Prof. dr. Gellof Kanselaar

Emeritus
Educatie
g.kanselaar@uu.nl

Gellof Kanselaar (1942) studeerde psychologische functieleer te Utrecht van 1966 tot 1972. Hij promoveerde in 1983 op het proefschrift “Cognitieve complexiteit”.

Van 1988 tot 2006 was hij hoogleraar aan de universiteit van Utrecht met de leeropdracht Onderwijskunde, i.h.b. de onderwijspsychologie en ICT in het onderwijs. Van 2006 tot 2009 was hij honorair hoogleraar en sindsdien emeritus hoogleraar.

Hij was tot zijn pensionering directeur van het onderzoeksinstituut ICO-ISOR. Hij gaf leiding aan verschillende door NWO gefinancierde onderzoeksprojecten, o.a. op het terrein van samenwerkend leren met ICT (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL), probleem oplossen, computertoepassingen in het onderwijs bij wiskunde, natuurkunde en talen. Hij begeleidde als promotor 16 promovendi en participeerde sinds 2000 in meer dan 50 wetenschappelijke publicaties.

Hij heeft verschillende bestuursfuncties vervult in nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, o.a. lid van het College van Bestuur van de SVO, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Onderwijsresearch (VOR); lid landelijk management team onderzoekschool ICO; organisator van masterclasses en internationale summerschools; lid van de commissie Psychologie, Pedagogiek en Onderwijskunde van de Belgische FWO tot begin 2005; lid van organisatiecommissies van nationale en internationale conferenties, zoals de eerste Europese conferentie van Computer Supported Collaborative Learning (EURO-CSCL); de CSCL-conferentie in 2005 in Taiwan en de conferentie van de International Society of the Learning Sciences in 2008 in Utrecht; lid beoordelingscommisie van het Institut für Wissensmedien in Tübingen in februari 2006, de visitatiecommissie Pedagogische en onderwijswetenschappen in Vlaanderen in 2006, de visitatiecommissie Informatica en Computerwetenschappen in Vlaanderen in 2010 en visitatiecommissie Psychologie Nederlandse universiteiten 2011-2012. Voorzitter en lid van beoordelingscommissies van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO binnen NWO) in 2014.