Mr. dr. Hanneke van Eijken
h.vaneijken@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 20:19:47


Profiel

Hanneke van Eijken is universitair docent Europees recht, In 2014 promoveerde ze op haar proefschrift "European citizenship and the constitutionalisation of the European Union" (Europa Law Publishing). In haar proefschrift onderzocht Hanneke de rol van het Europees burgerschap in het proces van constitutionalisering van de Europese Unie. Haar onderzoeksthema's zijn: Europees burgerschap, bevoegdheidsverdeling, het vrije verkeer, democratie en grondrechten. Van 2013 tot 2017 was Hanneke betrokken bij het multidisciplinaire onderzoeksproject BEUCitizen, waar zij onderzoek deed naar de grondrechtenbescherming en EU burgerschap.

Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie (2016) werkte Hanneke tijdelijk op de afdeling Juridische Zaken Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hanneke verzorgde onderwijs in onder meer het European Asylum law, Kernvak Internationaal en Europees recht, Europees recht en Constitutional Law of the European Union en in het vak European Migration Law. Als visting lecturer gaf Hanneke colleges Europees burgerschap aan Yeditepe University in Istanbul. Daarnaast was Hanneke als docent betrokken bij een cursus Europees recht voor rechters in Zagreb, in het kader van de Judicial Academy. In 2011 en 2012 werd Hanneke genomineerd voor de jong docent van het jaar prijs. In oktober en november 2012 was Hanneke visiting PhD candidate aan het European University Institute in Florence. Ze geeft eveneens les op de Academie voor overheidsjuristen en voor de SSR aan Nederlandse rechters.

Naast haar promotieonderzoek was Hanneke tussen 2008 en 2013 als assistent-coördinator werkzaam voor de European Network of Legal Experts in the field of Gender Equality. Ze is momenteel bij het Netwerk betrokken als ad hoc expert.

Hanneke is redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Europees recht en vaste medewerker van de SEW Tijdschrift voor Sociaal Economische Wetgeving. Hanneke redacteur van de European Gender Equality Law Review. Ze is lid van de Nederlandse vereninging voor Europees recht en algemeen bestuurslid bij de Dutch Association for Migration Research.

Hanneke is, naast haar juridische werkzaamheden, actief als dichter. Ze publiceerde in 2013 haar debuutbundel 'Papieren veulens' bij Uitgeverij Prometheus, die lovend werd ontvangen. 

Over haar proefschrift:

In de Common Market Law Review juni 2016: “Van Eijken discusses a very complex and wide topic with great intellectual rigour and skill. This book is therefore highly recommended to anyone who wants to consider the relationship between the status of EU citizenship and the constitutionalization of the EU in the light of recent case law and EU legislation. It should also be accessible to advanced students of EU law – thanks to the author’s ability to discuss difficult legal and theoretical phenomena with clarity and precision. The present book is based on the author’s doctoral thesis, but she is also a published poet. The reader can enjoy this quality of her writing, for instance, at the beginning of the final chapter where she draws a vivid picture of “desire paths” as a metaphor for European constitutionalization (p. 249). The book makes a welcome and thoroughly researched contribution to the not-yet-fully-defined role of EU citizenship in advancing the constitutional development of the European Union.”

In het Tijdschrift voor Constitutioneel recht: “Dankzij de zorgvuldigheid waarmee de confrontatie van burgerschap met het constitutionele referentiekader wordt uitgevoerd, is het boek van Van Eijken niet alleen een zeer welkome verrijking van de vakliteratuur over de Europese constitutionele rechtsontwikkeling, maar ook een belangrijke bijdrage aan een constitutionele theorie die de dynamiek van het burgerschap verdisconteert. ‘Citizenship and democracy are, naturally, inter­ related: in a constitutional structure, citizens decide by whom, how and within which limits the polity is governed’ (p. 2012). Dat is de heldere boodschap van het hier besproken werk. Het boek is bovendien geschreven in de klare taal van Engels juridisch proza, net als de om hun helderheid geprezen gedichten van dezelfde auteur in haar debuutbundel Papieren veulens (Prometheus, Amsterdam 2013).”

Gegenereerd op 2018-09-21 20:19:47

The federal imbedding of citizens in the European Union Member States' criminal law, or how EU citizenship is shaping criminal law, in: D. Kochenov (ed.), EU Citizenship and Federalism: The Role of Rights, Cambridge University Press (2017) (mede-auteur Tony Marguery)

Blog ‘EU citizenship: a slipping anchor to hold on to rights? Brexit and the consequences for EU citizens with British nationality’, published in March at the website of BEUcitizen and RENFORCE.

