Mr. dr. Emanuel van Dongen Mphil
E.G.D.vanDongen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-07-21 19:25:29


Profiel

Dr. E(manuel) G.D. van Dongen is als Universitair Docent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij doceert verschillende vakken, in het Nederlands en in het Engels. Hij begeleidt scriptiestudenten op allerlei gebieden. Daarnaast verricht hij onderzoek op het gebied van het civiele aansprakelijkheidsrecht met een focus op de historische wortels van dat aansprakelijkheidsrecht. In zijn onderzoek combineert hij een gedegen kennis van het hedendaagse recht met kennis van de rechtsgeschiedenis en de rechtsvergelijking. Zijn onderzoek ziet primair op de historische ontwikkeling van hedendaagse juridische privaatrechtelijke concepten, zoals ‘eigen schuld’, wat hij primair uitvoert als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Daarnaast maakt het ook deel uit van het programma Aansprakelijkheid en verzekering van de Onderzoeksschool Ius Commune.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Romeins recht
geschiedenis van het canonieke recht
Gegenereerd op 2018-07-21 19:25:29
Curriculum vitae

Emanuel van Dongen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (specialisatie Romeins recht; doctoraal 2005) en volgde vakken geschiedenis van het canoniek recht aan de Radboud University Nijmegen. Tijdens zijn studie was hij als student-assistent werkzaam bij de vakgroep Strafrechtswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In 2006 werd hij docent bij de capgroep Metajuridica aan de Universiteit Maastricht. Hiernaast volgde hij nog een onderzoeksmaster (Research Master in Law) aan de Universiteit van Tilburg (voltooid in 2007). In 2007 werd hij junior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht bij de capgroep Metajuridica (later: Grondslagen en Methoden van het Recht). Zijn promotores waren prof. dr. C.H. van Rhee en prof. dr. J. Hallebeek (VU Amsterdam). Het onderzoek en het uitmondende proefschrift zijn mede tot stand gekomen dankzij financiële steun van NWO. Naast het doen van onderzoek, het geven van onderwijs en het uitvoeren van verdere onderwijsactiviteiten was hij ook mede organisator van een internationaal congres in Maastricht (Forum Young Legal Historians 2011) en heeft hij zijn Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) gehaald.

In juni 2013 promoveerde Van Dongen op een proefschrift over de rol en de invloed van de eigen schuld op de aansprakelijkheid van de laedens in een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief. Onze moderne benadering van het leerstuk van de ‘eigen schuld’ van de benadeelde bij schadevergoedingsvorderingen uit buitencontractuele aansprakelijkheid is gevormd door een lange geschiedenis. Dit onderzoek omvat een gedetailleerde studie en beschrijving van de oorsprong en de historische ontwikkeling van het leerstuk van de ‘eigen schuld’ vanaf de Oudheid tot op de dag van vandaag. Het bevat een studie van primaire bronnen uit de diverse periodes in de rechtsgeschiedenis. Daarnaast omvat het onderzoek ook een (korte) rechtsvergelijkende studie van de belangrijkste hedendaagse ontwikkelingen rond het leerstuk van ‘eigen schuld’ in Frankrijk, Duitsland en Nederland. 

In 2013 werkte Van Dongen, in de afrondende fase van zijn dissertatie, enige maanden als buitengriffier werkzaam geweest bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (sector civiel). Sinds augustus 2013 is Van Dongen als Universitair Docent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij is coördinator van het Excellent Master Tracé (EMT) Privaatrecht, scriptiecoördinator van de masterscripties van de master Recht en Onderneming en Notariaat, coördinator van het Onderzoeks- en Scriptietraject van de master Privaatrecht en coördinator van het Afstudeerwerk privaatrecht (periode 4). Bovendien is hij coördinator van het Tutoraat van Rechtsgeleerdheid.

Gegenereerd op 2018-07-21 19:25:29

2018 - Boeken

J.M. Milo & E.G.D. van Dongen, Procesgids Hof van Utrecht. Hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken, Hilversum 2018.

