Dr. J.A.C. (J) Kolk

Universitair Hoofddocent

Johan Kolk studeerde Wiskunde met Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde cum laude aan de Universiteit Utrecht in 1977. Hij heeft gepubliceerd op het terrein van de harmonische analyse op halfenkelvoudige Liegroepen, de theorie van distributies in de zin van L. Schwartz, en klassieke analyse. Tezamen met wijlen professor J.J. (Hans) Duistermaat heeft hij vier boeken geschreven: één over Liegroepen, één over distributies en twee delen over multidimensionale reële analyse. In 2009 trad hij vervroegd terug. Voor meer informatie zie

                                               Personal Homepage