Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (zie http://ucwosl.rebo.uu.nl/). Zij houdt zich in het bijzonder bezig met de vraag hoe het recht kan bijdragen aan een billijk en duurzaam waterbeheer dat gebaseerd is op gedeelde verantwoordelijkheden. Dit doet zij door middel van multidisciplinaire samenwerking en rechtsvergelijking. Haar onderzoek is breed en richt zich op grensoverschrijdende samenwerking binnen stroomgebieden, bescherming tegen overstromingen, waterkwaliteit, adaptatie aan klimaatverandering, stedelijk waterbeheer en de zoetwatervoorziening. Zij onderzoekt de plaats van het waterrecht binnen het Europese recht en het nationale omgevingsrecht, staats- en bestuursrecht. Zij schreef vele nationale en internationale publicaties op het terrein van het waterrecht en het omgevingsrecht, waaronder het handboek Waterrecht in Nederland (Kluwer), Nederlands waterrecht in Europese context (Kluwer) en European and Dutch Water Law (Europa Law Publishing) (beide samen met H.J.M. Havekes) en werkte mee aan diverse boeken op het terrein van het omgevingsrecht. Ze neemt deel aan het Water Governance Initiative van de OESO en werkte mee aan de ontwikkeling van de OESO Water Governance Principles. Daarnaast was zij vele jaren visiting professor European Environmental Law aan de Universiteit Panthéon-Assas in Parijs en doceerde zij binnen de master Environmental, Energy and Climate Law aan de Universiteit van Malta, de Master Water Science and Management van de Universiteit Utrecht, de Open Universiteit en verzorgt zij op ad hoc basis onderwijs voor diverse universiteiten, de SSR, de Grotius Academie en Post Academisch Onderwijs. In 2015 was zij visiting professor aan het Research Institute of Environmental Law van de Universiteit van Wuhan, China en in 2018 aan de Sun Yat-Sen University in Guangzhou, China. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant. In 2016 werd haar door de minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw Schultz- Van Haegen de Schilthuispenning toegekend wegens bijzondere verdiensten voor het waterstaatsrecht. 

 

zie: https://www.youtube.com/watch?v=NirrPaSiU-I 

 

Leeropdracht
Europees en nationaal waterrecht
Oratiedatum
05-06-2008