Prof. mr. Marleen van Rijswick
h.vanrijswick@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-26 08:55:56


Leeropdracht
Europees en nationaal waterrecht
Leerstoel van De leerstoel wordt financieel ondersteund door de Stichting Schilthuisfonds
Benoemingsdatum 12-06-2007
Oratiedatum 05-06-2008
Profiel

Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (zie http://ucwosl.rebo.uu.nl/). Zij houdt zich in het bijzonder bezig met de vraag hoe het recht kan bijdragen aan een billijk en duurzaam waterbeheer dat gebaseerd is op gedeelde verantwoordelijkheden. Dit doet zij door middel van multidisciplinaire samenwerking en rechtsvergelijking. Haar onderzoek is breed en richt zich op grensoverschrijdende samenwerking binnen stroomgebieden, bescherming tegen overstromingen, waterkwaliteit, adaptatie aan klimaatverandering, stedelijk waterbeheer en de zoetwatervoorziening. Zij onderzoekt de plaats van het waterrecht binnen het Europese recht en het nationale omgevingsrecht, staats- en bestuursrecht. Zij schreef vele nationale en internationale publicaties op het terrein van het waterrecht en het omgevingsrecht, waaronder het handboek Waterrecht in Nederland (Kluwer), Nederlands waterrecht in Europese context (Kluwer) en European and Dutch Water Law (Europa Law Publishing) (beide samen met H.J.M. Havekes) en werkte mee aan diverse boeken op het terrein van het omgevingsrecht. Ze neemt deel aan het Water Governance Initiative van de OESO en werkte mee aan de ontwikkeling van de OESO Water Governance Principles.Daarnaast was zij vele jaren visiting professor European Environmental Law aan de Universiteit Panthéon-Assas in Parijs en doceerde zij binnen de master Environmental, Energy and Climate Law aan de Universiteit van Malta, de Master Water Science and Management van de Universiteit Utrecht, de Open Universiteit en verzorgt zij op ad hoc basis onderwijs voor diverse universiteiten, de SSR, de Grotius Academie en Post Academisch Onderwijs. In 2015 was zij visiting professor aan het Research Institute of Environmental Law van de Universiteit van Wuhan, China. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant. In 2015 werd haar door de minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw Schultz- Van Haegen de Schilthuispenning toegekend wegens bijzondere verdiensten voor het waterstaatsrecht. 

 

zie: http://youtu.be/pECAMPQeFGY    

 

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Empirisch juridisch onderzoek
waterrecht
Multidisciplinair onderzoek en onderwijs

Gegenereerd op 2018-09-26 08:55:56
Curriculum vitae

Marleen van Rijswick (1962) is hoogleraar Europees en Nationaal Waterrecht bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie van de faculteit Recht Economie Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, en leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Ze studeerde in 1989 cum laude af aan de toenmalige faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht met als specialisatie Omgevingsrecht en Publiek-Private Samenwerking. Van 1989 tot 1995 werkte ze als secretaris bij de Vereniging voor Milieurecht en de European Environmental Law Association.
Sinds 1995 werkt ze als onderzoeker en docent en tegenwoordig als hoogleraar bij de Universiteit Utrecht op het terrein van het omgevingsrecht.
Haar proefschrift was getiteld: De kwaliteit van water, Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van de kwaliteit van oppervlaktewater.

Marleen is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost Brabant en was tot aan de opheffing in 2014 lid van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving. Daarnaast is ze lid van de Awb bezwaarschriftencommissie van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Marleen maakt deel uit van de redactie van verschillende juridische tijdschriften en publiceert in tijdschriften en boeken op het terrein van het omgevingsrecht en in het bijzonder het waterrecht.

Personal information

Name:                                     Helena Francisca Maria Wilhelmina van Rijswick

Nationality:                             Dutch

Professional address:              Institute for Constitutional and Administrative Law Legal Theory/                                                             Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

                                                Utrecht University, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht, The                                                             Netherlands

Telephone number:                0031 30 253 9352

Fax:                                        0031 30 253 7226

Email:                                     H.vanRijswick@uu.nl

 

Education

2001                            PhD in Law, Utrecht University (The Quality of Water, European and Dutch                                           legal instruments to protect water quality, Kluwer, 2001)

1989                            Law, specialisation in constitutional and administrative law and environmental                                         law, graduated with honours (cum laude)

 

Work experience

2007 till present          Full professor and chair of European and Dutch Water Law at the Institute                                       for Constitutional and Administrative Law

Research leader Water and Sustainability, Utrecht University

Visiting professor European Environmental Law at the Université Panthéon-Assas (LLM/Master European Law) (untill 2017)

Visiting professor European water law in the international master on Energy and environmental law at the University of Malta (untill 2017)

Visiting professor International and European environmental Law at the Research Institute for Environmental Law of Wuhan University, China (2015)

Utrecht research leader of the Ius Commune Research School (Transboundary Environmental Law)

2003- 2007                 Associate professor at the Institute for Constitutional and Administrative Law,                                        Utrecht University.

1995 – 2003                Assistant professor at the Institute for Constitutional and Administrative Law,                                         Utrecht University.

1990 – 1995                Secretary and cofounder of the European Environmental Law Association.

1989 – 1995                Secretary of the Vereniging voor Milieurecht (Environmental Law Association).

Gegenereerd op 2018-09-26 08:55:56
Sleutelpublicaties

van Rijswick, H.F.M.W., Wuijts, S. & Driessen, P.P.J. (2018). Towards More Effective Water Quality Governance - A Review of Social-Economic, Legal and Ecological Perspectives and Their Interactions. Sustainability, 10 (4) (14 p.).

van Rijswick, Marleen & Havekes, H.J.M. (2014). Nederlands waterrecht in Europese context. (543 p.). Deventer: Kluwer.

van Rijswick, Marleen, Edelenbos, Jurian, Hellegers, Petra, Kok, Matthijs & Kuks, Stefan (01-09-2014). Ten building blocks for sustainable water governance - an integrated method to assess the governance of water. Water International, 39 (5), (pp. 725-742) (18 p.).

Hegger, Dries L T, Driessen, Peter P J, Dieperink, Carel, Wiering, Mark, Raadgever, G. T Tom & van Rijswick, Helena F M W (26-06-2014). Assessing Stability and Dynamics in Flood Risk Governance - An Empirically Illustrated Research Approach. Water Resources Management, 28 (12), (pp. 4127-4142).

van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Waar staat water na 2013?. Nederlands Juristenblad, 44 (2559), (pp. 3060-3068) (9 p.).

van Rijswick, H.F.M.W. & Havekes, H.J.M. (2012). European and Dutch Water Law. (519 p.). Groningen: Europa Law Publishing.

Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Seijger, Chris, Brouwer, Stijn, Van Buuren, Arwin, Gilissen, H.K., van Rijswick, H.F.M.W. & Michelle, Hendriks, (2018). Functions of OECD Water Governance Principles in assessing water governance practices - assessing the Dutch Flood Protection Programme. Water International, 43 (1), (pp. 90-108).
Wuijts, Susanne, Driessen, P.P.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2018). Governance conditions for improving quality drinking water resources - the need for enhancing connectivity. Water Resources Management, 32 (4), (pp. 1245–1260) (15 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., Wuijts, S. & Driessen, P.P.J. (2018). Towards More Effective Water Quality Governance - A Review of Social-Economic, Legal and Ecological Perspectives and Their Interactions. Sustainability, 10 (4) (14 p.).
  2018 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & van Doorn-Hoekveld, Willemijn (2018). Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet. (27 p.). Universiteit Utrecht.
Groothuijse, F.A.G., Boeve, M.N., van den Broek, G.M., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (24-04-2018). Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier. (119 p.). Utrecht: Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
van Rijswick, H.F.M.W. (08-05-2018). Taaktoedeling en financiering van het vaarwegbeheer in noordwest Overijssel. (16 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
Gilissen, H.K., van Doorn-Hoekveld, Willemijn & van Rijswick, H.F.M.W. (07-04-2018). Voorland en veiligheid - Juridische aandachtspunten bij het betrekken van voorlanden in de beoordeling, het ontwerp en het beheer van primaire waterkeringen. (23 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  2018 - Conference
van Rijswick, H.F.M.W. (14-09-2018) Chair Environmental loss & damage: attribution, liability, compensation and restoration Como (12-09-2018 - 14-09-2018) Public responsibility vs. private liability for the prevention of damage from natural hazards and adaptation to climate change
  2018 - Workshop, seminar, course
van Rijswick, H.F.M.W. (03-09-2018) Participant The roles of residents in climate governance Utrecht (03-09-2018 - 04-09-2018) The roles of residents in climate governance
van Rijswick, H.F.M.W. (05-07-2018) Participant ALLRISK Field visit Flood protection programme: Rivierengebied Tiel (05-07-2018 - 06-07-2018) Op 5 en 6 juli is het onderzoeksteam van het NWO-project ALLRISK dat de consequenties van de nieuwe risicobenadering voor de hoogwaterveiligheid onderzoekt op excursie. Een intensieve, maar ook inspirerende tocht langs een groot aantal projecten. De
van Rijswick, H.F.M.W. (29-05-2018) Chair Flood resilience of private properties – how to address homeowners in existing urban regions (FLOODPREP) Utrecht (29-05-2018)
  2018 - Hosting an academic visitor
van Rijswick, H.F.M.W. (01-06-2018 01-07-2018) Host Ahjond Garmestani
  2018 - Invited talk
van Rijswick, H.F.M.W. (24-01-2018) Invited speaker Impact Night Utrecht (24-01-2018) About green cities and involved citizens
van Rijswick, H.F.M.W. (18-09-2018) Invited speaker Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Beschikbaar instrumentarium Hoogheemaraadschap Schieland en Krimpenerwaard ten behoeve van de doelrealisatie van de Kaderrichtlijn Water ter voorbereiding van de planvorming 2022-2027
van Rijswick, H.F.M.W. (16-02-2018) Invited speaker Commissie Waterkeringen Unie van Waterschappen De juridische status van waterveiligheidsnormen onder de Omgevingswet
van Rijswick, H.F.M.W. (24-01-2018) Invited speaker Deans dinner 2018 Utrecht (24-01-2018) Green cities and involved citizens
van Rijswick, H.F.M.W. (10-05-2018) Invited speaker Malta Legal Forum on Adaptation to Climate Change Malta Legal Forum on Climate Change 2018: ‘Climate Proofing’ urban areas. Lessons from Europe (the Netherlands) and Asia (China)
van Rijswick, H.F.M.W. (15-06-2018) Invited speaker University of Oslo Reconciling the Rule of Law with Adaptive Governance of Marine Ecosystems
van Rijswick, H.F.M.W. (12-09-2018) Invited speaker Environmental loss & damage: attribution, liability, compensation and restoration Como (12-09-2018 - 14-09-2018) Shi(f)t happens, but failure is no option: Changes in the legal approach toward sustainability
van Rijswick, H.F.M.W. (21-06-2018) Invited speaker 'Water, Climate & Future Deltas': Nieuwe mogelijkheden voor inter- en transdisciplinair onderzoek Vechten (21-06-2018) WATERVEILIGHEID
  2017 - Artikelen
Pettersson, Maria, van Rijswick, H.F.M.W., Suykens, C.B.R., Alexander, Meghan, Ek , Kristina & Priest, Sally (2017). Assessing the legitimacy of flood risk governance arrangements in Europe - insights from intracountry evaluations . Water International, 42 (8), (pp. 929-944).
Pettersson, Maria, van Rijswick, H.F.M.W., Suykens, C.B.R., Alexander, Meghan, Ek , Kristina & Priest, Sally (2017). Assessing the legitimacy of flood risk governance arrangements in Europe: insights from intra-country evaluations. Water International, (pp. 1-16).
van Rijswick, H.F.M.W. & Schmidt, A. (2017). Book review Katelijn Van Hende – Offshore Wind in the European Union. Towards Integrated Management of Our Marine Waters. Common Market Law Review, 54 (1), (pp. 312-314).
Gilissen, H.K., Groothuijse, F.A.G., van Doorn-Hoekveld, Willemijn & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). De nieuwe systematiek van veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen - niet eenvoudiger, wel beter. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017 (9), (pp. 946-657).
van Rijswick, H.F.M.W., Dai, L., Driessen, P.P.J. & Keessen, A.M. (2017). Governance of the Sponge City Programme in China with Wuhan as a Case Study. International Journal of Water Resources Development, (pp. 1-19) (19 p.).
Faber, Ann-Hélène, Annevelink, Mark, Gilissen, Herman Kasper, Schot, Paul, van Rijswick, Marleen, de Voogt, Pim & van Wezel, Annemarie (27-12-2017). How to Adapt Chemical Risk Assessment for Unconventional Hydrocarbon Extraction Related to the Water System. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology
van Rijswick, H.F.M.W., Wörner, Rebecca & Dai, L. (2017). Rainproof Cities in the Netherlands: approaches in Dutch water governance to climate-adaptive urban planning. International Journal of Water Resources Development (24 p.).
Squintani, Lorenzo, Plambeck, E.J.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). Strengths and Weaknesses of the Dutch Implementation of the Water Framework Directive. Journal for European Environmental and Planning Law, 14 (3-4), (pp. 269-293) (25 p.).
Kevelam, J., Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). Stront aan de knikker? Het fosfaatrechtenstelsel in het licht van art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Milieu en Recht, 5 (61), (pp. 388-400) (13 p.).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Gilissen, H.K., Driessen, P.P.J., Mees, H.L.P., van Rijswick, H.F.M.W., Runhaar, H.A.C., Uittenbroek, C.J. & Wörner, Rebecca (20-06-2017). The Climate Resilience of Critical Infrastructural Network Sectors - An interdisciplinary method for assessing formal responsibilities for climate adaptation in critical infrastructural network sectors . In Sandrine Maljean-Dubois (Eds.), The Effectiveness of Environmental Law (pp. 15-36) (22 p.). Antwerp: Intersentia.
Gilissen, H.K., Driessen, P.P.J., Mees, H.L.P., van Rijswick, H.F.M.W., Runhaar, H.A.C., Uittenbroek, C.J. & Wörner, Rebecca (2017). The climate resilience of critical infrastructural network sectors - An interdisciplinary method for assessing the ‘expected effectiveness’ of the division of responsibilities for the management of climate risks in the Dutch electricity and internet sectors. In Sandrine Maljean-Dubois (Eds.), The effectiveness of environmental law (pp. 15-36). Intersentia.
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2017). The EU approach for Integrated Water Resource Management: Transposing the EU Water Framework Directive within a national context - key insights from experience. In Alistair Rieu-Clarke, Andrew Allan & Sarah Hendry (Eds.), Routledge Handbook of Water Law and Policy (pp. 51-64) (14 p.). Routledge.
Plambeck, E.J.H., Squintani, Lorenzo & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). Towards more effective protection of water resources in Europe by improving the implementation of the Water Framework Directive and the Aarhus Convention in Netherlands. In Sandrine Maljean-Dubois (Eds.), The Effectiveness of Environmental Law (pp. 243-269) (28 p.). Cambridge - Antwerp _ Portland: Intersentia.
  2017 - Rapporten
Groothuijse, F.A.G., van Rijswick, H.F.M.W. & van der Plank, P.J. (Pernille) (2017). Juridisch advies duiker. (14 p.). UCWOSL.
Kevelam, J., Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (23-01-2017). Quick scan juridische uitvoerbaarheid inkrimping veestapel - Onderzoek in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving . (31 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2017 - Special issue
Reese, Moritz, Squintani, Lorenzo & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). editorial. Journal for European Environmental and Planning Law, 14 (3-4), (pp. 243-244).
  2017 - Conference
van Rijswick, H.F.M.W. (24-12-2017) Organiser Ius Commune workshop PATHWAYS TOWARDS SUSTAINABILITY: UNDERSTANDING AND COMPARING ALLOCATION MECHANISMS IN ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES LAW Utrecht (24-11-2017)
  2017 - Editorial activity
van Rijswick, H.F.M.W. () Peer reviewer Journal for European Environmental and Planning Law (Journal) Guest editor special issue on EU water law
  2017 - Hosting an academic visitor
van Rijswick, H.F.M.W. (01-02-2017 01-06-2017) Host José Marcelo Ferreira Costa
van Rijswick, H.F.M.W. (12-04-2017 12-10-2017) Host Maryam Tajeri Moghadam
  2017 - Invited talk
van Rijswick, H.F.M.W. (05-12-2017) Invited speaker Seminar on the Role of Prosecutors in Environmental Governance Xiamen (05-12-2017 - 06-12-2017) A shared responsibility for effective environmental protection in the European Union. The Netherlands and water law (WFD) as a case study
van Rijswick, H.F.M.W. (29-11-2017) Invited speaker Pels Rijcken Bescherming van de waterkwaliteit. Balanceren tussen moeten, kunnen en willen
van Rijswick, H.F.M.W. (19-12-2017) Invited speaker Tilia lezing Utrecht (19-12-2017) WATER4ALL: Nederland en Zuid-Amerika als voorbeeld
  2017 - Membership of committee
van Rijswick, H.F.M.W. (08-02-2017) Member Shale gas and water: meeting with end users (Event) Shale gas and the protection of drinking water resources
  2016 - Artikelen
van Rijswick, Marleen, bruzzone, silvia, Larrue, Corinne, Wiering, Mark & Crabbé, Ann (2016). Constructing collaborative communities of researchers in the environmental domain. A case study of interdisciplinary research between legal scholars and policy analysts. Environmental Science and Policy, 64 (October), (pp. 1-8) (8 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., van Doorn - Hoekveld, W.J. & Gilissen, H.K. (2016). De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid - Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 25 (1), (pp. 24-33) (10 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2016). De Wezerzaak: hoe de effectiviteit van de Kaderrichtlijn water verzekerd blijft. Milieu- en energierecht, (pp. 49-56) (7 p.).
Suykens, C.B.R., Priest, Sally, van Doorn - Hoekveld, W.J., Thuillier, Thomas & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Dealing with flood damages - will prevention, mitigation, and ex post compensation provide for a resilient triangle?. Ecology and Society, 21 (4) (17 p.).
van Doorn - Hoekveld, Willemijn, Goytia, Susana, Suykens, C.B.R., Homewood, Stephen, Thuillier, Thomas, Manson, Corinne, Chmielewski, Piotr, Matczak, Piotr & van Rijswick, H.F.M.W. (11-11-2016). Distributional effects of flood risk management - a cross-country comparison of preflood compensation. Ecology and Society, 21 (4) (16 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (29-04-2016). Leren van het verleden. Lessen uit het waterstaatsrecht voor de toekomst van het omgevingsrecht. Nederlands Juristenblad, 2016 (17), (pp. 1192-1198) (7 p.).
Runhaar, H.A.C., Uittenbroek, C.J., van Rijswick, H.F.M.W., Mees, H.L.P., Driessen, P.P.J. & Gilissen, Herman Kasper (2016). Prepared for climate change? A method for the ex-ante assessment of formal responsibilities for climate adaptation in specific sectors. Regional Environmental Change, 16 (5), (pp. 1389-1400) (12 p.).
Priest, Sally, Suykens, C.B.R., van Rijswick, H.F.M.W., Schellenberger, Thomas, Goytia-Casermeiro, Susana, Kundzewicz, Zbigniew W., van Doorn-Hoekveld, Willemijn, Beyers, Jean-Christophe & Homewood, Stephen (19-12-2016). The European Union approach to flood risk management and improving societal resilience: lessons from the implementation of the Floods Directive in six European countries. Ecology and Society, 21 (4) (16 p.).
Hegger, D.L.T., Driessen, P.P.J., Wiering, Mark, van Rijswick, H.F.M.W., Kundzewicz, Zbigniew W., Matczak, Piotr, Crabbé, Ann, Raadgever, G.T., Bakker, M.H.N., Priest, Sally, Larrue, Corinne & Ek , Kristina (2016). Toward more flood resilience: Is a diversification of flood risk management strategies the way forward?. Ecology and Society, 21 (4).
Suykens, C.B.R., van Doorn-Hoekveld, Willemijn & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Verzekeren: bezint voor je begint!. Het waterschap, 12, (pp. 30).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2016). "Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd". In Willemien den Ouden, Leo Damen, Sander Jansen, Tonny Nijmeijer & Rolf Ortlep (Eds.), Honderd jaar AB (pp. 123-128) (6 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2016). Integrated Water Law and Climate Change: an EU perspective. In Daniel A. Farber & Marjan Peeters (Eds.), Climate Change Law (pp. 533-543). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
van Rijswick, H.F.M.W. & Wuijts, Susanne (2016). Sustainable River Basin Management under the European Water Framework Directive: an Effective Protection of Drinking-Water Resources. Engineering and Industry (pp. 25-31) (7 p.). Trivent.
van Rijswick, Marleen (2016). Transjurisdictional Water Governance in the European Union. In Janice Gray, Cameron Holley & Rosemary Rayfuse (Eds.), 9781784714895 (pp. 62-78) (17 p.). London: Routledge/Earthscan.
  2016 - Boekbesprekingen
van Rijswick, H.F.M.W. & Schmidt, A. (2016). Book review Ekkehard Hofmann (Ed.), Wasserrecht in Europa. Common Market Law Review, 53 (6), (pp. 1820-1822) (3 p.).
  2016 - Rapporten
Hegger, D.L.T., Driessen, P.P.J., Bakker, Marloes, Alexander, Meghan, Beyers, Jean-Christophe, Buijze, A.W.G.J., bruzzone, silvia, Chorynski, Adam, Crabbé, Ann, Deketelaere, K., Delvaux, B., Dieperink, C., Hoekveld, W.J., Ek , Kristina, Fournier, M., Ganzevoort, Wessel, Gilissen, H.K., Goytia, Susana, Gralepois, M., Green, C., van Herten, M.L., Homewood, Stephen, Kaufmann, M., Kundzewicz, Zbigniew, Larrue, Corinne, Levy, L., Jakub, Lewandowsky, Liefferink, D., Manson, Corinne, Matczak, Piotr, Mees, Hannelore, Micou, Anna Paula, Parker, Dennis, Pettersson, Maria, Priest, Sally, Raadgever, Tom, van Rijswick, H.F.M.W., Schellenberger, Thomas, Spegel, Elin, Suykens, Cathy, Szwed, Malgorzata, Tapsell, S., Thuillier, Thomas, Tremorin, J.B. & Wiering, Mark (2016). A view on more resilient flood risk governance - key conclusions of the STAR-FLOOD project. (100 p.). STAR-FLOOD Consortium.
Kaufmann, M., van Doorn - Hoekveld, W.J., Gilissen, H.K. & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Analysing and evaluating flood risk governance in the Netherlands - Drowning in safety?. (128 p.). Utrecht: STAR-FLOOD Consortium.
van Rijswick, H.F.M.W. & Freriks, A.A. (2016). De effecten van het Wezer-arrest op de bescherming van drinkwaterbronnen en de drinkwatervoorziening. (14 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
Gilissen, H.K., Groothuijse, F.A.G., Korsse, D. & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Een wettelijke voorziening voor 'Slimme Combinaties' - Rapportage voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (17 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
Akerboom, S., Buijze, A.W.G.J., van der Linden, Fons, Pront, Simone & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Gasnetten en warmtenetten. (81 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., Korsse, D., Beijen, B.A., Buijze, A.W.G.J., Akerboom, S., van der Linden, F., Otte, F. & Pront (+), S. (29-06-2016). Onderzoek naar gas- en warmtenetten. (85 p.). Centrum voor Energievraagstukken, Universiteit van Amsterdam.
van Rijswick, H.F.M.W., Groothuijse, F.A.G. & van den Broek, G.M. (11-02-2016). Ruimte voor dijken - Een onderzoek naar het juridisch instrumentarium voor het reserveren van ruimte voor toekomstige dijkenversterkingen, in: Pilot 'ruimtelijk instrumentarium dijken'. (107 p.). Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
van Rijswick, H.F.M.W., Korsse, D., Keessen, A.M., Freriks, A.A. & Bastmeijer, C.J. (Kees) (15-07-2016). Zover het eigen instrumentarium reikt - Een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van Kaderrichtlijn Waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de Omgevingswet. (94 p.). Utrecht/Tilburg: Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  2016 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Annotatie bij ABRvS 18 november 2015, AB 2016/294.
van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Annotatie bij HvJ EU 4 mei 2016, AB 2016/242.
  2016 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick (26-09-2016) “Failure is no option”?: Cooperation and understanding for ?better water governance in the ?InComati catchment in times of climate change, REMCO (River and Environmental Management Cooperation) Conference 25-27 September 2016, Royal Swazi Spa Resort, Swaziland
H.F.M.W. van Rijswick (05-02-2016) Balancing between Prevention and Recovery: A legal comparison of the regimes of England, Flanders, France, the Netherlands, Poland and Sweden
H.F.M.W. van Rijswick (10-03-2016) Ervaringen met de water governance assessment methode in China, Jemen, Suriname en meer…
H.F.M.W. van Rijswick (08-03-2016) Expert Meeting 'Juridische verankering van Slimme Combinaties'
H.F.M.W. van Rijswick (29-01-2016) Expert meeting Ministerie Infrastructuur en Milieu en Academia over gevolgen Wezerarrest Hof van Justitie en de mogelijkheden voor een programmatische aanpak in het omgevingsrecht
H.F.M.W. van Rijswick (31-03-2016) Heel Holland Zakt. Nationaal congres veenbodemdaling
H.F.M.W. van Rijswick (04-02-2016) Improving Flood Risk Governance?in Europe (and beyond)?. A combined social science and legal analysis?
H.F.M.W. van Rijswick (30-04-2016) Jaarcongres Koninklijk Nederlands Waternetwerk
H.F.M.W. van Rijswick (30-03-2016) Kennistafel Water en Bodem- Ministerie van Infrastructuur en Milieu en UU
H.F.M.W. van Rijswick (09-03-2016) Leeratfel Governance strategieën voor waterbeleid; Historische trends en vooruitblik
H.F.M.W. van Rijswick (09-03-2016) Leertafel Water Governance: het verbeteren van de relatie kwantiteit, veiligheid en kwaliteit
H.F.M.W. van Rijswick (10-02-2016) Lezing bij de uitreiking van de Schilthuispenning: Over de rede en de verbeelding in het waterstaatsrecht
H.F.M.W. van Rijswick (14-09-2016) Visserij in de Poolgebieden
H.F.M.W. van Rijswick (14-04-2016) Waterschap en Wetenschap II
H.F.M.W. van Rijswick (30-04-2016) Wegwijs in de Omgevingswet. Kansen voor Water
  2016 - Hosting an academic visitor
van Rijswick, H.F.M.W. (18-01-2016 18-02-2016) Host Leonie Reins
  2016 - Invited talk
van Rijswick, H.F.M.W. (20-04-2016) Invited speaker Stichting Schilthuisfonds en Vereniging voor waterstaatsgeschiedenis De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid. Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst
van Rijswick, H.F.M.W. (06-07-2016) Keynote speaker Transboundary waters: connecting people and issues the EU perspective The Hague (06-07-2016)
van Rijswick, H.F.M.W. (24-06-2016) Invited speaker Crocodile catchment forum Water governance in the Inkomati Usuthu catchment
van Rijswick, H.F.M.W. (07-01-2016) Invited speaker Tilia Law College Utrecht (07-01-2016) Waterrecht: lezing voor het Utrecht Law College TILIA
  2015 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W., Misiedjan, D.J.E. & Tjen A Kwoei, Alberto (2015). A Human right to water while the well runs dry: analyzing the legal and regulatory framework of Yemen water law. Water Law, 24 (5-6), (pp. 199-207) (9 p.).
Gilissen, Herman Kasper, Uittenbroek, Caroline, van Rijswick, Marleen, Mees, Heleen, Driessen, Peter & Runhaar, Hens (26-06-2015). De klimaatbestendigheid van de vitale infrastructuur beoordeeld vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief - Over de verwachte effectiviteit van de verdeling van verantwoordelijkheden voor de beheersing van klimaatrisico's in de elektriciteits- en de internetsector. Nederlands Juristenblad (25), (pp. 1640 - 1648) (9 p.).
van Rijswick, Marleen & Wouters, Patricia (2015). Editorial: Achieving sustainable and adaptive fresh water management - Selective studies of international, European, Dutch and Chinese water law. Water Law, 24 (3/4), (pp. 83-83) (1 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Backes, Ch.W. (2015). Ground breaking landmark case on environmental quality standards? The consequences of the CJEU ‘Weser-judgment’ (C-461/13) for water policy and law and quality standards in EU environmental law. Journal for European Environmental and Planning Law, 12 (3-4), (pp. 363-377) (17 p.).
van Rijswick, Marleen & Wouters, Patricia (2015). Introduction: achieving sustainable and adaptive fresh water management - Selective studies of international, European, Dutch and Chinese water law. Water Law, 24 (3/4), (pp. 85-91) (7 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Freriks, A.A. (2015). Programmatische aanpak stikstof en programmatische aanpak water - van tweeën een?. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2015 (9), (pp. 399-415) (16 p.).
