Onderzoek

Internationaal publiekrecht algemeen; internationaal recht van de zee en internationaal milieurecht; territoriale geschillen.

Facultair onderzoeksprogramma