Prof. dr. Gellof Kanselaar

Emeritus
Educatie
g.kanselaar@uu.nl

Many publications can be downloaded from Website

https://www.kanselaar.net/wetenschap/publicaties.html

 

Publicaties

2016

Wetenschappelijke publicaties

Kanselaar, G. (2016). Van leerpsychologie naar handelingspsychologie, Carel Frederik van Parreren (1920-1991). In V. Busato, M. van Essen, & W. Koops (Eds.), Zeven grondleggers van de onderwijskunde: B. Brugsma, Ph.J. Idenburg, H. Freudenthal, F.W. Prins, J.W. van Hulst, L. van Gelder, C.F. van Parreren. (pp. 283-332). (Pioniers van de Nederlandse Gedragswetenschappen). Uitgeverij Bert Bakker.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2012). Task-related and social regulation during online collaborative learning. Metacognition and Learning, (7), 25-43. https://doi.org/10.1007/s11409-010-9061-5

2011

Wetenschappelijke publicaties

Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2011). Multilevel analysis in CSCL research. In S. Puntambeker, G. Erkens, & C. Hmelo-Silver (Eds.), Analyzing interactions in CSCL: Methods, approaches and issues (pp. 187-205). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7710-6

2009

Wetenschappelijke publicaties

Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2009). Influence of group member familiarity on online collaborative learning. Computers in Human Behavior, 29(1), 161-170. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.08.010
Prangsma, M. E., van Boxtel, C. A. M., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2009). Concrete and abstract visualizations in history learning tasks. British Journal of Educational Psychology, 79, 371-387. https://doi.org/10.1348/000709908X379341

2008

Wetenschappelijke publicaties

Kirschner, P. A., Prins, F., Jonker, V., & Kanselaar, G. (2008). Foreword. Computer-Supported Collaborative Learning Conference, CSCL, (PART 1), III.
Prangsma, M. E., van Boxtel, C. A. M., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2008). History learning with textual or visual tasks: student dialogue. In ICLS'08 Proceedings of the 8th international conference on International conference for the learning sciences (Vol. 2, pp. 221-228). International Society of the Learning Sciences.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/319582/p221_prangsma.pdf?sequence=1
van Amelsvoort, M. A. A., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (2008). How students structure and relate argumentative knowledge when learning together with diagrams. Computers in Human Behavior, 24, 1293-1313. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.05.004
Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2008). De rol van visuele ondersteuning bij het co-construeren van externe representaties. In W. Jochems, P. Den Brok, T. Bergen, & M. Van Eijck (Eds.), Licht op leren: Proceedings van de 35e Onderwijs Research Dagen 2008 (pp. 171-172). EoSE - TU/e. http://www.ord2008.nl/public/File/Proceedings%20ORD%202008%20def.pdf
Rood, S., van der Schaaf, M. F., Kanselaar, G., van der Lubbe, R. H. J., Wubbels, T., & Vermeer, A. (2008). Evaluation of a Tailor-Made training on AIDS Awareness in South Africa. In A. Vermeer, & H. Tempelman (Eds.), Health Care in rural South Africa. An innovative approach (pp. 225-251). VU University Press.
Kanselaar, G., Jonker, V. H., Kirschner, P. A., & Prins, F. J. (2008). International Perspectives in the Learning Sciences: Cre8ting a Learning World. Proceedings of the Eighth International Conference for the Learning Sciences-ICLS2008. Part I. (Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3 ed.) International Society for the Learning Sciences Inc.
Prangsma, M. E., van Boxtel, C. A. M., & Kanselaar, G. (2008). Developing a 'big picture': Effects of collaborative construction of multimodal representations in history. Instructional Science, 36, 117-136. https://doi.org/10.1007/s11251-007-9026-5
Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2008). Effects of representational guidance during computer-supported collaborative learning. In P. A. Kirschner, F. Prins, V. Jonker, & G. Kanselaar (Eds.), Cre8ting a learning world: Proceedings of the 8th International Conference of the Learning Sciences (Volume 3) (pp. 47-48). International Society of the Learning Sciences.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/31921/Poster%2520proposal%2520Representational%2520Guidance%2520def.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Rood, S., van der Schaaf, M. F., Wubbels, T., Kanselaar, G., Vermeer, A., Tempelman, H., van der Lubbe, K., & Slabbert, M. (2008). Training for AIDS Awareness. South African Medical Association, Health & Medical Publishing Group.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Prangsma, M. E., van Boxtel, C. A. M., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2007). Concrete and abstract visualisations in history learning tasks. British Journal of Educational Psychology.
Kanselaar, G., van Dooren, W., & Verschaffel, L. (2007). Wiskunde en ICT. Een discussiebijdrage. Pedagogische Studiën, 84, 418-427.
van Amelsvoort, M. A. A., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (2007). Representational Tools in Computer-Supported Collaborative Argumentation-Based Learning : How Dyads Work With Constructed and Inspected Argumentative Diagrams. The journal of the learning sciences, 16(4), 485-522.
Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2007). Influence of group member familiarity on online collaborative learning. In C. A. Chinn, G. Erkens, & S. Puntambekar (Eds.), Mice, minds, and society: The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2007 (pp. 301-310). International Society of the Learning Sciences.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/22407/Paper%2520proposal%2520familiarity%2520Janssen%2520et%2520al%2520final.pdf?sequence=1
Munneke, E. L., Andriessen, J. E. B., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2007). Supporting interactive argumentation: influence of representational tools on discussing a wicked problem. Computers in Human Behavior, 23(3), 1072-1088.
Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., & Kanselaar, G. (2007). Visualization of agreement and discussion processes during computer-supported collaborative learning. Computers in Human Behavior, 23(3), 1105-1125. https://doi.org/10.1016/j.chb.2006.10.005
Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Kanselaar, G., & Jaspers, J. G. M. (2007). Visualization of participation: Does it contribute to successful computer-supported collaborative learning? Computers & Education, 49(4), 1037-1065. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.01.004
Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2007). Online visualization of agreement and discussion during computer-supported collaborative learning. In C. A. Chinn, G. Erkens, & S. Puntambekar (Eds.), Mice, minds, and society: The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2007 (pp. 311-313). International Society of the Learning Sciences.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/22408/Paper%2520proposal%2520Shared%2520Space%2520Janssen%2520final.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Griffioen, A., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2007). Bekendheid met groepsleden: Hoe goed ik jullie ken, beïnvloedt onze online samenwerking. 127-128. Abstract from Onderwijs Research Dagen 2007, Groningen.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/23974/Janssen%2520et%2520al%2520ORD%25202007%2520familiarity%2520def.pdf?sequence=1

