Dr. Bregje Holleman

Universitair hoofddocent
Taal en communicatie
Language and communication
030 253 6029
b.holleman@uu.nl

Prijzen

Toekenning BT-subsidie door NWO voor Voting Engagement Tools as Political Decision Aids2012