998). Kinderen met leerproblemen. In L. Verschaffel, & J. Vermunt (Eds.), Het leren van leerlingen (Onderwijskundig lexicon, editie III) (pp. 155-171). Samson.
van Luit, J. E. H. (1998). Rekenproblemen in het basisonderwijs. In J. Baert (Ed.), Praktijkgids voor de basisschool (pp. 87-115). Kluwer.
van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1998). Effectiveness of the Additional Early Mathematics program for teaching children early mathematics. Instructional Science, 26, 337-358.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1998). Stimulation of early mathematical competence. In M. Beishuizen, K. P. E. Gravemeijer, & E. C. D. M. van Lieshout (Eds.), The role of contexts and models in the development of mathematical strategies and procedures (pp. 215-237). CD-B Press.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M., & Pennings, A. H. (1998). Utrechtse Getalbegrip Toets (2e herziene druk). Graviant.
van Luit, J. E. H., & Schopman, E. A. M. (1998). Als speciale kleuter tel je ook mee! Graviant.

1997

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H. (1997). Hulp bij reken-wiskundeproblemen in het voortgezet onderwijs. In H. W. Bakker-Renes, & C. M. Fennis-Poort (Eds.), Hulp bij leerproblemen (pp. G00401-G00406). Samsom H.D. Tjeenk Willink.
van Luit, J. E. H. (1997). Kinderen en vroege (leer)problemen. Stimulerende activiteiten voor nul- tot twaalfjarigen met een achterblijvende ontwikkeling. Graviant.
van Luit, J. E. H. (1997). A special mathematics training programme for multiplication and division. In J. H. M. Hamers, & M. T. Overtoom (Eds.), Teaching thinking in Europe (pp. 203-206). Sardes.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1997). Arithmetic help for toddlers: A specific program for teaching arithmetic. In J. H. M. Hamers, & M. T. Overtoom (Eds.), Teaching thinking in Europe (pp. 207-211). Sardes.

Vakpublicaties

van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1997). Wie tot tien kan tellen...; Over opsporing en aanpak van achterstand bij voorbereidende rekenvaardigheid. Praxis-bulletin, 15(2), 14-18.

1996

Wetenschappelijke publicaties

van de Rijt, B. A. M., van Luit, J. E. H., & Pennings, A. H. (1996). Rekenvaardigheden van kleuters (1). Onderzoek in het basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 219-233.
Schopman, E. A. M., & van Luit, J. E. H. (1996). Rekenvaardigheden van kleuters(2). Onderzoek bij in hun Ontwikkeling Bedreigde Kleuters. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 234-242.
van Dijk, W., & van Luit, J. E. H. (1996). Onderzoek leermiddelen in het speciaal onderwijs. CLU.
van Luit, J. E. H., & Nelissen, J. (1996). Novy pristup k vyuce u deti pristehovalcu (The new approach to education of the children of immigrants). Pedagogika, 45, 250-259.
Schopman, E. A. M., van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1996). Learning and transfer of preparatory arithmetic strategies among young children. Journal of cognitive education, 5, 117-131.
van Luit, J. E. H., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (1996). Rekenen en rekenproblemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 215-218.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (1996). Waarom is voor veel speciale kinderen het leren rekenen zo moeilijk? Inside, 7(3), 31-37.
van Luit, J. E. H., Haccou, R., & Kosterman, W. M. (1996). Supervisie in het kader van beroepsbekwaamheid in het orthopedagogisch werkveld. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 12, 266-273.
van Luit, J. E. H., Haccou, R., & Kosterman, W. M. (1996). Supervisie een verhaal apart. Commentaar op de Cohen de Lara-Kroon. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 12, 396-397.
van Luit, J. E. H. (1996). Cognitieve ontwikkeling van moeilijk lerende kinderen. In J. Omvlee, & E. Giesbert (Eds.), Moeilijk leren in perspectief (pp. 33-47). De Zonnegaard.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1996). Klaar voor de rekenles! Getalbegrip bij kleuters. JSW : jeugd in school en wereld, 80(7), 4-9.
van Luit, J. E. H., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (1996). Redactioneel. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 213.

