Prof. dr. Frans Koenraadt
f.koenraadt@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 04:26:49


Leeropdracht
Forensische psychiatrie en psychologie
Benoemingsdatum 01-04-2008
Oratiedatum 06-10-2008
Profiel

Frans Koenraadt (1952) studeerde klinische psychologie en sociologie in Tilburg, Amsterdam en Illinois, USA. Vanaf 1980 was hij als universitair docent forensische psychiatrie en psychologie werkzaam bij het Willem Pompe Instituut. Van 1988-2009 was hij als rapporterend psycholoog werkzaam in het Pieter Baan Centrum (PBC) te Utrecht, thans deel uitmakend van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Sinds 2010 is hij als wetenschappelijk adviseur c.q. senior onderzoeker verbonden aan het PBC/NIPF te Utrecht, het Montaigne Centrum voor rechtspleging en conflictoplossing van de UU en bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek (van GGZ Drenthe) te Assen. Hij is tevens zelfstandig gevestigd in een eigen praktijk voor forensische psychologie. Hij is psycholoog NIP, criminoloog, gezondheidszorgpsycholoog en vast beëdigd gerechtelijk deskundige.
Als forensisch psycholoog houdt hij zich bezig met gedragskundige rapportage pro Justitia ten behoeve van de strafrechtspraak en de tuchtrechtspraak.
In 2008 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit Utrecht. In 2010 volgde zijn benoeming tot hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie.

Eind mei 2018 nam hij afscheid als hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht.

Als gasthoogleraar werkzaam aan de Faculty of Law van de University of Curacao

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
psychisch gestoorde gedetineerden
brandstichting
fataal huiselijk geweld (kinderdoding, partnerdoding, ouderdoding)
Geschiedenis van de forensische psychiatrie en psychologie
klinische criminologie
criminaliteit, psychische stoornis en kunst
psychologische rapportage pro Justitia

Liem, M. & F. Koenraadt, Domestic Homicide. Patterns and Dynamics. New York /London, Routledge, 2018

Lancel, M., F. Koenraadt & K. ’t Lam, (red.), Gestoorde slaap – Een onschuldig probleem ? Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2016.

Dalhuisen, L., K. ’t Lam, F. Koenraadt & L. Hagenauw, De behandeling van onderscheiden typen brandstichters, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2016

Boone, M., Althoff, M., Koenraadt, F., Het leefklimaat in justitiële inrichtingen. Den Haag, Boom, Lemma, 2016, Pompe Reeks deel 79, 222 pag.

Koenraadt, F., K. ’t Lam, L. Eurelings-Bontekoe & M. Lancel (red.), Hechting of hechtenis ? Problematische hechting en het verband met delinquent gedrag. Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2015

Dalhuisen, L., & F. Koenraadt, Brandstichters onder vuur. Een empirisch onderzoek naar zaken van brandstichting en hun daders. Amsterdam, Reed Business, 2014 (P & W reeks deel 76), 248 pag.

Koenraadt, F., M. Lancel & B. de Jager (red). Gewelddadige vrouwen. De schaduwzijde van Venus. Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2012.

Koenraadt, F., & R. Wolleswinkel (red.), Homo ludens en humaan strafrecht. Funderen – vergelijken – onderwijzen. Gedenkbundel dr. Peter Bal. Den Haag, Boom/Lemma uitgevers, 2011 (Pompe Reeks, deel 67), 378 pag.

Koenraadt, F., Ph.M. Langbroek, J. Tigchelaar & M. van der Velde, Het verlof van de ter beschikking gestelde. Het Adviescollege Verloftoetsing TBS in de route van aanvraag tot beslissing. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2010 (Pompe Reeks, deel 64), 128 pag.

Hoeven, D. van der, K. Eppink, F. Koenraadt & M. Boone, Balanceren met recht. Onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden in de klinische praktijk. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 152 pag. (Pompe Reeks, deel 59).

Koenraadt, F., & I. Weijers (red.), Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr Antoine Mooij. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, Pompe Reeks, deel 55, 434 en X pag..

Koenraadt, F., De centrale positie van grensgevallen. Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2008, Pompe Reeks deel 48, oratie UU

Koenraadt, F., C. Kelk & J. Vijselaar (red.), Tussen behandeling en straf. Rechtsbescherming en veiligheid in de twintigste eeuw. Jubileumbundel 100 jaar Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap. Deventer, Kluwer, 2007, Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Nieuwe reeks deel 10, 278 pag.