Prisoner disenfranchement and the right to vote in elections to the European Parliament: Universal suffrage key to unlocking political citizenship?, European Constitutional Law Review (2016), pp. 114-132 (mede-auteur Jan Willem van Rossem)

Deliverable 7.4, General report on Core citizenship rights for the European Commission in the context of the FW7 project BEUcitizen (comparison of six countries). (mede-auteur Pauline Phoa).

Kroniek Europees burgerschap, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2016), pp 1-9.

De Europese burger en het Handvest voor de Grondrechten: nieuwe sporen naar een Europese rechtsstaat? in A. Gerbrandy en R. Rampersad (red.), "De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland", Gedachten over de toekomst vanuit de niet-positivitische driesporenbenadering van Bart Hessel, pp. 251-258.

De zaak Martens: studiefinanciering en het vrije verkeer van EU-burgers, SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht (2015), pp. 483-486;

The European citizen as bearer of fundamental rights in a multi-layered legal order, in: Van den Brink, Luchtman & Scholten (eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU, Antwerpen: Intersentia (2015, pp. 249-298 (mede-auteurs Emaus, Widdershoven and Luchtman);

Het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toetreding tot het EVRM, Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-Bulletin), jrg. 40 (2015, nr.2, pp. 203-211 (mede-auteur S.A. de Vries);

EU citizenship and the constitutionalisation of the European Union, Europa Law Publishing (2015);

De zaken S. en G. & O. en B.: Grenzeloze gezinnen en afgeleide verblijfsrechten, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2015), pp. 319-324.;

Blog BEUcitizen: Family life & European citizenship: The Strasbourg Court Decision in Jeunesse v. the Netherlands (www.beucitizen.eu); 

Annotatie zaak C-206/13, Cruciano Siragusa, AB Bestuursrechtspraak 2014/373 (2014), pp. 2311-2316 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven); 

Editorial: European Citizenship, Gender equality and Fundamental rights: Different Paths or Coming to Crossroads? European Gender Equality Law Review, (2013-2), pp. 1-5; 

Case Note on C-391/09, Malgožata Runevic-Vardyn and Lukasz Pawel Wardyn v Vilniaus miesto savivaldybes administracija and Others, Common Market Law Review (2012), pp. 809-826; 

Annotatie Hoge Raad, 9 Augustus 2013, SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, april 2014, pp. 206-209 (mede-auteur: M.J.M. Verhoeven); 

Annotatie zaak C-146/11, Pimix, AB Bestuursrechtspraak 2012/285, Afl. 35 (2012), pp. 1673-1674; 

De zaak Bidar: Hoe een student economie een beroemde Unieburger werd, in: G. Essers et al. (eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten: De zegeningen van het Europees burgerschap, Deventer: Kluwer (2012), pp. 267-273; 

Een samengestelde Europees burger? In: H.R.B.M. Kummeling et al, De samengestelde Besselink: bruggen bouwen tussen nationaal en internationaal recht, Wolf Legal Publishers (2012), pp. 83-94; 

Annotatie C-256/11, Murat Dereci en anderen tegen Bundesministerium für Inneres, SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht (2012), pp. 201-215 (mede-auteur S.A. de Vries);

‘Ruiz Zambrano the aftermath: de impact van artikel 20 VWEU op de Nederlandse rechtspraak’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, (2012), pp. 41-48; 

A New Route into the Promised Land? Being a European Citizen after Zambrano, European Law Review (2011), pp. 704-721 (mede-auteur S.A. de Vries);

'The Principle of Attributed Powers and the ‘Scope’ of EU Law' (met. S. Prechal en S.A. de Vries) in: L.F.M. Besselink, F. Pennings, S. Prechal, (eds.), The Eclipse of Legality Principle in the European Union, Kluwer International (2011), pp. 213-249; 

'Lookin' for a little green bag... en de werkingssfeer van het Unierecht', Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2011), p. 105-113 (mede-auteur H.J. van Harten); 

'European Citizenship and the Competence of Member States to Grant and to Withdraw the Nationality of their Nationals', Merkourios. Utrecht Journal of International and European Law (2011), p. 65-69; 

'Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? De spanning tussen gelijke behandeling van Unieburgers versus de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten', Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, juli 2010, p. 181-187; 

Annotatie C-555/07 Kücükdeveci, Jur. 2010, p. I-365; AB Bestuursrechtspraak 2010/89, p. 441 – 450 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven); 