1995

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, J. E. H. (1995). Rekenen. In J. E. H. van Luit, & A. Meijer (Eds.), Onderwijs aan kinderen met een leerachterstand (pp. 199-223). Uitgeverij Intro.
van Luit, J. E. H., & Meijer, A. (1995). Adaptief onderwijs voor kinderen met een leerachterstand. In J. E. H. van Luit, & A. Meijer (Eds.), Onderwijs aan kinderen met een leerachterstand (pp. 13-23). Uitgeverij Intro.
van Luit, J. E. H., & Meijer, A. (1995). Onderwijs aan kinderen met een leerachterstand. Een praktische leidraad in het kader van Weer Samen Naar School. Uitgeverij Intro.
Schopman, E. A. M., & van Luit, J. E. H. (1995). Young children's counting strategies: an observational study. European Early Childhood Education Research Journal, 3(2), 67-78.
Schraven, J. L. M., & van Luit, J. E. H. (1995). Technisch lezen. In J. E. H. van Luit, & A. Meijer (Eds.), Onderwijs aan kinderen met een leerachterstand (pp. 125-151). Uitgeverij Intro.
Hamers, J. H. M., van Luit, J. E. H., & Tissink, J. (1995). Leertoetsen voor Oudste Kleuters (LOK). Handleiding en Toetsen. OBD Hilversum.
Hamers, J. H. M., & van Luit, J. E. H. (1995). Ontwikkelingen in de diagnostiek van vier- tot vijfjarigen. In J. E. H. van Luit, & A. Meijer (Eds.), Onderwijs aan kinderen met een leerachterstand (pp. 24-41). Uitgeverij Intro.
van Luit, J. E. H., & van de Rijt, B. A. M. (1995). De Rekenhulp voor kleuters. Graviant.

Vakpublicaties

van Luit, J. E. H. (1995). Rekenonderzoek ten dienste van de schoolpraktijk. School en Begeleiding, 13(1), 38-40.
van Luit, J. E. H., & Lek, A. (1995). Jonge allochtone kinderen thuis stimuleren met voorbereidend rekenen. In I. Groenestege, & G. J. Legters (Eds.), Opstap Opnieuw: een modern gezinsstimuleringsprogramma voor kinderen in achterstandssituaties (pp. 119-137). FSW/Universiteit Utrecht.
van de Rijt, B. A. M., & van Luit, J. E. H. (1995). Rekenvaardigheid toetsen bij kleuters; zin of onzin? Willem Bartjens, 14(4), 22-26.