2018 - Artikelen

E.G.D. van Dongen & I. Giesen, 'Het Kelderluik-arrest: van niet zo revolutionair naar niet meer weg te denken', RM Themis 2018-2, p. 67-78.

2018 - Voordrachten/Lezingen

- Procesgids Hof van Utrecht 1530-1811, Symposium/Boekpresentatie Hof van Utrecht - Procederen in heden en verleden, Utrecht (HUA), 8 juni 2018.

- Ervaringen met Go-animate (pitch), Winter Course ‘Versterk je onderwijs met IT, Utrecht, 30 januari 2018.

Teaching Historical Context in a First-Year Course Introduction to Private Law. The Effects of Teaching Approaches and Learning Environment on Student’s Approaches to Learning, TAUU mini-symposium/SOTL XL, Utrecht, 25 januari 2018.

- Geschiedenis van de retorica: van Cicero tot Obama, ULC Sirius (Module Recht, retorica en argumentatieleer), Utrecht, 22 januari 2018.

- Integratie van inhoud, context en vaardigheden, Onderwijsdag 2018. De juridische opleiding in 2025 'Beroepsopleiding vs academische opleiding', Maastricht, 19 januari 2018 [workshop; samen met M.C. Weber].

2017 - Artikelen

J.M. Milo & E.G.D. van Dongen, 'Echte Mannen, Woorden en Daden. Eer en Schuld voor het Hof van Utrecht in de Achttiende Eeuw', Pro Memorie 19 (2017), 2, p. 160-175.

E.G.D. van Dongen, Review of 'Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen. Legal history, moving in new directions, hg. von Dave De Ruysscher/Kaat Cappelle/Maarten Colette/Brecht Deseure/Gorik Van Assche, Maklu, Antwerpen 2015. 433 S., ISBN 9789-046-60758-9', ZRG GA 134 (2017), p. 468-470.

E.G.D. van Dongen, 'Considerazioni storiche e comparative sulla colpa della vittima nella responsabilità da fatto illecito, con particolare riferimento all’esperienza moderna', Teoria e storia del diritto privato X (2017), p. 1-26.

E.G.D. van Dongen, 'Private Actors, Public Safety. Liability of Private Parties for Providing Inadequate Security', in: U. de Vries & J. Fanning (eds.), Law in the Risk Society, The Hague 2017, p. 143-159.

2017 - Voordrachten/Lezingen

- A historical and comparative study of the professional performance of accountants, lawyers, medical practitioners and notaries in the Netherlands in the Modern Age (main lecture), Justice and Judicial Process. Evolution and Development in the History of Law, III International Conference Cátedra Inocencio III, Murcia (Sp.), 1 December 2017.

- From All-or-nothing to Proportional Solutions. Two Examples from Tort Law, De Brauw/Brewery, Amsterdam, 8 november 2017.

The Rise and Times of the Doctrine of Contributory Negligence, gastcollege cursus Istituzioni di diritto romano/Roman Law, LUISS Guido Carli, Rome, 17 oktober 2017.

- Roman Law and Rhetoric, gastcollege cursus Storia del diritto\History of Law, LUISS Guido Carli, Rome, 18 oktober 2017.

- Dagvoorzitter van het symposium ´50 jaar Salvius Julianus´ van het Utrechtse rechtshistorische dispuut Salvius Julianus, Utrecht 6 oktober 2017.

- Romeins strafrecht, ULC Sirius (Module Romeins recht), Utrecht 24 april 2017.

-  Law, Historical Context and Deep Learning Approaches, Association of Young Legal Historians – XXIIIrd Annual Forum, Napels 31 mei 2017.

2017- Overig

E.G.D. van Dongen & R.A.B. Cobussen, 'Problem-Solving Justice – Bringing Justice close to People: De vrederechter in Nederland', d.d. 22 juni 2017, blog at blog.montaignecentrum.com.

E.G.D. van Dongen & W.S. de Zanger, 'Honderd UCALL weblogs: een succesvolle verspreider van het ‘Ucall-gedachtegoed’, d.d. 31 maart 2017, blog at blog.ucall.nl. 