2006

Wetenschappelijke publicaties

Munneke, E. L., Andriessen, J. E. B., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2006). Discussing a wicked problem in a computer-supported collaborative learning environment. The effects of task design on argumentative interactions. In J. E. G. Clarebout (Ed.), Avoiding simplicit, confronting complexity: Advances in studying and designing powerful (computer-based) learning environments (pp. 175-184). Sense Publishers.
Munneke, E. L., Andriessen, J. E. B., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2006). Discussing a wicked problem in a computer-supported collaborative learning environment. In J. E. G. Clarebout (Ed.), Avoiding simplicity, confronting complexity. Advances in studies and designing (computer-based) powerful learning environments (pp. 197-209). Sense Publishers.
Merriënboer, J. J. G., & Kanselaar, G. (2006). Waar staan we na 25 jaar onderwijstechnologie in Vlaanderen, Nederland en de rest van de wereld? Pedagogische Studiën, 83(4), 278-300.
Janssen, J. J. H. M., Erkens, G., Jaspers, J. G. M., & Kanselaar, G. (2006). Visualizing participation to facilitate argumentation. In Proceedings of the 7th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) (pp. 1095-1096). Lawrence Erlbaum Associates.

Overige resultaten

Prangsma, M. E., van Boxtel, C. A. M., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2006). Concrete and abstract representations in history learning tasks. 68-70. Abstract from EARLI SIG, UK.
Prangsma, M. E., van Boxtel, C. A. M., & Kanselaar, G. (2006). Developing a 'big picture': Effects of collaborative construction of external representations in history. Paper presented at Paper presented at the research meeting of the Interuniversity Centre for Educational Research (ICO), Amsterdam.
Munneke, E. L., Andriessen, J. E. B., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2006). Discussing a wicked problem in a computer-supported collaborative learning environment. The effects of task design on argumentative interactions. Paper presented at Paper presented at the 2nd Special Interest Meeting of EARLI SIG Instructional Design & Learning and Instruction with Computers, Leuven, Belgium, June 2006.
Prangsma, M. E., van Boxtel, C. A. M., Kanselaar, G., & Kirschner, P. A. (2006). Interactief geschiedenis leren met visuele representaties: een blik op processen. 99-100. Abstract from Onderwijs Research Dagen, Nederland.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Kanselaar, G., van Boxtel, C. A. M., & van Drie, J. P. (2005). Using representational tools to support historical reasoning in CSCL. In L. Verschaffel, E. De Corte, G. Kanselaar, & M. Valcke (Eds.), Powerful environments for promoting deep conceptual and strategic learning (pp. 233-255). Leuven University Press.
Janssen, J. J. H. M., Munneke, E. L., & Kanselaar, G. (2005). Boekbespreking van: Design principles for a CSCL environment in teacher training. Pedagogische Studiën, 82, 414-416.
van Drie, J. P., van Boxtel, C. A. M., Jaspers, J. G. M., & Kanselaar, G. (2005). Effects of representational guidance on domain specific reasoning in CSCL. Computers in Human Behavior, 21(4), 575-602.
Verschaffel, L., De Corte, E., Kanselaar, G., & Valcke, M. (2005). Powerful environments for promoting deep conceptual and strategic learning. (Studia Paedagogica ed.) Leuven University Press.
van Drie, J. P., van Boxtel, C. A. M., Erkens, G., & Kanselaar, G. (2005). Using representational tools to support historical reasoning in Computer-supported Collaborative Learning. Technology, Pedagogy and Education, 14(1), 25-42.
Erkens, G., Jaspers, J. G. M., Prangsma, M. E., & Kanselaar, G. (2005). Coordination processes in computer supported collaborative writing. Computers in Human Behavior, 21(3), 463-486.

Vakpublicaties

Kanselaar, G. (2005). Idolen van de opleidingskundige? Drie perspectieven op het socioconstructivisme. Opleiding en Ontwikkeling, 18(6), 45-47.

Overige resultaten

van Amelsvoort, M. A. A., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (2005). Co-elaborating knowledge with external representations. 61. Abstract from 11th European Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Nicosia, Cyprus.
van Drie, J. P., Erkens, G., & Kanselaar, G. (2005). Supporting history learning by representational tools in collaborative writing. Paper presented at Proceedings Writing 2004 (L. Allal & J. Dolz).
Prangsma, M. E., van Boxtel, C. A. M., & Kanselaar, G. (2005). Developing a 'big picture': Collaborative construction of mulitmodal representations in history education. Poster session presented at 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nicosia, Cyprus.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Veenhoven, J., Stokking, K. M., & Kanselaar, G. (2004). Het toetsen van de beheersing van vaardigheden van leerlingen voor het ontwerpen van onderzoek bij aardrijkskunde. In T. Wubbels, & G. Kanselaar (Eds.), ORD2004: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen Onderwijskunde Universiteit Utrecht. http://edu.fss.uu.nl/ord
van der Puil, C., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (2004). Regulatie in Kennisconstructie bij Samenwerkend Schrijven. In T. Wubbels, & G. Kanselaar (Eds.), ORD2004: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen Onderwijskunde Universiteit Utrecht. http://edu.fss.uu.nl/ord
van der Puil, C., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (2004). Exploring Relational Regulation in Computer-Mediated (Collaborative) Learning Interaction: A Developmental Perspective. CyberPsychology & Behavior, 7(2), 183-196.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/27662/Andriessen_04_exploringrelational.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kanselaar, G., Erkens, G., & Franken, A. (2004). Samenwerkend leren en de toekomst van ICT in het onderwijs. In M. Goris, & L. Meijs (Eds.), Anders leren in 2010 (pp. 70-78). Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).

