In de media

2021

Er is nu een richtlijn Dyslexie die breed gedragen wordt - de pedagoog (01-12-2021)
https://www.nvo.nl/over-de-nvo/magazine-de-pedagoog
Neem dyscalculie serieus - Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2021(4), 20-27 (01-09-2021)
Verplichte methodes, voor betere prestaties? - didactiefonline.nl (03-08-2021)
https://didactiefonline.nl/artikel/verplichte-methodes-voor-betere-prestaties
Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (21-06-2021)
https://mailchi.mp/84d48bcd2ac4/nkd-nieuwsbrief-23
Aanpakken van rekenachterstanden - https://www.nro.nl/#:~:text=draag%20zelf%20bij.-,Nationaal%20Regieorgaan%20Onderwijsonderzoek,-Het%20Nationaal%20Regieorgaan (31-05-2021)
https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/aanpakken-van-rekenachterstanden

2020

Kleuters goed voorbereiden op rekenen voorkomt latere achterstand - Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) (11-12-2020)
https://www.leraar24.nl/50020/kleuters-goed-voorbereiden-op-rekenen-voorkomt-latere-achterstand/

2019

Ik blijf mij verwonderen over deze stoornis - Balans Magazine (01-11-2019)
Dyscalculie ins en outs - NPO1 (12-04-2019)
De kunst van het tellen - RTL4 Editie NL (11-04-2019)

2018

Cijfers en sommen - Balans Magazine, Tijdschrift voor Leer-, Ontwikkelings- en Gedragsstoornissen, 31, 2, 42-44. (01-01-2018)
Dyscalculie is genetisch bepaald, dus niet te voorkomen - De Pedagoog, 19, 4, 30-31 (01-01-2018)

2016

Weggecijferd; AD(H)D en dyscalculie (01-10-2016)
Waar zit die wiskundeknobbel dan? Alpha’s en bèta’s… is dat onderscheid zo scherp te maken? En bestaat er zoiets als een wiskundeknobbel? (01-10-2016)
Oorzaken van dyscalculie (20-09-2016)
Passend onderwijs voor kinderen met dyscalculie (01-09-2016)
Gamen helpt de student, chatten niet (18-08-2016)
De relatie tussen gamen en schoolprestaties (10-08-2016)

2015

interview over de rekentoets (26-05-2015)
interview (26-05-2015)
de gevolgen van de rekentoets (25-05-2015)
Interview 'Spelend leren rekenen' in Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) brochure (01-01-2015)
Op weg naar rekenen (01-01-2015)

2014

Ondernemende professoren (30-11-2014)
VWO onhaalbaar met dysclaculie (23-10-2014)
Kijk mamma mijn letter (30-09-2014)
Gewoon leuk is niet genoeg (01-01-2014)