2016 - Boeken

E. Bauw, E.G.D. van Dongen, M. van Kogelenberg, M.M.P. van Rede, I. Giesen, E. Engelhard, Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland, Den Haag: Boom Juridisch 2016.

E.G.D. van Dongen (ed.), Jurisprudentie Inleiding Privaatrecht 1905-2016, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2016.

2016 - Voordrachten/Lezingen

- Klassieke retorica voor juristen, Pleitgenootschap Eggens, Utrecht 15 juni 2016.

- Risks connected to the Roman postal service in Antiquity: the breach of mail confidentiality, LXXE Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Parijs (Fr.) 14 September 2016.

A comparative legal study on the history of liability for mining activities, Ius Commune Workshop on Comparative Legal History 2016 Ius Commune in the Making: The Place of Legal Sources in the History of Private Law,  Maastricht 24 November 2016 [samen met M. van Kogelenberg].

- Echte Mannen, Woorden en Daden: Eer en Verbintenis voor het Hof van Utrecht in de 18de Eeuw, Nederlands-Belgisch Rechtshistorisch Colloquium, Maastricht 17 december 2016.

2016 - Artikelen

A.L.M. Keirse, E.G.D. van Dongen & A. van Onna, 'Doorwerking van eigen schuld van het slachtoffer op diens aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten', Letsel & Schade 2016, nr. 4, p. 15-41.

E.G.D. van Dongen & H.P. Verdam, 'The Development of the Concept of Contributory Negligence in Civil and Common Law. A Comparison', Hungarian Journal of Legal Studies 57 (3), p. 324-347.

E.G.D. van Dongen & I. Visser, 'Huwelijk, vermogen en gemeenschap van goederen', Ars Aequi 65 (2016), p. 324-325.

E.G.D. van Dongen & H.P. Verdam, 'The Development of the Concept of Contributory Negligence in English Common Law',  Utrecht Law Review 12 (2016), 1, p. 61-74.

 

2015 - Artikelen

E.G.D. van Dongen, Review of ‘R.M. Jarvis (ed.), Teaching Legal History: Comparative Perspectives, London: Wildy, Simmonds & Hill, 2014 [302 pages]´, Comparative legal history, 3 (2), 2015, p. 346-353.

E.G.D. van Dongen & I. Visser, 'De (on)mogelijkheid van beslag na gunning bij de executoriale verkoop van onroerende zaken. Een heroverweging van het rechtshistorische argument', RM Themis 2015-3, p. 107-115.

 

2015 - Voordrachten/Lezingen

- De hedendaagse bescherming van het briefgeheim vergeleken met de bescherming onder het Romeinse recht. Lessen uit de Romeinse Oudheid, Symposium Jonge Romanisten, Leiden 27 maart 2015.

- Private Safety: a Comparative and Historical Study on the Liability for Inadequate Security provided by Private Parties, Conference Law in the Risk Society (Ucall), Utrecht 9 april 2015.

- Vermogensrecht in rechtsvergelijkend en rechtshistorisch perspectief, Advocatenkantoor Benvalor, Utrecht 17 april 2015 (invited lecture).

The Development of the Concept of Contributory Negligence in European Legal Traditions'4th Comparative Law Workshop ‘Comparative law and the historical perspective, Örebrö (Zweden) 16 October 2015. 

Professionele vaardigheden en reflecteren, REBO Onderwijsmiddag, 29 October 2015, Utrecht (invited lecture) [samen met M.C. van Gestel]. 

2014 - Boeken

E.G.D. van Dongen, Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study, Leiden 2014 (Studies in the History of Private Law 15/7, ISBN 9789004278714).

E. van Dongen & L. Nellissen (red.), De bijen van de arme man. Apes pauperis, Quintilianus Declamatio maior XIII, Tilburg: Stilus 2014 (42 p.). 

 

2014 - Artikelen

E.G.D. van Dongen, ‘Eigen schuld. Een historische en rechtsvergelijkende studie’, AA 63 (2014), p. 398-402.

E.G.D. van Dongen, ‘The Defence of Contributory Negligence in (Medieval) Canon Law and in Conflict Resolution in Italy in the Early Modern Period’, ZRG 131 KA 100 (2014), p. 580-607.