van Rijswick, Marleen, Gilissen, Herman Kasper, Keessen, Andrea, van Doorn - Hoekveld, Willemijn & Wiering, Mark (2015). Shifts in Floods Policies in Netherlands. Magazine H2O, Mai 2015 (3) (8 p.).
Lindhout, P. E. & Van Rijswick, H. F M W (19-03-2015). The effectiveness of the principle of recovery of the costs of water services jeopardized by the European Court of Justice - Annotations on the judgment in C-525/12. Journal for European Environmental and Planning Law, 12 (1), (pp. 80-94) (15 p.).
Wiering, Mark, Green, Colin, van Rijswick, Marleen, Priest, Sally & Keessen, Andrea (2015). The rationales of resilience in English and Dutch flood risk policies. Journal of Water and Climate Change, 2015 06 (1), (pp. 38-54) (17 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Wouters, Patricia (2015). Water Law crossing borders - new approaches in classic water law issues across Europe, China and Beyond. Water Law, 24 (5/6), (pp. 179-184) (5 p.).
  2015 - Boeken
Beijen, B.A., Schueler, B.J., van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Robbe, J. & Blomberg, A.B. (26-08-2015). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (333 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2015). De plaats van het waterrecht binnen het omgevingsrecht. In Barbara Beijen (Eds.), Hoofdlijnen milieubestuursrecht (pp. 268-280). Den Haag: Boom Juridisch uitgevers.
van Rijswick, H.F.M.W. (2015). En de stem van het water wordt gevreesd en gehoord. Boegbeeld - Liber Amicorum voor Peter Glas (pp. 79) (1 p.). Den Haag: Unie van Waterschappen.
van Rijswick, Marleen & De Smedt, P.. (2015). Nature conservation and water management: one battle?. In Charles-Hubert Born, An Cliquet, Hendrik Schoukens, Delphine Misonne & Geert Van Hoorick (Eds.), The Habitats Directive in its EU Environmental Law Context - European Nature’s Best Hope? (pp. 417-433) (17 p.). London: Routlege.
  2015 - Rapporten
van Rijswick, Marleen, Kevelam, Julian, Korsse, Daan, Van 't Foort, S., Köck, Wolfgang, Bovet, J., Möckel, S., Rath, K. & Reese, Moritz (2015). Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements Comparative Law Analysis on Instruments for Sustainable Land Management (CLAIM). (357 p.). Müncheberg: Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V..
Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2015). Ruimte voor dijken - Een onderzoek naar het instrumentarium voor het reserveren van ruimte voor toekomstige dijkversterkingen. (105 p.). UCWOSL.
van Rijswick, H.F.M.W. & Kok, Matthijs (2015). Weeffout in nieuwe concept Waterwet. (3 p.). Utrecht University.
  2015 - Televisie- of radio-optredens
H.F.M.W. van Rijswick (23-02-2015) Column in het blad De Hofvijver
H.F.M.W. van Rijswick (06-03-2015) Interview over het belang van de waterschapsverkiezingen: 'De waterschappen doen het te goed om zomaar op te heffen'
  2015 - Annotaties
van Rijswick, Marleen (2015). ABRvS 26 november 2014, AB 2015/66, Watervergunning voor peilverhoging met compenserende maatregel als voorschrift.
van Rijswick, Marleen (2015). ABRvS 8 oktober 2015, AB 2015/67, watervergunning beekherstel.
Lindhout, P.E. & van Rijswick, H.F.M.W. (2015). Annotatie bij de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, zaaknr. C-525/12, AB 2015, afl. 13.
van Rijswick, H.F.M.W. (2015). Annotatie bij Hof van Justitie, 1 juli 2015 in zaak C-461/13 (Weser).
  2015 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick (13-05-2015) "Flood risk management in the Netherlands" in session: Governing climate adaptation: how to promote change towards more flood resilient cities in Northern Europe ?
H.F.M.W. van Rijswick (14-05-2015) "Improving Flood Risk Governance Opportunities and barriers stemming from a combined social science and legal analysis", session: Session 4.5: Managing flood risk in the EU?
H.F.M.W. van Rijswick (29-06-2015) Bijeenkomst pilot Ruimtelijke Instrumentarium Dijken
H.F.M.W. van Rijswick (15-01-2015) Cercle Français de l’eau - S’inspirer de nos voisins européens ? "Shifts in Floods Policies in Netherlands"
H.F.M.W. van Rijswick (10-02-2015) Debat: Startbijeenkomst Polit Ruimte voor dijken (Juridische aspecten)
H.F.M.W. van Rijswick (09-06-2015) Dutch workshop at UCWOSL, Utrecht University on Joint Approaches in transboundary Catchment areas in the Netherlands and South Africa (JACANA)
H.F.M.W. van Rijswick (12-06-2015) Expert meeting ten behoeve van het NWO project Schaliegas en water
H.F.M.W. van Rijswick (23-04-2015) Gerommel in de Ondergrond: paneldiscussie
H.F.M.W. van Rijswick (12-11-2015) Lezing over de governance van waterbeheer
H.F.M.W. van Rijswick (24-03-2015) 'Met kennis van klimaat naar de Nationale Adaptatiestrategie'; bijdrage "Nationale Adaptatie Strategie: wie is aan zet? Publieke en private verantwoordelijkheden voor klimaatadaptatie"
H.F.M.W. van Rijswick (09-03-2015) On the occasion of the celebration of the International Women’s Day, on Monday 9th of March 2015, the workshop with the theme ‘GENDER EQUALITY making reality’ took place at the Raadzaal, Achter Sint Pieter 200. At the workshop, three experts from Utrecht University Mrs. Ineke Boerefijn, Prof. Cees Flinterman and Prof. Tineke Lambooy gave interesting presentations that were moderated by Mrs. Adriënne Schillemans. - See more at: http://ucwosl.rebo.uu.nl/type-activiteiten/workshop-gender-equality-making-reality/#sthash.CZpcpRKs.dpuf
H.F.M.W. van Rijswick (30-06-2015) Operationalizing sustainable land use in the delta: How to get from conflicting needs to profit sharing by using governance approaches. This contribution tries to explain the relevance of several methods used in water governance studies in order to achieve sustainable and adaptive delta management. The contribution is based on several case studies from the Netherlands and South Africa which serve as examples. The contribution tries to develop a step by step approach in the way appropriate methodological choices can be made to get from conflicts to profit sharing in transboundary river basins and delta’s. The abstract will be published in: e-Proceedings of the 36th IAHR World Congress, the Hague, 2015. ISBN: 978-90-824846-0-1
H.F.M.W. van Rijswick (17-11-2015) Opportunities and Barriers for Improving Flood Risk Governance In Europe
H.F.M.W. van Rijswick (04-12-2015) Organisator, voorzitter en spreker. Presentatie over 15 jaar Kaderrichtlijn water - De implementatie in Nederland: over vallen en weer opstaan.
H.F.M.W. van Rijswick (12-11-2015) Presentation for Rotary Bilthoven/De Bilt on Samenwerken en Verbinden: the JACANA project -transboundary water management in Southern Africa and Europe
H.F.M.W. van Rijswick (09-09-2015) REMCO conference on transboundary cooperation in water management
H.F.M.W. van Rijswick (14-09-2015) Samenwerken en Verbinden: the JACANA project -transboundary water management in Southern Africa and Europe
H.F.M.W. van Rijswick (06-03-2015) Seminar Overheidsaansprakelijkheid in het omgevingsrecht in samenwerking met de Universiteit Gent
H.F.M.W. van Rijswick (04-06-2015) STARFLOOD meeting Lulea
H.F.M.W. van Rijswick (21-05-2015) VMR Verdiepingssessie 'Ruimtelijke ordening op niveau: een juridische onderzoek naar instructieregels'
H.F.M.W. van Rijswick (26-11-2015) Voorzitter en organisator praktijkdag omgevingsrecht: de amvb's
H.F.M.W. van Rijswick (04-12-2015) Waterbeheer in de Lage Landen IMPLEMENTATIE VAN DE KADERRICHTLIJN WATER: ALLES IN GOEDE TOESTAND?
H.F.M.W. van Rijswick (12-11-2015) Waterschap ontmoet wetenschap
H.F.M.W. van Rijswick (10-12-2015) Workshop on comparison of flood risk management in EU member States; workshop on design principles for flood risk management.
H.F.M.W. van Rijswick (25-06-2015) Workshop on Joint Approaches in transboundary Catchment areas in the Netherlands and South Africa (JACANA)
  2015 - Hosting an academic visitor
van Rijswick, H.F.M.W. (01-02-2015 01-03-2015) Host Laura Vittorelli
  2014 - Artikelen
Mees, Heleen L P, Dijk, Justin, van Soest, Daan, Driessen, Peter P J, van Rijswick, Marleen H F M W & Runhaar, Hens (01-01-2014). A method for the deliberate and deliberative selection of policy instrument mixes for climate change adaptation. Ecology and Society, 19 (2) (15 p.).
Hegger, Dries L T, Driessen, Peter P J, Dieperink, Carel, Wiering, Mark, Raadgever, G. T Tom & van Rijswick, Helena F M W (26-06-2014). Assessing Stability and Dynamics in Flood Risk Governance - An Empirically Illustrated Research Approach. Water Resources Management, 28 (12), (pp. 4127-4142).
van Rijswick, H.F.M.W. & Aragão, A. (2014). Compensation in the European Union: Natura 2000 and Water Law. Utrecht Law Review, 10 (2), (pp. 155-160) (6 p.).
Tennekes, Joost, Driessen, Peter P J, van Rijswick, Helena F M W & van Bree, Leendert (2014). Out of the Comfort Zone - Institutional Context and the Scope for Legitimate Climate Adaptation Policy. Journal of Environmental Policy and Planning, 16 (2), (pp. 241-259) (19 p.).
van Rijswick, Marleen, Edelenbos, Jurian, Hellegers, Petra, Kok, Matthijs & Kuks, Stefan (01-09-2014). Ten building blocks for sustainable water governance - an integrated method to assess the governance of water. Water International, 39 (5), (pp. 725-742) (18 p.).
Beijen, B.A., van Rijswick, H.F.M.W. & Anker, H.T. (2014). The Importance of Monitoring for the Effectiveness of Environmental Directives, A Comparison of Monitoring Obligations in European Environmental Directives. Utrecht Law Review, 10 (2), (pp. 126-135) (10 p.).
van Buuren, Arwin, Driessen, Peter, Teisman, Geert & van Rijswick, Marleen (2014). Toward legitimate governance strategies for climate adaptation in the Netherlands - Combining insights from a legal, planning, and network perspective. Regional Environmental Change, 14 (3), (pp. 1021-1033) (13 p.).
van Rijswick, Marleen (2014). Verbetering waterveiligheid: doorbreek de taboes!. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2014 (4), (pp. 34) (1 p.).
van Rijswick, Marleen (2014). Wiens brood men eet, wiens onderzoek men doet. Het waterschap, 2014 (6), (pp. 17) (1 p.).
  2014 - Boeken
van Rijswick, Marleen & Havekes, H.J.M. (2014). Nederlands waterrecht in Europese context. (543 p.). Deventer: Kluwer.
Gilissen, H.K., Kevelam, J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2014). Water en ruimte - De bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor. (244 p.). Amsterdam: Berghauser Pont Publishing .
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, Marleen & Tappeiner, Imelda (2014). Developing an institutional legal framework for sustainable regional water management in times of climate change. In Michael Kidd, Loretta Feris, Tumai Murombo & Alejandro Iza (Eds.), Water and the Law, Towards Sustainability (pp. 274-304) (30 p.). Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing.
van Rijswick, Marleen, Monique, Berendsen, van den Bosch, Ans & Oosterberg, W. (2014). Legitimiteit in het adaptatiebeleid. In Katrien Termeer, Matthijs van Vliet, Anne Kruft, Henk Smit, Maarit Junnikkala & Mireille de Heer (Eds.), Governance van klimaatadaptatie: handelingsperspectieven (pp. 46-54) (8 p.). Wageningen: Kennis voor Klimaat.
van Holten, S. & van Rijswick, Marleen (2014). The consequences of a governance approach in European Environmental directives for flexibility, effectiveness and legitimacy. In Marjan Peeters & Rosa Uylenburg (Eds.), EU environmental legislation - Legal perspectives on regulatory strategies (pp. 13-47). Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing.
van Rijswick, Marleen (2014). Vertel een eerlijk verhaal. Governance klimaat en bestuur (2 p.). Utrecht: Kennis voor Klimaat.
van Rijswick, Marleen (2014). Water en ruimtelijke ordening: wat brengt de toekomst?. In R.C.J. Cremers, E.R. Hijmans, Y. Hinnen, A.M. Jansen & W.H.E. Parlevliet (Eds.), Terecht Bouwrecht - Over de bijdrage van het recht aan de bouw in de praktijk (pp. 277-305). Kluwer.
  2014 - Rapporten
Kevelam, Julian & van Rijswick, Marleen (2014). Drinkwaterbelangen in de Mijnbouwwet goed beschermd?. VEWIN.
Groothuijse, Frank, Korsse, Daan & van Rijswick, Marleen (2014). Kockengen Waterproof: deel I - Een Gedeelde Verantwoordelijkheid (in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, Stichtse Rijnstromen en de Provincie Utrecht). (35 p.). UCWOSL.
Runhaar, Hens, Gilissen, Herman Kasper, Uittenbroek, Caroline, Mees, Heleen & van Rijswick, Marleen (01-12-2014). Publieke en private verantwoordelijkheden voor klimaatadaptatie - Een juridisch-bestuurlijke analyse en eerste beoordeling . (156 p.). Utrecht: Utrecht University, In opdracht van het Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.
van Rijswick, Marleen (05-05-2014). Review Kwaliteitsborging Deltaprogramma 2014 - Bevindingen van de reviewcommissie ten aanzien van: Synthesedocument ‘Rivieren’. (4 p.). Kennis voor Klimaat.
van Rijswick, Marleen, Misiedjan, Daphina, van Steenbergen, Frank, Borgia, Cecilia, Evers, Jaap, Tjen A Kwoei, Alberto, Zang, Ting, Huntjes, Patrick & de Man, Rens (2014). The Political Economy of Water Management in Yemen: Conflict Analysis and Recommendations. (220 p.). The Hague Institute for Global Justice.
van Rijswick, Marleen, van den Brink, Cors, Groenhof, Bert, van Essen, Jan, Willem Kooiman , Jan & Peters , Jos (23-01-2014). Transitie grondwaterbescherming: van beschermen naar benutten. (48 p.). Amersfoort: Royal Haskoning DHV.
  2014 - Annotaties
van Rijswick, Marleen (2014). ABRvS 25 juni 2014, AB 2014/295, Waterwet. Belanghebbenden bij watervergunning voor oprichten accommodatie in de Maas en compensatie verlies waterbergend vermogen.
van Rijswick, Marleen (2014). ABRvS 25 juni 2014, AB 2014/351, Watervergunning voor een windmolenpark, toetsingskader Waterwet.
  2014 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick (20-03-2014) Actualiteitendag milieurecht
H.F.M.W. van Rijswick (01-04-2014) Administrative law in England
H.F.M.W. van Rijswick (15-10-2014) Article 4 WFD: environmental objectives and exemptions regimes
H.F.M.W. van Rijswick (02-04-2014) bijeenkomst Starflood: rechtsvergelijking overstromingsrisicobeheer
H.F.M.W. van Rijswick (02-10-2014) CONTEXT: ?balanceren tussen wet en beleid bij nieuwe veiligheidsnormering & Meerlaagse Veiligheid
H.F.M.W. van Rijswick (16-06-2014) Context: de onderzoeksresultaten
H.F.M.W. van Rijswick (28-04-2014) Context: de Waalweelde casus
H.F.M.W. van Rijswick (23-01-2014) Duurzame veiligstelling drinkwaterwinning uit grondwater na 2040: een reflectie
H.F.M.W. van Rijswick (20-02-2014) Energy from the sea
H.F.M.W. van Rijswick (15-04-2014) Environmental law: a comparative perspective between Germany and the Netherlands; meeting with the Helmholtz Centre for environmental research
H.F.M.W. van Rijswick (06-06-2014) Europe adapts to climate change
H.F.M.W. van Rijswick (05-06-2014) European water law
H.F.M.W. van Rijswick (28-03-2014) European water law and adaptation to climate change
H.F.M.W. van Rijswick (16-06-2014) Expert deelname en case study bespreking, slotcongres CONTEXT, Rotterdam
H.F.M.W. van Rijswick (24-11-2014) Expert meeting Water Governance Initiative
H.F.M.W. van Rijswick (14-11-2014) Expertmeeting over het wetsvoorstel Omgevingswet
H.F.M.W. van Rijswick (02-04-2014) Flood risk management: a comparative approach
H.F.M.W. van Rijswick (28-01-2014) Gold Plating in EU environmental law
H.F.M.W. van Rijswick (19-06-2014) Het nieuwe goud, de valorisatie van afvalwater
H.F.M.W. van Rijswick (21-05-2014) How EU water law tackles transboundary water management
H.F.M.W. van Rijswick (10-04-2014) KNWN Water Governance in Nederland
H.F.M.W. van Rijswick (28-06-2014) Legal protection and fair sharing of fresh water resources in the Netherlands: ?Contribution of the Judiciary in freshwater protection
H.F.M.W. van Rijswick (21-01-2014) Legitimiteit in het Deltaprogramma zoet water
H.F.M.W. van Rijswick (13-03-2014) Legitimiteit in het klimaatbeleid
H.F.M.W. van Rijswick (28-02-2014) Maatschappelijke ontwrichting in relatie tot klimaatverandering
H.F.M.W. van Rijswick (06-03-2014) Maatschappelijke ontwrichting in relatie tot klimaatverandering
H.F.M.W. van Rijswick (05-11-2014) Meeting on country reports STARFLOOD Transdisciplinary advisory board
H.F.M.W. van Rijswick (18-11-2014) Natura 2000 beheerplannen
H.F.M.W. van Rijswick (24-06-2014) Normerende instrumenten in de Omgevingswet
H.F.M.W. van Rijswick (22-04-2014) Organisatie en voorzitterschap workshop water and ocean law in China, Europe and the Netherlands
H.F.M.W. van Rijswick (20-04-2014) presentatie congres International water law symposium
H.F.M.W. van Rijswick (19-11-2014) Presentatie Jemen onderzoek
H.F.M.W. van Rijswick (27-06-2014) presentatie op China-Gent congres over zoetwaterbeleid in Nederland
H.F.M.W. van Rijswick (19-11-2014) Presentatie tijdens een conference call van het onderzoek The Political Economy of Water Management in Yemen: Conflict Analysis and Recommendations
H.F.M.W. van Rijswick (09-09-2014) Ruimte voor waterveiligheid!? Van mooie woorden naar concrete borging
H.F.M.W. van Rijswick (03-07-2014) STARFLOOD meeting
H.F.M.W. van Rijswick (08-10-2014) STARFLOOD meeting Nijmegen
H.F.M.W. van Rijswick (11-09-2014) Symposium water governance centre: assessing water governance (met Daphina Misiedjan)
H.F.M.W. van Rijswick (25-06-2014) Voorbereiden en co-voorzitten Politeia congres over de Omgevingswet, Utrecht
H.F.M.W. van Rijswick (15-10-2014) voorzitter bijeenkomst Europees netwerk waterrechtjuristen, Leipzig
H.F.M.W. van Rijswick (23-05-2014) Workshop on Water management and Adaptation to Climate change
H.F.M.W. van Rijswick (25-09-2014) Zoeken naar de plaats van ?Water in de Omgevingswet
  2014 - Overige resultaten
  2014 - Membership of committee
van Rijswick, H.F.M.W. (2014) Chair Dutch Environmental Law Association (Vereniging voor Milieurecht) (External organisation) Chair of the board of the Dutch Environmental Law Association (Vereniging voor Milieurecht)
van Rijswick, H.F.M.W. (2014) Member IUCN Environmental Law Academy (External organisation) Member of the IUCN Environmental Law Academy
van Rijswick, H.F.M.W. (01-06-2014) Member Raad voor de Leefomgeving (External organisation) Geassocieerd lid Raad voor de Leefomgeving
van Rijswick, H.F.M.W. (11-09-2014) Member Ronde Tafel gesprek over de Omgevingswet (Event) Ronde Tafel gesprek over de Omgevingswet
van Rijswick, H.F.M.W. (2014) Member Water Governance Initiative van de OESO/OECD (External organisation) Lid van het Water Governance Initiative van de OESO/OECD
  2014 - Membership of network
van Rijswick, H.F.M.W. (2014) Member and the OECD (External organisation) Water Governance Initiative<br/><br/>Water Governance Initiative
  2013 - Artikelen
Gilissen, H.K., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). De verdeling van zoet water als normatief vraagstuk. Water Governance, 3, (pp. 21-30) (10 p.). Themanummer Normen en Waarden in Water Governance.
Green, O., Garmestani, A., van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2013). EU Water Governance: Striking the Right Balance between Regulatory Flexibility and Enforcement?. Ecology and Society, 18 (2).
Keessen, A.M., Hamer, J., van Rijswick, H.F.M.W. & Wiering, M. (2013). The Concept of Resilience from a Normative Perspective: Examples from Dutch Adaptation Strategies. Ecology and Society, 18 (2).
van Buuren, A., Driessen, P.P.J., van Rijswick, H.F.M.W., Rietveld, P., Salet, W., Spit, T.J.M. & Teisman, G. (2013). Towards adaptive spatial planning for climate change: Balancing between robustness and flexibility. Journal for European Environmental and Planning Law, 10 (1), (pp. 29-53) (25 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Waar staat water na 2013?. Nederlands Juristenblad, 44 (2559), (pp. 3060-3068) (9 p.).
  2013 - Boeken
van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Wettenbundel waterrecht. Amsterdam: Berghauser Pont Publishers.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & van Doorn - Hoekveld, W.J. (2013). De juiste weg: projectbesluitvorming in het overstromingsrisicobeheer. In P. van Buuren (Eds.), Toonbeelden (pp. 129-144) (16 p.). Kluwer.
Backes, Ch.W. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Effective environmental protection: towards a better understanding of environmental quality standards in environmental legislation. In L. Gipperth & C. Zetterberg (Eds.), Miljörättsliga perspektiv och tankevändor, Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek (pp. 19-50) (32 p.). Uppsala: Iustus Förlag AB.
Hegger, D.L.T., Driessen, P.P.J., van Herten, M., Buijze, M., Tremorin, J.B., van Doorn-Hoekveld, W., van Rijswick, H.F.M.W. & Dieperink, C. (2013). Explaining stability and change in Flood Risk Governance. In C. Larrue, D.L.T. Hegger & J.B. Tremorin (Eds.), Researching Flood Risk Governance in Europe: a framework and methodology for assessing Flood Risk Governance (pp. 43-53) (11 p.). Utrecht, The Netherlands: STAR-FLOOD Consortium.
Larrue, C., Fournier, M., Gralepois, M., Manson, C., Tremorin, J.B., Wiering, M., van Doorn-Hoekveld, W., van Rijswick, H.F.M.W. & Hegger, D.L.T. (2013). Operationalising the Policy Arrangements Approach for Flood Risk Governance. In C. Larrue, D.L.T. Hegger & J.B. Tremorin (Eds.), Researching Flood Risk Governance in Europe: a framework and methodology for assessing Flood Risk Governance (pp. 31-41) (11 p.). Utrecht, The Netherlands: STAR-FLOOD Consortium.
Hegger, D.L.T., Driessen, P.P.J., van Herten, M., Buijze, M., Tremorin, J.B., van Doorn-Hoekveld, W., van Rijswick, H.F.M.W. & Dieperink, C. (2013). Theories on explaining policy and legal change. In C. Larrue, D.L.T. Hegger & J.B. Tremorin (Eds.), Researching Flood Risk Governance in Europe: background theories Utrecht, The Netherlands: STAR-FLOOD Consortium.
  2013 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Advies over het Omwisselbesluit in het kader van Meerlaagse veiligheid. Universiteit Utrecht: advies aan HDJZ, Ministerie Infrastructuur en milieu.
Freriks, A.A. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). advisering in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Nehmelman, R., van Rijswick, H.F.M.W., Buijze, A.W.G.J., Ernst, W.W.P. & Gilissen, H.K. (2013). Allocation of Roles and Responsibilities in Dutch Water Governance: Legitimacy, Accountability and Effectiveness from a Legal Perspective. Universiteit Utrecht: OECD, background research paper.
