Mr. dr. Albertine Veldman
a.g.veldman@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-20 09:08:03


Profiel
 • Labour law lawyer with extensive experience in legal research, management and teaching.
 • Editorial board member Dutch Labour law Journal; speaker at conferences; academic lectures on Dutch, European and Internal Labour law; Human resources management; lecturer in post graduate legal studies at the Universities of Rotterdam/Amsterdam (PALA); Trier (ERA)
 • Legal chair in dispute resolution committees
 • Research specialities include Employment contract law, restructuring of enterprises, equal opportunities, human rights, trade union rights, European labour law, human rights, sociology of law.
Gegenereerd op 2018-09-20 09:08:03
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Veldman, A.G. & de Wolff, D.J.B. (2017). ‘Privatisering’ van arbeidsmarktbeleid in relatie tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tijdschrift Recht en Arbeid, 9 (10), (pp. 6-11) (6 p.).
Veldman, A.G. (2017). Dynamisch incorporeren na Asklepios - Is de verkrijger verplicht om ook na de overgang gesloten cao's te blijven toepassen?. Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk, 10 (8), (pp. 4-11) (8 p.).
  2017 - Boeken
Heeger-Hertter, S.E., Houweling, A.R., de Valk, S.N. & Veldman, A.G. (2017). Rechtspraak Arbeidsrecht. (1198 p.). Den Haag: SDU.
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & Marguery, T.P. (2017). La réglementation néerlandaise du dépistage des produits psychotropes par l’employeur résiste-t-elle à la protection européenne du droit au respect à la vie privée ?. In Philippe Auvergnon (Eds.), Drogues illicites et activité salariée. - Éclairages de droits étrangers et pluridisciplinaires. (pp. 171-191) (20 p.). Presses Universitaires des Bordeaux.
  2017 - Rapporten
Veldman, A.G. (2017). Pay Transparency in the EU - A Legal Analysis of the EU Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway. (90 p.). Brussels: Publications Office of the European Union.
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2016). Flexibele arbeid. In F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (Eds.), Europees Arbeidsrecht (pp. 223-248) (25 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2016). Gelijke behandeling als grondrecht. In F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (Eds.), Europees Arbeidsrecht (pp. 151-222) (71 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2015 - Artikelen
Veldman, A.G. (2015). Het minimumloonbegrip in de Detacheringsrichtlijn: ruimte voor sociale bescherming. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2015 (10), (pp. 328-333) (6 p.).
Hertter, S.E. & Veldman, A.G. (2015). 'Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving? Flexibilisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats. ArbeidsRecht, 2015 (6/7), (pp. 3-7) (5 p.).
  2015 - Boeken
Hertter, S.E., Houweling, A.R., de Valk, S.N. & Veldman, A.G. (2015). Rechtspraak Arbeidsrecht. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & de Vries, S.A. (2015). Regulation and Enforcement of Economic Freedoms and Social Rights - A Thorny Distribution of Sovereignty. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Soveignty in the Shared Legal Order of the EU - Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 65-92) (27 p.). Cambridge: Intersentia.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, Albertine (2014). Leeftijdsdiscriminatie, ontslagvergoedingen en pensioenplafonds. In L.C.J. Sprengers & G.W. van der Voet (Eds.), Arbeidsrechtelijke Reflecties 2014 (pp. 279-296) (17 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Artikelen
Veldman, A.G. (2013). Werknemersbescherming en economische vrijheden. Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk, 8, (pp. 326-333) (8 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2013). Gelijke behandeling (en bescherming bij flexibele arbeid). In S.S.M. Peters & R.M. Belzer (Eds.), Inleiding Europees Arbeidsrecht (pp. 149-226) (78 p.). Deventer: Kluwer.
Veldman, A.G. (2013). Voorkeursbeleid en Unierechtelijke beperkingen: over het College, het konijn en de hoge hoed. In R. Holtman (Eds.), Gelijke behandeling 2012 (pp. 278-295) (18 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2012 - Artikelen
Veldman, A.G. (2012). Contouren van het Europese leeftijdsdiscriminatierecht. Tijdschrift Recht en Arbeid, 1, (pp. 15-19) (5 p.).
