Prof. dr. Henk Kummeling

Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
Kamer -
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Henk Kummeling

Rector Magnificus
College van Bestuur
h.kummeling@uu.nl

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H., & Bovend'Eert, P. P. T. (2024). Het Nederlandse parlement (716 pp). (13 ed.) Wolters Kluwer.

2023

Vakpublicaties

Kummeling, H., & el Amrani, M. (2023). Academische vrijheid verdient een plek in de Grondwet. Socialisme en Democratie, 80(2), 64-68.
Kummeling, H., & el Amrani, M. (2023). Veel onbegrip over het demonstratierecht. Socialisme en Democratie, Jaargang 80(1), 69-74.

Populariserende publicaties

Kummeling, H. (2023). De democratische rechtsstaat voor juristen én economen. In T. Huizen, I. Koopmans, & C. R. (Eds.), De wetenschapper, het kind en de rekening: Liber amicorum Janneke Plantenga (pp. 205-209). Universiteit Utrecht.
Kummeling, H., Kluijtmans, M., & Miedema, F. (2023). De Universiteit in Transitie (e-book). Publishers of Trial and Error in samenwerking met Universiteit Utrecht. https://doi.org/10.36850/9pv6-n457

2022

Wetenschappelijke publicaties

Burkens, M. C., Kummeling, H., Uzman, J., Vermeulen, B., & Widdershoven, R. (2022). Beginselen van de democratische rechtsstaat: Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. (9 ed.) Wolters Kluwer.
Kummeling, H. (2022). Tweeërlei vrijheid. In S. Hardt e.a. (Ed.), (L)AW Matters: Blogs and Essays in Honour of Prof. Dr. Aalt Willem Heringa (pp. 205-209)

Vakpublicaties

Kummeling, H. (2022). Revitalisering van de universitaire democratie. In W. Conen, & J. Oude Mulders (Eds.), Accumulatie van menselijk kapitaal: een levenslang proces: Liber amicorum Joop Schippers (pp. 116-123). Utrecht School of Economics.
Kummeling, H. (Author). (2022). Academische vrijheid in tijden van wakkerte en cancelcultuur. Web publication/site, Nederland Rechtsstaat. https://www.nederlandrechtsstaat.nl/academische-vrijheid-in-tijden-van-wakkerte-en-cancelcultuur/

Populariserende publicaties

Kummeling, H. (2022). Van oude Scholen en dingen die weer terugkeren. Over het lichtende voorbeeld van de Utrechtse School. In S.van Geelen & M. Milota (eds), De Nieuwe Utrechtse School: Historische traditie en hedendaagse aanpak (pp. 8-11). Universiteit Utrecht/Hoge School voor de Kunsten Utrecht/Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Kummeling, H. (2022). Universities and the Future of Inclusive International Scientific Cooperation: working paper. https://doi.org/10.53099/ntkd4307

2021

Wetenschappelijke publicaties

Noordegraaf, M., Terpstra, N., Douglas, S., Schiffelers, M.-J., de Graaf, B. A., & Kummeling, H. (2021). Nood breekt wet? Over de onbedoelde en ongewenste gevolgen van een noodtoestand bij dreiging. Ars Aequi, 2021, 704-712. https://arsaequi.nl/product/nood-breekt-wet/

Vakpublicaties

Kummeling, H. (2021). Staatsrechtuitvinder. In In algemene dienst en van belang: Liber amicorum Rob Visser (pp. 191-193). Raad van State.