van Broekhoeven, S., Teisman, G. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Casusstudie Versterken Governance Natura 2000 projecten in de kustzone, Een casusonderzoek naar het Kennemerstrand en Westduinpark assessment voor het Deltaprogramma zoet water en kust. Water Governance Centre.
Driessen, P.P.J., Behagel, J.H., Hegger, D.L.T., Mees, H.L.P., van Rijswick, H.F.M.W., Deketelaere, K. & Maes, K. (2013). Essential SSH research for the societal challenges in Horizon 2020; Fighting and adapting to climate change. Leuven, Belgium: League of European Research Universities (LERU).
Hegger, D., Dieperink, C., Green, C., Driessen, P.J.J., Bakker, M.H., van Rijswick, H.F.M.W., Crabbé, A. & Ek, K. (2013). Flood Risk Management In Europe: an exploration of governance challenges. Utrecht, the Netherlands: STAR-FLOOD Consortium.
Hegger, D.L.T., Bakker, M.H., Green, C., Driessen, P.J.J., Delvaux, B., van Rijswick, H.F.M.W., Suykens, C., Beyers, J-C., Deketelaere, K., van Doorn-Hoekveld, W. & Dieperink, C. (2013). Flood Risk Management In Europe: European flood regulation. Utrecht, the Netherlands: STAR-FLOOD Consortium.
Dieperink, C., Green, C., Hegger, D.L.T., Driessen, P.P.J., Bakker, M.H.N., van Rijswick, H.F.M.W., Crabbe, A. & Ek, K. (2013). Flood Risk Management in Europe: governance challenges related to flood risk management. Utrecht, The Netherlands: STAR-FLOOD Consortium.
Hegger, D.L.T., Green, C., Driessen, P.P.J., Bakker, M.H.N., Dieperink, C., Crabbe, A., Deketelaere, K., Delvaux, B., Suykens, C., Beyers, J-C., Fournier, M., Larrue, C., Manson, C., van Doorn-Hoekveld, W., van Rijswick, H.F.M.W., Kundzewicz, Z.W. & Goytia Casermeiro, S. (2013). Flood Risk Management in Europe: Similarities and Differences between the STAR-FLOOD consortium countries. (100 p.). Utrecht, the Netherlands: STAR-FLOOD Consortium.
Douma, W.R., Freriks, A.A., Broere, E. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Implementatietoets EU-richtlijnen Omgevingswet. T.M. Asser Instituut, Universiteit Utrecht en Element advocaten: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Wienhoven, M., Bozuwa, J., Meurs, E. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Kostenterugwinning scheepvaart als waterdienst. Rotterdam: Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, afd. haven- en waterbeleid.
Wuijts, S., Korsse, D., de Gier, A.A.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Naar een brede zorgplicht voor drinkwaterbronnen, Doorwerking Drinkwaterwet bij de bescherming van drinkwaterbronnen,. RIVM rapport.
Larrue, C., Hegger, D., Tremorin, J.B., Alexander, M., Bakker, M.H.N., Buijze, A.W.G.J., Crabbe, A., Dieperink, C., van Doorn, W.J., Driessen, P., Fournier, M., Gralepois, M., Green, C., van Herten, M., Liefferink, D., Manson, C., Priest, S., van Rijswick, H.F.M.W., Suykens, C. & Wiering, M. (2013). Researching Flood Risk Governance in Europe: a framework and methodology for assessing Flood Risk Governance. STAR-FLOOD Consortium.
Larrue, C., Hegger, D., Tremorin, J.B., Alexander, M., Bakker, M.H.N., Buijze, A.W.G.J., Crabbe, A., Dieperink, C., van Doorn, W.J., Driessen, P., Fournier, M., Gralepois, M., Green, C., van Herten, M., Liefferink, D., Manson, C., Priest, S., van Rijswick, H.F.M.W., Suykens, C. & Wiering, M. (2013). Researching Flood Risk Governance in Europe: background theories. STAR-FLOOD Consortium.
van Doorn - Hoekveld, W.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Schadevergoeding bij bergingsgebieden. Universiteit Utrecht: advies aan waterschap Aa en Maas.
Driessen, P.P.J., Behagel, J.H., Hegger, D.L.T., Mees, H.L.P., Almesjo, L., Andresen, S., Eboli, F., Helgenberger, S., Hollaender, Kirsten, Jacobsen, L., Jaervelae, M., Laessoe, J., Oberthuer, S., Avelar, D., Brand, U., Brunnengraeber, A, Bulkeley, H., Compagnon, D., Davoudi, S., Hackmann, H., Knieling, J., Larrue, C., Linner, B-O., Martin, O., O'Brien, K., O'Neill, S., van Rijswick, H.F.M.W., Siebenhuener, B., Termeer, K. & Verbruggen, A. (2013). Societal transformations in the face of climate change; research priorities for the next decade. (4 p.). Brussels, Belgium: JPI Climate.
Nehmelman, R., Imkamp, F. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Stand van zaken inzake mogelijkheid tot verstrekken van vergoeding aan leden van het Algemeen Bestuur van waterschappen. Universiteit Utrecht: advies in opdracht van waterschap Zuiderzeeland.
van Doorn - Hoekveld, W.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de waterschappen in Rijn-Oost en de provincie Overijssel voor het peilbeheer ten behoeve van natuurbeleid (Natura 2000 en PAS). Universiteit Utrecht: advies in opdracht van waterschap Reest en Wieden en waterschap Rijn en IJssel,.
de Gier, A.A.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Verantwoordelijkheidsverdeling tussen waterschap en rijk voor de nadelige gevolgen voor primaire waterkeringen vanwege oevererosie als gevolg van natuurvriendelijk oeverbeheer langs de Lek. (12 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2013 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (2013). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (2013). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (2013). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, , ().
  2013 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick (20-03-2013) Actualiteitendag Vereniging voor Milieurecht
H.F.M.W. van Rijswick (17-09-2013) Brainstormsessie nieuw waterveiligheidsbeleid
H.F.M.W. van Rijswick (31-10-2013) Congres Water and Ocean Law in times of climate change
H.F.M.W. van Rijswick (04-03-2013) Deltaprogramma kust
H.F.M.W. van Rijswick (21-02-2013) Deltaprogramma zoet water
H.F.M.W. van Rijswick (07-11-2013) Duurzame Gebiedsontwikkeling
H.F.M.W. van Rijswick (29-04-2013) Expert meeting JPI Climate
H.F.M.W. van Rijswick (10-04-2013) Kennis voor Klimaat 3, Innovative approaches fo adaptation to climate change
H.F.M.W. van Rijswick (07-02-2013) Lezing over assessment methode voor het meten van water governance capacity
H.F.M.W. van Rijswick (11-09-2013) Minisymposium zoet water beleid Delta programma zoet water
H.F.M.W. van Rijswick (23-09-2013) Policy Dialogue Nederlands waterbeheer
H.F.M.W. van Rijswick (15-05-2013) Presentatie juridische onderzoeksagenda
H.F.M.W. van Rijswick (27-09-2013) Ronde tafelgesprekken Kennis voor Klimaat Consortiumdag
H.F.M.W. van Rijswick (14-11-2013) Voorzitter
H.F.M.W. van Rijswick (01-11-2013) Voorzitter
H.F.M.W. van Rijswick (09-09-2013) Water governance assessment methode voor delegatie uit Haiti
  2013 - Invited talk
van Rijswick, H.F.M.W. (07-02-2013) Invited speaker Inspiratiemiddag Omgevingswet, Vereniging voor Milieurecht (07-01-2013) Inspiratiemiddag Omgevingswet
  2013 - Membership of committee
van Rijswick, H.F.M.W. (2013) Member AB- watercluster (External organisation) Coördinator van de redactie
van Rijswick, H.F.M.W. (2013) Member Advisory Board of the European Environmental Law Forum (External organisation) Member of the Advisory Board of the European Environmental Law Forum (2013-present)
van Rijswick, H.F.M.W. (2013) Member European Council on Environmental Law (External organisation) European Council on Environmental Law
van Rijswick, H.F.M.W. (2013) Chair European Water Law Network/Réseau Européen Droit de l’eau (External organisation) Chair (2013-present) and Member (2009-2013) of the European Water Law Network/Réseau Européen Droit de l’eau
van Rijswick, H.F.M.W. (2013) Member Malta Legal Forum on Adaptation to Climate Change (External organisation) Malta Legal Forum on Adaptation to Climate Change
  2012 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Actualiteiten waterrecht: de betekenis van de programmatische aanpak voor de landbouw. Agrarisch Recht, 2, (pp. 32-37) (6 p.).
Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Adaption to Climate Change in European Water Law and Policy. Utrecht Law Review, 8 (3), (pp. 38-50) (13 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Janse, W.M. (2012). De programmatische aanpak in het waterbeheer: een les voor de Omgevingswet?. Milieu en Recht, 4, (pp. 242-253) (12 p.).
Dieperink, C., Raadgever, G.T., Driessen, P.P.J., Smit, A.A.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Ecological ambitions and complications in the regional implementation of the water framework directive in the Netherlands. Water Policy, 14 (1), (pp. 160-173) (14 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Salet, W. (2012). Enabling the Contextualization of Legal Rules in Responsive Strategies to Climate Change. Ecology and Society, 17 (2), (pp. 1-8) (8 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2012). The implementation of the first generation river basin management plans in Dutch water law, lessons from the past, lessons for the future. Romanian journal of Environmental law, (pp. 262-273) (12 p.).
  2012 - Boeken
Backes, Ch.W., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Effectgerichte normen in het omgevingsrecht; de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur. (251 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Rijswick, H.F.M.W. & Havekes, H.J.M. (2012). European and Dutch Water Law. (519 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Keessen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Schueler, B.J. (2012). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (342 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Andere tijden. In T. Nijmeijer, L. Oost Lievense, N. Teesing, A. Veldkamp & W. de Vos (Eds.), Milieurecht in ontwikkeling, Jubileumbundel 30 jaar Vereniging voor Milieurecht, (pp. 11-14) (4 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Een normatief kader voor het omgevingsrecht. In Ch.W. Backes, N.S.J. Koeman, F.C.M.A. Michiels, A.G.A. Nijmeijer, H.F.M.W. van Rijswick, B.J. Schueler, J. Struiksma & R. Uylenburg (Eds.), Naar een nieuw Omgevingsrecht, Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht (pp. 5-29) (25 p.). Instituut voor Bouwrecht.
van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Improving the Right to Water in the Netherlands. In Henri Smets (Eds.), The implementation of the right to safe drinking water and sanitation in Europe = Le droit à l’ eau potable et à assainissement, sa mise en oeuvre en Europe - Rapport préparé pour le 6ème Forum Mondial de l‘Eau, Marseille, 2012 (pp. 377-399) (23 p.). Paris: L’Académie de l’Eau .
van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Searching for the Right to Water in the Legislation and Case Law of the European Union. In Henri Smets (Eds.), The implementation of the right to safe drinking water and sanitation in Europe = Le droit à l’ eau potable et à assainissement, sa mise en oeuvre en Europe - Rapport préparé pour le 6ème Forum Mondial de l‘Eau, Marseille, 2012 (pp. 87-113) (27 p.). Paris: L’Académie de l’Eau .
  2012 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M. & Robbe, J. (2012). Advies in opdracht van IPO en UvW, 2012, De doelen voor de overige wateren (Niet KRW oppervlaktewaterlichamen). IPO en UvW.
van Rijswick, H.F.M.W. & de Vries, S.A. (2012). De consequenties niet-naleving EU-regelgeving, advies in opdracht van I&M ism Ecofys over de implementatie van artikel 9 KRW. I&M.
van Rijswick, H.F.M.W., Wuijts, S., Korsse, D. & de Gier, A.A.J. (2012). De Drinkwaterwet en de bescherming van drinkwaterbronnen, Taken en bevoegdheden van drinkwaterbedrijven en de overheid. RIVM.
van Rijswick, H.F.M.W., Addink, G.H., de Gier, A.A.J. & Oude Elferink, A.G. (2012). Een handreiking voor de beoordeling van de juridische kwaliteit van waterbeheer, juridisch deel van de multidisciplinaire assessment methode voor de beoordeling van waterbestuur en beheer. Water Governance Center.
van Rijswick, H.F.M.W., Gerbrandy, A., Nehmelman, R., Verstappen, T. & de Vries, S. (2012). Innovatie en Duurzaamheid: valorisatie van afvalwater; De positie van waterschappen in het licht van nationaal en Europees recht, onderzoek in opdracht van de STOWA. STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Juridisch assessment van de ontwikkeling van meerlaagse veiligheid in de Maastak. Water Governance Centre.
van Rijswick, H.F.M.W. & Nehmelman, R. (2012). Mogelijkheden voor het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard om te participeren in HVC, een verwerker van slib en gemeentelijk afval. Hoogheemraadschap.
Beijen, B.A., Fraters, B., Brandsma, G.J., van Rijswick, H.F.M.W., Reijs, J.W., Buis, E. & Hoogeveen, M.W. (2012). Optimalisatie van het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten. Studie naar bezuinigingsmogelijkheden. (119 p.). Bilthoven: RIVM.
  2012 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (08-02-2012). 2012, , (ABRvS 8 februari 2012, M en R 2012/56 (aflevering 4)).
van Rijswick, H.F.M.W. (01-08-2012). M en R 2012, , (ABRvS 1 augustus 2012, M en R 2012/139 (aflevering 9)).
van Rijswick, H.F.M.W. (11-09-2012). M en R 2012, , (HvJ 11 september 2012, M en R 2012/144 (aflevering 9)).
  2012 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick (06-12-2012) Landbouw en Water Instituut voor Agrarisch recht
  2012 - Membership of committee
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member Adviescommissie nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member Adviescommissie nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Rijnland (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member Adviescommissie nadeelcompensatie waterschap Rijn en IJssel for the Rijnstrangen case (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member Commissie Schilthuispenning (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member IUCN Environmental Law Academy (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member KU Leuven (External organisation) Hoogleraar
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member multidisciplinary ‘Centre of Excellence’ Governance of Climate Adaptation (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member Raad voor de Wadden (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member Scientific Council of “Europa Decentraal” (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Member working group on European water law of the European Environmental Law Association. (External organisation) Voorzitter
van Rijswick, H.F.M.W. (2012) Chair working group on European water law of the European Environmental Law Association. (External organisation) Chair of the working group on European water law of the European Environmental Law Association (2012-present)
  2011 - Artikelen
de Gier, A.A.J., van Rijswick, H.F.M.W., Duijkersloot, A.P.W., Groothuijse, F.A.G. & Uylenburg, R. (2011). Algemeen geregeld, goed geregeld? Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht. Milieu en Recht, 9, (pp. 576-586) (11 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (03-03-2011). Nederlandse vs Europese wetgeving mbt klimaatverandering. Mr.
Driessen, P.P.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2011). Normative aspects of climate adaptation policies. Climate Law, 2 (4), (pp. 559-581) (23 p.).
Keessen, A.M., Runhaar, H.A.C., Schoumans, O.F., van Rijswick, H.F.M.W., Driessen, P.P.J., Oenema, O. & Zwart, K.B. (2011). The Need for Flexibility and Differentiation in the Protection of Vulnerable Areas in EU Environmental Law: The Implementation of the Nitrates Directive in the Netherlands. Journal for European Environmental and Planning Law, 8 (2), (pp. 141-164) (24 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., Termeer, C., Dewulf, A., van Buuren, A., Huitema, D., Meijerink, S., Rayner, T. & Wiering, M. (2011). The Regional Governance of Climate Adaptation: A Framework for Developing Legitimate, Effective and Resilient Governance Arrangements. Climate Law, 1, (pp. 1-21) (21 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2011). The Status of Consumers in European Water Regulation, Environmental Law and Consumer Protection. Revue europeénne de droit de la consommation, 1, (pp. 115-148) (34 p.).
Raadgever, G.T., Dieperink, C., Driessen, P.P.J., Smit, A.A.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2011). Uncertainty management strategies: Lessons from the regional implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands. Environmental Science and Policy, 14 (1), (pp. 64-75) (12 p.).
  2011 - Boeken
Nehmelman, R., Tappeiner, I.U., van Rijswick, H.F.M.W., Kummeling, H.R.B.M. & Steenman, S. (2011). De constitutionele inbedding van het waterschap. (85 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2011). Asterix of Ide(e)-fix(e) in Limburg. In T. de Gier (Eds.), Goed verdedigbaar, Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht (pp. 455-467) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Tappeiner, I.U., Nehmelman, R., van Rijswick, H.F.M.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2011). De grondwettelijke positie van het waterschap. In R. Nehmelman, I.U. Tappeiner, H.F.M.W. van Rijswick, H.R.B.M. Kummeling & S. Steenman (Eds.), De constitutionele inbedding van het waterschap (pp. 3-39) (37 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
van Rijswick, H.F.M.W. (2011). De verdeling van schaarse waterrechten. In F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel (Eds.), Schaarse publieke rechten (pp. 133-158) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2011). Legal Protection of the Right to Water in the European Union. In F. Sultana & A. Loftus (Eds.), The Right to Water: Politics, Governance and Social Struggles (pp. 123-138) (16 p.). London: Earthscan.
  2011 - Artikelen in bundels / proceedings
Dieperink, C., Raadgever, G.T., Driessen, P.P.J., Smit, A.A.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (05-06-2011). Ecological ambitions and complications in the regional implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands. ESF Research Conference on Water Governance Obergurgl, Austria, ESF Research Conference on Water Governance.
  2011 - Boekredactie
de Gier, A.A.J., Jurgens, G.T.J.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Schueler, B.J. (2011). Goed verdedigbaar, Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht. (586 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Rapporten
Beijen, B.A., van Rijswick, H.F.M.W., Fraters, B., Brandsma, G.J., Reijs, J.W., Buis, E. & Hoogeveen, M. (2011). Basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, Studie naar bezuinigingsmogelijkheden. (113 p.). Utrecht: UU.
Schueler, B.J., van Rijswick, H.F.M.W., de Gier, A.A.J., Driessen, P., Meijerink, S.V., Pot, W.D., Reuding, M.A., Tennekes, J. & Termeer, C.J.A.M. (2011). Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie. (142 p.). Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de leefomgeving.
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2011). De realisatie van de ecologische doelen van de KRW bij veranderde prioriteitsstelling en financiering. (29 p.). utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht.
de Gier, A.A.J., Gilissen, H.K., van Rijswick, H.F.M.W. & Uwamahoro, D. (2011). Grondwateronderlast in Woerden, advies aan de gemeente Woerden. (20 p.). UU.
van Rijswick, H.F.M.W. (2011). Water en omgeving in één wet en één vergunning. (43 p.). utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht.
  2011 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (14-07-2011). 2012, , (Rb Haarlem 14 juli 2011, M en R 2012/6 (aflevering 1)).
van Rijswick, H.F.M.W. (19-01-2011). Note by: ABRvS, 2011-01-19.
van Rijswick, H.F.M.W. (13-04-2011). Note by: ABRvS, 2011-04-13.
van Rijswick, H.F.M.W. (13-07-2011). Note by: Rb Maastricht, 2011-07-13.
  2011 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick (12-10-2011) - Presentatie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de zoetwatervoorziening: publieke taak of eigen verantwoordelijkheid?
H.F.M.W. van Rijswick (25-03-2011) bijdrage expertmeeting schaarse waterrechten/ schaarse publieke rechten
H.F.M.W. van Rijswick (16-06-2011) bijdrage over Utrechts waterrechtonderzoek
H.F.M.W. van Rijswick (31-03-2011) Crisis, what crisis?
H.F.M.W. van Rijswick (04-06-2011) expertmeeting schaarse waterrechten/ schaarse publieke rechten
H.F.M.W. van Rijswick (05-07-2011) lezing
H.F.M.W. van Rijswick (24-03-2011) lezing ‘Juridificering van inspecties van waterkeringen’
H.F.M.W. van Rijswick (20-04-2011) lezing ‘The governance of water resources in the Netherlands’, voor een wetenschappelijke delegatie uit India over Nederlands decentraal waterbeheer
H.F.M.W. van Rijswick (11-11-2011) Lezing Dag van de Duurzaamheid, ‘Ruimte creeeren voor innovatie en duurzaamheid: verdeling van watergebruiksrechten en watervervuilingsrechten
H.F.M.W. van Rijswick (14-04-2011) lezing over actuele problemen in het Nederlands waterbeheer bij de implementatie van de KRW
H.F.M.W. van Rijswick (14-10-2011) oprichting Forum on legal issues relating to adaptation to climate change
H.F.M.W. van Rijswick (08-12-2011) Slotcongres: over governance in het waterbeheer
H.F.M.W. van Rijswick (24-11-2011) voorzitten Ius Commune congres over flexibiliteit en complexiteit bij grensoverschrijdend milieurecht
H.F.M.W. van Rijswick (22-11-2011) voorzitter
H.F.M.W. van Rijswick (29-09-2011) voorzitterschap bijeenkomst van het Koninklijk waternetwerk en het Instituut voor bouwrecht over de aansprakelijkheid voor opstallen in het waterbeheer
  2011 - Membership of committee
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member "Waterstaatreeks" van SDU uitgevers (External organisation) redacteur
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member adviescommissie inzake de toekenning van de Schilthuispenning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member Bestuur van de juridisch-bestuurlijke werkgroep van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member Bestuur van Vereniging voor Milieurecht (External organisation) Voorzitter
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member jurisprudentieredactie van het Tijdschrift voor Milieu en Recht (External organisation) Lid
van Rijswick, H.F.M.W. () Member Malta Legal Forum on Adaptation to Climate Change (External organisation) Member of the Legal Forum on Climate Change Adaptation (Malta) (October 2011-present)