1994

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (1994). Rekenhulpprogramma voor kleuters. In W. van Werkhoven (Ed.), Onderwijsleerproblemen (pp. 82-94). ISOR.
van Luit, H. (1994). Boekbespreking van M.K. van der Heijden. Consistentie van aanpakgedrag. Een procesdiagnostisch onderzoek naar acht aspecten van hoofdrekenen. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 10, 400-403.
van Luit, H. (1994). Onderwijs aan kinderen met rekenproblemen. In W. van Werkhoven (Ed.), Onderwijsleerproblemen (pp. 66-81). ISOR.
van Luit, H. (1994). The effectiveness of structural and realistic arithmetic curricula in children with special needs. European Journal of Special Needs Education, 9, 16-26.
van Luit, H. (1994). Een overzicht van een orthopedagogische onderzoeksprogrammalijn naar oorzaken en behandelingsmogelijkheden van rekenproblemen. In W. H. J. van Bon, E. C. D. M. van Lieshout, & J. T. A. Bakker (Eds.), Gewoon, ongewoon, buitengewoon. Opstellen over leerproblemen (pp. 129-146). Lemniscaat.
van de Rijt, B. A. M., van Luit, H., & Pennings, A. H. (1994). Diagnostiek en behandeling van achterblijvende voorwaardelijke rekenvaardigheden bij kleuters. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 10, 13-25.
van Luit, H. (1994). Dealing with learning difficulties concerning addition and subtraction; Due to or despite the Little Person? In J. E. H. van Luit (Ed.), Research on learning and instruction of mathematics in kindergarten and primary school (pp. 328-343). Graviant Publishing company.
van Luit, H. (1994). A method to diagnose arithmetic disabilities. In J. E. H. van Luit (Ed.), Research on learning and instruction of mathematics in kindergarten and primary school (pp. 35-41). Graviant Publishing company.
van Luit, H. (1994). Research on learning and instruction of mathematics in kindergarten and primary school. Graviant Publishing company.
van Luit, H. (1994). Current trends in research on lear¬ning and instruction of mathematics. In J. E. H. van Luit (Ed.), Research on learning and instruction of mathematics in kindergarten and primary school (pp. 13-21). Graviant Publishing company.
van de Rijt, B. A. M., & van Luit, H. (1994). The results of different treatments on children's weak performance in preparatory and initial arithmetic. In J. E. H. van Luit (Ed.), Research on learning and instruction of mathematics in kindergarten and primary school (pp. 281-295). Graviant Publishing company.
van Luit, H., Pennings, A. H., & van de Rijt, B. A. M. (1994). De verantwoording van de Utrechtse Getalbegrip Toets. In W. van Werkhoven (Ed.), Onderwijsleerproblemen (pp. 122-147). ISOR.
Lek, A., Nelissen, J., Kaskens, J., van der Wulp, M., & van Luit, H. (1994). Kleuters opnieuw op stap. In M. Dolk, J. E. H. van Luit, & E. te Woerd (Eds.), Speciaal rekenen (pp. 167-178). Freudenthal instituut.

Vakpublicaties

van Luit, H., van de Rijt, B. A. M., & Pennings, A. H. (1994). Utrechtse Getalbegrip Toets: Handleiding en toets. Graviant.
van Luit, H., & Nelissen, J. M. C. (1994). Allochtone kleuters stimuleren binnen het gezin; OpStap-Opnieuw. Stimulans, 12(6), 9-11.
van Luit, H., & Compagnie-Rietberg, C. W. (1994). Begeleiden en remediëren van rekenproblemen. Als preventie en begeleiding je écht een zorg zijn. CPS.
van Luit, H. (1994). Speciaal rekenhulpprogramma vermenigvuldigen en verdelen: werkwijze en resultaten. In M. Dolk, J. E. H. van Luit, & E. te Woerd (Eds.), Speciaal rekenen (pp. 113-122). Freudental Intituut.
van de Rijt, B. A. M., & van Luit, H. (1994). Rekenvoorwaarden en telvaardigheden bij kleuters: toetsing en remediatie. In M. Dolk, J. E. H. van Luit, & E. te Woerd (Eds.), Speciaal rekenen (pp. 89-100). Freudental Intituut.
Dolk, M. L. A. M., van Luit, J. E. H., & te Woerd, E. (1994). Speciaal rekenen. Freudenthal instituut.

1993

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (1993). Boekbespreking van Ruijssenaars, A.J.J.M.: Rekenproblemen; theorie, diagnostiek en behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 9, 233-234.
van Luit, H. (1993). Een overzicht van praktijkrelevante producten in het bijzonder ten behoeve van het (remediërend) reken/wiskunde-onderwijs. ISOR.
van Luit, H. (1993). Boekbespreking van M. Baltussen: 7 Trainingsvarianten van rekenproblemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 299-300.
Tissink, J., Hamers, J. H. M., & van Luit, H. (1993). Learning potential tests with domain-general and domain-specific tasks. In J. H. M. Hamers, K. Sijtsma, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Eds.), Learning potential assessment; theoretical, methodological and practical issues (pp. 243-266). Swets & Zeitlinger.