Populariserende publicaties

Kummeling, H. (Author). (2021). The promise of Open Science. Web publication/site, Coimbra Group Newsletter. https://www.coimbra-group.eu/the-promise-of-open-science/#_ftn1

2020

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2020). De rijzende rechtswetenschap. In B. De Vries e.a., E. Mak, L. van den Berge, T. Riesthuis, J. Tigchelaar, J. Kiewiet, S. Burri, & T. de Sterke (Eds.), Rechtstheorie en praktijk: Beschouwingen rondom het werk van prof. A.M. Hol (pp. 263-275). Boom Juridische Uitgevers.
Muller, E. R. (Ed.), Kummeling, H. R. B. M. (Ed.), & Nehmelman, R. (2020). Instituten van de Staat. Wolter Kluwer.
van Deursen, S., & Kummeling, H. R. B. M. (2020). A European Compass for Transporting Personal Data on the New Silk Road. In M. van der Wende, W. C. Kirby, N. C. Liu, & S. Marginson (Eds.), China and Europe on the New Silk Road: Connecting Universities Across Eurasia (pp. 221-239). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198853022.003.0012
Kummeling, H. R. B. M. (2020). Kiesstelsels en de stabiliteit van regeringen. In N. S. Efthymiou, P. W. A. Huisman, & L. van Kalken (Eds.), De vele facetten van het staatsrecht: Opstellen aangeboden aan prof.dr. R. de Lange (pp. 385-403). Wolf Legal P ublishers.
Kummeling, H. R. B. M. (2020). Staten-Generaal. In E. R. Muller, H. R. B. M. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de Staat (pp. 69-96). Wolters Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M. (2020). Koninkrijk en Koning. In E. R. Muller, H. R. B. M. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de Staat (pp. 23-38). Wolters Kluwer.

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2020). Evenwicht vereist tegenwicht: Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Beschouwing van de Raad van State over evenwicht in de rechtsstaat in het jaarverslag 2019. In In gesprek. Bijdragen aan de dialoog over de rechtsstaat (pp. 27-33). Raad van State.
Kummeling, H. R. B. M. (2020). The Role of Universities in and for Open Societies. In M. Bovens, & M. Düwell (Eds.), The Open Society and Its Future: Think Paper Series Institutions for Open Societies (Vol. 1, pp. 44-46)
Bovend'Eert, P. P. T., Kummeling, H. R. B. M., Munneke, S. A. J., & Voermans, W. J. M. (2020). De Reikwijdte van artikel 68 Grondwet. (Parlement & Wetenschap). http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z00722&did=2020D01523

2019

Wetenschappelijke publicaties

van Deursen, S., & Kummeling, H. R. B. M. (2019). The New Silk Road: a bumpy ride for Sino-European collaborative research under the GDPR? Higher Education, 78(5), 911-930. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00377-5

2018

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2018). Onafhankelijk onderzoek en openbaar bestuur. In B.-J. van Ettekoven e.a. (Ed.), Rechtsorde en bestuur (pp. 209-220). Boom.
Kummeling, H. R. B. M., & Lamb, M. (2018). Some Recent Developments In Multiparty Democracy in Asia. In ASLI Conference

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M., & de Jong, R. (2018). Lottocratie: Representatie tussen loten en kiezen. Civis mundi, (#54). https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=3762

Populariserende publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2018). Overheid, laat wetenschapper onafhankelijk zijn. NRC-Handelsblad, 18-19.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., Vermeulen, B. P., & Widdershoven, R. J. G. M. (2017). Beginselen van de democratische rechtsstaat: Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. (8 ed.) Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M., & Bovend'Eert, P. P. T. (2017). Het Nederlandse parlement. (12 ed.) Wolters Kluwer.
de Jong, M. A. D. W., van der Woude, W., Zorg, W. S., Broeksteeg, J. W. L., Nehmelman, R., Tappeiner, I. U., & Kummeling, H. R. B. M. (2017). Orde in de openbare orde: Een onderzoek naar verbetering van toepasbaarheid en inzichtelijkheid van het openbare-orderecht. (Staat en Recht; Vol. 33). Wolters Kluwer. https://www.wodc.nl/binaries/2582_Volledige_Tekst_tcm28-231936.pdf

Vakpublicaties

Noordegraaf, M., Schiffelers, M.-J., Douglas, S. C., van Rossem, J. W. C., Terpstra, N. M., de Graaf, B. A., & Kummeling, H. R. B. M. (2017). Nood breekt wet? Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten. WODC. https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2331/2805_Volledige_Tekst_tcm28-294924.pdf?sequence=2&isAllowed=y