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member Utrecht Law Review (External organisation) Redactielid
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member Waterstaatswetgeving SDU uitgevers (External organisation) Kernredacteur
van Rijswick, H.F.M.W. (2011) Member Waterwetgeving (Europees en nationaal) Berghauser Pont uitgevers (External organisation) redacteur
  2010 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. & Salet, W. (2010). Een strategisch kompas voor duurzame beheersing van klimaatvraagstukken. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2010 (1), (pp. 43-58) (453 p.).
Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Backes, Ch.W. (2010). European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementation Pool?. Journal of Environmental Law, 22 (2), (pp. 197-222) (26 p.).
Schoumans, O.F., Keessen, A.M., Runhaar, H.A.C., van Rijswick, H.F.M.W., Driessen, P.P.J., Oenema, O. & Zwart, K. (2010). Mogelijkheden en beperkingen van een gebiedsgerichte uitwerking van de Nitraatrichtlijn. H2O, 43 (24), (pp. 12-14) (3 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2010). Opheffen van waterschappen: oplossing voor welk probleem?. Tijdschrift voor Bouwrecht, 6, (pp. 530-531) (2 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2010). Opheffen? Grondwet wijzigen, (over het opheffen van waterschappen in Nederland). Binnenlands Bestuur, 2010 (2 april), (pp. 38) (1 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2010). Over waterwolven en waterschappen. Ars aequi, 2010, (pp. 788-797) (10 p.).
Keessen, A.M., Freriks, A.A. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). The Clash of the Titans: The Relation between the European Water and Medicines Legislation. CMLRev, 2010 (5), (pp. 1429-1454) (26 p.).
Gilissen, H.K., van Kempen, J.J.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). The need for international and regional transboundary cooperation in European river basin management as a result of new approaches in EC water law. ERA Forum, 11 (1), (pp. 129-157) (29 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2010). Wat willen vrouwen?. Het waterschap, 2010 (10), (pp. 23) (1 p.).
  2010 - Boeken
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., de Gier, A.A.J., Keesen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J., Schueler, B.J., Tappeiner, I.U. & Blomberg, A.B. (2010). Introductie op het omgevingsrecht. (70 p.). SSR?: SSR.
van Rijswick, H.F.M.W. & Havekes, H.J.M. (2010). Waterrecht in Nederland. (407 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). The right to sanitation in the Netherlands. In H Smets (Eds.), Le doit à l’assainissement, un droit fundamental, The right to sanitation in national laws (pp. 299-306) (8 p.). Paris: Académie de l’Eau, Editions Johanet.
van Rijswick, H.F.M.W. (2010). Transities in het Europese waterrecht, Kansen, bedreigingen en misvattingen rond de Kaderrichtlijn Water. In A Van der Arend, L Santbergen, M Wiering & J Behagel (Eds.), Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water, Ambities en ambivalenties (pp. 19-30) (12 p.). Delft: Eburon Academic Publishers.
van Rijswick, H.F.M.W. & Hey, E. (2010). Transnational watermanagement. In J Oswald & B Schöndorf-Haubold (Eds.), The European Composite Administration (pp. 231-253) (23 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2010 - Rapporten
Uylenburg, R., van Rijswick, M., Duijkersloot, T., de Gier, T. & Groothuijse, F. (2010). Algemeen geregeld is goed geregeld? Een onderzoek naar de effecten van algemene regels ten opzichte van een vergunningenstelsel in de watersector. Utrecht: Universiteit Utrecht [etc.].
Driessen, P.P.J., de Gier, A.A.J., Meijerink, S., Pot, W.D., Reuding, M.A., van Rijswick, H.F.M.W., Schueler, B.J., Tennekes, J. & Termeer, C.J.A.M. (2010). Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie. (143 p.). Planbureau voor de leefomgeving.
Gilissen, H.K., van Rijswick, H.F.M.W. & de Gier, A.A.J. (2010). De kwantitatieve wateropgave in sterk verharde gebieden,. (55 p.). Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid, Universiteit Utrecht.
Keessen, A.M., Runhaar, H.A.C., van Rijswick, H.F.M.W., Schouwmans, O, Driessen, P.J.J., Oenema, O. & Zwart, K. (2010). Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtijn: Mogelijkheden en beperkingen, Alterra-rapport 2062, 2010. Den Haag?: Ministerie van LNV.
Tappeiner, I.U., van Rijswick, H.F.M.W., Nehmelman, R. & Kummeling, H.R.B.M. (2010). onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen, De staatsrechtelijke positie van het waterschap 2010. utrecht: Universiteit Utrecht.
de Gier, A.A.J., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J., Schueler, B.J., Bonte, M, Wezel, A & Daal, K (2010). Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader, Hoofdrapport en bijlagenrapport, KWR Watercycle Research Institute en Universiteit Utrecht, KWR. Utrecht: Universiteit Utrecht.
van Rijswick, H.F.M.W., Claessens, J., Zijp, M.C., Veldkamp, A., Verweij, W. & Otte, P (2010). Toepassing van uitzonderingsbepalingen Grondwaterrichtlijn op verontreinigingspuimen, Handreiking ROSA en ‘Points of Compliances’. Bilthoven: RIVM Briefrapport.
Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). Verantwoordelijkheden van en risico’s voor waterschap Vallei en Eem bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, in het bijzonder met betrekking tot de aanleg van ecologische verbindingszones en de bestrijding van diffuse bronnen van verontreiniging. Leusden: Advies in opdracht van Waterschap Vallei en Eem.
van Rijswick, H.F.M.W., PrinS, T.H., Keessen, A.M. & Dotinga, H. (2010). Zandwinning, zandsuppletie en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst. Deltares?: Rijkswaterstaat Waterdienst.
  2010 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (24-03-2010). 2010, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (07-04-2010). 2010, , ().
  2010 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick (20-01-2010) Dealing with uncertainties in water management practice: lessons form the regional implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands
  2009 - Artikelen
Hildering, P.A., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Tackling pollution of the Mediterranean Sea from land-based sources by an integrated ecosystem approach and the use of the combined international and European legal regimes. Utrecht Law Review, 5 (2009), (pp. 80-100) (20 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Water en Ruimte: is afstemming van plannen genoeg?. De Landeigenaar, 4 (2009), (pp. 12-14) (2 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Wie is de waterbeheerder en wat moet hij doen?. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 12 (2009), (pp. 164-177) (13 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). A comparison of Five Case Studies in Implementing the water Framework Directive. In Y. Uitenboogaart, J.H.J. van Kempen, M. Wiering & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Dealing with complexity and policy discretion, the implementation of the Water Framework directive in five Member States Den Haag: SDU.
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Chapter 1 (introduction). In Y. Uitenboogaart, J.H.J. van Kempen, M. Wiering & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Dealing with complexity and policy discretion, the implementation of the Water Framework directive in five Member States Den Haag: SDU.
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). General Conclusions. In Y. Uitenboogaart, J.H.J. van Kempen, M. Wiering & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Dealing with complexity and policy discretion, the implementation of the Water Framework directive in five Member States Den Haag: SDU.
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Interaction between European and Dutch Water Law. In S. Reinhard & H. Folmer (Eds.), Water Policy in the Netherlands, Integrated Management in a Densely Populated Delta, Issues in water resource policy (pp. 204-224) (20 p.). Washington: RFF Press.
Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Klimaatverandering en de bescherming van schaars water: regulering van watergebruik bij watertekorten in het Europese en Nederlandse waterrecht. In N. Teesing (Eds.), Juridische aspecten van Klimaatverandering, Vereniging voor milieurecht (pp. 79-96) (17 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). The implementation of the WFD in Germany: Rur Catchment in the Meuse River Basin District in North Rhine-Westphalia. In Y. Uitenboogaart, J.H.J. van Kempen, M. Wiering & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Dealing with complexity and policy discretion, the implementation of the Water Framework directive in five Member States Den Haag: SDU.
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). The implementation of the WFD in the Netherlands: the Meuse River Basin District and the Dommel Catchment. In Y. Uitenboogaart, J.H.J. van Kempen, M. Wiering & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Dealing with complexity and policy discretion, the implementation of the Water Framework directive in five Member States Den Haag: SDU.
  2009 - Boekredactie
van Rijswick, H.F.M.W. & Heger, G. (2009). Gemeentelijk waterbeheer. (83 p.). Den Haag: SDU.
van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Internationaal en regionaal-grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer. (146 p.). Den Haag: SDU.
  2009 - Rapporten
Keessen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W. & de Vries, S.A. (2009). De afschaffing van de Nederlandse verontreinigingsheffing in Europeesrechtelijk perspectief. (20 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
van Buuren, A., Rietveld, P., Salet, W., Driessen, P., van Rijswick, H.F.M.W., Spit, T. & Tiesman, G. (2009). De governance van adaptatie, Bouwstenen voor een afwegingsproces, Synthese, Definitiestudie Afwegingskader Ruimte en Klimaat fase 2, Governance aspecten van klimaatmaatregelen, Deelproject 1: Bestuurlijke, wettelijke en financiële aspecten van een afwegingskader voor het klimaatbestendig maken van ruimtelijke plannen en ingrepen. (118 p.). Rotterdam: Unknown Publisher.
Raadgever, G.T., Smit, A.A.H., Dieperink, C., Driessen, P.P.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Omgaan met onzekerheden bij de regionale implementatie van de Kaderrichtlijn Water. (166 p.). Utrecht: Leven met water, Aquaterra Nederland.
Raadgever, G.T., Smit, A., Dieperink, C., Driessen, P. & van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Omgaan met onzekerheden bij de regionale implementatie van de Kaderrichtlijn Water, Leven met Water projectnr. 1027. Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht.
van Rijswick, H.F.M.W., de Gier, A.A.J. & Gupta, J. (2009). State of the Art on the Legal and Policy Literature on Adaptation to Climate Change: Towards a Research Agenda. (63 p.). Knowledge for Climate.
Groothuijse, F.A.G., van Buuren, P.J.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2009). Water weren. Het publiekrechtelijke instrumentarium voor de aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen. Instituut voor Bouwrecht.
  2009 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (16-12-2009). 2010, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (28-10-2009). 2010, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (13-03-2009). M en R 2009, , ().
  2009 - Membership of committee
van Rijswick, H.F.M.W. (2009) Member Environmental Committee of IUCN (External organisation) Member of the Environmental Committee of IUCN
van Rijswick, H.F.M.W. (2009 2013) Member European Water Law Network/Réseau Européen Droit de l’eau (External organisation) Member
  2008 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. & Vogelezang-Stoute, E.M. (2008). De betekenis van de stroomgebiedbenadering uit de Kaderrichtlijn water voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Milieu en Recht, 1 (2008), (pp. 2-11) (9 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Keessen, A.M. (2008). Drinkwaterwinning in een Natura 2000 gebied, het juridisch regime voor beschermde gebieden. Milieu en Recht (2008), (pp. 557-566) (9 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., van den Broek, J.H.G. & Nijmeijer, A.G.A. (2008). Kan de bouw bouwen op de AMvB Doelstellingen? Een verkenning van de mogelijke gevolgen van waterkwaliteitseisen. Bouwrecht, 9 (2008), (pp. 774-785) (11 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., Wuijts, S. & Cramer, W. (2008). Nieuw impuls Nederlands beschermingsbeleid drinkwaterbronnen door KRW. H2O (2008), (pp. 4-6) (3 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., Wuijts, S. & Cramer, W. (2008). Nieuwe impuls Nederlands beschermingsbeleid drinkwaterbronnen door KRW. H2O (2008), (pp. 4-6) (3 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Vogelezang-Stoute, E.M. (2008). The influence of environmental quality standards and the river basin approach taken in the Water Framework Directive on the authorisation of plant protection products. European Energy and Environmental Law Review, 2 (2008), (pp. 78-89) (11 p.).
Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Transnational river basin management in Europe. Utrecht Law Review, 4 (2008), (pp. 35-56) (21 p.).
  2008 - Boeken
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A., Backes, Ch.W., Groothuijse, F.A.G., Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, 2de herziene druk. (640 p.). Utrecht: STOWA.
Robbe, J., Freriks, A.A., Blomberg, A.B., van den Broek, G.M., de Gier, A.A.J., van Rijswick, H.F.M.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk. (221 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Consequenties van het Europese recht voor de praktijk. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 556-609) (53 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). De Kaderrichtlijn water. In J. Robbe (Eds.), Europees milieurecht voor gemeenten (pp. 93-140) (47 p.). Den Haag: SDU.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). De stroomgebiedbenadering uit de Kaderrichtlijn water, kwaliteitseisen als sturend instrument. In M.N. Boeve & L. van Middelkoop (Eds.), Het waterrecht in perspectief. Actuele ontwikkelingen en doorwerking naar het milieurecht en het ruimtelijke-ordeningsrecht (pp. 35-52) (17 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
van Rijswick, H.F.M.W. & Robbe, J. (2008). Does a constitutional right to environmental protection and improvement guarantee environmental protection and improvement?. In I. Larmuseau (Eds.), Constitutional rights to an ecologically balanced environment (pp. 30-37) (7 p.). Gent: Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Drinkwaterrichtlijn I. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 132-141) (9 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Drinkwaterrichtlijn II. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 142-157) (15 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Gevaarlijke stoffenrichtlijn. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 88-131) (42 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Grensoverschrijdend stroomgebiedbeheer. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 486-529) (43 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Grondwaterrichtlijn nieuw. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 426-437) (11 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Inleiding. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de prakrijk van het waterbeheer (pp. 18-28) (10 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. & Zijp, M.C. (2008). Investeren in de toekomst: een nieuw Europeesrechtelijk regime voor bodemsaneringen. In J. van Dunné (Eds.), Kostenverhaal bodemsanering (pp. 167-188) (21 p.). Den Haag: SDU.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Kaderrichtlijn mariene strategie. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 474-485) (11 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Kaderrichtlijn water. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 352-425) (73 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Nieuwe wetgeving: Waterwet en wabo. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 530-555) (25 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Richtlijn milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 438-443) (5 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Schelpdierenwaterrichtlijn. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 192-201) (9 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. & Wuijts, S. (2008). Sustainable river basin management under the Water Framework Directive: an effective protection of drinking-water resources. Conference proceedings of the 11th International Specialised Conference on Watershed & River Basin Management, 4-5 September 2008, Budapest, Hungary, International Water Association/Bulgarian Ministry of Enironment and Water 2008 Budapest: International Water Association.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Viswaterrichtlijn. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 183-191) (9 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Zwemwaterrichtlijn I. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 158-169) (11 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Zwemwaterrichtlijn II. In H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (pp. 170-181) (11 p.). Utrecht: STOWA.
  2008 - Inaugurele rede
  2008 - Boekredactie
van Rijswick, H.F.M.W. (2008). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer. (637 p.). Utrecht: STOWA.
  2008 - Rapporten
Smit, A.A.H., Dieperink, C., Driessen, P.P.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2008). Een onmogelijke opgave? Een onderzoek naar de wijze waarop waterschappen invulling geven aan de regionale wateropgaven en de spanningen die zich daarbij voordoen. (82 p.). Gouda: Leven met water, Aquaterra Nederland.
van Rijswick, H.F.M.W., Wuijts, S. & Dik, H.H.J. (2008). Gebiedsdossiers voor drinkwaterbronnen, uitwerking van risico’s en ontwikkeling van maatregelen. (144 p.). Bilthoven: RIVM.
  2008 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (05-11-2008). 2009, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (05-12-2008). M en R 2008, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (26-03-2008). M en R 2008, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (23-01-2008). M en R 2008, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (05-11-2008). M en R 2009, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (08-10-2008). M en R 2009, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (06-11-2008). M en R 2009, , ().
  2008 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick (21-08-2008) Good ecological status or endangered species? Adaptive governance of Dutch regional water policy networks and the implementation of the EU Water Framework and Birds and habitat Directives
  2007 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. (2007). De betekenis en vormgeving van waterkwaliteitseisen. Milieu en Recht, 2007 (7), (pp. 394-406) (12 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Hey, E. (2007). De stroomgebiedsbenadering als impuls voor transnationaal waterbeheer; De Kaderrichtlijn water en de verhouding tot internationale verdragen. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2007 (1), (pp. 10-20) (10 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Groothuijse, F.A.G. (2007). Het wetsvoorstel Warenwet. Agrarisch Recht, (pp. 238-248) (10 p.).
de Gier, A.A.J., Groothuijse, F.A.G., van Rijswick, H.F.M.W. & Robbe, J. (2007). The influence of environmental quality standards and safety standards on spatial planning. Journal for European Environmental and Planning Law, 2007 (1), (pp. 23-36) (13 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2007). The relationship between the Water Framework Directive and other environmental directives, with particular attention to the position of agriculture. Water Law, 2006 (17), (pp. 193-203) (11 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2007). Wie is er bang voor de Kaderrichtlijn water? De betekenis van de Kaderrichtlijn water voor de landbouw. Agrarisch Recht, 2007 (1), (pp. 3-13) (10 p.).
  2007 - Boeken
van Rijswick, H.F.M.W. & Vogelezang-Stoute, E.M. (2007). De Kaderrichtlijn water en gewasbeschermingsmiddelen. (206 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2007). De Waterwet in relatie tot andere delen van het Omgevingsrecht. De Waterwet (pp. 23-41) (19 p.). Utrecht: Vereniging voor Milieurecht.
van Rijswick, H.F.M.W. (2007). Een kwestie van kwaliteit: waterbeheer onder de Kaderrichtlijn water. In B. Hessel, E. Perton & J. Verwoert (Eds.), Europa op het grensvlak van recht en beleid (pp. 119-128) (10 p.). Den Haag: Europa Decentraal.
van Rijswick, H.F.M.W. (2007). Kwaliteitseisen in het Europese en nationale waterrecht. Nieuwe mogelijkheden tot regulering van waterkwaliteitseisen in Nederland (pp. 39-74) (36 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS.
Keessen, A.M., Dotinga, H.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2007). Van Helsinki via Brussel naar Roermond en terug: grensoverschrijdend stroomgebiedbeheer. In A. Blomberg, T. de Gier, M. van Rijswick & R. Widdershoven (Eds.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (pp. 161-184) (24 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
  2007 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W. & Wuijts, S. (2007). Drinkwateraspecten en de Kaderrichtlijn water, Criteria voor de bescherming van drinkwaterbronnen en kwaliteitsdoelstellingen, RIVM-rapport 734301028. (92 p.). Den Haag: RIVM.
van Rijswick, H.F.M.W., Zijp, M.C., Durand-Huiting, A.M., van der Linden, A.M.A. & van Wijnen, H.J. (2007). Methodiek voor toepassing van fasering en doelverlaging grondwater, RIVM rapport 607300002/2007. (56 p.). Den Haag: RIVM.
van Rijswick, H.F.M.W. & Backes, Ch.W. (2007). Nieuwe mogelijkheden tot regulering van waterkwaliteitseisen in Nederland. hoofdrapport. (38 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Centrum voor Omgevingsrecht.