Liem, M., K. Geene & F. Koenraadt, Partnerdoding door etnische minderheden. Amsterdam, Dutch University Press, 2007, 123 pag.

Koenraadt, F., A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (Eds.), The Mental Condition in Criminal Law. Forensic Psychiatric and Psychological Assessment in a Residential Setting. Amsterdam, Dutch University Press, 2007, 171 pag.

Koenraadt, F., & M. Liem (red.), Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband. Amsterdam, Dutch University Press, 2007, 189 pag.

Koenraadt, F., A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (red.), De persoon van de verdachte. De pro-justitia rapportage vanuit het Pieter Baan Centrum. Deventer, Kluwer, 2004, derde, herziene druk.

Bal, P.L., & F. Koenraadt, Het psychisch onvermogen terecht te staan. Waarborg of belemmering van het recht op een eerlijk proces. Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2004, Pompe Reeks, nr. 40, 103 pag.

Koenraadt, F., Ouderdoding als ultiem delict. Deventer, Gouda Quint, 1996, Pompe Reeks deel 21, diss. UU (420 p.).

Koenraadt, F., (red.), Ziek of schuldig? Twee eeuwen forensische psychiatrie en psychologie. Arnhem/Amsterdam/Atlanta GA, Gouda Quint/Rodopi, 1991, 361 pag. (Co-uitgave als deel 5 van de Pompe Reeks en als deel 37 van de Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen).
Gegenereerd op 2018-08-16 04:26:49
Sleutelpublicaties

Koenraadt, F.A.M.M. & Muller, E. (2013). Hoofdstuk 8: Het psychologisch onderzoek en de rapportage pro Justitia. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 269-346) (78 p.). Deventer: Kluwer.

