Annelies Hommes is sinds augustus 2021 als promovenda verbonden aan het onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for conflict resolution (ERI), het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Haar promotieonderzoek ziet op de behoeften van slachtoffers en nabestaanden ten aanzien van de uitoefening van hun spreekrecht en indiening van de schriftelijke slachtofferverklaring in het strafproces.

 

Het steeds verder ontwikkelen van het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring (SSV) in het strafproces, doet vermoeden dat daaraan behoefte bestaat bij spreekgerechtigden. Of dit daadwerkelijk het geval is, is echter onduidelijk: sinds de invoering van het spreekrecht in 2005 is slechts een enkele keer onderzocht wat de behoeften van slachtoffers zijn ten aanzien van de uitoefening van hun spreekrecht en indiening van de SSV. Doel van dit onderzoek is om met behulp van empirisch-juridisch onderzoek te achterhalen wat deze behoeften zijn en in hoeverre het spreekrecht en de SSV voldoen aan die behoeften van spreekgerechtigden. Het onderzoek wordt begeleid door prof. mr. François Kristen (promotor, hoogleraar Straf(proces)recht) en dr. Michèlle Bal (copromotor, universitair docent Interdisciplinaire Sociale Wetenschap).