Dr. Dirk van Miert

Universitair hoofddocent
Cultuurgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
d.k.w.vanmiert@uu.nl

Prijzen

ERC Consolidator Grant 20162016
Seed money for ERC proposal Republic of Letters3 Oct 2014