Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor het herstel van het welbevinden van studenten en hun band met de opleiding tijdens en na de coronapandemie. Met NPO-geld van de overheid zorgt de UU voor extra begeleiding, activiteiten en faciliteiten, zie hiervoor https://students.uu.nl/back-to-better-npo. Ik realiseer die zaken met mijn team.