Profiel

Frank van Eekeren (1972) is als senior adviseur en onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Tevens coördineert hij het focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht en het Vitality onderzoeks- en onderwijsprogramma van Universiteit Utrecht, UMCU en TU Eindhoven. Ook is hij manager van het landelijke kennis- en innovatienetwerk Sport & Society, waarin onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen met elkaar samenwerken aan vraagstukken over de maatschappelijke betekenis van sport.

Frank heeft zich gespecialiseerd in de maatschappelijke betekenis en organisatie van de sport. Centrale thema's zijn: publieke waardecreatie in en door voetbalorganisaties; MVO door sportorganisaties, maatschappelijke impact van mega sport evenementen; sport en ontwikkelingssamenwerking; goed bestuur in internationale sportorganisaties.

Hij promoveerde op het proefschrift ‘De Waardenvolle Club’, waarin hij een nieuw ideaaltype (voetbal)organisatie introduceert. Voor uitleg over zijn onderzoek op video klik hier

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
sportontwikkeling in Afrika
goed bestuur in internationale sportorganisaties

Inspiratie

Drijfveer

Kennis

Overdracht
Gegenereerd op 2017-10-20 09:42:59
Curriculum vitae

 

Frank van Eekeren (1972) is als senior adviseur en onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Tevens coördineert hij het focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht en het Vitality onderzoeks- en onderwijsprogramma van Universiteit Utrecht, UMCU en TU Eindhoven. Ook is hij manager van het landelijke kennis- en innovatienetwerk Sport & Society, waarin onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen met elkaar samenwerken aan vraagstukken over de maatschappelijke betekenis van sport. Hij promoveerde op het proefschrift ‘De Waardenvolle Club’, waarin hij een nieuw ideaaltype (voetbal)organisatie introduceert.

Organisatieadvies

Na afronding van de studies communicatie en algemene sociale wetenschappen, wordt Frank van Eekeren in 1997 docent en onderzoeker aan het toenmalige Centrum voor Beleid en Management van de Universiteit Utrecht. Van 2000 tot 2002 is hij werkzaam als adviseur bij organisatieadviesbureau BdW. Sinds 2002 werkt hij bij USBO.

Aanvankelijk richt hij zich op strategieontwikkeling en veranderingsprocessen binnen zowel overheidsorganisaties als andere publieke organisaties. Hij voert veel strategische advies- en onderzoeksopdrachten uit in de sectoren sport, zorg, welzijn, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

In de loop der jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het bestuur en de organisatie van de sport in relatie tot de maatschappelijke betekenis van sport. Zijn adviezen zijn gericht op good governance, strategische beleidsvorming en waardecreatie in en door sportorganisaties, zowel binnen als buiten Nederland.

Onderzoek

Frank heeft zich gespecialiseerd in de maatschappelijke betekenis en organisatie van de sport. Centrale thema's zijn: Publieke waardencreatie in en door voetbalorganisaties; MVO en sportorganisaties; maatschappelijke impact van mega sport evenementen; sport en ontwikkelingssamenwerking; goed bestuur van (internationale) sportorganisaties.

In Nederland richt hij zich op de publieke waarde(n) van sport(organisaties), zoals sociale cohesie in wijken of het bevorderen van participatie van moeilijk bereikbare doelgroepen. Zijn aandachtsgebieden zijn momenteel het rendement van maatschappelijk verantwoord ondernemen door betaald en amateurvoetbalorganisaties, goed sportbestuur van bonden en verenigingen en de maatschappelijke opbrengst van lokale schoolsportprogramma's. Opdrachtgevers zijn onder meer KNVB, Stichting Meer dan Voetbal, NOC*NSF, Johan Cruyff Foundation en overheden. 

Internationaal houdt Frank zich sinds 1997, zowel als adviseur, bestuurder en columnist, bezig met sport in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Hij verzorgt onder andere de academische onderbouwing voor het WorldCoaches programma van de KNVB en hij adviseerde de minister en staatssecretaris over hun beleid ten aanzien van sport in ontwikkelingslanden. Tevens onderzoekt hij de maatschappelijke impact van mega sport evenementen, zoals de WK’s in Zuid-Afrika en Brazilië, en hij houdt zich bezig met het bestuur van internationale sportorganisaties, zoals FIFA en IOC. 

Over deze thema’s publiceert hij in wetenschappelijke tijdschriften en andere media.

Onderwijs

Frank is docent in de masteropleiding Sportbeleid en Sportmanagement, in de cursussen ‘Management van Diversiteit’ en ‘Sportontwikkeling en beleidsconsequenties’. Daarnaast ontwikkelt hij de global masteropleiding ‘Sport for Development’ in samenwerking met universiteiten in Tokio, Melbourne, Rio de Janeiro en Johannesburg. Ook is hij betrokken bij de ontwikkeling van onderwijssamenwerking tussen Universiteit Utrecht en TU Eindhoven en geeft hij met enige regelmaat gastcolleges op (internationale) universiteiten en hogescholen.