Annotatie gevoegde zaken C-22/08 en C-23/08, Athanasios Vatsouras en Josif Koupatantze tegen Arbeidsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900, SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2009, p. 510-513;

Annotatie zaak C-3445/06 Gottfried Heinrich, AB Bestuursrechtspraak (2009), p. 579-587 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven); 

Annotatie zaak C-158/07, Jacqueline Förster v Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht (2009), p. 176-179; 

‘Lost in Translation, een bespreking van het arrest Skoma Lux’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2008), p. 165-171 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven); 

‘Onderwijsdiensten: een burgerrecht, maar wie betaalt de rekening?’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2008) p. 1-7; 

Annotatie C-152/07- C-154/07, Arcor AG & Co. tegen Bundesrepublik Deutschland, AB Bestuursrechtspraak, jaargang 2008 (33), p. 1397-1404 (mede-auteur R. Ortlep); 

Annotatie C-458/06, Skatteverket tegen Gourmet Classic, AB bestuursrechtspraak, jaargang 2008 (29), p. 1166-1171 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven).

Sleutelpublicaties

van Eijken, H. (2010). Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? De spanning tussen gelijke behandeling van Unieburgers versus de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en lidstaten. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2010 (6), (pp. 181-187) (7 p.).

van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (2008). ‘Lost in translation’ een bespreking van het arrest Skoma Lux. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 6 (2008), (pp. 165-171) (6 p.).

van Eijken, H. (18-11-2008). 2009, , (Jacqueline Förster tegen Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep).