E. van Dongen, 'Apes pauperis. Recht en retorica in Pseudo-Quintilianus, Declamatio maior XIII', in: E. van Dongen & L. Nellissen (eds.),  De bijen van de arme man. Apes pauperis, Quintilianus Declamatio maior XIII, Tilburg: Stilus 2014, p. 31-42.

E.G.D. van Dongen, 'The postal service and the breach of mail confidentiality', Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, n. 8 (2014).

 

2014 - Voordrachten/Lezingen

- De ‘eigen schuld’ van de benadeelde partij in het klassieke Romeinse recht, Forum Romanum te Amsterdam, 26 februari 2014 (invited lecture).

- Commonalities concerning contributory negligence in medieval ius commune and common law? Two legal traditions compared, XXth Annual Forum of Young Legal Historians, Cambridge 2-5 April 2014.

Soldier’s Practice and Civil Liability in Roman Antiquity, Société d’histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons: La guerre de l’antiquité au monde contemporain. Droit, institutions, diplomatie, économie et société, Utrecht, 30-31 May 2014 (invited lecture).

-  The Humanistic Contribution to the Problem of Contributory Negligence in Western Legal Tradition: Continuity or Change?, Third Biennial Conference of the European Society for Comparative Legal History: Traditions and Changes, 8 July 2014, Macerata (It.) (invited lecture).

-  The Rise and Times of the doctrine of contributory negligence, Obligations Discussion Group, 5 November 2014, Oxford (UK; invited lecture).

- The Law of Damages 2.0. What are damages?, 19th Ius Commune conference. Workshop Liability and Insurance, 28 November 2014, Edinburgh (Scotland).

 

  2013 - Dissertatie

E.G.D. van Dongen, Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study (diss. Maastricht), Maastricht 2013.


 
2013 - Artikelen

E. van Dongen, ‘Gesetzgebung, verfahrensrechtliche Realität und Rechtslehre im römisch-holländischen Recht des 16. bis 18. Jahrhunderts: das Problem des Mitverschuldens bei Schiffskollisionen’, BRGÖ 2/2013, 601-610.

 2013 - Voordrachten / lezingen

Recht en retorica in Ps. Quintilianus, Declamatio maior XIII, Latijngroep Tilburg, 10 januari 2013, Tilburg.

The Defence of Contributory Negligence in (Medieval) Canon Law and in Conflict Resolution in Italy in the Early Modern Period, LOEWE Workshop Dialog Junger Schwerpunktforschung, 27 februari-2 maart 2013, Frankfurt am Main.

Onrechtmatige daad en eigen schuld, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, 22 maart 2013 (invited guest lecture), utrecht

Apes pauperis. Recht, retorica en ‘eigen schuld’ in Ps. Quintilianus, Declamatio maior XIII, Symposium Jonge Rechtshistorici, 12 april 2013, Groningen.

 

2012 – Boeken/Bundels

J. Oosterhuis & E.G.D. van Dongen, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 19 (2012), (2).

J. Oosterhuis & E.G.D. van Dongen (eds.), European Traditions: Integration or Disintegration?, Nijmegen 2012.

 

 2012 - Artikelen

J. Oosterhuis & E.G.D. van Dongen, ‘Editorial’, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 19 (2012), 2, p. 220-222.

J. Oosterhuis & E.G.D. van Dongen, ‘Introduction’, in: J. Oosterhuis & E.G.D. van Dongen (eds.), European Traditions: Integration or Disintegration?, Nijmegen 2012, p. 1-2.

 

 2012 - Voordrachten / lezingen

De rol van de benadeelde partij bij het bepalen van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in het Middeleeuwse Romeinse recht, Symposium Jonge Rechtshistorici. Koninklijk Nederlands Instituut, maart/april 2012, Rome.

Law-making, procedural reality and legal doctrine in Roman-Dutch law in the 16th-18th centuries: the problem of contributory negligence in maritime collision cases, XVIIIth Annual Forum of Young Legal Historians. ‘Making things legal’ Law-making and procedural reality in the European legal traditions, 30 mei-2 juni 2012, Wenen.