Nevenfuncties
Frank is lid van de maatschappelijke adviesraad van FC Utrecht en de programmaraad van het Play the Game congres. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van turn- en gymnastiek Stichting Flik Flak en trainer/coach van Onder 13 bij vv Helvoirt. Voorheen zat hij onder andere in het bestuur van Mesa Cosa, de studentensport stichting van de Universiteit Utrecht, de Foundation for African Sport Development (FASD) en de redactieraad van Supporter, magazine over sport for development. 

Zijn ideeën over sport en samenleving deelt hij in opiniestukken, op zijn blog en via Twitter.

Voor een video over zijn onderzoek klik hier.

Gegenereerd op 2017-10-20 09:42:59

Academische publicaties - Boekdelen - Hoofdstukken - Onderzoeksrapporten

2016

Van Eekeren, F. (2016, proefschrift), De waardenvolle club. Besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties. Nieuwegein: Arko Sports Media

Van Eekeren, F. van en S. van den Hombergh (2016), Monitoring en evaluatie Johan Cruyff Foundation. Utrecht: Universiteit Utrecht

Hover, P, B. Dijk, K. Breedveld, F. van Eekeren en H. Slender (2016), Creating social impact with sport events. Utrecht: Mulier Instituut

Van Eekeren, F. van en M. Dortants (2016), KNVB WorldCoaches SAHA Life Skills Manual. Zeist: KNVB

Van Eekeren, F. en S. van den Hombergh (2016), Kansen voor de realisatie van Nederlandse beleidsdoelen door mega sportevenementen. Utrecht: Universiteit Utrecht

Hover, P., B. Dijk, K. Breedveld en F. van Eekeren (2016), Integrity & sport events. Utrecht: Mulier Instituut

2015

Van Eekeren, F. (2015), Olympic Sport Organizations as Co-Creators of Public Value. In: C. Burnett et al (eds.), Historical and Contemporary Issues in Olympic Studies. Johannesburg: University of Johannesburg

Dortants, M. en F. van Eekeren (2015), Towards financially sustainable Sport for Development organisations. 's-Hertogenbosch: ISA

Van Eekeren, F., B. Dijk en S. van den Hombergh (2015), Tweede seizoen Challenge010: Resultaten van een schoolsportprogramma. Rotterdam: Stichting De Verre Bergen

Van Eekeren, F. van, A. Bos en S. van den Hombergh (2015), De impact van Schoolplein14. Tweede meting, in opdracht van de Johan Cruyff Foundation. Utrecht: Universiteit Utrecht

Breitbarth, T. S, Walzel, C. Anagnostopoulos, F. van Eekeren (2015), Corporate social responsibility and governance in sport: “Oh, the things you can find, if you don’t stay behind!” Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 15 Issue 2, p.254-273.

Breitbarth, T., Walzel, S., Anagnostopoulos, C. & van Eekeren, F. (2015), “Guest editorial: governance and CSR management in sport”, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 15 Issue 2.

Waardenburg, M., M. van den Bergh en F. van Eekeren (2015)), Local meanings of a sport mega event's legacies: Stories from a South African urban neighbourhood.,South African Review of Sociology. Vol. 45 Issue 1 p. 87-105

Eekeren, F. van en J. Vermeulen (2015), Sport for development as service delivery. Value creation during moments of truth. In: Proceedings of  2nd International Symposium Development through Sport. Tokyo/ Kanoya: NIFS

2014

Eekeren, F. van, B. Dijk en A. van de Vijver (2014), Challenge010: Resultaten en werkzame mechanismen van het eerste jaar. Rotterdam: Stichting De Verre Bergen

Eekeren, F. van, B. Dijk en A. van de Vijver (2014), Schoolplein14: Onderzoek naar de opbrengsten en werkende bestanddelen. Utrecht: Universiteit Utrecht (verwerkt in 'Schoolschrift'

Bergh, M. van den, F. van Eekeren en J. Vermeulen (2014), De impact van de Ruud van Nistelrooy Academy. Utrecht: Universiteit Utrecht

Eekeren, F. van en B. Dijk (2014), Evaluatie van Olympische Winterspelen Sochi 2014 (intern rapport voor NOC*NSF). Utrecht: Universiteit Utrecht

Eekeren, F. van en B. Dijk (2014), Evaluatie Paralympische Winterspelen Sochi 2014 (intern rapport voor NOC*NSF). Utrecht: Universiteit Utrecht

