Hij geeft onderwijs in de vakken Bijzonder Strafrecht, European and International Criminal Law en Transnational Dimension of Criminal law. Verder doceert hij in het kader van de Legal Research Master en de Specialistenopleiding voor Advocaten.