Prof. dr. Gellof Kanselaar

Emeritus
Educatie
g.kanselaar@uu.nlProjecten

Dissertations  Kanselaar as promotor

Janssen, J.J.H.M. (14-3-2008). Using Visualizations to Support Collaboration and Coordination during Computer-Supported Collaborative Learning. Promotoren: Prof. dr. P.A. Kirschner & Prof. dr. G. Kanselaar, co-promotor: Dr. G. Erkens. Utrecht: University of Utrecht.

Munneke-de Vries, E. L. (11-1-2008). Arguing to learn. Supporting interactive argumentation through Computer-Supported Colalborative Learning.  Promotoren: Prof. dr. G. Kanselaar, & Prof. dr. P.A. Kirschner, co-promotor: Dr. J. Andriessen. Utrecht: University of Utrecht.

Prangsma, M.E. (2007, 20 June). Multimodal representations in collaborative history learning. Promotoren: Prof. dr. G. Kanselaar, & Prof. dr. P.A. Kirschner, co-promotor: Dr. C.A.M. van Boxtel. Utrecht: University of Utrecht.

Van Amelsvoort, M.A.A. (2006, 13 okt.). A Space for Debate. How diagrams support collaborative argumentation-based learning. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, co-promotor: Dr. J. Andriessen. (ISBN-10-90-393-4344-6)

Van Drie, J. (2005, 20 dec.). Learning about the past with new technologies. Fostering historical reasoning in computer-supported collaborative learning Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, co-promotor: Dr. C. van Boxtel. (ISBN 9090200770).

Veenhoven, J. (2004, 5 nov.). Begeleiden en beoordelen van leerlingonderzoek. Een interventiestudie naar het leren ontwerpen van onderzoek in de tweede fase bij aardrijkskunde. Promotores: Prof. dr. K. Stokking, & Prof. dr. G. Kanselaar. (ISBN: 90-393-3846-9).

Bakker, A. (2004, 24 mei). Design research in statistics education. On symmbolizing and computer tools. Promotores: Prof. dr. K. Gravemeijer, Prof. dr. G. Kanselaar, & Prof. dr. J. de Lange. NWO-grant 575-36-003B. Uitgave: Utrecht: CD-beta Press nr. 50-2004. (ISBN 90-73346-58-4).

Lankhuijzen, E.S.K. (2002, 24 mei) Learning in a self-managed management career. The relation between managers' HRD-patterns, psychological career contracts ans mobility perspectives. Promotoren: Prof. dr. J.G.L. Thijssen, Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. J.A. de Jong.

Boxtel, C.A.M. (2000, 3 mei) Collaborative Concept Learning; Collaborative learning tasts, student interaction and the learning of physics concepts. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. J.L. van der Linden. 
Bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie, Erasmus Universiteit Rotterdam (1 juli 2008)vanwege Erfgoed Nederland en de Vereniging Trustfonds EUR.

Veerman, A.L. (2000, 26 mei) Computer supported Collaborative Learning through Argumentation. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. J. Andriessen.

Linden, J. van der (1998, 27 mei) Computergestuurd Spellingonderwijs. Proefschrift Utrecht. Promotores: Prof. dr. E.H.F. de Haan en Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. E.M.H. Assink.

Erkens, G. (1997, 28 mei) Coöperatief probleemoplossen met computers in het onderwijs. Het modelleren van coöperatieve dialogen voor de ontwikkeling van intelligente onderwijssystemen. Proefschrift Utrecht, vakgroep onderwijskunde. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. J.L. van der Linden

Bakker, C., (1994, 17 juni) Media in het godsdienstonderwijs. Een onderzoek naar de betekenis van de informatietechnologie voor het godsdienstonderwijs op scholen voor voortgezetonderwijs. Promotoren: Prof. dr. T. Andree en Prof. dr. G. Kanselaar
Bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwelijke opvoeding in een multireligieuze context’ vanwege het Utrecht Universiteitsfonds - Faculteit Geesteswetenschappen (UU), dep. Godgeleerdheid (2003-heden)

Deursen, P. van (1994, 18 maart) Tekstbestudering met analogieën. Effecten van zelf-gegenereerde en gepresenteerde analogieën op de verwerking van tekstinformatie. Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, copromotor: Dr. C. Boonman

Veen, W., (1994, 10 juni) Computerondersteunde docenten. De rol van de docent bij invoering van computers in de klaspraktijk. Promotoren: Prof. dr. J.S. ten Brinke en Prof. dr. G. Kanselaar
Hoogleraar educatie en technologie aan de TU Delft sinds 2000.

Andriessen, J.E.B., (1991, 22 november)  Minimal strategies for coherent text production- (type A). Promotoren: Prof. dr. G. Kanselaar en Prof. dr. J.J. Elshout, co-promotor: Dr. J.H. Boonman. Utrecht.