Nevenwerkzaamheden

  • Lid | Onderzoekcommissie ‘afbouw proeven met niet-humane primaten’ (Ministerie OC&W) | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Voorzitter | Bestuur SON Response (Stichting Olievogelopvang Nederland) | Onbezoldigd
  • Voorzitter | European Society for Agrcultural and Food Ethics | Onbezoldigd
  • Lid | Stichting Animales | Onbezoldigd
  • Editor | Editorial board of the Journal of Agricultural and Environmental Ethics (Springer) | Onbezoldigd
  • Lid | Editorial board of Food Ethics (Springer) | Onbezoldigd
  • Voorzitter | Wetenschappelijk Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten (Ministerie LNV) | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Vice voorzitter | Raad van Toezicht Dierenbescherming | Onbezoldigd