Vakpublicaties

van Luit, H., Kaskens, J., & van de Krol, R. (1993). Speciaal rekenhulpprogramma verdelen. Graviant.
van Luit, H., Kaskens, J., & van de Krol, R. (1993). Speciaal rekenhulpprogramma vermenigvuldigen. Graviant.
van Luit, H. (1993). Remedial teaching bij kinderen met rekenproblemen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 1(2), 13-16.
van Luit, H. (1993). Problemen bij het aanvankelijk rekenen. In J. De Smet (Ed.), Leerstoornissen (pp. 7-9). Ter Eecken.

1992

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (1992). De effectiviteit van traditionele (structuur verlenende) en realistische rekenwiskunde-methoden bij kinderen in het speciaal onderwijs. In A. J. J. M. Ruijssenaars, & J. H. M. Hamers (Eds.), Rekenen als probleem Acco.
van Luit, H. (1992). Leren vermenigvuldigen en verdelen aan kinderen met rekenproblemen: Een rekenhulpprogramma nader beschouwd. In A. J. J. M. Ruijssenaars, & J. H. M. Hamers (Eds.), Rekenen als probleem (pp. 129-147). Acco.
van Luit, H., & Compagnie-Rietberg, C. W. (1992). De rekenman; Een Gestalt ter discussie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 31, 38-42.

Vakpublicaties

van Luit, H. (1992). Boekbespreking van J. Nelissen: Achterblijvers. Willem Bartjens, 11(4), 44.
van Luit, H. (1992). Gediagnostiseerde rekenproblemen effectief remediëren. School en Begeleiding, 10(35), 30-33.
van Luit, H. (1992). Kinderen en leerproblemen. Kosmos.

1991

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H., & Compagnie-Rietberg, C. W. (1991). Afrekenen met problemen bij het optellen en aftrekken: dankzij of ondanks de rekenman? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30, 32-44.
van Luit, H. (1991). Rekenblokken: De discrepantie tussen uitgangspunten en inhoud. In J. J. van Kuyk, & J. F. M. Claessen (Eds.), De grensverleggende basisschool (pp. 171-174). Wolters-Noordhoff.
Hamers, J. H. M., Hessels, M. G. P., & van Luit, H. (1991). Leertest voor Etnische Minderheden: Handleiding en test. Swets & Zeitlinger.
Baltussen, M. W. J., van Lieshout, E. C. D. M., & van Luit, H. (1991). Rekenproblemen en de mogelijkheden van zelfinstructie, in het bijzonder computerondersteunde zelfinstructie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30, 535-549.

Vakpublicaties

van Luit, H. (1991). Wat zwakke rekenaars kunnen leren van het Speerpunt Rekenen. In M. Dolk, & E. Feijs (Eds.), Deskundigheid (pp. 55-63). OW & OC.
Kaskens, J., & van Luit, H. (1991). Leren vermenigvuldigen en verdelen. KPC Groep.

Populariserende publicaties

van Luit, H. (1991). Leerstoornissen. In D. Baum, & S. Graham-Jones (Eds.), Kinderen en gezondheid (pp. 63). Kosmos.