2016

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Brouwers, L. (2016). De gelijke toegang tot de rechter onder vuur. In R. Ortlep, F. Groothuijse, J. Kiewiet, & R. Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 153-177). Wolf Legal P ublishers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378395/Gelijke_toegang.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M. (2016). Britannia Beach and Lagoonbay: The Constitutional Court in Muddy Waters? Some Comparative Reflections on the Benefits of an Active Judiciary. In S. Woolman (Ed.), Constitutional Court Review -VI (pp. 24-31). Juta & Co. Ltd.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/338534/muddy_waters.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M. (2016). Het ongemak van de representatieve democratie met de burger. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 221-241.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378405/307TvCR_Jrg7nr3_2.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M. (2016). Conventies: cruciale constitutionele curiosa. In L. Verhey, & G. J. Geertjes (Eds.), De constitutionele conventie: kwal op het strand of baken in zee? (pp. 67-79). Boom.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/383639/Kummeling_Conventies_cruciale_constitutionele_21833057.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Bovend'Eert, P. P. T. (2016). Het Nederlandse Parlement, Onderwijseditie. Wolters Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M., & Vetzo, M. (2016). Opheffing strafrechtelijke immuniteiten verworpen door de Eerste Kamer. Overheid en Aansprakelijkheid, 2016(2), 62-63. Article 30.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378406/Opheffing.pdf?sequence=1

2015

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2015). Quorumregelingen als parlementair strijdmiddel. Surinaams juristenblad, 2015(3), 15-24.

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Cammelbeeck, T. D. (2015). Tekst & Commentaar: Gemeentewet Provinciewet. Wolters Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M. (2015). Bewerking Commentaar op art.155a-155f Gem.w en art. 151a-151f Pw, 8e druk. In T. D. Cammelbeeck, & H. R. B. M. Kummeling (Eds.), Tekst en Commentaar Gemeentewet en Provinciewet 2015 (pp. 213-219; 603-609). (Tekst en commentaar Gemeentewet en Provinciewet). Kluwer.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Bovend'Eert, P. P. T. (2014). Het Nederlandse Parlement (Onderwijseditie). Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M. (2014). Recht in nood, in: Crises, rampen en recht, Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging. In Handelingen NJV, 144e jaargang (pp. 263-299). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387260/18347390_Kummeling_Recht_in_nood_in_Crises_rampen_en_recht.pdf?sequence=1

2013

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2013). Bewerking Commentaar op art 155a-155f Gemw en art. 151a- 151f Pw. In T. D. Cammelbeeck, & H. R. B. M. Kummeling (Eds.), Tekst en Commentaar Gemeentewet en Provinciewet (7e ed., pp. 221-226; 599-605). Kluwer.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., Elzinga, D. J., & Schipper-Spanninga, H. (2012). Het Nederlandse kiesrecht. Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M., Widdershoven, R. J. G. M., Burkens, M. C., & Vermeulen, B. P. (2012). Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlands staats- en bestuursrecht. Kluwer.
Duijkersloot, A. P. W., & Kummeling, H. R. B. M. (2012). Parlement en geheime toezichtsinformatie. In H. R. B. M. Kummeling (Ed.), De samengestelde Besselink (pp. 75-82). Wolf Legal Publishers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378394/Parlement.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Duijkersloot, A. P. W., & Kummeling, H. R. B. M. (2012). Onnodig en onwenselijk: de geheimzinnigheid van DNB. Nederlands juristenblad, 1, 26-27.

