Prof. dr. E.T.C. (Eelco) Vogt

Hoogleraar
Inorganic Chemistry and Catalysis
Wetenschappelijk directeur
Institute for Sust and Cir Chemistry
e.t.c.vogt@uu.nl

Leerlijn-Coordinator "Anorganische Chemie"

Leerlijn-Coordinator "Ethiek en Maatschappij"

Coordinator "Academic Context" (SK-MACCO, cursus in de master Nanomaterials van het Debye instituut)

College Intellectueel Eigendom (IP) in de bachelorcursus Katalyse (SK-BKATA)

Colleges Industriele Katalyse en Diffusie in de mastercursus Advanced Catalysis (SK-MCAT)

Colleges Intellectueel Eigendom en Research Management in de bachelorcursus "Bèta in Bedrijf en Beleid" (BETA-B2BBB) 

Betrokken bij opleiding(en)