The consequences of contributory negligence for delictual liability in the early modern period: a comparative legal-historical study, ‘The second biennial conference Comparative Legal History - Definitions and Challenges’, 9-10 juli 2012, Amsterdam.

De gevolgen van eigen schuld van de gelaedeerde voor de aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen in de negentiende eeuw, Belgisch-Nederlands rechtshistorisch congres 2012, 13-14 december, Tilburg.

 

 2011 - Voordrachten / lezingen

Accidental Homicide in Canon Law. The Role of the Injured Party, XVIIth Annual Forum of Young Legal Historians. European Traditions: Integration or Disintegration?, 13-16 april 2011, Maastricht.

 

 2010 - Artikelen

E.G.D. van Dongen, ‘Alfenus D. 9.2.52.1 geanalyseerd vanuit het perspectief van de retorica’, in: D. Heirbaut, X. Rousseaux & A. Wijffels (Eds.), Histoire du droit et de la justice (pp. 163-176). Louvain: Presses Universitaires de Louvain 2010.

 

 2008 - Voordrachten / lezingen

Over het begrip "eigen schuld" bij de "onrechtmatige daad" in het romeinse recht”,, ‘Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches. Een nieuwe generatie in het onderzoek over de geschiedenis van het recht en van de justitie’, 10-11-12 december 2008, Louvain-la-Neuve.

 

2005 - Scriptie

E.G.D. van Dongen, De positie van de pontifices in het vroege Romeinse recht. Enkele aanknopingspunten voor de iurisdictio van de pontifex in de Wet der XII Tafelen (scriptie Tilburg), Tilburg 2005, online beschikbaar zie http://www.tilburguniversity.edu/nl/.

