Frans Koenraadt (1952) studeerde klinische psychologie en sociologie in Tilburg, Amsterdam en Illinois, USA. Vanaf 1980 was hij als universitair docent forensische psychiatrie en psychologie werkzaam bij het Willem Pompe Instituut. Van 1988-2009 was hij als rapporterend psycholoog werkzaam in het Pieter Baan Centrum (PBC) te Utrecht, thans deel uitmakend van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Sinds 2010 is hij als wetenschappelijk adviseur c.q. senior onderzoeker verbonden aan het PBC/NIPF te Utrecht, het Montaigne Centrum voor rechtspleging en conflictoplossing van de UU en bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek (van GGZ Drenthe) te Assen. Hij is tevens zelfstandig gevestigd in een eigen praktijk voor forensische psychologie. Hij is psycholoog NIP, criminoloog, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) en vast beëdigd gerechtelijk deskundige. Ingeschreven in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen.
Als forensisch psycholoog houdt hij zich bezig met gedragskundige rapportage pro Justitia ten behoeve van de strafrechtspraak en de tuchtrechtspraak.
In 2008 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit Utrecht. In 2010 volgde zijn benoeming tot hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie. Eind mei 2018 nam hij afscheid als hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht.

Sinds 2010 is hij werkzaam als gasthoogleraar aan de University of Curacao en de University of Aruba. In 2018 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie/psychologie en criminologie aan de University of Curacao. 


Frans Koenraadt, Naar een persoonlijke forensische psychologie en psychiatrie. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2019

Frans Koenraadt, Karel 't Lam & Marieke Lancel (red), Internet en sociale media. Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2019

Liem, M. & F. Koenraadt, Domestic Homicide. Patterns and Dynamics. New York /London, Routledge, 2018

Lancel, M., F. Koenraadt & K. ’t Lam, (red.), Gestoorde slaap – Een onschuldig probleem ? Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2016.

Dalhuisen, L., K. ’t Lam, F. Koenraadt & L. Hagenauw, De behandeling van onderscheiden typen brandstichters, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2016

Boone, M., Althoff, M., Koenraadt, F., Het leefklimaat in justitiële inrichtingen. Den Haag, Boom, Lemma, 2016, Pompe Reeks deel 79, 222 pag.

Koenraadt, F., K. ’t Lam, L. Eurelings-Bontekoe & M. Lancel (red.), Hechting of hechtenis ? Problematische hechting en het verband met delinquent gedrag. Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2015

Dalhuisen, L., & F. Koenraadt, Brandstichters onder vuur. Een empirisch onderzoek naar zaken van brandstichting en hun daders. Amsterdam, Reed Business, 2014 (P & W reeks deel 76), 248 pag.

Koenraadt, F., M. Lancel & B. de Jager (red). Gewelddadige vrouwen. De schaduwzijde van Venus. Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2012.

Koenraadt, F., & R. Wolleswinkel (red.), Homo ludens en humaan strafrecht. Funderen – vergelijken – onderwijzen. Gedenkbundel dr. Peter Bal. Den Haag, Boom/Lemma uitgevers, 2011 (Pompe Reeks, deel 67), 378 pag.

Koenraadt, F., Ph.M. Langbroek, J. Tigchelaar & M. van der Velde, Het verlof van de ter beschikking gestelde. Het Adviescollege Verloftoetsing TBS in de route van aanvraag tot beslissing. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2010 (Pompe Reeks, deel 64), 128 pag.

Hoeven, D. van der, K. Eppink, F. Koenraadt & M. Boone, Balanceren met recht. Onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden in de klinische praktijk. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 152 pag. (Pompe Reeks, deel 59).

Koenraadt, F., & I. Weijers (red.), Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr Antoine Mooij. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, Pompe Reeks, deel 55, 434 en X pag..

Koenraadt, F., De centrale positie van grensgevallen. Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2008, Pompe Reeks deel 48, oratie UU

Koenraadt, F., C. Kelk & J. Vijselaar (red.), Tussen behandeling en straf. Rechtsbescherming en veiligheid in de twintigste eeuw. Jubileumbundel 100 jaar Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap. Deventer, Kluwer, 2007, Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Nieuwe reeks deel 10, 278 pag.

Liem, M., K. Geene & F. Koenraadt, Partnerdoding door etnische minderheden. Amsterdam, Dutch University Press, 2007, 123 pag.

Koenraadt, F., A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (Eds.), The Mental Condition in Criminal Law. Forensic Psychiatric and Psychological Assessment in a Residential Setting. Amsterdam, Dutch University Press, 2007, 171 pag.

Koenraadt, F., & M. Liem (red.), Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband. Amsterdam, Dutch University Press, 2007, 189 pag.

Koenraadt, F., A.W.M. Mooij & J.M.L. van Mulbregt (red.), De persoon van de verdachte. De pro-justitia rapportage vanuit het Pieter Baan Centrum. Deventer, Kluwer, 2004, derde, herziene druk.

Bal, P.L., & F. Koenraadt, Het psychisch onvermogen terecht te staan. Waarborg of belemmering van het recht op een eerlijk proces. Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2004, Pompe Reeks, nr. 40, 103 pag.

Koenraadt, F., Ouderdoding als ultiem delict. Deventer, Gouda Quint, 1996, Pompe Reeks deel 21, diss. UU (420 p.).

Koenraadt, F., (red.), Ziek of schuldig? Twee eeuwen forensische psychiatrie en psychologie. Arnhem/Amsterdam/Atlanta GA, Gouda Quint/Rodopi, 1991, 361 pag. (Co-uitgave als deel 5 van de Pompe Reeks en als deel 37 van de Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen).
Links
Leeropdracht
Forensische psychiatrie en psychologie
Oratiedatum
06-10-2008