Cursussen

Ik verzorg ieder jaar gemiddeld vier post hbo/wo-cursussen (Orthopedagogen, RT, IB) ‘Dyscalculie en rekenproblemen’ voor Kwalitatieve Workshops en Cursussen (3 dagdelen);

Ik verzorg verder per jaar mede twee post hbo-cursussen (RT en IB) ‘Behandeling van dyscalculie’ voor de landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers (6 dagdelen in totaal, waarvan ik er 1 verzorg);

Ik lever bijdragen aan conferenties en bijeenkomsten van onder andere LBRT, Medilex, Balans en Samenwerkingsverbanden van scholen (gemiddeld twee activiteiten per maand) 

Verdere niet UU-gebonden werkzaamheden

Lid redactie losbladig remediërend programma ‘Hulp bij leerproblemen: Rekenen/wiskunde’;

Lid Wetenschappelijke Raad ‘Stichting Integratie Gehandicapten’ (België);

Lid Redactieraad wetenschappelijk tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’;

Member editorial board ‘International Journal of Disability, Development and Education’;

Lid Expertteam Balans/NVA

Lid Wetenschappelijke adviesgroep Impuls & Woortblind;

Lid Balans Adviesraad Leerstoornissen;

Voorzitter Landelijke erkenningscommissie Jeugdinterventies;

Voorzitter Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.