Dr. Dirk van Miert

Universitair hoofddocent
Cultuurgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
d.k.w.vanmiert@uu.nl

Dirk van Miert is directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur (KNAW) en universitair hoofddocent vroegmoderne cultuurgeschiedenis. Hij legt zich toe op de geschiedenis van kennis. Hij gaf van 2017-2022 leiding aan een groot ERC Consolidator onderzoeksproject over de Republiek der Letteren.

Profiel: de intellectuele geschiedenis van (vroeg)modern Europa, in het bijzonder kennisgeschiedenis, geleerdennetwerken, briefcultuur, bijbelkritiek, universiteitsgeschiedenis, de geschiedenis van de (klassieke) filologie, humanisme, Duits Idealisme, gender, confessionalisering, en de lange geschiedenis van de Republiek der Letteren (Respublica literaria/literarum). 

Van Miert was hoofdredacteur van het tijdschrift Lias. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources, en voorzitter van Gewina (Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis).

De pers over The Correspondence of Joseph Justus Scaliger, edited by Paul Botley and Dirk van Miert, 8 vols, (Geneva: Droz, 2012) xcv + 4,823 pp.

‘To sum up, this is the rare thing: an edition exemplary in every respect that comes as close to perfection as is humanly possible.’ -  Renaissance Quarterly

‘the seamless presentation achieved in the main by Botley and van Miert represents an astonishing achievement.’ -  Bryn Mawr Classical Review

 ‘The herculean labors of the two editors, Paul Botley and Dirk van Miert, could justly become the subject of Pindaric odes; one magnificent poem per volume would be a modest tribute.’ - History of Universities

‘One hates to use trite expressions in a review like “monument of scholarship” and “timeless work of erudition, not to be redone,” but sometimes these expressions are what the project calls for.’ - Seventeenth-Century News (Neo-Latin News)

‘het bijzonder rijke voetnotenapparaat bij de uitgegeven brieven getuigt op stille maar krachtige wijze van de ontzaglijke filologisch-historische arbeid die Paul Botley en Dirk van Miert hebben verzet.’ - De zeventiende eeuw

‘un événement considérable’ - Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance

‘un producto de la máxima calidad científica’ - Calamus Renascens

‘The resulting eight-volume product is also a testament to [the editors’] scholarly acumen and commonsense approach.’ - English Historical Review

‘a truly magnificent edition that illuminates the tremendously energetic world of learning in early modern times, … in  … eight superbly printed volumes’ - Church History and Religious Culture


Publieksboek Utrechtse kennisgeschiedenis

Bundel over collectieve identiteitsvorming in de geleerde wereld

Monografie over de filologie van de bijbel

Bundel kritische bijbelfilologie

Scaliger briefwisseling

Bundel over wetenschappelijke communicatie

Isaac Vossius

Dissertatie Nederlands

Dissertatie Engels

Biografie Junius

Bundel over Junius

Tijdschrift Lias

Netwerk Duits Idealism