Eekeren, F. van en P. Streefkerk (2014), Evaluatie PSV in the Community. Utrecht: Universiteit Utrecht

Breedveld, K. et al (2014), European Youth Olympic Festival: Olympisch sportfeest onder de Dom. Utrecht: Mulier Instituut

2013

Eekeren, F. van, K. ter Horst, D. Fictorie (2013), Sport for development: potential value and next steps. Review of policy, programs and theory 1998-2015. Arnhem: LM Publishers

Eekeren, F. van (2013), CSR and professional football in the Netherlands: juggling with values in a local context. In: Leisink, P. et al, Managing social issues: a public values perspective. Cheltenham, Edward Elgar

Eekeren, F. van en A. van de Vijver (2013), Meting Goed Sportbestuur NOC*NSF aan de hand van Sport Governance Observer NL. Utrecht: Universiteit Utrecht

Eekeren, F. van en B. Dijk (2013), De maatschappelijke betrokkenheid van het amateurvoetbal. Zeist: KNVB en Stichting Meer dan Voetbal. 

Eekeren, F. van, Z. Sleesh en K. ter Horst (2013), Academic background for KNVB's Football for Water program. Utrecht: Universiteit Utrecht

2012

Eekeren, F.J.A. & Vermeulen, J. (2012). The sport leader and sport coach as identity agents for youths. In R. Lidor, K.H. Schneider & K. Koenen (Eds.), Proceedings Sport as mediator between cultures (pp. 139-147) (9 p.). Berlin: International Council of Sport Science and Physical Education.
 
Eekeren, F. van, A. Bos en B. Houlihan (2012), AGGIS: Implementation and compliance of good governance in international sportfederations. In opdracht van Play The Game en Europese Unie
 
Eekeren, F. van & A. Bos (2012), AGGIS: Transparancy in international sport federations. In opdracht van Play The Game en Europese Unie
 
Theeboom, M., E. Verheyden, F. van Eekeren en S. Brinkhof (juli 2012), Sociale werking van profclubs in België. In opdracht van het Belgische Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken
 
Eekeren, F. van, A. Bos en K. ter Horst (maart 2012), WorldCoaches WASH life skills manual. In opdracht van KNVB.

Eekeren, F. van, B. Dijk en S. Brinkhof (maart 2012), Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijke activiteiten van betaald voetbalorganisaties. Seizoen 2011-2012. In opdracht van Stichting Meer dan Voetbal.

2011

Eekeren, F. van en B. Dijk (2011), Rendement van maatschappelijke activiteiten van betaald voetbalorganisaties. Seizoen 2009-2010. In opdracht van Stichting Meer dan Voetbal.


Bottenburg, M. van en F. van Eekeren (2011), Advies kernsportplannen. In opdracht van Provincie Noord-Brabant.

Bottenburg, M. van en F. van Eekeren (2011), Toetsing Sportplan Brabant in kader van Olympisch Plan 2028. In opdracht van Provincie Noord-Brabant.

Eekeren, F. van (2011), Curriculum ontwikkeling WorldCoaches. In opdracht van KNVB.

Eekeren, F. van (2011), Opbrengsten en toekomstmogelijkheden van de maatschappelijke activiteiten van SV Saestum. In opdracht van SV Saestum.

Bos, A., A. Karatas en F. van Eekeren (2011), Besluitvormingsanalyse rondom De Wereldbazaar. In opdracht van De Wereldbazar OG bv.

2010 en eerder (selectie)

Eekeren, F. van (2010),WorldCoaches Lifes Skills Manual (including HIV/AIDS, gender, crime prevention, addiction and environmental pollution). In opdracht van KNVB. Eekeren, F. van (2010), Olympisch profiel Utrecht. In opdracht van Gemeente Utrecht.

Eekeren, F. van (2010), Sport coalition in action programme in Bhutan. In opdracht van Bhutan + partners.

Eekeren, F. van en A. Bos (2010), WorldCoaches Life Skills Manual. Zeist: KNVB

Eekeren, F. van & Y. vanden Auweele (2009). ‘Sport and development’. In: XII Olympic Congress Copenhagen 2009- Contributions (pp 644-646). 


Eekeren, F. van (2008), Reframing the urban development implications of the 2010 FIFA World Cup. In: A. Travill (red.), The impact of mega sport events on developmental goals – conference contributions. Cape Town: UWC.

Noordegraaf, M. & van Eekeren, F.J.A. (2007). Heterogeniteit als KrachtUtrecht: GGz Nederland

Eekeren, F. van (2006). Sport and development: challenges in a new arena. In: Y. Vanden Auweele (red.) Sport and development (pp. 19-34). Tielt; Lannoo

Boessenkool, J. en F. van Eekeren (2006)."I don’t care what you Dutch people think or do": Sport and international Cooperative development. In: A. Knoppers (red.), Making sense of diversity in organizing sport (pp. 82-95). Oxford: Meyer & Meyer Sport.