Koenraadt, F.A.M.M. (2009). De forensisch gedragskundige en zijn kwaliteiten. In F.A.M.M. Koenraadt & I. Weijers (Eds.), Vrijheid en verlangen; liber amicorum prof. dr. Antoine Mooij (pp. 243-256) (13 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Koenraadt, F.A.M.M. (2008). De centrale positie van grensgevallen, oratie Universiteit Utrecht. (38 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Alle publicaties
  2016 - Artikelen
Langeraar, C.H., Jackson, A. & Koenraadt, F.A.M.M. (2016). Culpability Compared - Mental Capacity, Criminal Offences and the Role of the Expert in Common Law and Civil Law Jurisdictions. Journal of International and Comparative Law, 3 (2), (pp. 411-440) (30 p.). Special Edition: Comparative Perspectives on Criminal Justice Reforms.
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2016). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 46 (2), (pp. 81-88).
  2016 - Boeken
Dalhuisen, L., Koenraadt, F.A.M.M., 't Lam, Karel & Hagenauw, L. (2016). De behandeling van onderscheiden typen brandstichters. (155 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Koenraadt, F.A.M.M., Boone, M.M. & Althoff, M. (2016). Het leefklimaat in justitiële inrichtingen. (206 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2015 - Artikelen
Dalhuisen, Lydia, Koenraadt, Frans & Liem, Marieke (01-01-2015). Psychotic versus non-psychotic firesetters - Similarities and differences in characteristics. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 26 (4), (pp. 439-460) (22 p.).
Dalhuisen, Lydia & Koenraadt, Frans (14-09-2015). The observation of mental disorder and dangerousness in arsonists - a contemporary appraisal of changes in Dutch forensic mental health cases. Psychology, Crime & Law, 21 (8), (pp. 734-746) (13 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2015). Psychische stoornis als gevangenis - Over de forensisch gedragskundige betekenis van compulsieve en impulsieve aandoeningen. In P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht - Liber amicorum prof.dr. H.J.C. van Marle (pp. 327-336) (10 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Koenraadt, F.A.M.M., Dalhuisen, L. & Nijman, HLI (2015). Pyromanie. In Ingmar Franken, Peter Muris & Damiaan Denys (Eds.), Psychopathologie. Oorzaken, diagnostiek en behandeling (pp. 693-709) (17 p.). Utrecht: De Tijdstroom.
Koenraadt, F.A.M.M. (2015). The Boost of Forensic Psychiatry Embedded in Utrecht Cooperation. In Ferry De Jong (Eds.), Overarching views of delinquency and deviancy - Rethinking the legacy of the Utrecht School (pp. 89-134) (46 p.). The Hague: Eleven International Publishers.
  2015 - Boekredactie
Koenraadt, F.A.M.M., Eurelings-Bontekoe, Liesbeth, 't Lam, Karel & Lancel, Marike (2015). Hechting of hechtenis ? Problematische hechting en het verband met delinquent gedrag.. (193 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Vervaele, J.A.E., de Jong, F., Boone, M.M., Kelk, C., Koenraadt, F.A.M.M., Kristen, F.G.H., Rozenblit, D. & Sikkema, E. (01-10-2015). Overarching views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School. (612 p.). Eleven International Publishers.
Van der Wolf, Michiel, Koenraadt, F.A.M.M. & Kelk, C. (2015). Van aandoening tot delict; van delict tot sanctie - Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. (413 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2015 - Voordrachten / lezingen
F.A.M.M. Koenraadt (27-01-2015) Titel voordracht: Vagebonden als voorlopers van forensisch psychiatrische patiënten
  2014 - Artikelen
Koenraadt, Frans & Dalhuisen, Lydia (2014). Brandstiftungen und deren Täter in den Niederlanden. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 21 (2), (pp. 205-219) (15 p.).
Koenraadt, Frans (01-09-2014). Forensisch psychiaters en forensisch psychologen - Mind the gap. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56 (9), (pp. 77-98) (22 p.).
Koenraadt, Frans (2014). Forensisch psychiaters en forensisch psychologen: Mind the gap. Commentaar. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56 (9), (pp. 605-607).
Koenraadt, Frans & Raes, B.C.M. (2014). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 44 (6), (pp. 463-470).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2014). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 44 (2), (pp. 131-137) (7 p.).
Koenraadt, Frans (2014). Vagebonden in woorden en daden, én in beelden. Van deerniswekkende drommel via vrijheidslievende romanticus tot zorgwekkende zorgmijder. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 2 (4), (pp. 29-52).
Koenraadt, F.A.M.M. & Gaarthuis, R. (2014). Vraag en aanbod binnen het Arubaanse forensisch-psychiatrische veld. Caribisch Juristenblad, 1, (pp. 3-27) (25 p.).
  2014 - Boeken
Dalhuisen, Lydia & Koenraadt, Frans (2014). Brandstichters onder vuur - Een empirisch onderzoek naar zaken van brandstichting en hun daders. (248 p.). Amsterdam: Reed Business.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, Frans (2014). On Art, Crime and Insanity - The Role and Contribution of Mental Disorders. In Joris D. Kila & Marc Balcells (Eds.), Cultural Property Crime - An Overview and Analysis on Contemporary Perspectives and Trends (pp. 341-365). Leiden/Boston: Brill.
  2014 - Boekbesprekingen
Koenraadt, Frans (2014). Twee boekbesprekingen: C. van Esch, Gedragsdeskundigen in strafzaken. Assen, Van Gorcum, 2012 (diss UL) & M. van der Wolf, TBS - veroordeeld tot vooroordeel. Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2012 (diss EUR). Delikt en Delinkwent, 44 (9), (pp. 682-691) (10 p.).
  2014 - Rapporten
van Zanten, J.K., Koenraadt, F.A.M.M. & Schoenmakers, Y. (2014). De buurman als vijand. Patronen in ernstige conflicten met buren en de omgang daarmee. (175 p.). Apeldoorn: Politie & Wetenschap Verkenningen.