Alle publicaties
  2018 - Invited talk
van Dongen, E.G.D. (30-01-2018) Invited speaker Winter Course Educate-it Utrecht (30-01-2018) Ervaringen met Go-animate
van Dongen, E.G.D. (22-01-2018) Invited speaker Gastcollege voor ULC Sirius (05-01-2013) Geschiedenis van de retorica: van Cicero tot Obama
van Dongen, E.G.D. (19-01-2018) Invited speaker Onderwijsdag 2018. De juridische opleiding in 2025 'Beroepsopleiding vs academische opleiding' Maastricht (19-01-2018 - 19-02-2018) Integratie van inhoud, context en vaardigheden
van Dongen, E.G.D. (25-01-2018) Invited speaker TAUU/SoTL symposium Utrecht (25-01-2018) Teaching Historical Context in a First-Year Course Introduction to Private Law. The Effects of Teaching Approaches and Learning Environment on Student’s Approaches to Learning
  2017 - Artikelen
van Dongen, E.G.D. (2017). Considerazioni storiche e comparative sulla colpa della vittima nella responsabilità da fatto illecito, con particolare riferimento all’esperienza moderna. Teoria e storia del diritto privato (10) (26 p.).
van Dongen, E.G.D. & Milo, J.M. (2017). Echte Mannen, Woorden en Daden. Eer en Schuld voor het Hof van Utrecht in de Achttiende Eeuw. Pro Memorie – Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 19 (2), (pp. 160-175).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
van Dongen, E.G.D. (2017). Private Actors, Public Safety - Liability of Private Parties for Providing Inadequate Security. In Ubaldus de Vries & John Fanning (Eds.), Law in the Risk Society (pp. 143-159). The Hague: Eleven international publishing.
  2017 - Boekbesprekingen
van Dongen, E.G.D. (2017). Review of 'Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen. Legal history, moving in new directions, hg. von Dave De Ruysscher/Kaat Cappelle/Maarten Colette/Brecht Deseure/Gorik Van Assche, Maklu, Antwerpen 2015. 433 S., ISBN 9789-046-60758-9'. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 134 (1), (pp. 468-470) (3 p.).
  2017 - Websites / portals
van Dongen, E.G.D. & de Zanger, W.S. (31-03-2017). Honderd UCALL weblogs: een succesvolle verspreider van het ‘Ucall-gedachtegoed’.
  2017 - Conference
van Dongen, E.G.D. (06-10-2017) Chair 50 Jaar Salvius Julianus (06-10-2017) Dagvoorzitter
  2017 - Invited talk
van Dongen, E.G.D. (01-12-2017) Keynote speaker Justice and Judicial Process. Evolution and Development in the History of Law Murcia (29-11-2017 - 01-12-2017) A Historical and Comparative Study of the Professional Performance of Accountants, Lawyers, Medical Practitioners and Notaries in the Netherlands in the Modern Age
van Dongen, E.G.D. (08-11-2017) Invited speaker De Brauw Blackstone/Brewery From All-or-nothing to Proportional Solutions. Two Examples from Tort Law
van Dongen, E.G.D. (31-05-2017) Invited speaker History of Law and Other Humanities: Views of the Legal Culture across the Time Naples (30-05-2017 - 01-06-2017) Law, Historical Context and Deep Learning Approaches
van Dongen, E.G.D. (24-04-2017) Invited speaker Gastcollege voor ULC Sirius (05-01-2013) Romeins strafrecht
  2017 - Visiting an external academic institution
van Dongen, E.G.D. (08-10-2017 08-10-2018) Visiting researcher LUISS Guido Carli Visiting scholar
  2016 - Artikelen
Keirse, A.L.M., van Dongen, E.G.D. & van Onna, Anne (2016). Doorwerking van eigen schuld van het slachtoffer op diens aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Letsel & schade, 2016 (4), (pp. 15-41).
van Dongen, E.G.D. & Visser, I. (2016). Huwelijk, vermogen en gemeenschap van goederen. Ars aequi, 65, (pp. 324-325).
van Dongen, E.G.D. & Verdam, Henriëtte P. (2016). The Development of the Concept of Contributory Negligence in Civil and Common Law - A Comparison. Acta Juridica Hungarica, 57 (3), (pp. 324-327).
Van Dongen, Emanuel G D & Verdam, Henriëtte P. (2016). The development of the concept of contributory negligence in english common law. Utrecht Law Review, 12 (1), (pp. 61-74) (14 p.).
  2016 - Boeken
Bauw, E., van Dongen, E.G.D., van Kogelenberg, M. & van Rede, M.M.P. (25-11-2016). Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland. (224 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Boekredactie
van Dongen, E.G.D. (2016). Jurisprudentie Inleiding Privaatrecht 1905-2016. (250 p.). Nijmegen: Ars Aequi Jurispudentiebundel.
  2016 - Websites / portals
Bauw, E., van Kogelenberg, M., van Dongen, E.G.D. & van Rede, M.M.P. (25-11-2016). Limburgs erfenis? Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning.
  2016 - Voordrachten / lezingen
E.G.D. van Dongen (24-11-2016) A comparative legal study on the history of liability for mining activities
E.G.D. van Dongen (17-12-2016) Echte Mannen, Woorden en Daden: Eer en Verbintenis voor het Hof van Utrecht in de 18de Eeuw
E.G.D. van Dongen (15-06-2016) Klassieke retorica voor juristen
E.G.D. van Dongen (14-09-2016) Risks connected to the Roman postal service in Antiquity: the breach of mail confidentiality
  2015 - Artikelen
van Dongen, E.G.D. & Visser, I. (2015). De (on)mogelijkheid van beslag na gunning bij de executoriale verkoop van onroerende zaken - Een heroverweging van het rechtshistorische argument. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2015 (3), (pp. 107-115).
  2015 - Boekbesprekingen
van Dongen, E.G.D. (2015). Review of ‘R.M. Jarvis (ed.), Teaching Legal History: Comparative Perspectives, London: Wildy, Simmonds & Hill, 2014 [302 pages]. Comparative Legal History, 3 (2), (pp. 346-353).
  2015 - Websites / portals
  2015 - Voordrachten / lezingen
E.G.D. van Dongen (27-03-2015) lecture 'De hedendaagse bescherming van het briefgeheim vergeleken met de bescherming onder het Romeinse recht. Lessen uit de Romeinse Oudheid'
E.G.D. van Dongen (09-04-2015) lecture 'Private Safety: a Comparative and Historical Study on the Liability for Inadequate Security provided by Private Parties'
E.G.D. van Dongen (16-10-2015) lecture 'The Development of the Concept of Contributory Negligence in European Legal Traditions'
E.G.D. van Dongen (17-04-2015) lecture 'Vermogensrecht in rechtsvergelijkend en rechtshistorisch perspectief'
E.G.D. van Dongen (29-10-2015) Professionele vaardigheden en reflecteren
  2014 - Artikelen
van Dongen, E.G.D. (2014). Eigen schuld. Een historische en rechtsvergelijkende studie. Ars aequi (5), (pp. 398-402) (5 p.).
van Dongen, E.G.D. (2014). Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij/Morré. Enige rechtsvergelijkende en rechtshistorische beschouwingen over de gevolgen van eigen schuld van de gelaedeerde voor de aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen. Pro Memorie – Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 1, (pp. 76-101) (26 p.).
van Dongen, Emanuel (2014). The Defence of Contributory Negligence in (Medieval) Canon Law and in Conflict Resolution in Italy in the Early Modern Period. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 131 (100), (pp. 580-607) (28 p.).
van Dongen, E.G.D. (2014). The Postal Service and the Breach of Mail Confidentiality. Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, 8, (pp. 99-124).
  2014 - Boeken
van Dongen, Emanuel (2014). Contributory Negligence - A Historical and Comparative Study. (475 p.). Leiden: Brill, Handelseditie proefschrift .
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van Dongen, Emanuel (2014). Apes Pauperis. Recht en Retorica in Pseudo-Quintilianus, Declamatio Maior XIII. In E. van Dongen & L. Nellissen (Eds.), De bijen van de arme man. Apes pauperis, Quintilianus Declamatio maior XIII (pp. 31-42) (12 p.). Tilburg: Stilus .
  2014 - Boekredactie
van Dongen, Emanuel & Nellissen, L. (2014). De bijen van de arme man. Apes pauperis, Quintilianus Declamatio maior XIII. (42 p.). Tilburg: Stilus .
  2014 - Websites / portals
van Dongen, E.G.D. (16-09-2014). Bijna 100 jaar na dato: de uitspraak van de Hoge Raad in HIJSM/Morré opgehelderd?.
  2013 - Artikelen
van Dongen, E.G.D. (2013). Gesetzgebung, verfahrensrechtliche Realität und Rechtslehre im römisch-holländischen Recht des 16. bis 18. ]ahrhunderts. Das Problem des Mitverschuldens bei Schiffskollisionen. BRGÖ, 2, (pp. 601-610) (10 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-21 19:25:30

