Prof. dr. H.M.C. (Harrie) Eijkelhof

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
Kamer 415
3584 CD Utrecht

Prof. dr. H.M.C. (Harrie) Eijkelhof

Emeritus
Physics Education
030 253 4719
h.m.c.eijkelhof@uu.nl

Nevenfuncties als emeritus (sinds 2011):

 • Lid visitatiecommissie universitaire lerarenopleidingen 2020-2021
 • Medewerker herziening binask syllabi CvTE 2020-2021
 • Begeleider Educational Leadership Programme RUG/UT 2021-2022
 • Co-voorzitter kwaliteitscommissie Guidance Reports NRO 2020-2021
 • Voorzitter certificeringscommissie NLT sinds 2017
 • Lid bestuur Stichting PLON
 • Directeur Eijkelhof Science Education Advice sinds 2014

Recent afgerond:

 • Vakexpert natuurkunde en NLT voor curriculum.nu (2018-2020)
 • Lid NVON-werkgroep curriculum.nu 2017-2019
 • Voorzitter verkenningstraject syllabi natuurkunde (CvTE) 2018-2019
 • Voorzitter Stuurgroep U-Talent programma 2013-2018
 • Lid panel Science Education van de Education Endowment Foundation 2017/18
 • Begeleider leergangen Onderwijskundig Leiderschap RUG/UT 2015/16, 2017/18 en 2019/20
 • Medewerker SLO-project kennisbasis N&T onderbouw VO 2012-2016
 • Lid commissie promotiebeurzen DUDOC-alfa 2017, 2018 en 2021
 • Lid bestuur Stichting Globe (2014-2019)
 • Medewerker interuniversitair project Natk4all 2014-2020
 • Voorzitter auditcommissie Postdoc-VO programma 2017-2020