Alle publicaties
  2018 - Boekdelen / hoofdstukken
van Eijken, H., Senden, L.A.J. & Safradin, B. (2018). The “Refugee crisis”: a crisis of law, will or values?. In Dina Siegel & Veronika Nagy (Eds.), The Migration Crisis? Criminalization, Security and Survival (pp. 27-60) (34 p.). The Hague: Eleven Publishing.
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Marguery, T.P. & van Eijken, H. (2017). The Federal Entrenchment of Citizens in the European Union Member States’ Criminal Laws - Or How EU Citizenship Is Shaping Criminal Law. In Dimitry Kochenov (Eds.), EU Citizenship and Federalism - The role of rights (pp. 540-560) (21 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2017 - Websites / portals
  2016 - Artikelen
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
van Eijken, H. (01-02-2016). De Europese burger en het Handvest voor de Grondrechten: nieuwe sporen naar een Europese rechtsstaat?. In A. Gerbrandy & R. Rampersad (Eds.), De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland - Gedachten over de toekomst vanuit de niet-positivitische driesporenbenadering van Bart Hessel (pp. 251-258) (7 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Artikelen
van Eijken, H. (01-11-2015). De zaak Martens: studiefinanciering en het vrije verkeer van EU-burgers. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2015 (10), (pp. 483-486).
van Eijken, H. & de Vries, S.A. (24-08-2015). Het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toetreding tot het EVRM. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 40 (2), (pp. 203-211) (8 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
van Eijken, H., Emaus, Jessy, Luchtman, M.J.J.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). The European citizen as bearer of fundamental rights in a multi-layered legal order. In Ton van den brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 249-298) (49 p.). Antwerp: Intersentia.
  2015 - Voordrachten / lezingen
H. van Eijken (07-01-2015) Presentation on the Advice 2/13 of the CJEU on the draft accession Treaty of the EU to the ECHR
  2014 - Artikelen
van Eijken, Hanneke (31-01-2014). De zaken S. en G. & O. en B.: Grenzeloze gezinnen en afgeleide verblijfsrechten. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2014 (10), (pp. 319-324).
  2014 - Boekredactie
Burri, Susanne & van Eijken, Hanneke (2014). European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Gender Equality Law in 33 European Countries. How are EU rules transposed into national law?. (280 p.). European Union.
  2014 - Annotaties
van Eijken, Hanneke & Verhoeven, Maartje (2014). Annotatie C-206/13, Cruciano Siragusa. (6 p.).
van Eijken, Hanneke & Verhoeven, Maartje (2014). Annotatie Hoge Raad, 9 Augustus 2013. (4 p.).
  2014 - Websites / portals
van Eijken, H. (12-11-2014). Family life & European citizenship - The Strasbourg Court Decision in Jeunesse v. the Netherlands.
  2014 - Voordrachten / lezingen
H. van Eijken (17-12-2014) Presentation EU citizenship and Fundamental Rights
H. van Eijken (15-12-2014) Presentation EU citizenship and the constitutionalisation of the European Union
H. van Eijken (11-12-2014) Speech on the Protection of Fundamental Rights: The Composite Citizen in the European Union, at Copenhagen University
  2013 - Annotaties
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (09-08-2013). 2014, , ().
  2013 - Voordrachten / lezingen
H. van Eijken (20-11-2013) Organisatie
  2012 - Artikelen
van Eijken, H. (2012). Ruiz Zambrano the aftermath: de impact van artikel 20 VWEU op de Nederlandse rechtspraak. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 18 (2), (pp. 41-48) (8 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
van Eijken, H. (2012). De zaak Bidar: Hoe een student economie een beroemde Unieburger werd. In G. Essers (Eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten: De zegeningen van het Europees burgerschap (pp. 267-273) (7 p.). Deventer: Kluwer.
van Eijken, H. (2012). Een samengestelde Europees burger?. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink: bruggen bouwen tussen nationaal en internationaal recht (pp. 83-94) (12 p.). Oisterwijk: Wolf Legal P ublishers.
  2012 - Rapporten
  2012 - Annotaties
van Eijken, H. (2012). Note by: -,.
  2012 - Voordrachten / lezingen
H. van Eijken (15-06-2012) Presentatie , ‘Een samengestelde Europese burger?’
H. van Eijken (24-05-2012) Presentatie ‘Grondrechtenbescherming en Europees burgerschap’
H. van Eijken (30-11-2012) Presentatie: ‘Multiple forms of citizenship'
  2011 - Artikelen
van Eijken, H. & de Vries, S.A. (2011). A New Route into the Promised Land? Being a European Citizen after Ruiz Zambrano. European Law Review, 36, (pp. 704-721) (18 p.).
van Eijken, H. & van Harten, H.J. (2011). Lookin’, for a Little Green Bag: en de werkingssfeer van het Unierecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 4, (pp. 105-113) (9 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, S.A., Prechal, A. & van Eijken, H. (2011). The Principle of Attributed Powers and the Scope of EU Law. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union (pp. 213-247) (35 p.). Den Haag: Kluwer Law International.
  2010 - Artikelen
van Eijken, H. (2010). Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? De spanning tussen gelijke behandeling van Unieburgers versus de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en lidstaten. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2010 (6), (pp. 181-187) (7 p.).
  2009 - Annotaties
van Eijken, H. (04-06-2009). 2009, , (Athanasios Vatsouras en Josif Koupatantze tegen Arbeitsgemeinschaft (ARGE)).
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (10-03-2009). AB 2009, , (zaak C-345/06 (Heinrich)).
  2008 - Artikelen
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (2008). ‘Lost in translation’ een bespreking van het arrest Skoma Lux. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 6 (2008), (pp. 165-171) (6 p.).
van Eijken, H. (2008). Onderwijsdiensten: een burgerrecht, maar wie betaalt de rekening?. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 1-2 (2008), (pp. 1-7) (7 p.).
  2008 - Annotaties
van Eijken, H. (18-11-2008). 2009, , (Jacqueline Förster tegen Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep).
van Eijken, H. & Ortlep, R. (17-07-2008). AB 2008, , ().
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (12-06-2008). AB 2008, , (Skatteverket tegen Gourmet Classic).
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (13-03-2008). AB null, , (- C 555/07, Kücükdeveci,).

Redactie Europocket Verdagsteksten Europese Unie c.a. 2011, Deventer: Kluwer (20ste druk)

S. Burri and H. van Eijken, The Transposition of Recast Directive 2006/54/EC, Update 2011.

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 20:19:47

Hanneke verzorgde onderwijs in bachelor en mastervakken (o.a. European Migration Law, European Constitutional Law, Kernvak Europees en Internationaal recht), en gaf onderwijs aan het UCU. Tevens verzorgde Hanneke cursussen Europees recht in het buitenland. Hanneke geeft in het huidigde academische jaar onderwijs in Regulating the EU Single Market, Kernvak Europees recht en Citizenship in the EU,

Gegenereerd op 2018-09-21 20:19:47
Nevenfuncties
  • Bestuurslid Dutch Assiociation for Migration Research
  • Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Europees recht
  • Ad hoc expert European Commission Network of legal experts in the field of gender equality
  • Vaste medewerker SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch recht
Gegenereerd op 2018-09-21 20:19:47
Volledige naam
Mr. dr. H. van Eijken Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Fax 030 253 7073
Gegenereerd op 2018-09-21 20:19:47
Laatst bijgewerkt op 06-02-2018