Dalhuisen, Lydia & Koenraadt, Frans (2014). Kennis van typen brandstichters draagt bij aan opsporing. Secondant.
  2013 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. & Kool, R.S.B. (2013). Een herstelgerichte benadering van delinquenten met een psychische stoornis. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 5, (pp. 304-315) (12 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & van Mulbregt, J.M.L. (2013). Het bereik van zelfintoxicatie: allesbehalve een vrijbrief. Ars aequi, 62, (pp. 750-754) (5 p.).
Dalhuisen, L. & Koenraadt, F.A.M.M. (2013). Hoe gewelddadig is brandstichting? Juridische versus gedragskundige gevaarskwalificatie. Nederlands Juristenblad, 17, (pp. 1119-1123) (5 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2013). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 43 (9), (pp. 702-715) (14 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2013). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 43 (6), (pp. 471-478) (8 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2013). Het vergiftigde slachtoffer. Gif en narcotica in de rechtspleging. In C. Kelk, F. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum voor Chrisje Brants (pp. 107-118) (12 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Koenraadt, F.A.M.M. & Muller, E. (2013). Hoofdstuk 8: Het psychologisch onderzoek en de rapportage pro Justitia. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 269-346) (78 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Boekredactie
Siegel, D., Kelk, C. & Koenraadt, F.A.M.M. (2013). Veelzijdige gedachten: liber amicorum prof dr Chrisje Brants. (467 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. (2012). Ook beroemdheden stelen uit ijdelheid. winkeldiefstal beroemdheden (NRC 16 jan 2012)
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2012). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 9, (pp. 825-832) (8 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2012). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 6, (pp. 529-534) (6 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2012). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 2, (pp. 144-151) (8 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2012). Diagnostiek en daderschap van dames in delinquentie en daaropvolgende detentie - heden en verleden. In F. Koenraadt, M. Lancel & B. de Jager (Eds.), Gewelddadige vrouwen. De schaduwzijde van Venus (pp. 30-55). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Koenraadt, F.A.M.M. (2012). Historische reflecties over psychiatrie en recht. In B.C.M. Raes & F.A.M. Bakker (Eds.), De psychiatrie in het Nederlandse recht (pp. 11-32) (22 p.). Deventer: Kluwer.
Koenraadt, F.A.M.M., Lancel, M. & de Jager, B. (2012). Inleiding. In F. Koenraadt, M. Lancel & B. de Jager (Eds.), Gewelddadige vrouwen. De schaduwzijde van Venus (pp. 1-3) (3 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Koenraadt, F.A.M.M. (2012). On forgery and destruction in art, crime and mental illness. In T.I. Oei & M. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries. (pp. 451-463) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Koenraadt, F.A.M.M., Dalhuisen, L. & Nijman, H. (2012). Pyromanie. In I.H.A. Franken, P. Muris & D. Denys (Eds.), Basisboek Psychopathologie (pp. 695-708) (14 p.). Utrecht: De Tijdstroom.
Dalhuisen, L. & Koenraadt, F.A.M.M. (2012). Zes decennia brandstichters in Nederland: van 1950 tot heden. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 93-116) (24 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. (16-07-2011). Het onbegrijpelijke van gezinsdoding. Twintig (regionale) dagbladen van de Geassocieerde Persdiensten
Koenraadt, F.A.M.M. (05-02-2011). het vonnis dat door de Rechtbank Groningen gewezen is in een zaak van moederdoding. Titel: Ouderdoding als ultiem delict. Twintig (regionale) dagbladen bij de Geassocieerde Persdiensten
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2011). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 5 (41), (pp. 562-564) (3 p.).
Koenraadt, F.A.M.M., Raes, B.C.M. & Dalhuijsen, L. (2011). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 2 (41), (pp. 173-180) (8 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2011). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 8 (41), (pp. 977-980) (4 p.).
  2011 - Boeken
Koenraadt, F.A.M.M. & Wolleswinkel, R. (2011). Homo ludens en humaan strafrecht. Funderen – vergelijken – onderwijzen. Gedenkbundel dr. Peter Bal. (278 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2011). De berechting van ernstig psychisch gestoorde verdachten. Hun recht en hun conditie om terecht te staan. In F. Koenraadt & R. Wolleswinkel (Eds.), Homo ludens en humaan strafrecht (pp. 225-239) (15 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Koenraadt, F.A.M.M. (2011). De penitentiaire inrichting als kwetsbare organisatie. In J.P. van der Leun (Eds.), De vogel vrij; liber amicorum Martin Moerings (pp. 171-181) (11 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Koenraadt, F.A.M.M. (2011). Heimwee als thema in pathologie en delinquentie, speciaal in zaken van kinderdoding en brandstichting. In M. Groenhuijsen, S. Kierkels & T. Kooijmans (Eds.), De forensische psychiatrie geanalyseerd (pp. 95-102) (8 p.). Apeldoorn/Antwerpen/Portland: Maklu.
Koenraadt, F.A.M.M. & Wolleswinkel, R. (2011). Voorwoord. In F. Koenraadt & R. Wolleswinkel (Eds.), Homo ludens en humaan strafrecht (pp. 5-7) (3 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Voordrachten / lezingen
F.A.M.M. Koenraadt (14-10-2011) Voordracht/medeorganisator: Diagnostiek van dames in delinquentie en detentie
  2010 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. & Liem, M.C.A (2010). Fataal huiselijk geweld. Justitiële Verkenningen, 2010 (8), (pp. 100-114) (15 p.).