1990

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H., & Kaskens, J. (1990). Leren vermenigvuldigen en verdelen aan kinderen met rekenproblemen. In M. Boekaerts, & E. De Corte (Eds.), Onderwijsleerprocessen (pp. 47-65). ITS.
van Luit, H., Hamers, J. H. M., & Tissink, J. (1990). Leertests met curriculumgebonden taken. In M. K. van der heijden, & J. Rispens (Eds.), Zorgverbreding en afgrenzing (pp. 121-129). Swets & Zeitlinger.
van Luit, H. (1990). Onderwijs aan kinderen met rekenproblemen. In Symposium leerstoornissen (pp. 42-54). ISOR.
van Luit, H., Meijer, A., & Hoogeveen, T. G. (1990). Onderwijs aan kinderen die moeilijk leren. Intro.
van Luit, H., & Meijer, A. (1990). Rekenonderwijs. In J. E. H. van Luit, A. Meijer, & T. G. Hoogeveen (Eds.), Onderwijs aan kinderen die moeilijk leren (pp. 154-183)
in den Kleef, H. M. T., & van Luit, H. (1990). Leesonderwijs. In J. EH. van Luit, A. Meijer, & T. G. Hoogeveen (Eds.), Onderwijs aan kinderen die moeilijk leren (pp. 104-153). Intro.
Hamers, J. H. M., & van Luit, H. (1990). Leergeschiktheid. In J. E. H. van Luit, A. Meijer, & T. G. Hoogeveen (Eds.), Onderwijs aan kinderen die moeilijk leren (pp. 34-46). Intro.

Vakpublicaties

van Luit, H., & Kaskens, J. (1990). Reactie op 'Artikel in SO nader beschouwd'. Speciaal Onderwijs, 63, 160.
van Luit, H. (1990). Supplement bronnenboek methoden rekenen/wiskunde. KPC Groep.
Ruesink, N., Hoogeveen, H., & van Luit, H. (1990). Naar zelfstandig rekenwerk? School en Begeleiding, 7(27), 65-71.

1989

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H., & Meijer, A. (1989). Een kwantitatieve vergelijking van het aanleren van opgaven met tientaloverschrijding uit twee rekenprogramma’s voor het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen, 20(1&2), 2-17.
van Luit, H. (1989). Self-instructional training for remediating arithmetic deficits in EMR- and LD-children. In J. J. Dumont, & H. Nakken (Eds.), Learning disabilities. Vol. 2 (pp. 139-148). Swets & Zeitlinger.
van Luit, H. (1989). Instructie aan leerlingen met (ernstige) rekenproblemen. Pedagogische Studiën, 66(4), 137-146.
van Luit, H. (1989). De auditieve analyse proef. In J. H. M. Hamers (Ed.), Bijdragen aan de orthopedagogiek in het bijzonder de leerstoornissen: 's Hertogenbosch (pp. 147-157). Malmberg.
van Luit, H. (1989). Remediëring van rekenproblemen: De noodzaak van een eenduidig gesequentieerd curriculum in combinatie met zelfinstructie. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 5(1), 4-17.
Stoffers, L. M., Hamers, J. H. M., Hessels, M. G. P., & van Luit, H. (1989). Derde interimverslag van het project Leertest voor Etnische Minderheden. ISOR.
Hamers, J. H. M., van Luit, H., & Hessels, M. G. P. (1989). Leertest voor Etnische Minderheden. Eindrapport deel A. ISOR.

Vakpublicaties

van Luit, H., & van der Krol, R. (1989). Supplement speciaal rekenhulpprogramma optellen en aftrekken tot 1000. Graviant.
van Luit, H., & van de Krol, R. (1989). Speciaal rekenhulpprogramma optellen en aftrekken tot 1000. Graviant.
van Luit, H., & Kaskens, J. (1989). Invoeringsprogramma speciaal onderwijs nader beschouwd. Speciaal Onderwijs, 62, 271-276.
van Luit, H. (1989). De inzet van rekenhulpprogramma’s in het onderwijs. Schoolmanagement, 2(9), 155-159.
van Luit, H. (1989). Bronnenboek methoden rekenen/wiskunde. KPC Groep.
van Luit, H. (1989). Bronnenboek hulpprogramma’s rekenen/wiskunde. KPC Groep.
Kaskens, J., van Luit, H., Sonsma, F., & Spaans, G. (1989). Over vijf remediërende rekenpakketten; Een analyse. CPS.
Kaskens, J., & van Luit, H. (1989). Vijf remediërende rekenpakketten: Een sterkte-zwakte analyse. School en Begeleiding, 6(22), 52-55.
Kaskens, J., & van Luit, H. (1989). Leren vermenigvuldigen en verdelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Speciaal Onderwijs, 62(9), 286-293.