Boessenkool, J.H. & van Eekeren, F.J.A. (1999). The double character of sport and international cooperation. In A. Knoppers (Eds.)

Eekeren, F.J.A. van & Boessenkool, J.H. (1999). Sport en internationale samenwerking: nieuwe betekenissen. In F. Glastra (Eds.), Organisaties en diversiteit. Naar een contextuele benadering van intercultureel management Utrecht: Lemma

Congresbijdragen

2016

Olympic Legacy Symposium, NIFS International Sports Academy . Tokio, Japan. Key note: 'Legacy governance'

2015

Historical and Contemporary Issues in Olympic Studies Conference, Johannesburg, South Africa. Presentation: 'Olympic Sport Organizations as Co-Creators of Public Value'

International Expert Meeting Sport for Development, Scheveningen, Nederland. Keynote: 'Sport for development as service delivery'

2014

2nd International Symposium Development through Sport, Tokyo, Japan: Presentation 'Sport for development as service delivery. Value creation during moments of truth' 

EASM Conference, Coventry, UK: Co-convenor of workshop 'Corporate Social Responsibility in and through sport'

2013

Play the Game Conference, Aarhus, Denmark: Presentation 'How much transparancy is needed for good governance in sport?'

SPLISS Conference, Antwerp, Belgium: Presentation 'The societal value of CSR in professional sports'

EASM Conference, Istanbul, Turkey: Co-convenor of workshop 'CSR in professional sport management'

EASM Conference, Istanbul, Turkey: Presentation 'CSR in Dutch professional football: Juggling with values'

2012

EASM, Aalborg, Denmark: Presentation 'Implementation of good governance in international sport organizations'

2011

ICSSPE Sport as Mediator between Cultures, Netanya, Israel: Presentation 'The sport leader and sport coach as identity agent for youths' (samen met Jeroen Vermeulen) 

Opinie

Eekeren, F. van (2017), Momenten van de Waarheid voor clubheld. In: Brabants Dagblad, januari 2017

Eekeren, F. van (2016), De Waardenvolle Club als muziekstuk voor de sportbestuurder. In: SportKnowhow XL, december 2016

Eekeren, F. van (2016), Een nieuwe basis voor het voetbal: De Waardenvolle Club. In: SportKnowhow XL, november 2016

Eekeren, F. van (2016), De jongens tegen de meisjes: voetbal in Libanon. In; Nieuwsbrief Sport & Society, juni 2016

Eekeren, F. van (2016), Wantoestanden in internationaal sportbestuur: wie doet er wat aan? In: www,uu.nl, juni 2016

Eekeren, F. van (2016), Een antropoloog in het Engelse voetbal. In: Sport & Strategie, november 2015

Eekeren, F, van (2015), De winstkansen van Van Praag. In: RTL Nieuws en BNR Nieuwradio, januari 2015

Eekeren, F. van (2014), Het maatschappelijke effect van het WK. In: AGORA Magazine, november 2014

Eekeren, F. van (2014), Vijf tips om Blatter te wippen. In: SKXL, september 2014

Eekeren, F. van (2014), Geweldig WK, falende sponsors. In: Sportnext, June 2014 

Eekeren, F. van (2013), Maandelijkse columns in DUB, onafhankelijk magazine van Universiteit Utrecht

Eekeren, F. van (2103), Sport Governance Observer als wapen voor geloofwaardige sport. In: SKXL, april 2013

Eekeren, F. van (2012), 2013 - Het jaar van de strijd tegen corruptie in sport. In: Sport & Strategie, december 2012

Eekeren, F. van (2012), Financial Fair Play: UEFA moet stevig ploegen. In: Sportknowhow XL, oktober 2012

Eekeren, F. van (2012), Liever een Wii dan Olympische Spelen. In: Sportnext, juni 2012

Eekeren, F. van (2012), Profclubs moeten ook maatschappelijk scoren. In: Sociale Vraagstukken, mei 2012

Eekeren, F. van (2012), Maatschappelijk actieve profclub moet vooral slim samenwerken. In: Sportknowhow, maart 2012

Eekeren, F. van (2011), Mondiale crises in de topsport: op zoek naar vertrouwen en balans. In: Sport & Strategie, december 2011

Eekeren, F. van en J. Boessenkool (2011), De waarde van het WK in Zuid-Afrika en de lessen voor Nederland. In: Sportknowhow XL, december 2011

Eekeren, F. van (2011), Jews, Palestinians, and the unbearable lightness of sport and politics. In: www.sportanddev.org, oktober 2011

