Annelies rondde in 2018 haar bachelor Rechtsgeleerdheid af aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 2020 de master Strafrecht met de specialisatie Multidisciplinair Strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie was Annelies juridisch medewerker bij Slachtofferhulp Nederland, juridisch hulpverlener bij het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden en stagiaire bij het Openbaar Ministerie.

 

Voordat Annelies aan haar promotieonderzoek begon, was zij als docent Straf(proces)recht werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en verzorgde zij onderwijs in de vakken Inleiding Strafrecht, Strafprocesrecht en Afstudeerwerk Strafrecht.