Koenraadt, F.A.M.M., Liem, M. & de Veth, R (2010). Filicide followed by Parasuicide: A Comparison of Suicidal and Non-Suicidal Child Homicide. Child Abuse and Neglect (34), (pp. 558-562) (5 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. (2010). Homicide of Strangers by People with a Psychotic Illness. Schizophrenia Bulletin, 2010 (36).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2010). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 40 (8), (pp. 1073-1075) (3 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2010). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 40 (8), (pp. 1073-1075) (3 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2010). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 40 (5), (pp. 656-661) (6 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2010). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 40 (5), (pp. 656-661) (6 p.).
  2010 - Boeken
Koenraadt, F.A.M.M., Langbroek, Ph.M., Tigchelaar, H. & van der Velde, M.E.G. (2010). Het verlof van de ter beschikking gestelde, Het Adviescollege Verloftoetsing TBS in de route van aanvraag tot beslissing. (128 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2010). Patterns of Arson. In M. Herzog-Evans (Eds.), Transnational Criminology Manual (pp. 91-100) (10 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Koenraadt, F.A.M.M. (2010). Pre-trial forensic mental health assessment in The Netherlands. In M. Herzog-Evans (Eds.), Transnational Criminology Manual (pp. 527-544) (18 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Koenraadt, F.A.M.M. (2010). Sexual Homicide. In M. Herzog-Evans (Eds.), Transnational Criminology Manual (pp. 115-128) (14 p.). NIjmegen: Wolf Legal Publishers.
Koenraadt, F.A.M.M. (2010). The Relative Position of Crime. In M. Herzog-Evans (Eds.), Transnational Criminology Manual (pp. 99-107) (9 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2010 - Boekredactie
Koenraadt, F.A.M.M. (2010). Subjectiviteit in strafrecht en psychiatrie. (101 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Artikelen
Liem, M.C.A., Koenraadt, F.A.M.M. & Hengeveld, M. (2009). Domestic Homicide Followed by Parasuicide: A Comparison with Homicide and Parasuicide. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 53 (5), (pp. 497-516) (19 p.).
Liem, M.C.A., Koenraadt, F.A.M.M. & Hengeveld, M. (2009). Kinderdoding gevolgd door een ernstige poging tot zelfdoding. Drie modaliteiten van geweld. Tijdschrift voor Criminologie, 3 (51), (pp. 262-276) (14 p.).
Liem, M.C.A., Nielsen, O., Bourget, D., Laajasalo, T., Labelle, A., Häkkänen-Nyholm, H. & Koenraadt, F.A.M.M. (2009). Large, Homicide of Strangers during Psychotic Illness. Schizophrenia Bulletin (2009).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2009). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 3 (39), (pp. 276-280) (4 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2009). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 8 (39), (pp. 892-896) (4 p.).
  2009 - Boeken
Boone, M.M., Koenraadt, F.A.M.M., Eppink, K. & van der Hoeven, D. (2009). Balanceren met recht. Onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden in de klinische praktijk. (152 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Koenraadt, F.A.M.M. & Weijers, I. (2009). Vrijheid en verlangen; liber amicorum prof. dr. Antoine Mooij. (450 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2009). De cultureel deskundige in het strafproces – tolk noch gedragskundige. In C.H. Brants & S. van der Poel (Eds.), Diverse kwesties; liber amicorum prof. dr. Frank Bovenkerk (pp. 331-338) (7 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Koenraadt, F.A.M.M. (2009). De forensisch gedragskundige en zijn kwaliteiten. In F.A.M.M. Koenraadt & I. Weijers (Eds.), Vrijheid en verlangen; liber amicorum prof. dr. Antoine Mooij (pp. 243-256) (13 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Koenraadt, F.A.M.M. (2009). De wrede wrok van de wraak. Een drijfveer in de forensische psychologie. In J.M. Harte, M.F.M. Verhagen & M.J. Zomer (Eds.), Liber amicorum prof.dr. Dick Raes (pp. 117-131) (14 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Koenraadt, F.A.M.M. & Weijers, I. (2009). Voorwoord. In F.A.M.M. Koenraadt & I. Weijers (Eds.), Vrijheid en verlangen; liber amicorum prof. dr. Antoine Mooij (pp. V-VI) (2 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Artikelen
Liem, M.C.A & Koenraadt, F.A.M.M. (2008). Familicide: a comparison with spousal and child homicide by mentally disordered perpetrators. Criminal Behaviour and Mental Health, 5 (2008), (pp. 306-318) (12 p.).
Liem, M.C.A & Koenraadt, F.A.M.M. (2008). Filicide: a comparative study of maternal versus paternal child homicide. Criminal Behaviour and Mental Health, 18 (2008), (pp. 166-176) (10 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2008). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 8 (38), (pp. 884-887) (3 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2008). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 2 (38), (pp. 168-173) (5 p.).
  2008 - Boeken
Koenraadt, F.A.M.M. (2008). De centrale positie van grensgevallen, oratie Universiteit Utrecht. (38 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2008). Beschadiging en vervalsing van kunst: over de daders en hun daden. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 615-625) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Boekbesprekingen
Koenraadt, F.A.M.M. (2008). Recensie. MGV : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 2, (pp. 159-161) (3 p.).