  2007 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (27-06-2007). M en R 2007, M en R2007/106, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (27-06-2007). M en R 2007, M en R2007/97, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (29-08-2007). M en R 2008, , ().
  2006 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. (2006). Kopje onder in de waterregelgeving, actuele ontwikkelingen in het waterrecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, december (2006), (pp. 280-289) (10 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Prechal, A. (2006). Supervision and Supervisory authorities: a few introductory remarks. Utrecht Law Review, 2 (1), (pp. 1-7) (8 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2006). Klimaatverandering en water, Biedt het voorontwerp Waterwet voldoende instrumenten voor een adaptief waterbeheer?. Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005 (pp. 267-282) (16 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Rijswick, H.F.M.W. (2006). Waterrecht op orde en in goede toestand. In Th. G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water (pp. 463-492) (30 p.). Den Haag: SDU.
  2006 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W. & Beijen, B.A. (2006). De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid, MNP rapport 500094002 (Milieu- en Natuurplanbureau (L.G. Wesselink, J. Notenboom, A. Tiktak) in samenwerking met Alterra, Centrum voor Bodem (P. Römkens en O.Oenema). (29 p.). Bilthoven: MNP.
van Rijswick, H.F.M.W., Montforts, M.H.M.M., Freriks, A.A., Keessen, A.M. & Wuijts, S. (2006). De relatie tussen productregistratie en waterkwaliteitsregelgeving: geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en veevoederadditieven. (145 p.). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 601500003.
van Rijswick, H.F.M.W., Driessen, P.P.J., Backes, Ch.W., Dieperink, C., de Gier, A.A.J. & Groothuijse, F.A.G. (2006). Juridisch-bestuurlijke capaciteit in het waterbeleid. Enkele toekomstschetsen voor de externe integratie van water en ruimtelijke ordening. (210 p.). Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS.
  2006 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (15-02-2006). M en R 2006, 73, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (17-05-2006). M en R 2006, 79, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (09-08-2006). M en R 2006, 83, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (19-07-2006). M en R 2006, 91, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (09-08-2006). M en R 2006, 94, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (30-11-2006). M en R 2007, M en R2007/25, ().
  2005 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. (2005). De ontwerp-PKB Ruimte voor de Rivier: Omgevingsrecht bij uitstek. Tijdschrift voor omgevingsrecht, (pp. 35-36) (2 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Europees recht; Doorwerking van het EG-recht, in het bijzonder in het waterbeheer. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2, (pp. 50-58) (9 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Laninga-Busch, A. (2005). Grondwaterbeheer in bebouwd gebied, Een juridisch toekomst perspectief. Bouwrecht, (pp. 568-577) (10 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2005). Kroniek waterstaatsrecht. Overheid en Aansprakelijkheid, (pp. 97-112) (16 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & de Putter, P.J. (2005). Naar een waterparagraaf in koopcontracten. De gemeentestem, 7237, (pp. 533-543) (11 p.).
Groothuijse, F.A.G. & van Rijswick, H.F.M.W. (2005). Water en ruimtelijke ordening: meer dan de watertoets! (I). Bouwrecht, 3, (pp. 193-210) (18 p.).
Groothuijse, F.A.G. & van Rijswick, H.F.M.W. (2005). Water en ruimtelijke ordening: meer dan de watertoets! (II). Bouwrecht, 5, (pp. 384-401) (18 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. & Gilhuis, P.C. (2005). Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie auf das Wasserrecht und das Umweltmanagementgesetz in den Niederlanden. In E. Bohne (Eds.), Tagungsband"Ansatze zur Kodification des Umweltrechts in der Europaschen Union: Die Wasserrahmenrichtlinie und ihre Umsetzung in nationales recht, Schriftenreihe der Hochschule Speyer (pp. 69-83) (15 p.). Berlijn: Duncker & Humblot.
van Rijswick, H.F.M.W. (2005). Een doekje voor het bloeden? Handhaving van Europees recht door middel van een uitbreiding van toezichtsbevoegdheden ten aanzien van decentrale overheden, in het bijzonder op het terrein van het waterbeheer. In Ch.W Backes, P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Lex Dura, Sed Lex, opstellen over de handhaving van omgevingsrecht (pp. 177-194) (18 p.). Deventer: Kluwer.
van Rijswick, H.F.M.W. (2005). Less is more? The implementation of the Water Framework Directive in existing Dutch Water Legislation. In J.F. Neuray (Eds.), La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 etablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau, Droit europeen, Droit interne - Droit compare (pp. 93-130) (38 p.). Brussel: Bruyant.
  2005 - Boekbesprekingen
van Rijswick, H.F.M.W. (2005). E.M. Vogelezang-Stoute, Bestrijdingsmiddelenrecht, Een rechtsvergelijking, diss. Uva, Europese monografieen. Agrarisch Recht, 7/8, (pp. 449-451) (3 p.).
  2005 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W. (2005). Towards Integrated Water Legislation in the Netherlands, Lessons from other countries. Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
van Rijswick, H.F.M.W. (2005). Towards Integrated Water Legislation in the Netherlands, Lessons from other countries, Case study reports. Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
  2005 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (02-06-2005). M en R 2005, 77, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (23-02-2005). M en R 2005, 80, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (08-09-2005). M en R 2006, 12, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (22-06-2005). M en R 2006, 17, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (08-09-2005). M en R 2006, 3, ().
  2004 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Consequences of the new Groundwater Directive for Infiltration for the Purpose of the Drinking-Water Supply. European Energy and Environmental Law Review (2004), (pp. 327-334) (8 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Het Nederlands mestbeleid te kakken gezet. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 3 (2004), (pp. 48-56) (9 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2004). Kroniek Europees Recht, Doorwerking van het EG-recht in het bijzonder in het waterbeheer. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 1 (2004), (pp. 21-26) (6 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., Montforts, M.H.M.M. & de Haes, H. (2004). Legal constraints in EU product labelling to mitigate the environmental risk of veterinary medicins at use. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 40 (3), (pp. 327-335) (9 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Over ambities en realiteitszin. Tijdschrift voor omgevingsrecht, (pp. 81) (1 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Rechtstreekse werking van richtlijnen in driehoeksverhoudingen. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2004 (3), (pp. 42-47) (6 p.).
  2004 - Boeken
van Rijswick, H.F.M.W., Kramer, C.J.M., Berns, J. & Minderhout, F. (2004). Europagids. Handreiking Europees Recht voor waterschappen. (136 p.). Den Haag: STOWA.
Backes, Ch.W., Blomberg, A.B., Jongma, M.P., Michiels, F.C.M.A. & van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (393 p.). Den Haag: Bju.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Bestrijdingsmiddelen. In D.W. Bruil, W. Brussaard & P. de Haan (Eds.), Inleiding agrarisch recht (pp. 305-320) (475 p.). Den Haag: Koninklijke Vermande.
van Rijswick, H.F.M.W. (2004). De watertoets in Vlaanderen en Nederland: Een geschikt instrument voor externe integratie?. In F.C.M.A. Michiels & L. Lavrysen (Eds.), Milieurecht in de Lage Landen (pp. 203-213) (322 p.). Den Haag: Bju.
van Rijswick, H.F.M.W. (2004). EC Water Law in Transition: the Challenge of Integration (volume 5). In T.F.M. Etty & H.A. Somsen (Eds.), The Yearbook of European Environmental law (pp. 249-304) (881 p.). Oxford: Oxford University Press.
van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Waterbeheer. In D.W. Bruil, W. Brussaard & P. de Haan (Eds.), Inleiding agrarisch recht (pp. 215-256) (475 p.). Den haag: Koninklijke Vermande.
  2004 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Kansen uit de Kaderrichtlijn water - In hoeverre is de kaderrichtlijn water een impuls voor een verbetering van de toestand van de Nederlandse watersystemen , in het bijzonder ten aanzien van de verontreiniging door diffuse bronnen?. (61 p.). Amsterdam: Stichting Reinwater.
  2004 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (12-05-2004). M en R 2004, 100, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (19-05-2004). M en R 2004, 101, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (14-07-2004). M en R 2004, 102, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (04-08-2004). M en R 2004, 103, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (21-01-2004). M en R 2004, 32, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (24-03-2004). M en R 2004, 67, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (16-06-2004). M en R 2005, 10, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (13-10-2004). M en R 2005, 20, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (22-12-2004). M en R 2005, 54, ().
  2003 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. (2003). Het Nationaal Bestuursakkoord Water. Tijdschrift voor omgevingsrecht, december, (pp. 193-194) (2 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2003). Op orde en in goede toestand: het waterkwantiteitsbeheer en de Europese kaderrichtlijn water. Milieu en Recht, Water, (pp. 317-323) (7 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2003). Ruimte voor water - ook in de stad. Tijdschrift voor omgevingsrecht, (pp. 74-81) (8 p.).
  2003 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & Backes, Ch.W. (2003). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer. (412 p.). Utrecht: STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. & Pluimakers, W. (2003). Wettenbundel waterwetgeving. (211 p.). Den Haag: SDU/Vermande.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. (2003). Bewerking en toelichting Europese waterrichtlijnen (losbl.). Waterstaatswetgeving (W24; losbl.) (97 p.). Den Haag: SDU/Vermande.
van Rijswick, H.F.M.W. (2003). Gevraagd: Europees én nationaal waterrecht, Actuele ontwikkelingen op het gebied van het Europese en Nederlandse waterrecht. In P.C. Gilhuis & J.M. Verschuuren (Eds.), Is er nog verschil tussen Europees en Nederlands milieurecht? (pp. 79-98) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Rijswick, H.F.M.W. (2003). Implementatie van de Kaderrichtlijn water in het Nederlandse recht. In F. Maes & L. Lavrysen (Eds.), Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland (pp. 265-297) (33 p.). Brugge: Die Keure.
van Rijswick, H.F.M.W. (2003). Implementation of the good status and the environmental. In H. van Rijswick (Eds.), The Waterframework Directive, Implementation into German and Dutch Law (pp. 57-69) (13 p.). Utrecht: CELP/NILOS.
van Rijswick, H.F.M.W. (2003). The Waterframework Directive. In H. van Rijswick (Eds.), The Waterframework Directive, Implementation into German and Dutch Law (pp. 1-30) (30 p.). Utrecht: CELP/NILOS.
  2003 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (29-01-2003). JM 2003, 47, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (29-01-2003). M en R 2003, 111, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (25-06-2003). M en R 2003, 112, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (21-03-2003). M en R 2003, 115, (). m.nt. onder 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (02-10-2003). M en R 2003, 116, (). Katern B.16 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (12-02-2003). M en R 2003, 119, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (30-07-2003). M en R 2003, 122, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (09-07-2003). M en R 2003, 123, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (12-03-2003). M en R 2003, 132, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (25-06-2003). M en R 2003, 134, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (02-07-2003). M en R 2004, 15, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (02-07-2003). M en R 2004, 4, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (23-04-2003). M en R 2004, 41, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (23-07-2003). M en R 2004, 55, (Bestuursrechtspraak).
van Rijswick, H.F.M.W. (28-05-2003). M en R 2005, 19, ().
  2002 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2002). Een gemiste kans: de tijdelijke vergunning voor de lozing van zwarte-lijststoffen. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 6, (pp. 228-234) (7 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2002). Mest in water: de ontwikkelingen rond de begrippen lozing en oppervlaktewater uit richtlijn 76/464 en rechtstreeks werkende bepalingen uit de Nitraatrichtlijn. Tijdschrift voor omgevingsrecht, (pp. 23-29) (7 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2002). Water in de stad. Tijdschrift voor omgevingsrecht, (pp. 125) (1 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2002). Water, milieu en natuur in Europa: de angst voor het onbekende. Jurisprudentie Milieurecht, (pp. 4-13) (10 p.).
  2002 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (23-01-2002). M en R 2002, 102, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (24-04-2002). M en R 2002, 103, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (01-05-2002). M en R 2002, 108, (). Onder M en R 2002, 110 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (09-05-2002). M en R 2002, 109, (). Onder M en R 2002, 110 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (01-05-2002). M en R 2002, 110, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (03-09-2002). M en R 2002, 131, (). Onder M en R 2002, 132 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (25-09-2002). M en R 2002, 132, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (19-03-2002). M en R 2002, 93, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (12-06-2002). M en R 2003, 102, (). m.nt. onder 116.
van Rijswick, H.F.M.W. (18-12-2002). M en R 2003, 117, (). m.nt. onder 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (26-05-2002). M en R 2003, 119, (). m.nt. onder 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (19-06-2002). M en R 2003, 121, (). Met noot onder nr. 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (17-04-2002). M en R 2003, 17, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (12-06-2002). M en R 2003, 20, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (31-07-2002). M en R 2003, 21, (). Met noot onder nr. 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (14-03-2002). M en R 2003, 24, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (28-08-2002). M en R 2003, 29, (). Met noot onder nr. 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (03-05-2002). M en R 2003, 3, (). m.nt. onder 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (09-10-2002). M en R 2003, 30, (). Met noot onder nr. 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (22-05-2002). M en R 2003, 33, ().
Widdershoven, R.J.G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (23-10-2002). M en R 2003, 4 en 5, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (20-11-2002). M en R 2003, 44, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (18-09-2002). M en R 2003, 45, (). Met noot onder nr. 116 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (23-10-2002). M en R 2003, 57, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (24-12-2002). M en R 2003, 58, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (07-06-2002). M en R 2003, 65, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (17-04-2002). M en R 2003, 77, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (20-03-2002). M en R 2003, 78, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (20-03-2002). M en R 2003, 79, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (09-10-2002). M en R 2003, 82, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (18-12-2002). M en R 2003, 83, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (04-12-2002). M en R 2003, 93, ().
  2001 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W., van der Loo, F. & Peeters, M.C.W. (2001). De Maaswerken, Over de juridische complexiteit van een grootschalig omgevingsproject. Tijdschrift voor omgevingsrecht, (pp. 40-54) (15 p.).
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Dieperink, C., Freriks, A.A., Robbe, J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2001). De betekenis van het Europees omgevingsrecht voor een duurzame Grensmaas. In P.P.J. Driessen, F.C.M.A Michiels & E.-J. Molenaar (Eds.), Duurzaam ruimtegebruik (pp. 71-96) (26 p.). Amsterdam, the Netherlands: Boom Juridische Uitgevers.
Knijff, C.L. & van Rijswick, H.F.M.W. (2001). Duurzaam ruimtegebruik vraagt om verdergaande integratie. In P.P.J. Driessen, F.C.M.A. Michiels & E.J. Molenaar (Eds.), Duurzaam ruimtegebruik (pp. 177-194) (18 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2001 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (25-07-2001). M en R 2002, 25, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (25-07-2001). M en R 2002, 26, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (19-12-2001). M en R 2002, 59, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (11-07-2001). M en R 2002, 75, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (09-10-2001). M en R 2002, 91, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (29-08-2001). M en R 2003, 31, ().
van Rijswick, H.F.M.W. (06-11-2001). M en R 2003, 56, ().
  2000 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. (2000). De Europese Kaderrichtlijn water. Milieu en Recht, 12, (pp. 282-289) (8 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2000). Europese waterregelgeving; uitwerking in de praktijk. De Landeigenaar, (pp. 16-17) (2 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2000). Het beleid met betrekking tot diffuse bronnen. Het waterschap, (pp. 385-385) (1 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2000). Hoe nu verder met het lozingbegrip?. Milieu en Recht, 10, (pp. 258-262) (5 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W. & Jurgens, G.T.J.M. (2000). Deregulation and the Environmental Management Act. Wet milieubeheer en Umweltgesetzbuch, Kodification umweltlicher Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden (pp. 123-135) (13 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (2000). The integrated Environmental License and Dutch waterlegislation. Wet milieubeheer en Umweltgesetzbuch, Kodification umweltlicher Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden (pp. 67-87) (21 p.).
  2000 - Annotaties
van Rijswick, H.F.M.W. (29-06-2000). 2000, , ().
van Rijswick, H.F.M.W. (31-08-2000). AB 2001, 50, (). Met noot onder 51 getPages.
van Rijswick, H.F.M.W. (02-11-2000). AB 2001, 51, ().
  1999 - Artikelen
van Rijswick, H.F.M.W. (1999). Mest als Voorbeeld van een "Diffuse" Bron van Waterverontreiniging. Het waterschap, (pp. 628-637) (10 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. (1999). Verslag 25 jaar Milieu en Recht. Milieu en Recht, 3, (pp. 89-92) (4 p.).
  0 - Televisie- of radio-optredens
H.F.M.W. van Rijswick () Interview over uitspraak Hof van Justitie inzake de Wezer-zaak in het tijdschrift Waterspiegel
  0 - Voordrachten / lezingen
H.F.M.W. van Rijswick () Actualiteitendag Agrarisch Recht, met A. de Gier
H.F.M.W. van Rijswick () Actualiteitendag Vereniging voor Milieurecht (met A. de Gier)
H.F.M.W. van Rijswick () Adaptation in Dutch Water Management
H.F.M.W. van Rijswick () Assessment Maastak, Deltaprogramma Grote rivieren
H.F.M.W. van Rijswick () Conferentie over Water en Natuur ism de Katholieke universiteit Tilburg in samenwerking met de provincie Brabant
H.F.M.W. van Rijswick () ERA conferentie over waterbeheer
H.F.M.W. van Rijswick () Expertmeeting bij de Stowa over de Energiefabriek (met De Vries)
H.F.M.W. van Rijswick () Expertmeeting over de nieuwe Drinkwaterwet (met Korsse en de Gier)
H.F.M.W. van Rijswick () Expertmeeting Publiek-Private Samenwerking
H.F.M.W. van Rijswick () Jaarvergadering Vereniging voor Bouwrecht, bespreking preadviezen
H.F.M.W. van Rijswick () Malta Legal Forum on adaptation to climate change
H.F.M.W. van Rijswick () Malta Legal Forum on adaptation to climate change (met A. Keessen)
H.F.M.W. van Rijswick () Organisatie en voorzitterschap Politeia-congres over integratie van de watervergunning in de omgevingsvergunning (met A. de Gier)
H.F.M.W. van Rijswick () post Hyogo framework for disaster risk management UN ISDR
H.F.M.W. van Rijswick () Presentatie over Meerlaagse veiligheid bij de Stowa
H.F.M.W. van Rijswick () Presentatie Utrechtse onderzoeksgroep op startbijeenkomst EU-STARFLOOD-project (met de Gier)
H.F.M.W. van Rijswick () Presentatie voor het Deltaprogramma zoet water
H.F.M.W. van Rijswick () Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen
H.F.M.W. van Rijswick () Voordracht voor de VEWIN over het Deltaprogramma zoet water
H.F.M.W. van Rijswick () Voorzitterschap VMR jubileumcongres
H.F.M.W. van Rijswick () Voorzitterschap VMR-bijeenkomst over doorwerking internationaal natuurbeschermingsrecht in de nationale rechtsorde (nav proefschrift J. Zijlmans)
H.F.M.W. van Rijswick () Voorzitterschap VMR-bijeenkomst over duurzame wetgeving naar aanleiding van het proefschrift van H. Borgers
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-26 08:56:02
Project:
Deep decarbonization of the energy system: Towards Industry with Negative Emissions
01-01-2018 tot 31-12-2021
Algemene projectbeschrijving 

