• Marine scientific research and the law of the sea (proefschrift UU, 1982)
  • Zeegrenzen en zeespiegelstijging (oratie UU, 1989)
  • Recente publicaties betreffen o.m. de tenuitvoerlegging en handhaving van sancties van de VN Veiligheidsraad, het rechtsregiem voor het wetenschappelijk zeeonderzoek en natuurbescherming op zee, en het zelfbeschikkingsrecht in relatie tot de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Publicaties

2013

Wetenschappelijke publicaties

Soons, A. H. A., & Carter, L. (2013). Marine scientific research cables. In R. Beckman (Ed.), Handbook on Submarine Cables Law and Policy (pp. 323-338). Brill.

2012

Vakpublicaties

Soons, A. H. A., & Schrijver, N. (2012). What does international law say about the China-Japan dispute over the Diaoyu-Senkaku Islands? The Hague Institute for Global Justice. http://thehagueinstituteforglobaljustice.org/
Soons, A. H. A. (2012). Chapter 3. The international legal regime of marine scientific research applicable to the Arctic Ocean. In Identification of major legal issues relating to the operation of a pan-European research vessel in the Arctic (pp. 24-27). European Science Foundation.

Populariserende publicaties

Molenaar, E. J., Oude Elferink, A. G., & Soons, A. H. A. (2012). Recht van de zee op Groenland. Mr. Online.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Soons, A. H. A. (2011). Over windmolenparken en rechtstreekse werking van verdragen: internationaal omgevingsrecht op zee. In T. de Gier (Ed.), Goed verdedigbaar. Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht (pp. 501-515). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/240167/Soons%2520-%2520Over%2520windmolenparken%2520en%2520rechts..%25202011.pdf?sequence=1
Soons, A. H. A., & duijf, C. (2011). The right to self-determination and the dissolution of the Netherlands Antilles. Wolf Legal Publishers.
Soons, A. H. A. (2011). Het Koninkrijk in de Caraïben: één groot zeegebied. In L. F. M. Besselink, I. L. A. Broekhuijse, H. R. B. M. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik (pp. 139-151). Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/240356/Soons%2520-%2520Het%2520Koninkrijk%2520in%2520Caraiben%2520zeegebied%25202011.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Soons, A. H. A., Nordquist, M. H., Moore, J. N., & Kim, H. S. (2011). The Law of the Sea Convention: US accession and globalization. Martinus Nijhoff.
Soons, A. H. A., & Schechinger, J. N. M. (2011). The Netherlands Country Report for the CIL Research Project on International Maritime Crimes. University of Singapore. http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/10/Country-Report-Netherlands.pdf
Soons, A. H. A., & duijf, C. (2011). Zelfbeschikkingsrecht Bonairianen, Statianen en Sabanen. Openbaar Bestuur, 31-36.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/240173/Soons%2520-%2520Zelfbeschikkingsrecht%2520BES%2520DuijfSoons%2520TvOB%25202011.pdf?sequence=1
Soons, A. H. A., & duijf, C. (2011). Zelfbeschikkingsrecht Bonairianen, Statianen en Sabanen. Amigoe/Napa, 7-8.

Populariserende publicaties

Soons, A. H. A. (2011). Sea Shepherd varend onder Nederlandse vlag. De Pers.

2010

Vakpublicaties

Soons, A. H. A., & duijf, C. (2010). Ook de Statianen hebben het recht om gehoord te worden. Nederlands juristenblad, 1980-1981.
Soons, A. H. A. (2010). A sustainable career. The academic contribution of Prof. Johan G. Lammers. In J. G. Lammers (Ed.), 22 Hague yarbook of International Law 2009 (pp. 105-110). Martinus Nijhoff Publishers.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Soons, A. H. A. (2008). Bescherming van de Saba Bank: de rol van het internationale recht. Universiteit van de Nederlandse Antillen.