Eekeren F. van en J. Vermeulen (2011), How to facilitate a juggling sport coach. Presentatie op congres Sport as Mediator between Cultures

Eekeren, F. van (2003-heden), columns in Supporter, kwartaalblad over sport en maatschappelijke ontwikkeling (voor alle columns klik hier)

Eekeren, F. van (2011), MVO en voetbal: zo doe je dat (met dank aan de FIFA). In:http://www.skxl.nl. Juni 2011

Eekeren, F. van (2011), Profclubs en gemeenten moeten verstandshuwelijk aangaan. In: Brabants Dagblad (11 januari 2011)

Eekeren, F. van (2010), Wel of geen WK: drie redenen om blij te zijn. In: http://www.skxl.nl. December 2010

Eekeren, F. van en F. van Esch (2010), WK & de last van de morrende burger. In: Sport & Strategie. Oktober 2010

Eekeren, F. van (2010), Sport in het regeerakkoord: schouder-aan-schouder of schouderduw? In: http://www.skxl.nl, oktober 2010

Eekeren, F. van (2010), Tweede Kamer, durf de FIFA (een beetje) aan te pakken. In: De Volkskrant, 23 juli 2010

Eekeren, F. van (2009), Passie voor de sportvereniging kan bestuurscrisis kerenhttp://www.sportknowhowxl.nl/. November 2009

Eekeren, F. en Th. Middeldorp (2009) Pas op met ronkende retoriek rondom WK Zuid-Afrika. In: De Volkskrant 10 november 2009

Eekeren, F. van (2009),Gevaarlijke retoriek rondom Olympische Spelen. In: GPD-dagbladen 22 oktober 2009

Eekeren, F. van (2009). Down to earth: hoe het Olympisch Plan kan scoren. http://www.skxl.nl Juni 2009

Eekeren, F. van (2009). Iets internationaler graag! Ontwikkelingssamenwerking hoort bij Nederland Sportland. In: Sport & Strategie. Februari/ maart 2009

Boessenkool, J., Eekeren, F. van & Lucassen, J. (2008). Moderniseren en professionaliseren van sportverenigingen: met gevoel voor realiteit graag! http://www.skxl.nl April 2008
 


 

^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-20 09:42:59
Project:
De bewegingen van de Krajicek Foundation
01-03-2017 tot 22-12-2017
Algemene projectbeschrijving 

Welke betekenis heeft een Krajicek Playground voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, sportleiders en scholarshippers en de ontwikkelingen van organisaties en vrijwilligers in de wijk, meer in het bijzonder in relatie tot sociale veiligheid en gezondheid?

Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Gefinancierd door Krajicek Foundation
Projectleden
Overige projectleden:
 • Marlous Aalbers
 • dr. Joske Nauta (VU mc)
 • dr. Evert Verhagen (VU mc)
Project:
National Sports Governance Observer: Benchmarking sports governance across national boundaries
02-01-2017 tot 31-12-2018
Algemene projectbeschrijving 

The main aim of ‘National Sports Governance Observer: Benchmarking sports governance across national boundaries’ is to assist and inspire national sports organisations to raise the quality of their governance practices.


Specific objectives:


- enabling sports leaders and outside stakeholders to measure, discuss and amend the governance standards and practices of sports organisations by adapting and applying the Sports Governance Observer benchmarking tool in national sports organisation.


- establishing sustainable networks between academics, practitioners and other key stakeholders with a common interest in good governance in sport at a national as well as international level through national training workshops and the Play the Game conference.


- educating and training sports leaders, researchers, and government representatives to understand, introduce, evaluate, and sustain good governance standards and practices in their respective organisations.

- providing government officials with knowledge and tools that enable them to engage in dialogue with the sports movement with a view to inspiring better governance in sport and creating a robust framework for sport’s use of public grants.


- producing, providing and disseminating national as well as comparative international and national data based on the Sports Governance Observer tool and the ‘Sports Governance Observer 2015’ report.


- initiating public debates on sports governance to a wider public in order to raise the awareness of the topics and challenges related to good governance among athletes, sports volunteers, association leaders, fan groups, sponsors and policy makers, thus enabling them to create more efficient organisations and engage in the debate about and decision-making processes in sport.

Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU: Erasmus +
Projectleden
Overige projectleden:
 • KU Leuven
 • German Sport Univerity Cologne
 • University of Warsaw
 • Molde University College
 • University of Bucharest
Project:
Negotiating Integrity in Sport and Sports Organisations
01-09-2016 tot 01-11-2017
Algemene projectbeschrijving 

De faculteiten Geesteswetenschappen en Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht zijn per 1 september 2016 een onderzoek gestart naar Sport en Integriteit. Meer specifiek gaat het onderzoek in op de vraag welke integriteitsvragen er spelen binnen het betaald en amateur voetbal, en hoe door sportbesturen, sportbonden, media, maar ook individuele sporters en betrokkenen wordt gereageerd op concrete voorvallen. De interactie tussen media-aandacht en het handelen van betrokkenen krijgt hierbij specifieke aandacht.