  2007 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. & Liem, M.C.A (2007). Homicide-Suicide in the Netherlands. A Newspaper Surveillance Study. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 18 (4), (pp. 482-493) (11 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2007). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 37 (8), (pp. 807-811) (4 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2007). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 37 (5), (pp. 523-527) (4 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2007). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 37 (2), (pp. 213-215) (2 p.).
  2007 - Boeken
Koenraadt, F.A.M.M. & Liem, M.C.A (2007). Het kind als slachtoffer. Patronen en en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband. Amsterdam: Dutch University Press.
Liem, M.C.A, Geene, K. & Koenraadt, F.A.M.M. (2007). Partnerdoding door etnische minderheden. (123 p.). Amsterdam: Dutch University Press.
Koenraadt, F.A.M.M., Kelk, C. & Vijselaar, J. (2007). Tussen behandeling en straf. Rechtsbescherming en veiligheid in de twintigste eeuw. Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap. Nieuwe Reeks nr. 10. (278 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Weijers, I. & Koenraadt, F.A.M.M. (2007). Een eeuw forensische psychiatrie en psychologie in Nederland. In F.A.M.M. Koenraadt, C. Kelk & J. Vijselaar (Eds.), Tussen behandeling en straf. Rechtsbescherming en veiligheid in de twintigste eeuw. Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap. Nieuwe Reeks nr. 10 (pp. 1-74) (74 p.). Deventer: Kluwer.
Koenraadt, F.A.M.M. & Liem, M.C.A (2007). Inleiding. In F.A.M.M. Koenraadt & M.C.A. Liem (Eds.), Het kind als slachtoffer. Patronen en prevetie van (fataal) geweld in gezinsverband Amsterdam: Dutch University Press.
Koenraadt, F.A.M.M. & Liem, M.C.A (2007). Kinderen (als fataal slachtoffer) van hun ouders. In F.A.M.M. Koenraadt & M.C.A. Liem (Eds.), Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband (pp. 11-30) (20 p.). Amsterdam: Dutch University Press.
Koenraadt, F.A.M.M. & Liem, M.C.A (2007). Meervoudige doding in het gezin. In F.A.M.M. Koenraadt & M.C.A. Liem (Eds.), Het kind als slachtoffer. Patronen en prevantie van (fataal) geweld in gezinsverband (pp. 31-48) (18 p.). Amsterdam: Dutch University Press.
Koenraadt, F.A.M.M. & Mooij, A.W.M. (2007). Mentally Ill Offenders. In M.M. Boone & L.M. Moerings (Eds.), Dutch Prisons (pp. 167-186) (20 p.). Den Haag: BJu Legal Publishers.
Kelk, C., Koenraadt, F.A.M.M. & Vijselaar, J. (2007). Voorwoord. In C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt & J. Vijselaar (Eds.), Tussen behandeling en straf. Rechtsbescherming en veiligheid in de twintigste eeuw. Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap. Nieuwe Reeks nr. 10 Deventer: Kluwer.
  2007 - Boekredactie
Vijselaar, J., Kelk, C. & Koenraadt, F.A.M.M. (2007). Tussen behandeling en straf. Rechtsbescherming en veiligheid in de twintigste eeuw. (280 p.). Deventer: Kluwer.
  2006 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. (2006). Een kort bericht uit de Nederlandse forensische psychiatrie en psychologie. Orde van de Dag, 34, (pp. 39-41) (3 p.).
Kelk, C. & Koenraadt, F.A.M.M. (2006). In memoriam Frank Beyaert (1930-2005). Delikt en Delinkwent, 3 (35), (pp. 259-265) (7 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2006). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 35 (5), (pp. 549-554) (6 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2006). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 35 (8), (pp. 894-905) (12 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2006). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 35 (2), (pp. 220-229) (10 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Bal, P.L. & Koenraadt, F.A.M.M. (2006). Chapter 2, Dutch Criminal Law and Procedure: a bird’s eye view. In F. Koenraadt, A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (Eds.), Forensic Mental Health Assessment in a Residential Setting
Koenraadt, F.A.M.M. (2006). Chapter 3, Historical Roots and Recent Developments. In F. Koenraadt, A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (Eds.), Forensic Mental Health Assessment in a Residential Setting Amsterdam: Dutch University Press.
Koenraadt, F.A.M.M. & Deutekom, C.M. (2006). Chapter 7: Psychological Assessment. In F. Koenraadt, A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (Eds.), Forensic Mental Health Assessment in a Residential Setting Amsterdam: Dutch University Press.
Koenraadt, F.A.M.M. & Deutekom, C.M. (2006). Forensische psychologie. Psychodiagnostiek en de rapportage pro Justitia. In W.T.A.M. Everaerd (Eds.), Handboek Klinische Psychologie (pp. 1-36) (36 p.). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.
  2006 - Boekredactie
Koenraadt, F.A.M.M., Mooij, A.W.M. & van Mulbregt, J.M.L. (2006). Forensic Mental Health Assessment in a Residential Setting. Amsterdam: Dutch University Press.
  2005 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. (2005). Historische achtergronden bij de klinische beoordeling van gestoord en gevaarlijk gedrag. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 84 (4), (pp. 137-142) (6 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Dijs, D. (2005). Maatregelen ter bewaring en behandeling. Oude wijn en nieuwe zakken. Sancties, 6, (pp. 313-329) (17 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2005). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 35 (2), (pp. 239-243) (5 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2005). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 35 (9), (pp. 1046-1050) (5 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Brants, C.H. & Koenraadt, F.A.M.M. (2005). Criminaliteit en media-hype. Een terugblik op de publieke beeldvorming rond kindermoord. In G.J.N. Bruinsma, W. Huisman & R. van Swaaningen (Eds.), Basisteksten in de criminologie I. Aard, omvang en verklaringen (herdruk) (pp. 298-312) (496 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Koenraadt, F.A.M.M. & Liem, M. (2005). Domestic homicide - an offence at the extreme end of a violent continuum. In I. Westendorf & R. Wolleswinkel (Eds.), Violence in the Domestic Sphere (pp. 183-198) (201 p.). Antwerpen/Oxford: Intersentia.