Populariserende publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2012). Voorzitter Kiesraad krijgt zijn zin; Bij Henk Kummeling stroomt het staatsrecht door de aderen. FD.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2011). Kiesrecht in het Koninkrijk. In I. Broekhuijse, H. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik (pp. 99-108). Universiteit Utrecht/Afdeling staats- en bestuursrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241938/Kummeling%2520-%2520Kiesrecht%2520in%2520het%2520Koninkrijk%2520-%25202011.pdf?sequence=1
Tappeiner, I. U., Nehmelman, R., van Rijswick, H. F. M. W., & Kummeling, H. R. B. M. (2011). De grondwettelijke positie van het waterschap. In R. Nehmelman, I. U. Tappeiner, H. F. M. W. van Rijswick, H. R. B. M. Kummeling, & S. Steenman (Eds.), De constitutionele inbedding van het waterschap (pp. 3-39). Wolf Legal Publishers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241927/Rijswick%2520-%2520De%2520grondwettelijke%2520-%25202011.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2011). Reactie op Witteveen. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2011(3), 330-333.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/322599/95.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M. (2011). Gemeentewet en Provinciewet, i.h.b. commentaar op de artt. 155a-155f, Gem.w en artt 151a-151f Pw. In T. D. Cammelbeeck, & H. R. B. M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 856). (6e druk). Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M., & Cammelbeeck, T. D. (2011). Tekst & Commentaar. (6e druk ed.) Kluwer.
Nehmelman, R., Broekhuijse, I. L. A., & Kummeling, H. R. B. M. (2011). De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik, Liber Amicorum prof.mr. Jaime Saleh bij gelegenheid van zijn afscheid van de leerstoel Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit Utrecht. UU/Afdeling Staats- en Bestuursrecht.
Nehmelman, R., Tappeiner, I. U., van Rijswick, H. F. M. W., Kummeling, H. R. B. M., & Steenman, S. (2011). De constitutionele inbedding van het waterschap. Wolf Legal Publishers.

Populariserende publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2011). Politiek verdeeld om koningin Máxima. Algemeen Dagblad.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Bovend'Eert, P. P. T. (2010). Het Nederlandse Parlement,elfde geheel herziene druk. Kluwer.

Vakpublicaties

Tappeiner, I. U., van Rijswick, H. F. M. W., Nehmelman, R., & Kummeling, H. R. B. M. (2010). onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen, De staatsrechtelijke positie van het waterschap 2010. Universiteit Utrecht.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., van Mourik, B., & Nehmelman, R. (2009). Enkele staatsrechtelijke reflecties op de positie van de Eerste Kamer in het kader van de Europese Unie. Eerste Kamer.
Kummeling, H. R. B. M., & de Jong, M. A. D. W. (2009). De teloorgang van de Tweede Kamer als medewetgever. In P. van Bovend'Eert (Ed.), De staat van wetgeving: opstellen aangeboden aan C.A.J.M. Kortmann (pp. 67-97). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387987/Kummeling_De_teloorgang_van_de_Tweede_Kamer_als_medewetgever_755886.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2009). Gemeentewet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen voorzien van commentaar onder red. van T.D. Cammelbeeck [en] H.R.B.M. Kummeling. In ? (pp. 485-489). Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M. (2009). Gemeentewet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen voorzien van commentaar onder red. van T.D. Cammelbeeck [en] H.R.B.M. Kummeling. In ? (pp. 187-193). Kluwer.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Hondius, E. H. (2008). Klare taal in het staats- en bestuursrecht. In G. H. Addink (Ed.), Grensverleggend bestuursrecht (Ten Berge-bundel) (pp. 175-189). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387256/2675616_Kummeling_klare_taal.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M. (2008). Europa en de nationale grondrechtenbescherming. In Liber amicorum J.W.Holtslag (pp. 95-101). Ministerie BZK.

