Prof. dr. Henk Kummeling

Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
Kamer -
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Henk Kummeling

Rector Magnificus
College van Bestuur
h.kummeling@uu.nl

Uit hoofde van de functie - als lid CvB

 • Lid UNL Rectorencollege (onbezoldigd) - vanaf 2018
 • Lid UNL Stuurgroep Onderwijs & Onderzoek (onbezoldigd) - vanaf 2018
 • Lid Rectors Assembly LERU (onbezoldigd) - vanaf 2018
 • Lid Raad van Advies Museum Sonneborgh (onbezoldigd) - vanaf 2018
 • Lid Curatorium Prince Claus Chair (onbezoldigd) - vanaf 2018
 • Lid Rectors Assembly CHARM EU (onbezoldigd) - vanaf 2019
 • Lid Rectors Assembly Coimbra Group (onbezoldigd) - vanaf 2019
 • Lid Dagelijks Bestuur Alliantie TU/e/WUR/UMCU/UU > EWUU (onbezoldigd) - vanaf 2019
 • Lid bestuur International Association of Universities (onbezoldigd) - vanaf 2022

Uit hoofde van de functie - samenhangend met expertise (als hoogleraar)

 • Lid Utrechtse referendumcommissie (bezoldigd, vergoeding ten gunste van UU) - vanaf 1999
 • Extraordinary professor University of Western Cape, Zuid-Afrika (onbezoldigd) - vanaf 2012
 • Voorzitter staatscommissie rechtsstaat (bezoldigd, vergoeding ten gunste van UU) - vanaf 2022