This hub addresses one of the big open question within Deep Decarbonization of the Energy System, namely the decarbonization of Industry. The energy transition is well underway and gathering pace as far as electric renewables and electrification are concerned. However, it is still unclear how industry will deal with the carbon it needs for fuel and feedstock, when total CO2 (and other GHG) emissions must be brought down to zero around mid-century to meet the Paris target. It will even be necessary for Industry to deliver negative emissions, to offset unavoidable emissions in other sectors. How to achieve this transformation in the decades to come is the challenge that this Hub takes on.


It does so on the understanding that technical options abound, but are in aggregate insufficient or unattractive, warranting the study of new options. Within the hub programme we focus on two promising options: biofuels options with negative emissions, and the use of the subsurface to achieve negative emissions.  


Against the backdrop of this evolving landscape of existing and new technical options, society has to create the conditions under which the required investment decisions can be made now. This involves creating new infrastructure, regulatory frameworks and governance structures that reduce the long-term non-technical risk that now prevents industry to invest. 


This hub brings together a broad group of researchers with an equally broad group from industry, government and civil society. We aim to develop a shared understanding and a shared narrative of how to deliver this the energy transition in industry. The focus will be on the Netherlands. This regional specificity is crucial to answer the central question of industry transformation. But as one small, open and industrialized economy, the results will have relevance for industry transitions globally.