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2008). Information about recent elections in the Netherlands. In Fighting against electoral fraud – complaints and appeals procedures: 4th European conference of electoral management bodies : Strasbourg, 20 – 21 September 2007 (pp. 31-35). (CDL-EL; Vol. (2008)005). Council of Europe. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-EL(2008)005-bil
Kummeling, H. R. B. M. (2008). Veritatitis simplex oratio est. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2008(6), 255-256.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378398/Veritatis.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M., Woltjer, A. J. T., Bron, R. P., Dammen, R., Kalkhoven, V. C., Muller, E. R., & Rogier, L. J. J. (2008). Bestuur, recht en veiligheid: bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. Boom Juridische Uitgevers.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2007). Waterschapsverkiezingen: ontwikkeling in isolement? In T. G. Drupsteen, H. J. M. Havekes, & H. F. M. W. van Rijswick (Eds.), Weids Water. Opstellen over waterrecht (Van Hall-bundel) (pp. 123-137). SDU.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387253/2204551_Kummeling_Waterschapsverkiezingen_ontwikkeling_in_isolement.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M., Muller, E. R., & Bron, R. P. (2007). Veiligheid en privacy. Boom Juridische Uitgevers.
Kummeling, H. R. B. M. (2007). Kiesrecht en Koninkrijksparlement. In H. R. B. M. Kummeling, & J. M. Saleh (Eds.), Nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk (pp. 67-72). Disciplinegroep Staats- en bestuursrecht.
Kummeling, H. R. B. M. (2007). Parlementair onderzoek, Op zoek naar de waarheid, maar met een politiek tintje.. In J. T. J. van den Berg, J. L. W. Broeksteeg, & L. F. M. Verhey (Eds.), Het Parlement, preadvies voor de Staatsrechtconferentie 2006 (pp. 69-81). Wolf Legal Publishers.

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2007). Tekst & Commentaar, Gemeentewet en Provinciewet (i.h.b. commentaar op de artt. 82-99, 151b-c, 155a-f, Gem.w en artt 80-96, 151a-151f Pw). In T. D. Cammelbeeck, H. R. B. M. Kummeling, & A. J. Modderkolk (Eds.), ? Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M., & Saleh, J. M. (2007). Nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. Disciplinegroep Staats- en bestuursrecht.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Mijnen, C. A. (2006). Parlementair enquêterecht in de Bondsrepubliek Duitsland. In Onderzoeken over de parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk (pp. 25-42). Tweede kamer der Staten-Generaal.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378669/Parlementair2.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M. (2006). Beperkte immuniteit bij parlementaire enquêtes. In Getuigend Staatsrecht (Koekkoek-bundel) (pp. 55-67). Wolf Legal Publishers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387992/Kummeling_Beperkte_immuniteit_bij_parlementaire_enqu_tes_2443502.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M., & Mijnen, C. A. (2006). Parlementair enquêterecht in de Bondsrepubliek Duitsland. In Onderzoeken over de parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk (pp. 7-24). Tweede kamer der Staten-Generaal.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378664/Parlementair.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Widdershoven, R. J. G. M., Kummeling, H. R. B. M., Burkens, M. C., & Vermeulen, B. P. (2006). Beginselen van de democratische rechtsstaat, zesde herziene druk. Kluwer.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2005). De rechtstreeks gekozen minister-president. Publicaties van de Staatsrechtkring, 23, 33-38.
Kummeling, H. R. B. M. (2005). Modernisering monarchie gemorrel in de marge. In G. ten Berge, & M. van de Vrugt (Eds.), Inter Alia (pp. 107-117). Juridische Bibliotheek, Univ. Utrecht.
Kummeling, H. R. B. M. (2005). Representativity versus Stability. In A New Electoral System: A More Powerful and Dynamic Government? (pp. 13-27).
Kummeling, H. R. B. M. (2005). Gevraagd academicus (m/v). In J. G. Brouwer (Ed.), Wat maakt een goed jurist? Over de academische vorming en het recht (pp. 89-92). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387252/1692323_Kummeling_Gevraagd_academicus.pdf?sequence=1

2004

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2004). Ook democratie behoeft onderhoud. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2004(3), 127-128.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378400/paris_rmth20040601.03.04.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M. (2004). De parlementaire enquête onder de loep. In De wet op de Parlementaire Enquete onder de loep (pp. 13-19). Ministerie van BIZA.
Kummeling, H. R. B. M., Kolk, A. H. J., & Lourijsen, E. C. M. P. (2004). Gemengde kiesstelsels. In Het nieuwe kiesstelsel onderzocht (pp. 5-70).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378662/Gemengde_kiesstelsels.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M., & Bovend'Eert, P. P. T. (2004). Het Nederlandse Parlement (tiende geheel herziene druk). Kluwer.