Het doel van het onderzoek is te komen tot een beter inzicht in de manier waarop het thema integriteit in voetbalorganisaties op amateur- en professioneel niveau vorm krijgt. Dit leidt tot aanbevelingen voor bestuurders en beleidsmakers, over hoe integriteitsvragen beter bespreekbaar en hanteerbaar worden in sportorganisaties.


Het eenjarige onderzoek analyseert een aantal casestudies en zal eind 2017 klaar zijn.

Rol: Onderzoeksleider Financiering
1e geldstroom: Gefinancierd vanuit het focusgebied Sport & Society
Projectleden
Project:
Sport for development program 2016-2020: Monitoring, evaluatie en leren
02-05-2016 tot 01-11-2019
Algemene projectbeschrijving 

Het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van een monitoring, evaluatie en leerprogramma van het Nederlandse Sport for Development programma in 8 landen.

Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van KNVB, Right To Play en ISA
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
PSV als Waardenvolle Club 01-03-2017 tot 30-06-2017
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar een gezamenlijke aanpak van de PSV Foundation en de gemeente Eindhoven die moet leiden tot meer ‘publieke waardencreatie’. 

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Gefinancierd door PSV en gemeente Eindhoven
Projectleden
Project:
Publieke waardecreatie in en door voetbalorganisaties 01-09-2014 tot 31-12-2016
Algemene projectbeschrijving

Promotieonderzoek naar de wijze waarop voetbalorganisaties (amateur, betaald en bond) publieke waarden (kunnen) creëren.

 
Rol: Promovendus & uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden
Project:
Monitoring en evaluatie Johan Cruyff Foundation 01-06-2016 tot 23-12-2016
Algemene projectbeschrijving

Opzetten van een M&E systematiek voor de drie programma's van de Johan Cruyff Foundation: Cruyff Courts, Schoolplein14 en aangepast sporten.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van de Johan Cruyff Foundation.
Projectleden
Project:
Ontwikkeling KNVB WorldCoaches programma in Libanon 01-03-2016 tot 29-07-2016
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar een passende invulling van het KNVB WorldCoaches programma in Libanon, gebaseerd op de lokale context, het bestaande programma, samenwerkingspartners en wetenschappelijke inzichten over sociale cohesie.

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van KNVB
Projectleden
Project:
Integriteit rondom grote sportevenementen 14-12-2015 tot 20-05-2016
Algemene projectbeschrijving

In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU wenst de Minister van VWS inzicht te hebben in de meest recente ontwikkelingen en vraagstukken rondom de integriteit van grote sportevenementen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut en USBO.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van het ministerie van VWS
Projectleden
Overige projectleden:
 • Koen Breedveld en Paul Hover (Mulier Instituut)
Project:
Ontwikkelpotentie Challenge010 02-11-2015 tot 01-04-2016
Algemene projectbeschrijving

Adviestraject naar manieren om het programma Challenge010 te verbeteren, het bereik te vergroten en het programma in de stad Rotterdam voor de toekomst te bestendigen

 
Rol: Begeleider Financiering
3e geldstroom - overig: Gefinancierd door Stichting De Verre Bergen
Projectleden
Project:
Sport voor ontwikkeling, handel en diplomatie: Brazilië en Japan 01-07-2014 tot 31-03-2016
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar de waarde voor ontwikkelingssamenwerking, handel en diplomatie van Nederlandse initiatieven rondom mega sport events in Brazilië en Japan. Het onderzoek wordt gekoppeld aan het Research Project Rio de Janeiro 2015 van USBO en de ontwikkeling van een global master Sport for Development in samenwerking met universiteiten in Rio de Janeiro en Tokio.

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Opdracht voor Buitenlandse Zaken
Projectleden
Project:
Maatschappelijke impact van de Tourstart in Utrecht 2015 01-01-2015 tot 01-01-2016
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar de maatschappelijke impact van de Tourstart in Utrecht, uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Mulier Instituut. Gefinancierd door Stichting Le Tour Utrecht.