https://www.uu.nl/onderzoek/sustainability 

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Project:
Stimuleren van duurzame energie
02-01-2017 tot 28-06-2019
Algemene projectbeschrijving 

Technische en sociale innovatie kan bijdragen aan meer duurzaamheid, economische groei, gelijkheid en welzijn. Maar innovatie kan ook maatschappelijke en financiële schade veroorzaken, schadelijk zijn voor het milieu, (nieuwe) ongelijkheden oproepen, privacy en andere vrijheden aantasten en mogelijkheden voor fraude creëren. Het is daarom van belang te begrijpen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van innovatie en hoe innovaties het best kunnen worden gereguleerd.


In het onderzoeksthema Regulering van Innovatie werken teams van bestuurskundigen, economen en juristen samen om te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat innovaties het algemeen belang dienen. Welke innovaties maken hun beloften waar en welke niet? Wat zijn de gevolgen van innovaties voor de kwaliteit van producten, diensten en, uiteindelijk, de samenleving? En hoe kunnen we innovaties zo reguleren dat ze de grootste bijdrage aan de samenleving leveren?


In het deelproject Stimuleren van duurzame energie werkt ook een interdisciplinair team aan duurzaamenergiebeleid, gericht op innovatie. De onderzoekers werken in de periode tussen januari 2017 en september 2018 aan een beoordeling van het Nederlandse beleid om de kolencentrales uit te faseren en analyseren welke doelen dit beleid dient en hoe dit beleid bijdraagt aan die doelstelling en energie-innovatie. 


https://www.uu.nl/onderzoek/regulering-van-innovatie


 

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Project:
NWO SCHALIEGAS EN WATER
01-12-2014 tot 30-11-2018
Algemene projectbeschrijving 

In dit multidisciplinaire project wordt door UCWOSL (faculteit REBO, UU) samengewerkt met de faculteit geowetenschappen (UU) KWR Watercycle research Institute, Wageningen UR, Brabant Water N.V., Oasen N.V. en N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de risico's van schaliegaswinning in Nederland en vanuit juridisch perspectief welke Europeesrechtelijke en nationaalrechtelijke regelgeving relevant is voor schaliegaswinning en de bescherming van grondwater en drinkwaterbronnen. Onderzocht wordt waar deze regelgeving hiaten vertoont en hoe omgegaan kan worden met (onzekere) risico's, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: NWO en Topsector Water
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Legitiem en effectief waterbeheer in de Europese Unie: het stakeholders' perspectief in tijden van proceduralisering 15-10-2013 tot 14-10-2016
Algemene projectbeschrijving

Binnen het waterbeheer heeft een verschuiving plaatsgevonden van een government naar een governance benadering. Deze laatste benadering wordt gekenmerkt door proceduralisering en participatie van de stakeholders bij de normstelling, naleving en handhaving. Er wordt verondersteld dat deze governance benadering legitiem en effectief is en daadwerkelijk leidt tot billijk en duurzaam waterbeheer. Om deze veronderstellingen te toetsen worden case studies uitgevoerd ten aanzien van waterkwaliteit, waarbij de positie van stakeholders als vertrekpunt wordt genomen. Zie http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/19/2300178119.html.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
FLOOD RETENTION AND RESILIENCE ON PRIVATE LAND 02-11-2015 tot 30-09-2016
Algemene projectbeschrijving

Floods are among the most expensive disasters for delta areas. Delta areas are economically very vulnerable because of their intensive land uses. However, traditional approaches to diminish the risks of floods – as for example dikes - provide only limited protection. This project focusses on flood risk management related to planning and land use and discusses alternative approaches to store abundant water from river floods (and also flash floods) in more innovative ways. The technical and hydrological conditions for these options are relatively well known, but such measures inevitably affect private land use. Interventions in private land uses are complicated (especially because of fragmented land ownership), time-consuming and expensive. Implementation of retention areas and increase of resilience are hampered by lacking land management tools for private land.


The main innovation in this project is the focus on private land. Usually, flood risk management deals first with technical and hydrological issues before addressing land management. This is in sharp contrast with the urgent need for flood retention and resilience on private land in urban areas. This project turns the traditional perspective upside down and prioritizes the land users’ perspective. Therefore, new concepts and approaches for implementing flood retention and resilience on private land need to be elaborated. The central question is this: how can private land use and users be encouraged or forced to store water and thus create a more resilient urban land use in deltas?


This question is be addressed in a 2,5 day academic workshop, where the consortium works on a HORIZON project to ultimately submit a major research application.One of the main aims of Future Deltas is to bring together expertise on pressing issues in delta regions. This workshop is not only highly interdisciplinary and international cooperation and research but it is also highly innovative in its approach.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Future Deltas - Seed-money Call 2015
Projectleden
Overige projectleden:
 • Prof. Dr. Jirina Jílková (J.E.P. University Ústí nad Labem; Czech Republic)
 • Prof. Dr. Jochen Schanze (TU Dresden & IÖR Dresden; Germany)
 • Dr. Simon McCarthy (Flood Hazard Research Centre London; UK)
 • Internationaal, Europees en Nederlands waterrecht (zout-, zoet- en drinkwater) in relatie tot het omgevingsrecht in brede zin (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, productbeleid) en in relatie tot het algemene bestuursrecht.
 • Adaptatie aan klimaatverandering
 • Grensoverschrijdende samenwerking binnen het waterbeheer
 • Stroomgebiedbeheer
 • Onderzoeksproject: Milieukwaliteitseisen en emissieplafonds; zoektocht naar een juiste toepassing en inbedding
Gegenereerd op 2018-09-26 08:56:05

Current:

 • Practicum Waterrecht (Utrecht)
 • Capita Selecta: Adaptatie aan klimaatverandering (Utrecht)
 • Omgevingsrecht (Utrecht)
 • Afstudeerwerk (Utrecht)
 • Mentor Legal Research master (Utrecht)
 • Water Law and Policy (Utrecht Geowetenschappen)
 • European Water Law (Malta)
 • European Environmental Law (Paris II, France, visiting professor)
 • International and European environmental law (Wuhan China, visiting professor)
 • Post Academisch onderwijs, regulier en in-company
 • Gastdocent bij verschillende andere faculteiten waaronder de Open Universiteit
 • Grotiusopleiding
 • SSR

Previous

 • Water en Infrastructuur (Utrecht)
 • Milieu en Natuur (Utrecht)
 • Climate Change and Law (Utrecht, Master Sustainable Development)
 • European Environmental Law (Utrecht)
 • Staats- en bestuursrecht (Utrecht)
 • International Water Law (Leuven, Master Energy and Environmental Law)
 • Ruimtelijk bestuursrecht (Utrecht)
 • Milieurecht (Utrecht)
 • Milieurecht voor niet-juristen (Utrecht)
 • Bestuursrecht voor niet-juristen (Utrecht)
Gegenereerd op 2018-09-26 08:56:05
Nevenfuncties
 • Editor of case law of Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)
 • Editor Utrecht Law Review, www.utrechtlawreview.org
 • Member of the editorial board of Tijdschrift voor Bouwrecht
 • Member of the international advisory board of the Chinese journal of environmental law
 • Member of the board of the legal group of the Dutch Royal Association for Water Management
 • Substitute Member of the Centre International de Droit Comparé de l'Environnement
 • Member of the Environmental Committee of IUCN
 • Lid van de IUCN Environmental Law Academy
 • Lid van het Malta Legal Forum for Adaptation to Climate Change (October 2011-)
 • Duo-voorzitter van het European network for Water Law/Réseau Européen Droit de l’eau, see www.cidce.org
 • Voorzitter van de werkgroep Europees waterrecht van de European Environmental Law Association (2012-) 
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant
 • Lid van de Awb bezwaarschriftencommissie van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Lid van de Wetenschappelijke adviesraad van het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) (2016-)
Gegenereerd op 2018-09-26 08:56:05
Volledige naam
Prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C-28
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9352
Telefoonnummer afdeling 030 253 8050
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-26 08:56:05
Laatst bijgewerkt op 11-09-2018