Dr. Annemarie Kalis

Janskerkhof 13
Janskerkhof 13
Kamer 1.09
3512 BL Utrecht

Dr. Annemarie Kalis

Universitair hoofddocent
Theoretische Filosofie
030 253 4399
a.kalis@uu.nl

Annemarie Kalis is universitair hoofddocent Theoretische Filosofie. Haar expertisegebieden zijn filosofie van de psychologie (met name de thema's agency, normativiteit en redeneren), handelingstheorie, en philosophy of mind. In 2009 verdedigde ze een proefschrift over het fenomeen akrasia ofwel wilszwakte. In 2014 ontving ze een NWO-VENI subsidie voor een onderzoek naar de metafysica van psychologische attitudes, en sinds 2019 coördineert ze een vijfjarig NWO-VIDI project over de vraag hoe we het menselijk vermogen tot zelfcontrole kunnen begrijpen. Ze verdedigt een neo-Wittgensteiniaanse philosophy of mind en houdt zich sinds een paar  jaar bezig met de ideeën van Gilbert Ryle over redeneren en waarneming.