Dr. I.D. (Inge) Wijnberg

Willem C. Schimmelgebouw
Yalelaan 112
Kamer -
3584 CM Utrecht

Dr. I.D. (Inge) Wijnberg

Universitair docent
Equine Internal Medicine
030 253 1107

Inge D.Wijnberg studeerde in 1990 “met genoegen”af aan de Universiteit Utrecht, NL richting gezelschapsdieren.  Haar H index is 25 en Research interest score 799,5. Tijdens een klein jaar studie in de USA behaalde ze een aanvullend doctoraal examen in de vakken Radiologie, Intensive care, Anesthesiologie en Equine medicine and Surgery.  Ze werkte tot 1995 in diverse gemengde privé praktijken met het accent op landbouwhuisdieren, onderbroken door een periode aan het departement Immunobiologie van het RIVM te Bilthoven in 1993, waarna ze startte als Specialist in opleiding Interne geneeskunde Paard aan de toenmalige afdeling Inwendige Ziekte en Voeding der Grote Huisdieren. Ze organiseerde een drie maanden durende training periode onder supervisie van Prof Virginia Reef (Universiteit van Pennsylvania USA) in cardiologie  en echografie inclusief echocardiografie. In 2000 werd ze KNMvD Specialist Inwendige Ziekten paard, in 2004 werd ze definitief ingeschreven in het Register van de ECVS , subafdeling ECEIM als Europees Specialist Inwendige Ziekten Paard. In 2002 promoveerde ze op het onderwerp:  “Diagnostische mogelijkheden van EMG naald onderzoek bij het paard”. In 2013 werd haar de Seniorkwalificatie Onderwijs toegekend. 

Van  2003  tm 2016 hield ze zich bezig als universitair docent, specialist en onderzoeker met organiseren en verbeteren van het klinisch redeneren en klinische vaardigheden onderwijs in vooral  het preklinisch onderwijs, en  van 2006 tm  augustus 2016 was ze voorzitter van de commissie die het bachelor programma Circulatie vorm geeft,, trekker van blok klinsich redeneren en klinische vaardigheden, lid van de werkgroep respiratie en Neurologie. Daarnaast was ze actief in de onderwijscommissie, Beoordelingscommissie BKO/SKO, toetsings kwaliteitscommissie,  en het Locaal overleg van de UU.  In de kliniek is haar focus naast de Cardiologie op Neuromusculaire aandoeningen, klinische neurofysiologie, infectie ziekten en neonatologie, waarbij ze  van 1996 tm 2016 trekker en coordinator is geweest van de Veulen intensive care en veulenbrigade. Ze heeft de quantitatieve Electromyografie, het telemetrische EEG onderzoek en BEAR gehoor testen voor de universiteits kliniek toegankelijk gemaakt. in samenwerking met medewerkers van het UMC/ Wilhelmina kinderziekenhuis.

Ze initieert en participeert in diverse nationale en internationale onderzoekprojecten, die soms andere diersoorten aangaan. Verder is ze diverse keren uitgenodigd voor diverse periodes als gast docent aan de bijvoorbeeld de University of Brno, Czech Republic, St George University te Grenada, West Indies en de Universiteit la Plaza in Argentinie en als docent actief in vele internationale cursussen of workschops voor veterinair specialisten. Ze is  gewisseld na jaren participatie in de question writing group  naar de ECC (Exam Credential and Accreditatie commitee) van de ECEIM.  Ze is (co) auteur van meer dan 90 wetenschappelijke publicaties en meer dan 50 congres abstracts. Regelmatig geeft ze (inter)nationale workshops op het gebied van de cardiologie en neuromusculaire aandoeningen aan collega’s. Daarnaast treedt ze soms op als initiator en copromotor van grotere onderzoekstrajecten die soms diersoort overschreidend zijn.  Daarnaast is ze al jaren actief als Chief Specialty Editor for Frontiers in Veterinary Medicine Section Comparative and Clinical Sciences. Er zijn in Research gate 135 publicaties te vinden op haar naam. Ze heeft 3 PhD projecten geiniteerd en begeleid.

Sinds september 2016 continueert ze haar werk aan de UU in parttime dienst  en werkt ze daarnaast als Senior adviseur Infectie ziekten en (micro)biologie voor het Coordinatie Centrum Expertise Arbeidsomstandigheden en gezondheid van het Ministerie van Defensie NL. Dit doet ze in het Cluster Microbiologie en Infectie ziekten dat gelieerd is aan  het domein Force Health protectie. en CBRN. Topics zijn Bioterrorisme, transport hygiene, velddiagnostiek voor infectieziekten en microorganismen en werkdieren. In deze positie is ze governmental vertegenwoordiger binnen haar expertise voor CBRN-Human Factor van de EDA te Brussel, en voor de NATO is ze de NL Defensie vertegenwoordiger namens de Military Gezondheidszorg Autoriteit op het veterinaire domein. In deze rol participeert ze in diverse NATO panels  zoals  FWSVS , Biomedical Defence en counter IED. Andere taken zijn project management en initiatie van onderzoeksprojecten die gaan over biodiagnostiek, biodetectie en identificatie, outbreak management, in samenwerking met andere organisaties zoals bijvoorbeeld TNO, RIVM en Biotrack.