1988

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H., Hamers, H. J. M., & Hessels, M. G. P. (1988). Eerste interimverslag van het project Leertest voor Etnische Minderheden. ISOR.
van Luit, H. (1988). Remediëring van rekenproblemen bij leerlingen uit het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 27(6), 274-287.
Tissink, J., Hamers, J. H. M., & van Luit, H. (1988). Eerste interimverslag Diagnostische leertaken voor kleuters. ISOR.
Van Luit, J. E. H. (1988). The necessity for a self-instruction training to help impulsive children with arithmetic difficulties. European Journal of Psychology of Education, 3(1), 241-243. https://doi.org/10.1007/BF03326373

Vakpublicaties

van Luit, H., Kaskens, J. M. M., & Theunissen, M. (1988). Leren vermenigvuldigen en verdelen. ISOR.
van Luit, H. (1988). Naar een verfijning van de ‘Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool’ (5) ten behoeve van het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 7(2), 39-43.
van Luit, H. (1988). Naar een verfijning van de ‘Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool’ (4) ten behoeve van het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 7(1), 13-17.
van Luit, H. (1988). Een leerling met rekenproblemen. PCO-Magazine, 14(21), 12-13.
van Luit, H. (1988). ‘Handle with care’ nader beschouwd; een boekbespreking. School en Begeleiding, 5(17), 18-19.
van Luit, H. (1988). De (adjunct-)schoolleider (V)SO als intern begeleider. Schoolmanagement, 1(4).
van Luit, H. (1988). Naar een verfijning van de ‘Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool’ (3) ten behoeve van het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 6(4), 17-20.
van Luit, H. (1988). ‘Realistisch’ reken-wiskundeonderwijs in het speciaal onderwijs? School en Begeleiding, 5(17), 15-18.
van Luit, H. (1988). Naar een verfijning van de ‘Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool’ (2) ten behoeve van het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 6(3), 23-26.
Kaskens, J., van Luit, H., Sonsma, F., & Spaans, G. S. (1988). Rekenproblemen: Voorkomen en ermee omgaan. CPS.
Hessels, M. G. P., Hamers, J. H. M., & van Luit, H. (1988). Tweede interimverslag van het project Leertest voor Etnische Minderheden. ISOR.

1987

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (1987). Teaching impulsive children with arithmetic deficits in special education: A self-instructional training program. European Journal of Special Needs Education, 2, 237-246.
van Luit, H. (1987). The use of self-instruction in teaching impulsive learning disabled and educable mentally retarded children with arithmetic deficits. In R. Zazzo (Ed.), Le functionnement de l’enfant à l’école (pp. 275-276). University of Poitiers.
van Luit, H. (1987). Rekenproblemen in het speciaal onderwijs. Katholieke Universiteit Nijmegen.

Vakpublicaties

van Luit, H. (1987). Vermenigvuldigen en delen. Speciaal Onderwijs, 60(1), 6-10.
van Luit, H. (1987). Naar een verfijning van de ‘Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool’ (1) ten behoeve van het speciaal onderwijs. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 6(2), 3-8.
Lubbers, E. J., & van Luit, H. (1987). Rekenen en rekenproblemen; Orthodidactische hulp. De Pijler, 14(3), 11-13.
van der Aalsvoort, G., & van Luit, H. (1987). Het ontwikkelen van een goede toelatingsprocedure bij de aanmelding van kinderen voor het speciaal onderwijs. School en Begeleiding, 4(15), 50-54.
van der Aalsvoort, G., & van Luit, H. (1987). Orthodidactische en orthopedagogische aspecten van begeleiden van leerprocessen. In H. Bonarius (Ed.), Handboek leerlingbegeleiding Samsom.

