Dr. Marij Swinkels

Docent-onderzoeker
Public Governance and Management
Universitair docent
Public Governance and Management
e.m.swinkels@uu.nl

Voor een beknopte versie van mijn visie op onderwijs verwijs ik u naar onderstaand document. 

Visie EMS 2020.03.pdf

Binnen USBO ben ik betrokken (of betrokken geweest) bij de cursussen:

 • De toekomst is nu: Duurzaam besturen en organiseren van urgente maatschappelijke uitdagingen (sinds 2022)
 • Beleidsvaardigheden (sinds 20215)
 • Understanding Political Leadership (sinds 2016)
 • Executive leergang Organisaties, Verandering en Management (tussen 2016/2017-2019/2020)
 • Beleid, Rationaliteit en Macht (2015/2016-2018/2019)
 • Masterscripties (2016/2017)
 • Bachelorscripties (sinds 2021)
 • Introduction to Public Administration and Organizational Science (tussen 2015/2016-2018/2019)
 • Bestuur en Beleid (2015/2016)
 • Bachelor scripties Publiek Management (2015/2016)
 • B&O Klassieken (sinds 2021)
 • Ontwikkelingen in de Nederlandse Samenleving (sinds 2021)
 • Kwalitatief Onderzoek (2020/2021)
 • Scriptiecoordinatie masterprogramma European Governance (2020/2021)
 • Honoursmodules (o.a. over publieke betrokkenheid en studentenwelzijn)
 • Tutoraat ba1 en ba2

Binnen de UU ben ik betrokken bij: 

 • Honoursleergang Leiderschap voor masterstudenten (sinds 2022)

Sinds 2023 vervul ik de rol van opleidingscoördinator profilering in het onderwijsbestuur bachelor van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. 

Betrokken bij opleiding(en)