Franck L.B. Meijboom studeerde theologie en ethiek aan de universiteiten van Utrecht (NL) en Aberdeen (UK). Als hoogleraar Sustainable Animal Stewardship is hij  verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) en Departementshoofd van het departement Population Health Sciences (faculteit Diergeneeskunde).

Zijn ervaring en expertise is op het terrein van ethiek van diergebruik, veterinaire ethiek, landbouw- en voedselethiek,  en de rol van publiek vertrouwen en debat in deze domeinen.

Als onderzoeker en projectleider, is hij betrokken bij nationaal en Europees gefinancierd onderzoek op het gebied van o.a.,

  • ethiek van dierenwelzijn
  • vragen van morele status (van dieren)
  • ethische aspecten van het gebruik van technologie voor duurzame fokkerij
  • ethiek bij levenseinde van dieren
  • ethische vraagstukken m.b.t. veehouderij, visserij en aquacultuur
  • Veterinaire beroepsethiek
  • ethiek bij innovatie in dieronderzoek en proefdieren
  • preventie en bestrijding van dierziekten 

In zijn werk speelt de link tussen ethische theorie en morele praktijk een belangrijke rol en staat interdisciplinaire samenwerking vaak centraal.

Als docent, is hij verantwoordelijk voor de bachelor- en mastercursussen ethiek bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Tevens, is hij betrokken bij de Master cursus "Sustainable World" die onderdeel is van de internationale Master Applied Ethics (Ethiek Instituut) en heeft hij de Online cursus Ethics of Animal welfare ontwikkeld (http://www.elevatehealth.eu/).

Nevenfuncties zie tabblad