2003

Wetenschappelijke publicaties

Munneke, E. L., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (2003). Quality of collaborative interactions in different CSCL-environments. In L. Mason, S. Andreuzza, B. Arfè, & L. Del Favero (Eds.), 10th european conference for research on learning and instruction (pp. 768-768). Cooperativa Libraria Editrice Universita.
Erkens, G., Kanselaar, G., Prangsma, M. E., & Jaspers, J. G. M. (2003). Computer Support for Collaborative and Argumentative Writing. In E. De Corte, L. Verschaffel, N. Entwistle, & J. van Merriënboer (Eds.), Powerful Learning Environments: Unravelling basic components and dimensions (pp. 157-176). Elsevier Science.
Erkens, G., Jaspers, J. G. M., van Gisbergen, M., Phielix, C., & Kanselaar, G. (2003). Projectonderwijs in ICT-leeromgeving in de tweede fase vo. Eindrapport PRO-ICT project NWO-411-21-111. (ISOR ed.) ICO (UU FSS).
van Drie, J. P., van Boxtel, C. A. M., Erkens, G., & Kanselaar, G. (2003). Supporting historical reasoning in CSCL. In B. Wasson, S. Ludvigsen, & U. Hoppe (Eds.), Designing for change in networked learning environments. Proceedings of the international Comference on Computer Support for Collaborative Learning (pp. 93-102). Kluwer Academic Publishers.
Tabachneck-Schijf, H. J. M., Erkens, G., Jaspers, J. G. M., & Kanselaar, G. (2003). Developing a computer-supported, collaborative learning environment for argumentative writing. In F. J. Maarse, A. E. Akkerman, A. N. Brand, & L. J. M. Mulder (Eds.), Clinical Assessment, Computerized Methods, and Instrumentation. (pp. 28-43). Swets & Zeitlinger.
van Drie, J. P., van Boxtel, C. A. M., & Kanselaar, G. (2003). Supporting historical reasoning within CSCL. In L. Mason, S. Andreuzza, B. Arfè, & L. Del Favero (Eds.), 10th European conference for research on learning and instruction abstracts (pp. 86-86). Cooperativa Libraria Editrice Universita.

Overige resultaten

Veenhoven, J., Kanselaar, G., & Stokking, K. M. (2003). Begeleiding van leerlingen bij de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden bij aardrijkskunde in het studiehuis. 174-175. Abstract from Unknown event, Asilomar, USA.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Prangsma, M. E., Erkens, G., Jaspers, J. G. M., & Kanselaar, G. (2002). Computerondersteund samenwerken bij argumentatieve tekstproductie. In F. Daems, R. Rymenans, & G. Rogiest (Eds.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Proceedings van de 29ste OnderwijsResearchdagen 2002 te Antwerpen. (pp. 533-535). Universiteit Antwerpen.
Kanselaar, G., Erkens, G., Andriessen, J. E. B., Prangsma, M. E., Veerman, A. L., & Jaspers, J. G. M. (2002). Designing Argumentation Tools for Collaborative Learning. In P. A. Kirschner, S. J. Buckingham Shum, & C. S. Carr (Eds.), Visualizing Argumentation: Software Tools for Collaborative and Educational Sense-Making (pp. 51-73). Springer.

