Prof. dr. Henk Kummeling

Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
Kamer -
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Henk Kummeling

Rector Magnificus
College van Bestuur
h.kummeling@uu.nl

Portefeuilles

 • onderzoek en onderwijs
 • studentenbeleid en studentenorganisaties
 • diversiteit & inclusie
 • hooglerarenbeleid en college voor promoties
 • academische aangelegenheden
 • wetenschap en cultuur
 • universiteitsbibliotheek
 • samenwerking in het hoger onderwijs
  • dagelijks bestuur alliantie TUe/WUR/UMCU/UU
  • Rectors League LERU
  • Rectors Assembly Coimbra Group
  • Rectors Assembly CHARM-EU
 • Commissie OOS universiteitsraad