John Vervaele (1956) heeft een dubbele opleiding aan de Universiteit Gent (licentiaat in de rechten en licentiaat in de criminologie). Hij promoveerde aan de Universiteit Antwerpen. Hij is sinds 1987 aan de Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht verbonden. In 1991 werd hem de prestigieuze NWO Pionier prijs toegekend. In 1992 werd hij hoogleraar rechtshandhaving en Europese integratie. Sinds 1996 is hij hoogleraar economisch en Europees strafrecht aan het Willem Pompe Instituut. Hij heeft veel contractonderzoek verricht voor Nederlandse Ministeries en de Europese Unie. Hij is ook regelmatig visiting professor in de VS, Latijns Amerika, Europa en China. Sinds 2014 is hij voorzitter van de wereldorganisatie voor strafrecht, AIDP (Parijs). Tevens is hij verkozen Fellow van Council van het European Law Institute (Wenen)