mr. Elmin Omicevic (hij/hem) is sinds januari 2020 als promovendus transnationaal handhavingsrecht en fundamentele rechten verbonden aan het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE) en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Elmin verricht onderzoek naar de externe dimensie van Europese agentschappen die opereren binnen de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht. Het onderzoek wordt begeleid door de promotoren prof. dr. Cedric Ryngaert en prof. dr. Michiel Luchtman, en copromotoren dr. Stanislaw Tosza en dr. Salvatore Nicolosi. Tijdens zijn promotieonderzoek is Elmin van juli 2021 tot oktober 2023 de redactiesecretaris van het Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR) geweest.

 

Elmin behaalde zijn bachelordiploma (Utrecht Law College; cum laude) en zijn masterdiploma (Strafrecht; cum laude), beide in combinatie met een certificaat voor deelname aan het honoursprogramma, aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn bacheloropleiding studeerde Elmin een half jaar aan de Universiteit van Lund (Zweden). Voorts liep Elmin in zijn studietijd stage bij het strafrechtkantoor Ficq & Partners Advocaten en bij het advocatenkantoor CMS (sectie Bestuursrecht), en deed hij ervaring op als buitengriffier op de afdeling strafrecht van de Rechtbank Midden-Nederland.