Koenraadt, F.A.M.M. (2005). Fatale bonje met de buren. In J. Goethals, F. Hutsebaut & G. Vervaeke (Eds.), Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg. Wetenschap, beleid en praktijk (pp. 125-138) (14 p.). Leuven: Universitaire Pers.
Koenraadt, F.A.M.M. & van Mulbregt, J.M.L. (2005). Forensische Psychologie. Toerekenen en toerekeningsvatbaarheid. In W.T.A.M. Everaerd (Eds.), Handboek Klinische Psychologie (pp. 1-22) (22 p.). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.
  2004 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2004). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 2 (34), (pp. 226-230) (5 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2004). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 6 (34), (pp. 637-641) (5 p.).
  2004 - Boeken
Koenraadt, F.A.M.M., Mooij, A.W.M. & van Mulbregt, J.M.L. (2004). De persoon van de verdachte. De rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum. (208 p.). Deventer: Kluwer.
Bal, L. & Koenraadt, F.A.M.M. (2004). Het psychisch onvermogen terecht te staan. Waarborg of belemmering van het recht op een eerlijk proces. (103 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Deutekom, C.M. & Koenraadt, F.A.M.M. (2004). Het psychologisch onderzoek. In F.A.M.M. Koenraadt, A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (Eds.), De persoon van de verdachte. De rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum (3e druk) (pp. 63-97) (208 p.). Deventer: Kluwer.
Koenraadt, F.A.M.M. (2004). Historische reflecties over psychiatrie en recht. In B.C.M. Raes & F.A.M. Bakker (Eds.), De psychiatrie in het Nederlandse recht (4e druk) (pp. 11-26) (16 p.). Deventer: Kluwer.
Koenraadt, F.A.M.M. (2004). Historische wortels en recente ontwikkelingen. In F.A.M.M. Koenraadt, A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (Eds.), De persoon van de verdachte. De rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum (3e herziene druk) (pp. 155-181) (208 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2003). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 33 (6), (pp. 643-647) (5 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2003). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 33 (9), (pp. 1044-1047) (4 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Raes, B.C.M. (2003). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 33 (2), (pp. 236-237) (2 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2003). Cultuur en religie in de forensische psychologie en psychiatrie. In F. van Ree (Eds.), Levensbeschouwing in de psychiatrie (pp. 257-267) (11 p.). Lisse/Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
Koenraadt, F.A.M.M. (2003). Doding van een pasgeborene - een verborgen delict. In T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie (pp. 201-226) (26 p.). Deventer: Kluwer.
Koenraadt, F.A.M.M. (2003). Psychologisch onderzoek en rapportage in strafzaken. In W. van de Voorde, J. Goethals & M. Nieuwdorp (Eds.), Multidisciplinair forensisch onderzoek. Juridische en wetenschappelijke aspecten (pp. 475-488) (14 p.). Brussel: Politeia, Deel 1.
  2002 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. & e.a., X (2002). De strafrechtelijke last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. Ontwikkelingen van een strafrechtelijke maatregel. Delikt en Delinkwent, 8 (32), (pp. 828-854) (37 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & e.a., X (2002). Rubriek forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 6 (32), (pp. 618-620) (3 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & e.a., X (2002). Rubriek forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 9 (32), (pp. 1040-1043) (4 p.).
  2002 - Rapporten
Koenraadt, F.A.M.M. & e.a., X (2002). Evaluatie Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Deelonderzoek 9 - De Wet Bopz in de forensische psychiatrie. (123 p.). Den Haag: ZonMw.
  2001 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. (2001). Forensische psychiatrie, vroeger en nu. Deviant Behavior, 30, (pp. 22-23) (2 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & kroon, J. (2001). In memoriam prof.dr. M. Zeegers. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Studenteneditie, 145 (20), (pp. 974-975) (2 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. (2001). Rubriek forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 9 (31), (pp. 993-1000) (8 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. (2001). Rubriek forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 6 (31), (pp. 615-618) (4 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. (2001). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 2 (31), (pp. 227-230) (4 p.).
  2000 - Artikelen
Koenraadt, F.A.M.M. (2000). Rubriek Forensische psychiatrie en psychologie. Delikt en Delinkwent, 30, (pp. 206-209) (4 p.). tevens pagina's: 639-642, 951-952.
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Koenraadt, F.A.M.M. (2000). Daders van ouderdoding - monster of held?. In F.A.M.M. Koenraadt (Eds.), Een spiegel van (straf)recht en psychiatrie (14 p.). Deventer: Gouda Quint.
  2000 - Boekredactie
Koenraadt, F.A.M.M. (2000). Een spiegel van (straf)recht en psychiatrie. (440 p.). Deventer: Gouda Quint.
  1996 - Boeken
Koenraadt, F.A.M.M. (1996). Ouderdoding als ultiem delict. (420 p.). Arnhem: Gouda Quint, Proefschrift verdedigd aan de Universiteit Utrecht op 29 november 1996. .
  1989 - Boekredactie
Koenraadt, F.A.M.M., Mooij, A.W.M. & van Mulbregt, J.M.L. (1989). De persoon van de verdachte - De pro justitia rapportage vanuit het Pieter Baan Centrum. (141 p.). Arnhem: Gouda Quint.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 04:26:49