Veldman, A.G. (2012). Het kip-ei-probleem van het leveren van een prima facie bewijs van discriminatie bij sollicitatie. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 10, (pp. 350-354) (5 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
  2011 - Artikelen
Veldman, A.G. (2011). Bedrijfspensioenen, geregistreerd partnerschap en het Uniebeginsel van gelijke behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 8, (pp. 278-283) (6 p.).
Veldman, A.G. (2011). Speciale maatregelen en positieve acties in de Europese en Nederlandse rechtsordes. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 2 (36), (pp. 199-214) (16 p.).
Veldman, A.G. (2011). Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post: de goede weg om loonconcurrentie in een geliberaliseerde markt tegen te gaan?. Tijdschrift Recht en Arbeid, 1, (pp. 11-15) (5 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (2011). Gelijke behandeling in de arbeid als algemeen beginsel van Unierecht: Consequenties, mogelijkheden en beperkingen voor toepassing in de Nederlandse arbeidsrechtspraktijk. In A.W. van Leeuwen, M. Westerbeek & L. Nekeman (Eds.), Eenheid in Verscheidenheid (pp. 17-32) (16 p.). Deventer: Kluwer.
Veldman, A.G. (2011). Nieuwe aanpak van loonverschillen: van discriminatieverbod naar willekeurverbod? Inschaling op basis van laatstgenoten salaris en de Europese ‘equal pay’-systematiek, uitgebreid commentaar bij oordelen 2010-44, 2010-64 en 2010-79. In C.J. Forder (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2010 (pp. 371-387) (17 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2011 - Annotaties
Veldman, A.G. (13-09-2011). 2011, C-447/09, ().
Veldman, A.G. (22-10-2011). 2012, , ().
  2010 - Artikelen
Veldman, A.G. (2010). Wat zijn gelijke gevallen? De vergelijkingsmaatstaf in het (Europees) arbeidsrecht. Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk, 2010 (3), (pp. 11-18) (8 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (2010). Het pensioenfonds en de bommoeder. In C.J. Forder (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009 (pp. 318-330) (13 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Veldman, A.G. (2010). The quasi-legislative powers of the European social dialogue: imperfect delegation of powers or ambivalent recognition of contractual autonomy?. In L. Besselink, F. Pennings & A. Prechal (Eds.), The Eclipse of the legality principle in the European Union (pp. 187-210) (24 p.). ALphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Veldman, A.G. (2010). Women’s Rights and Maternity Benefits for the Self-employed: Public or Private Responsibility?,. In Jun Feng & Li Xixia (Eds.), Strengthening Legal Protection of Women’s Social Rights, Beijing: Chinese Academy of Social Sciences/Institute of Law 2010 (in Chinese and English) (pp. 42-50) (9 p.).
  2010 - Annotaties
Veldman, A.G. (22-04-2010). 2010, , (Deeltijdwerk, tijdelijk werk en ouderschapsverlof).
Veldman, A.G. (16-09-2010). 2010, C-149/10, (Zoi Chatzi tegen Ypourgos Oikonomikon).
Veldman, A.G. (12-01-2010). 2010, C-341/08, (Generatieconflict onder tandartsen).
Veldman, A.G. (22-04-2010). 2010, C-486/08, ().
Veldman, A.G. (21-10-2010). 2011, C-442/09, ().
  2009 - Artikelen
Veldman, A.G. (2009). Associatieve discriminatie, een nieuw begrip van Europees sociaal recht. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2 (2009), (pp. 63-84) (21 p.).
Veldman, A.G. (2009). Uitbreiding ouderschapsverlof (Richtlijnvoorstel ter uitvoering van de door Business Europe, UEAPME, CEEP en EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, COM(2009) 410). Tijdschrift Recht en Arbeid, 11 (2009), (pp. 26-28) (2 p.).
Veldman, A.G. (2009). Zijn pensioenontslag en leeftijdsgebonden bedrijfsregelingen ‘Europe-proof’?. Tijdschrift Recht en Arbeid, 11 (2009), (pp. 11-14) (3 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & Peters, S. (2009). Flexicurity and Fixed Term Contracts in Dutch Employment Relations. In R. Banpain & C. Grant (Eds.), Fixed-Term Employment Contracts, a Comparative Study (pp. 339-364) (25 p.). Brugge: Vanden Broele Publishers.
  2008 - Artikelen
Veldman, A.G. (2008). Een nieuwe vrucht van sociale wetgeving? Ter Visie. Sociaal Recht, 11 (62), (pp. 305-306) (2 p.).