Vakpublicaties

Erkens, G., Theil, J., Kanselaar, G., Prangsma, M. E., & Jaspers, J. G. M. (2002). 'W8ff:-)' Chattalk in een coöperatieve leeromgeving. Levende Talen Tijdschrift, 3(2), 24-33.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314118/614_1214_1_SM.pdf?sequence=1
Kanselaar, G., & Britsemmer, R. G. M. (2002). Evaluatie van het ICT-project op De Rietakker 2000-2002. ICO-ISOR Onderwijsresearch.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Kanselaar, G., Erkens, G., Jaspers, J. G. M., & Tabachneck-Schijf, H. J. M. (2001). Computer Supported Collaborative Learning. Teaching and Teacher Education, 17(1), 123-129.
van Boxtel, C. A. M., van der Linden, J. L., & Kanselaar, G. (2001). Learning physics concepts through collaborative concept mapping. Theory into Practice.
Kanselaar, G., Erkens, G., Jaspers, J. G. M., & (Tabachneck-)Schijf, H. J. M. (2001). Computer Supported Collaborative Learning An Essay Review of Collaborative learning: Cognitive and Computional Approaches. Teaching and Teacher Education, 17(1), 123-129.
Jaspers, J. G. M., Erkens, G., & Kanselaar, G. (2001). COSAR: Collaborative writing of argumentative texts. In T. Okamoto, R. Hartley, Kinshuk, & J. P. Klus (Eds.), Advanced learning Technologies. Issues, Achievements and Challenges (pp. 269-272). IEEE Computer Society.
Erkens, G., Kanselaar, G., Jaspers, J. G. M., & (Tabachneck-)Schijf, H. J. M. (2001). Computer ondersteund samenwerkend leren. In A. Wald, & J. L. van der Linden (Eds.), Leren in Perspectief (pp. 85-97). Garant.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Kanselaar, G., Andriessen, J. E. B., & Goodyear, P. (2000). New Technologies. In P. R. J. Simons, J. L. van der Linden, & T. Duffy (Eds.), New learning (pp. 49-72). Kluwer Academic Publishers.
van Boxtel, C. A. M., van der Linden, J. L., & Kanselaar, G. (2000). Deep processing in a collaborative learning environment. In H. Cowie, & D. van der Aalsvoort (Eds.), Social interaction in learning and instruction: the meaning of discourse for the construction of knowledge. (pp. 161-178). Pergamon Press.
Veerman, A. L., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (2000). Enchanging learning through synchronous electronic discussion. Computers & Education, 34(2-3), 269-290.
van Boxtel, C. A. M., van der Linden, J. L., & Kanselaar, G. (2000). The use of textbooks as a tool during collaborative physics learning. Journal of Experimental Education, 69(1), 57-76.
(Tabachneck-)Schijf, H. J. M., Erkens, G., Jaspers, J. G. M., & Kanselaar, G. (2000). Developing a computer-Supported, Collaborative Learning Environment for Argumentative Writing. In Proceedings of CIP7
van Boxtel, C. A. M., van der Linden, J. L., & Kanselaar, G. (2000). Collaborative learning tasks and the elaboration of conceptual knowledge. Learning and Instruction, 10(4), 311-330.

Vakpublicaties

Kanselaar, G., & Roelofs, E. C. (2000). Individuele verschillen: wat doen we ermee? In M. Peters-Sips, J. L. van der Linden, & A. Wald (Eds.), Verder werken aan de basis. Basisvorming bundelt leerkrachten. Verslag conferentie basisvorming, Reehorst, Ede. (pp. 97-108). SDU.
Kanselaar, G., & Andriessen, J. E. B. (2000). Ontwikkelingen in leertheorieen en leeromgevingen. In K. Stokking, G. Erkens, B. Versloot, & L. van Wessum (Eds.), Van onderwijs naar leren. Tussen het aanbieden van kennis en het faciliteren van leerprocessen. (pp. 89-102). Garant.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Wierstra, R. F. A., Kanselaar, G., & van der Linden, J. L. (1999). Learning environment perceptions of European University Students. Learning Environments Research, 2, 79-98.
Veerman, A. L., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (1999). Collaborative Learning through Computer-Mediated Argumentation. In C. Hoadley, & J. Roschelle (Eds.), Proceedings of the 3rd conference on Computer Supported Collaborative Learning. (pp. 640-650). Stanford University.
Kanselaar, G. (1999). Krachtige leeromgevingen in het natuurkunde onderwijs. ISOR.

Vakpublicaties

Kanselaar, G., van Galen, F. H. J., Beemer, F. A., Erkens, G., & Gravenmeijer, K. (1999). Grafieken leren met de computer. ISOR en Freudenthal Instituut.

1998

Wetenschappelijke publicaties

Vermeulen, C. J. A. J., Kanselaar, G., & Kok, W. A. M. (1998). Voorspellen van leesuitval en achterblijvende leesontwikkeling: een onderzoek naar de predictieve validiteit van het leerrendementqoutient voor technisch lezen (LRQ) aan het einde van groep drie in de basisschool. ISOR.
Erkens, G., van der Linden, J. L., & Kanselaar, G. (1998). Computer supported collaborative learning. In C. Wulf (Ed.), Education for the 21st Century. Waxmann Verlag.