 
Rol: Begeleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Overige projectleden:
 • Froukje Smits (Hogeschool Utrecht)
 • Paul Hover (Mulier Instituut)
 • Hans Slender (Hanze Hogeschool)
Project:
Evaluatie Schoolplein14 - jaar 2 01-01-2015 tot 01-07-2015
Algemene projectbeschrijving

Evaluatie en onderzoek naar verbetermogelijkheden voor het programma 'Schoolplein14' van de Johan Cruyff Foundation. Het onderzoek is een vervolg op de evaluatie van het eerste jaar Schoolplein14.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Evaluatie Challenge010, tweede seizoen 01-10-2014 tot 01-07-2015
Algemene projectbeschrijving

Evaluatie van de kritische succes- en faalfactoren van schoolsportproject Challenge010 in Rotterdam. Het project en het onderzoek worden gefinancierd door Stichting De Verre Bergen. Uitvoerder van het project is Rotterdam Sport Support.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Overige projectleden:
 • Sofie van den Hombergh MA
Project:
Onderzoek naar Financieel Duurzame Sport for Development organisaties 01-05-2014 tot 31-12-2014
Algemene projectbeschrijving

Literatuur studie en empirisch onderzoek naar de kenmerken van financieel duurzame Sport for Development organisaties in ontwikkelingslanden, in opdracht van International Sport Alliance (ISA, voorheen NSA International).

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Opdrachtgever is International Sport Alliance (ISA)
Projectleden
Project:
Evaluatie cursus Buurtsportcoach 06-01-2014 tot 19-12-2014
Algemene projectbeschrijving

Richard Krajicek Foundation en Johan Cruyff Foundation voeren gezamenlijk een cursus uit waarin buurtsportcoaches worden opgeleid. Doel is de buurtscportcoaches handvatten aan te reiken die bijdragen aan een veiligere sportomgeving. In de evaluatie wordt onderzocht welke effect de cursus heeft op de coach en de buurt en welke verbeteringen mogelijk zijn.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van Richard Krajicek Foundation en Johan Cruyff Foundation
Projectleden
Overige projectleden:
 • Anne van de Vijver
Project:
Evaluatie Challenge 010, sportstimuleringsprogramma in Rotterdam 02-09-2013 tot 01-07-2014
Algemene projectbeschrijving

Het onderzoek richt zich op:


1) Evaluatie van de effecten met betrekking tot sportparticipatie en gezonde leefstijl


2) Inzicht verkrijgen in de werkzame mechanismen in het programma

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Contract onderzoek in opdracht van Stichting De Verre Bergen
Projectleden
Project:
Monitoring en evaluatie Schoolplein 14, Johan Cruyff Foundation 01-11-2013 tot 01-07-2014
Algemene projectbeschrijving

Johan Cruyff Foundation knapt door heel het land schoolpleinen op met als doelstelling het bevorderen van een gezondere leefstijd onder kinderen in het primair onderwijs. In dit onderzoek monitoren we het proces dat op scholen plaats vindt en brengen we de maatschappelijke opbrengsten in beeld.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van Johan Cruyff Foundation
Projectleden
Overige projectleden:
 • Anne van de Vijver
Project:
KNVB WorldCoaches, doorontwikkelen curriculum 01-11-2013 tot 01-07-2014
Algemene projectbeschrijving

Doorontwikkelen van life skills manual en opleidingsprogramma KNVB WorldCoaches.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van KNVB
Projectleden
Project:
Evaluatie PSV in the Community 27-01-2014 tot 01-07-2014
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar de maatschappelijke impact van het PSV in the Community programma op wijken in Eindhoven.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Opdrachtonderzoek voor PSV
Projectleden
Overige projectleden:
 • Peter Streefkerk (student)
Project:
Sociale impact van de Ruud van Nistelrooy Academy 16-09-2013 tot 30-06-2014
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek dat zich richt op


1) Het in beeld brengen van de ontwikkeling die moeilijk opvoedbare kinderen doormaken tijdens het naschoolse talentenprogramma van de Ruud van Nistelrooy Academy, vanuit het perspectief van de kinderen en hun sociale omgeving


2) Het ontwikkelen van een monitoring systematiek die de ontwikkelingen van kinderen de komende jaren systematisch in beeld brengt.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Contract-onderzoek voor de Ruud van Nistelrooy Academy
Projectleden
Overige projectleden:
 • Marjolein van den Bergh MSc
Project:
Evaluatie prestatatieverhoging Nederlandse sporters tijdens Winterspelen in Sotsji 27-01-2014 tot 02-06-2014
Algemene projectbeschrijving

Analyse van de prestaties van de Nederlandse sporters tijdens Soctsji 2014 en inzicht in elementen die hebben bijgedragen aan de prestatieverhoging.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van NOC*NSF
Projectleden
Project:
Onderzoek naar de organisatie van het European Youth Olympic Festival in Utrecht 01-06-2013 tot 31-01-2014
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van Stichting EYOF
Projectleden
Project:
Maatschappelijke waarde van grote sportevenementen 01-01-2012 tot 01-01-2014
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van NISB
Projectleden
Overige projectleden:
 • Selene Brinkhof (UU)
Project:
Meting goed sportbestuur 16-09-2013 tot 01-01-2014
Algemene projectbeschrijving