Veldman, A.G. (2008). Gedwongen pensioenontslag geoorloofd nationaal instrument van werkgelegenheidsbeleid?, annotatie onder HvJEG 16 oktober 2007. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (2008), (pp. 77-98) (21 p.).
Veldman, A.G. (2008). Goed werkgeverschap en gelijk loon voor gelijke arbeid. Over redelijkheid en billijkheid, rechtsbeginselen en grondrechten. Arbeid integraal: bulletin arbeid, sociale zekerheid & Recht, 1 (2008), (pp. 37-53) (16 p.).
Veldman, A.G. (2008). Ontslagbescherming van werkneemsters bij IVF-behandeling. De wisselwerking van Europees arbeidsomstandighedenrecht en Europees gelijke¬behandelingsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 9 (2008), (pp. 257-262) (5 p.).
  2008 - Boeken
Pennings, F.J.L., Konijn, Y. & Veldman, A.G. (2008). Social responsibility in labour relations – European and Comparative perspectives. (532 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (2008). Annotatie onder CGB-oordeel 2007-185. In J.H. Gerards (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2007 (pp. 366-373) (7 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Pennings, F.J.L., Konijn, Y. & Veldman, A.G. (2008). Conclusions. In F.J.L. Pennings, Y. Konijn & A.G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. 457-465) (8 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L., Konijn, Y. & Veldman, A.G. (2008). Introduction. In F.J.L. Pennings, Y. Konijn & A.G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. xxxv-xlii). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Veldman, A.G. (2008). The coherency of European social policy: the ECJ caught between flexible employment policies and upholding European employment rights. In F.J.L. Pennings, Y. Konijn & A.G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. 78-91) (13 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2008 - Annotaties
Veldman, A.G. (03-04-2008). 2008, , ().
Veldman, A.G. (17-07-2008). 2008, , (Discriminatoir ontslag werknemer in verband met handicap van kind).
Veldman, A.G. (01-04-2008). 2009, , (Aanvullend nabestaandenpensioen voor geregistreerde partners, Tadao Maruko t. Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen (zaak C-267-06)).
Veldman, A.G. (27-11-2008). 2009, , (Ontslagvergoeding bij opzegging door werknemer vanwege overgang van onderneming, zaak C-396/07 (Juuri)).
  2008 - Overige resultaten
Veldman, A.G. (2008). Annotatie onder Conclusie Advocaat-Generaal Mazak bij zaak C-346/06. (2 p.).
  2007 - Artikelen
Veldman, A.G. (2007). Europese bescherming ingeval van tijdelijk dienstverband: barrière voor een flexibele arbeidsmarkt?. Sociaal Maandblad Arbeid, 62 (3), (pp. 92-99) (7 p.).
Veldman, A.G. (2007). Sociale drempels voor flexibele arbeidsmarkt en werkgelegenheidsstrategieën. Arbeid integraal: bulletin arbeid, sociale zekerheid & Recht, 2007 (themanummer Europees Arbeidsrecht), (pp. 29-43) (14 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Jaspers, A.Ph.C.M. & Veldman, A.G. (2007). Analyse juridique. In I. Daugareilh & J.M. Cardebat (Eds.), Social regulation of European transnational companies: Rapport d’orientations (version française), ESTER-program CITIZENS-2002-2-2 / Priority 7-5-2 (pp. 19-27) (9 p.). Brussel: EU Commission.
Jaspers, A.Ph.C.M., Schaapman, M. & Veldman, A.G. (2007). The implementation of corporate CSR norms in The Netherlands. In I. Daugareilh & M. Dispersyn (Eds.), Social regulation of European transnational companies: Legal regulation (English version), ESTER-program CITIZENS-2002-2-2 / Priority 7-5-2 (pp. 25-28) (4 p.). Brussel: EU Commission.
  2007 - Annotaties
Veldman, A.G. (16-10-2007). SR 2007, , (Automatisch pensioenontslag op 65 jaar vormt geen verboden leeftijdsdiscriminatie).
