A.S.S. (Aster) van Wijk

Hugo R. Kruytgebouw
Padualaan 8
Kamer N.222
3584 CH Utrecht

A.S.S. (Aster) van Wijk

Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Plant-Microbe Interactions
a.s.s.vanwijk@uu.nl