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2004). xxx. In F. C. M. A. Michiels (Ed.), Staats- en bestuursrecht, Tekst en Materiaal (2e druk) (pp. 1-22). Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M. (2004). Staats- en bestuursrecht, Tekst en Materiaal. In F. C. M. A. Michiels (Ed.), Staats- en bestuursrecht: tekst en materiaal (2e herziene druk) (pp. 1-22). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387254/2237462_Kummeling_Staats_en_bestuursrecht_Tekst_en_Materiaal.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M., & Modderkolk, A. J. (2004). Tekst & Commentaar, Gemeentewet en Provinciewet (3e druk). (Tekst & Commentaar ed.) Kluwer.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Duijkersloot, A. P. W., & Kummeling, H. R. B. M. (2003). Agencies in the Netherlands. In T. Zwart, & L. F. M. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Perspective (pp. 79-112). Intersentia.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387257/2713347_Kummeling_Agencies_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M. (2003). Pikmeer II. In P. J. J. Buuren, J. E. M. Polak, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), onbekend (pp. 414-424). Kluwer.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Andeweg, R. B. (2002). Herijking subsidiëring politieke partijen. Ministerie van BuZa.
Kummeling, H. R. B. M. (2002). De betekenis van de Kaderwet ZBO's voor de omvorming van de Nma. In J. W. van de Gronden, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Mededingingsautoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht? (pp. 1-18). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387255/2283132_Kummeling_De_betekenis_van_de_kaderwet_ZBO.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M., Denters, S. A. H., de Jong, M. A. D. W., & Renting, E. M. (2002). Lokale kiesstelsels vergeleken; over de vormgeving, het gebruik en de consequenties van lokale kiesstelsels. VNG Uitgeverij.
Kummeling, H. R. B. M., & Minderman, G. D. (2002). De Staten-Generaal als zelfstandige begrotingsautoriteit. In Kamerstukken EK 2001-2002 (pp. 2-12). (Kamerstukken; No. 312)..
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378663/vizhbbv7y3d0.pdf?sequence=1
Besselink, L. F. M., Kummeling, H. R. B. M., Mendelts, P., & Prechal, A. (2002). De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie. Europa Law Publishing.