Ontwikkelen van een instrument om goed sportbestuur in Nederland te kunnen meten, op basis van de internationale Sport Governance Observer. Vervolgens uitvoering van de meting goed sportbestuur onder NOC*NSF en een aantal sportbonden.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - EU: Contract onderzoek, in opdracht van NOC*NSF
Projectleden
Overige projectleden:
 • Anne van de Vijver MSc
Project:
KNVB Football for water Manual en Monitoring & evaluatie 01-02-2013 tot 02-12-2013
Algemene projectbeschrijving

De KNVB voert samen met partners uit de Water, Sanitatie en Hygiene (WASH) sector en het Ministerie van Buitenlandse Zaken het programma Football for Water uit in Ghana, Kenia en Mozambique. USBO ontwikkelt het life skills onderdeel binnen het programma, in de vorm van een manual voor coaches en een systematiek voor de monitoring en evaluatie.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Sport for Development publicatie 01-07-2013 tot 02-12-2013
Algemene projectbeschrijving

Beleids- en literatuuronderzoek naar de betekenis van sport in landen in ontwikkeling, uitmondend in een publicatie. In opdracht van Right To Play, NSA International en KNVB.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
De maatschappelijke betekenis van amateur voetbalclubs: het Open Club concept 24-09-2012 tot 02-09-2013
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar de betekenis van de maatschappelijke activiteiten van amateur voetbalclubs en de wijze waarop deze maatschappelijke betekenis vergroot kan worden.

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van KNVB en Stichting Meer dan Voetbal
Projectleden
Project:
Actie voor Goed bestuur van internationale sportorganisaties 01-01-2012 tot 01-06-2013
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van Play the Game (Denemarken), met financiering door Europese Unie
Projectleden
Overige projectleden:
 • Academics from Denmark
 • Switzerland
 • England
 • Slovenia
 • Belgium
 • Germany
Project:
Rendement van MVO door BVO, seizoen 2011-2012 24-09-2012 tot 01-01-2013
Algemene projectbeschrijving

In kaart brengen van maatschappelijke activiteiten en opbrengsten van betaald voetbal clubs in Nederland gedurende seizoen 2011-2012.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van Stichting Meer dan Voetbal
Projectleden
Project:
Verdieping en uitbreiding van WorldCoaches Life Skills Manual 03-09-2012 tot 31-12-2012
Algemene projectbeschrijving

De KNVB wil haar WorldCoaches programma, waarin zij coaches opleidt in ontwikkelingslanden, gaan uitbreiden. USBO verdiept en breidt het onderdeel 'life skills' uit, waarin coaches wordt geleerd hoe zij kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe landen waarin het programma gaat plaatsvinden zijn: Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanië en Indonesië.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: KNVB
Projectleden
Project:
Maatschappelijke werking van profclubs in Belgische Eerste en Tweede Klasse 01-11-2011 tot 02-07-2012
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Opdrachtgever is Belgische Ministerie van Binnenlandse Zaken
Projectleden
Overige projectleden:
 • Selene Brinkhof (UU)
 • prof Marc Theeboom (VU Brussel)
 • Ellen Verheyen (VU Brussel)
Project:
Water, sanitation and hygiene (WASH) Life skills Manual for WorldCoaches 01-10-2011 tot 31-03-2012
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: In opdracht van KNVB
Projectleden
Overige projectleden:
 • Karin ter Horst (student)
Project:
Rendement en kritische succesfactoren van MVO door BVO, seizoen 2010-2011 01-09-2011 tot 01-03-2012
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Opdrachtgever is Stichting Meer dan Voetbal
Projectleden
Overige projectleden:
 • Selene Brinkhof
Project:
De maatschappelijke waarde van het WK in Zuid-Afrika 01-01-2011 tot 29-02-2012
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
Anders: Studenten research project vanuit USBO
Projectleden
Gegenereerd op 2017-10-20 09:43:00

Docent van de  Master Sportbeleid en sportmanagement, cursussen 'Management van diversiteit' en 'Sportontwikkeling en beleidsconsequenties'.

Ontwikkelaar van de global masteropleiding 'Sport for development' in samenwerking met University of Tsukuba (Japan), Universidado Rural do Rio de Janeiro (Brazilië), University of Johannesburg (Zuid-Afrika) en Victoria University Melbourne (Australië).

Gegenereerd op 2017-10-20 09:43:00
Nevenfuncties

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Gegenereerd op 2017-10-20 09:43:00
Volledige naam
Dr. F.J.A. van Eekeren Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer 0.08
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9178
Postadres
Bijlhouwerstraat 6
3511 ZC    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-10-20 09:43:00
Laatst bijgewerkt op 06-09-2017