1986

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (1986). Strategietraining bij probleemrekenaars in het mlk- en lom-onderwijs. In J. R. M. Gerris (Ed.), Pedagogisch onderzoek in ontwikkeling. Opvoedingsprocessen, gezinsproblemen, leren, diagnostiek en probleemgedrag (pp. 133-148). ITS.
van Luit, H. (1986). Het gebruik van methode van zelfinstructie in het onderwijs aan impulsieve leerlingen met rekenproblemen. Pedagogisch tijdschrift, 11(2), 99-104.
van Luit, H. (1986). Een rekenmethoden-vergelijk ten behoeve van het speciaal onderwijs. In J. E. H. van Luit, & J. van de Bron (Eds.), Praktikum instrumentariumgebruik (pp. 74-91). ISOR.

1985

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H., & van der Aalsvoort, G. (1985). Learning subtraction in a special school: A self-instructional training strategy for educable mentally retarded children with arithmetic deficits. Instructional Science, 14, 179-189.
van Luit, H. (1985). De effectiviteit van de methode van zelfinstructie op de rekenvaardigheid van leerlingen met rekenproblemen in het speciaal onderwijs. In F. Goffree (Ed.), Onderzoek en (leerplan)ontwikkeling ten behoeve van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool (pp. 62-66). SLO.

Vakpublicaties

van Luit, H. (1985). Het gebruik van de methode van zelfinstructie in het rekenonderwijs aan impulsieve leerlingen. Zit Stil, 4(16), 21.
van der Aalsvoort, G., & van Luit, H. (1985). Begeleiding van rekenonderwijsvernieuwing op een school voor speciaal onderwijs in het kader van het project ‘Werken met handelingsplannen’. School en Begeleiding, 2(8), 14-19.

1984

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (1984). Gerichte instructie met behulp van taakanalyse in het onderwijs aan kinderen met rekenproblemen. In J. ahlers (Ed.), Handboek basisonderwijs (pp. 3.1/1-3.1/18). Bohn Stafleu Van Loghum Slaterus.
van Luit, H. (1984). Interimverslag van het project ‘De effectiviteit van de methode van zelfinstructie op de rekenvaardigheid van leerlingen met rekenproblemen in het speciaal onderwijs’. Katholieke Universiteit Nijmegen.

Vakpublicaties

van Luit, H., Sonsma, F., & Spaans, G. (1984). Rekenproblemen: Begeleiden en remedieren. CPS.

1983

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H., & van der Aalsvoort, G. (1983). Het effect van de zelfinstructieprocedure als strategie bij het oplossen van cijfersommen door kinderen van een LOM-school. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 22(9), 437-448.
van Luit, H. (1983). De methodiek van zelfinstructie als trainingsvorm in het onderwijs aan kinderen met rekenproblemen. In J. J. Beishuizen, C. Hamaker, B. van Hout Wolters, & K. B. Koster (Eds.), Onderwijsleerprocessen: Tekstverwerking, probleem oplossen en leermoeilijkheden (pp. 179-187). Swets & Zeitlinger.

Vakpublicaties

van Luit, H. (1983). Rekenen met behulp van zelfinstructie en specifiek rekenmateriaal. De Pijler, 10(1), 21-22.

1982

Vakpublicaties

van Luit, H. (1982). Speciaal Onderwijs Rekenhulp Pogramma: Een experimenteel rekenhulpprogramma met betrekking tot optel- en aftrekopgaven onder de honderd. Katholieke Universiteit Nijmegen.

1981

Wetenschappelijke publicaties

van Luit, H. (1981). Zelfinstructie: Een procedure ten behoeve van het aanvankelijk rekenonderricht in het speciaal onderwijs. Katholieke Universiteit Nijmegen.
van Luit, H. (1981). De ontwikkeling van rekenvaardigheid van rekenzwakke leerlingen in het aanvankelijk MLK-onderwijs met behulp van de zelfinstructieprocedure. Katholieke Universiteit Nijmegen.