In 1996 promoveerde hij op het proefschrift 'Ouderdoding als ultiem delict' (promotoren: prof. dr. F.H.L. Beyaert en prof. mr. C. Kelk).
Hij publiceert regelmatig in (inter)nationale vaktijdschriften en is (co)auteur en (co)redacteur van diverse boeken op het terrein van psychologie, psychiatrie en (straf)recht.
Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar onderwerpen als doding in gezinsverband (zoals ouderdoding, kinderdoding, partnerdoding), seksuele doding, brandstichting, psychodiagnostiek bij psychisch gestoorde gedetineerden, dwangtoepassing in de geestelijke gezondheidszorg. Hij publiceerde ook over beroepsethiek in de forensische ggz, over internationale en rechtsvergelijking van de forensische psychiatrie en psychologie en over de geschiedenis van de forensische psychiatrie en psychologie.

Gegenereerd op 2018-08-16 04:26:49

Hij verzorgt aan de Universiteit Utrecht onderwijs in de vakken

- Inleiding in de forensische psychiatrie en psychologie,

- Klinische criminologie, 

- Forensische psychopathologie, en

- Criminal law and forensic mental health.

Ook aan de Universiteit Maastricht gaf hij onderwijs in de vakken Forensische psychiatrie en psychologie, en Forensische psychopathologie.
Daarnaast verzorgt hij praktijkgericht postacademisch onderwijs ten behoeve van onder meer de advocatuur, rechterlijke macht, (forensisch) psychologen en psychiaters.

Gegenereerd op 2018-08-16 04:26:49
Nevenfuncties
Gegenereerd op 2018-08-16 04:26:49
Volledige naam
Prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7133
Gegenereerd op 2018-08-16 04:26:49
Laatst bijgewerkt op 10-06-2018