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M., Modderkolk, A. J., & Zijlstra, S. E. (2002). Tekst & Commentaar, Provinciewet en Gemeentewet (2e druk). Kluwer.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., & Zwart, T. (2001). Constitutioneel lapwerk: over de lotgevallen van voorstellen tot grondwetsherziening in de periode 1997 tot 2000. In Publicaties van de staatsrechtkring (pp. 1-39). (Publicaties van de staatsrechtkring; No. 19). W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H. R. B. M. (2001). Proliferatie van proportionaliteit. In P. P. T. Bovend'Eert, J. W. A. Fleuren, & H. R. B. M. Kummeling (Eds.), Grensverleggend staatsrecht (pp. 233-250). (Kortmann-bundel). Kluwer.
Widdershoven, R. J. G. M., Kummeling, H. R. B. M., Vermeulen, B., & e.a., X. (2001). Beginselen van de democratische rechtsstaat, Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht ( 5e herziene druk). W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H. R. B. M., Vermeulen, J., & Widdershoven, R. J. G. M. (2001). Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht (5e druk). W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H. R. B. M. (2001). Een kale kaderwet. Commentaar op het wetsvoorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (27426). SDU.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M. (2000). Het primaat van de politiek en bestuur. In W. J. Witteveen, H. R. B. M. Kummeling, & F. A. M. Stroink (Eds.), Het primaat van de politiek, preadvies voor de staatsrechtconferentie 1999 (pp. 25-41). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387995/Kummeling_Het_primaat_van_de_politiek_en_bestuur_2810976.pdf?sequence=1
Kummeling, H. R. B. M., & Minderman, G. D. (2000). Ministeriële verantwoordelijkheid en het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen. In G. D. Minderman, J. P. Bahlman, & H. R. B. M. Kummeling (Eds.), Toezicht en verantwoording van de financiën van de onderwijssector (pp. 165-179). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387993/Kummeling_Ministeri_le_verantwoordelijkheid_en_het_toezicht_op_de_financi_n_van_zelfstandige_instellingen_2647788.pdf?sequence=1
Minderman, G. D., Bahlmann, J. P., & Kummeling, H. R. B. M. (2000). Verantwoording van klasse(n), Toezicht en verantwoording van de financiën van de onderwijssector. Kluwer.
Kummeling, H. R. B. M., & Verhey, F. (2000). De herziening van de rechterlijke organisatie: zorgvuldige beoordeling gewenst. Nederlands juristenblad, 2000(42), 2043-2045.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/378399/Herziening.pdf?sequence=1
van Houten, M. L. P., Kummeling, H. R. B. M., Nehmelman, R., & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortman en Van der Nat. RegelMaat, 37-40.
Kummeling, H. R. B. M., Minderman, G. D., & Bahlmann, J. P. (2000). Inleiding tot de bundel. In G. D. Minderman, J. P. Bahlman, & H. R. B. M. Kummeling (Eds.), Verantwoording van klasse(n), Toezicht en verantwoording van de financien van de onderwijssector (pp. 1-7). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387989/Kummeling_inleiding_tot_de_bundel_Verantwoording_van_klassen_toezicht_en_verantwoording_van_de_financie_n_van_de_onderwijssector_1137123.pdf?sequence=1
van Houten, M. L. P., Kummeling, H. R. B. M., Nehmelman, R., Mendelts, P., & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortmann en Van der Nat. RegelMaat, 37-40.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Kummeling, H. R. B. M., & van Schagen, J. A. (1999). Verkenningen van Verantwoordelijkheid. Tjeenk Willink.
Duijkersloot, A. P. W., Kummeling, H. R. B. M., Minderman, G. D., van Schagen, J. A., & Zijlstra, S. E. (1999). Verkenningen van verantwoordelijkheid. Een onderzoek naar de ministeriële verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. Instituut voor Staats- en Bestuursrecht.
Kummeling, H. R. B. M., Duijkersloot, A. P. W., Minderman, G. D., van Schagen, J. A., & Zijlstra, S. E. (1999). Verkenningen van verantwoordelijkheid. Ministeriele verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financien van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek. W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H. R. B. M. (1999). Naar een Nieuwe Grondwet? Ars Aequi, 1999(april), 233-236.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407014/AA19990233.pdf?sequence=1
van Houten, M. L. P., Kummeling, H. R. B. M., Mendelts, P., Nehmelman, R., & Zwart, T. (1999). De staatkundige proefneming in de Grondwet. RegelMaat, 4/5, 175-181.
Kummeling, H. R. B. M., & van Schagen, J. A. (1999). The proposals for electoral reform in the United Kingdom and The Netherlands. In Constitutionalism, Universalism and Democracy. The Dutch Contribution to the fifth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Rotterdam (July 1999) (pp. 1-30). University press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387986/Kummeling_The_proposals_for_electoral_reform_in_the_United_Kingdom_and_The_Netherlands_294545.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kummeling, H. R. B. M. (1999). Inleiding. In Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht (pp. 1-2). W.E.J. Tjeenk Willink.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387990/Kummeling_inleiding_bestuursrecht_als_agenda_voor_het_staatsrecht_1632433.pdf?sequence=1