Vakpublicaties

Kanselaar, G. (1998). Leerlingen maken onderwijs; heeft de leerling in een digitale informatieomgeving nog wel een leermiddelen ontwikkelaar nodig? In A. Houtvast (Ed.), Digitaliseren van leermiddelen. Proceedings nationaal seminar 9 april 1998 (pp. 53-58). Hogeschool van Amsterdam.
Kanselaar, G. (1998). Divisie C: Learning and Instruction 2: Learning Environments. The Annual Meeting of the American Educational Research Association. Pedagogische Studiën, 75, 211-212.

1997

Wetenschappelijke publicaties

Kanselaar, G. (1997). Tudaselsajatitas az egyes szakter|leteken. Iskolakultura, VII, 130-132.
Veerman, A. L., Andriessen, J. E. B., & Kanselaar, G. (1997). Argumentatie in zwak gestructureerde probleemoplossingsdomeinen. UU FSS Onderwijskunde.
van Boxtel, C. A. M., van der Linden, J. L., & Kanselaar, G. (1997). Collaborative construction of conceptual understanding: interaction processes and learning outcomes emerging from a concept mapping and a poster task. Journal of Interactive Learning Research, 8(3/4), 341-361.

Vakpublicaties

Kanselaar, G., van der Linden, J. L., & Erkens, G. (1997). Samenwerkend leren in het studiehuis. In P. Leenheer, R. J. Simons, & J. Zuylen (Eds.), Didactische verkenningen van het studiehuis (pp. 76-89). MesoConsult B.V..
Kanselaar, G. (1997). De didactische functionaliteit van ICT. Levende Talen, 84(520), 264-266.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314070/94_1_SM.pdf?sequence=1
Kanselaar, G. (1997). Leerlingen maken onderwijs. OWG, 13(66), 15-16.

Populariserende publicaties

Kanselaar, G. (1997). De na-PRINT-periode. INVO, 16-16.

1996

Wetenschappelijke publicaties

Kanselaar, G. (1996). Lifelong Learning, with and without new media. LifeLong Learning in Europe (LLinE), 1, 18-25.
Kanselaar, G., & Erkens, G. (1996). Interactivity in Cooperative Problem Solving with Computers. In S. Vosniadou, E. DeCorte, R. Glaser, & H. Mandl (Eds.), International Perspectives on the design of Technology-Supported Learning Environments (pp. 185-202). Lawrence Earlbaum Associates Publ.
Roelofs, E. C., & Kanselaar, G. (1996). Heterogeniteit in eerste klassen. In N. A. J. Lagerweij, G. Kanselaar, J. L. van der Linden, E. C. Roelofs, O. Treep, J. C. Voogt, L. J. A. Vriens, & L. Wessum (Eds.), Basisvorming op de voet gevolgd. Rapport 2. De invoering (pp. 72-100). Vakgroep Onderwijskunde.
Kanselaar, G. (1996). BETT'96. Verslag van het bezoek aan BETT'96 te Londen. UU FSS Onderwijskunde.

Vakpublicaties

Kanselaar, G., & Roelofs, E. C. (1996). Onderwijskunde: een kennisbasis voor professionals. Boekbespreking van boek J. Lowyck en N. Verloop (Red.) Onderwijskunde: een kennisbasis voor professionals. Pedagogische Studiën, 73, 77-80.

1995

Wetenschappelijke publicaties

Kanselaar, G., & Vogelzang, F. (1995). Ontwikkelingen in Nieuwe Media voor het Moderne Vreemdetalenonderwijs. SLO.
Wierstra, R. F. A., Vermunt, J., van der Linden, J. L., Lodewijks, H., & Kanselaar, G. (1995). Studying abroad in Europe: cultural embeddedness of learning styles and learning environments. In C. Aarnoutse, F. de Jong, H. Lodewijks, R-J. Simons, & D. van der Aalsvoort (Eds.), Abstracts 6th European Conference for Research on Learning and Instruction (pp. 73-74). Mesoconsult.
Kanselaar, G., & Erkens, G. (1995). A Cooperative system for Collaborative Problem Solving. In J. L. Schnase, & E. L. Cunnius (Eds.), CSCL'95. The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning (pp. 191-195). Lawrence Erlbaum Associates.

Vakpublicaties

Kanselaar, G. (1995). Onderwijskundig en Vakdidactisch onderzoek: een onderwijskundige invalshoek. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 13(3), 224-236.

Veel publicaties zijn te downloaden op

https://www.kanselaar.net/wetenschap/publicaties.html