Vakpublicaties

Molenaar, E. J., Soons, A. H. A., & Zeeberg, J. J. (2008). Bescherming en Beheer Mariene Biodiversiteit in de Nederlandse Antillen en Aruba. Een analyse van het internationaalrechtelijk en nationaalrechtelijk kader, rapport opgesteld ten behoeve van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, juli 2008; TNO rapport 2008-U-R0798. TNO.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Soons, A. H. A. (2007). The legal regime of marine scientific research: current issues. In R. Long, J. N. Moore, & M. H. Nordquist (Eds.), Law, Science and Ocean Management (pp. 139-166). Brill.

Vakpublicaties

Oude Elferink, A. G., & Soons, A. H. A. (2007). Het recht van de zee. In N. Horbach, R. Lefeber, & O. Ribbelink (Eds.), Handboek Internationaal Recht (pp. 713-768). Asser Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396596/h_20_recht_van_de_zee_alex_oude_elferink_en_alfred_soons.pdf?sequence=1
Soons, A. H. A. (2007). The background of Article 247 of the UN Convention on the Law of the Sea. In IOC Internal Procedure for the Application of Article 247 UNCLOS (pp. 10-13). Intergovernmental Oceanographic Commission.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Backes, C. W., Blomberg, A. B., Dotinga, H. M., & Soons, A. H. A. (2005). Internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen ten aanzien van handhaving in de zeescheepvaart. WODC. http://www.wodc.nl/publicatie

2004

Wetenschappelijke publicaties

Soons, A. H. A. (2004). The Netherlands. In V. Gowlland-Debbas (Ed.), National Implementation of UN Sanctions (pp. 341-380). Nijhoff.
Soons, A. H. A. (2004). Law enforcement in the ocean: an overview. WMU Journal of Maritime Affairs, 3(1), 3-16.

Vakpublicaties

Soons, A. H. A. (2004). International Law Association. Report of the Seventy-first Conference. International Law Association.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Soons, A. H. A. (2003). Rechtshandhaving op zee: het internationaalrechtelijk kader. Justitiële Verkenningen, 86-101.
Soons, A. H. A. (2003). Comments (on the concept of the genuine link and related issues). In I. F. Dekker, & H. H. G. Post (Eds.), On the Foundations and Sources of International Law (pp. 65-71). TMC Asser Press.

Vakpublicaties

Soons, A. H. A., van der Meulen, B. M. J., & e.a., N. V. (2003). Handhaving van orde en veiligheid op zee. In Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid (pp. supplement-33)
Soons, A. H. A. (2003). Remarks (on maritime interception operations). In W. P. Heere (Ed.), Terrorism and the military. International legal implications (pp. 59). TMC Asser Press.

2001

Vakpublicaties

Soons, A. H. A. (2001). Bevoegdheden bij Ongeregeldheden op de Noordzee. NILOS.
Soons, A. H. A. (2001). Procedures to be followed within international organization to conduct marine scientific research. (United Nation Document ed.) United Nations.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Soons, A. H. A. (2000). Enforcing the Economic Embargo at sea. In V. Gowlland-Debbas (Ed.), United Nations Sanctions and International Law (pp. 309-326). Kluwer Law International.
Soons, A. H. A. (2000). A 'new' exception to the freedom of the high seas: the authority of the UN Security Council. In T. D. Gill, & W. P. Heere (Eds.), Reflections on Principles and Practice of International Law (pp. 205-221). Kluwer Law International.

Vakpublicaties

Kwiatkowska, B., Dotinga, H. M., & Soons, A. H. A. (2000). International Organizations and the Law of the Sea - NILOS documentary Yearbook. Graham & Trotman / Martinus Nijhoff.
Oude Elferink, A. G., & Soons, A. H. A. (2000). De Ontwerp-Landsverordening houdende Regels inzake Maritiem Beheer; verhouding tot het Internationale Recht van de Zee. Min. Verkeer & Vervoer van de Ned. Antillen.