Afgesloten projecten

Project:
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland 01-10-2015 tot 15-02-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
Projectleden
Gegenereerd op 2018-07-21 19:25:30

Onderwijservaring

 
- Maastricht: Romeins recht, Rechtsgeschiedenis, Inleiding tot de rechtswetenschap, Metajuridica, miniscripties, Oefenrechtbank (cliëntrollen)

- Utrecht: Onderzoeks- en Scriptietraject Privaatrecht, Comparative Law Methodology, Afstudeerwerk burgerlijk recht, Rechtsgeschiedenis, Capita selecta (Romeins recht), Advanced comparative law (German law), Inleiding privaatrecht I, USSC Law Contract and property law in a comparative-historical perspective, zomerschool Romeins recht in context (Rome, KNIR), Oefenrechtbank (1e jaars, ULC), Verbintenissenrecht (ULC, verdieping).

Gegenereerd op 2018-07-21 19:25:30
Nevenfuncties

Oktober 2017: visiting scholar, LUISS Università di Guido Carli

 

2018/2019: Visiting Professor, European History of Law, Università degli Studi di Torino

Gegenereerd op 2018-07-21 19:25:30
Volledige naam
Mr. dr. E.G.D. van Dongen Mphil Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 1.04
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7179
Postadres
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-07-21 19:25:30
Laatst bijgewerkt op 11-07-2018