  2006 - Artikelen
Veldman, A.G. (2006). De oudere werknemer en pensioenontslag. Hoe streng moet generiek pensioenontslag en functioneel leeftijdsontslag getoetst worden aan de Europese wetgeving leeftijdsdiscriminatie?. Arbeid integraal: bulletin arbeid, sociale zekerheid & Recht, 1, (pp. 33-46) (14 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (2006). Pensioenuitsluiting: standby op herhaling. Annotatie bij CGB-oordeel 2005-109. In S.D. Burri (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2005 (pp. 322-325) (4 p.). Deventer: Kluwer.
  2006 - Annotaties
Veldman, A.G. (04-07-2006). SR 2006, , (Misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (Konstantinos Adeneler tegen Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG))).
Veldman, A.G. (03-10-2006). SR 2006, C-17/05, (Beloningssystemen gebaseerd op anciënniteit geen discriminatie (Cadman tegen Health & Safety Executive)).
  2005 - Artikelen
Veldman, A.G. (2005). Gevecht der generaties (solidariteit in het ABP prepensioenakkoord). Sociaal Recht, 64, (pp. 323-324) (2 p.).
Veldman, A.G. (2005). Voorbij het 'lifo-beginsel' bij reorganisatie: wat zijn wenselijke en geoorloofde selectiegronden voor ontslagkeuze en afvloeiingsvoorwaarden?. Arbeid integraal: bulletin arbeid, sociale zekerheid & Recht, 1, (pp. 43-59) (17 p.). Themanummer Herstructurering en de werknemer.
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (2005). Flexibilisering van arbeidstijd en arbeidsduur: sturings- en regule¬rings¬dilemma’s. In C. Baaijens, P. Ester & J.J. Schippers (Eds.), Arbeidstijden van de toekomst (pp. 79-98) (20 p.). Amsterdam: Dutch University Press.
Veldman, A.G. (2005). Over de deeltijder, de oproepkracht, de maatman en de statistiek: recente aanwijzingen in de Europese beloningsjurisprudentie over de personele werkingssfeer en de bewijsmethodiek onder artikel 141 EG, richtlijn 76/207/EEG en richtlijn 97/81/EG. In S.D. Burri & et al. (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2004 (pp. 135-147) (13 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Rapporten
Veldman, A.G. & van der Noord, E. (2005). Corporate Social Responsibility: report on ABN AMRO HOLDING NV, ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV, AKZO NOBEL NV, BAM GROUP NV. (37 p.). Brussel: EU Commission, ESTER- program Social regulation of European Transnational Companies, CITIZENS-2002-2-2 / Priority 7-5-2.
Veldman, A.G. & van der Noord, E. (2005). Social regulation of European transnational companies: Multidisciplinary report on Dutch Multi National Enterprises. (57 p.). Brussel: EU Commission.
  2005 - Annotaties
Veldman, A.G. (22-11-2005). ArA 2006, C-144/04, (Communautaire beschermingsbeginselen en de gevolgen voor het nationale arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, Werner Mangold v. Rüdiger Helm).
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (2004). Senioriteitsopbouw, loon en pensioen bij flexibele arbeid. In D.J.B. Wolff (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2003 (pp. 113-118) (384 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Rapporten
Veldman, A.G. & Jaspers, A.Ph.C.M. (2004). Arbeidsvoorwaarden versus arbeidsomstandigheden in het kader van de materiele werkingssfeer van de gelijkebehandelingswetgeving. (4 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2004 - Annotaties
  2003 - Artikelen
Veldman, A.G. (2003). `Full Circle¿: Nemesis en de herrijzenis van de gezinspolitiek. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 3, (pp. 51-53) (3 p.).
Veldman, A.G. (2003). De Waa als instrument voor het combineren van arbeid en zorg. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 1, (pp. 28-33) (6 p.).
Veldman, A.G., Kambel, E-R, Wijers, M., van den Brink, M., Westerveld, M., Kool, R.S.B. & van Walsum, S. (2003). Heeft de vrouw (nog) toekomst?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 111-113) (3 p.). Leeswijzer bij de allerlaatste Nemesis [redactioneel].
Veldman, A.G. & Westerveld, M. (2003). Inkomenszekerheid en gelijke behandeling: de sociale stelselherzieningen van de vorige eeuw, introductie van een zorgrisico in de nieuwe eeuw?. Nemesis special, 5/6, (pp. 124-137) (14 p.).
Veldman, A.G. (2003). Voortgangsrapportage Wet aanpassing arbeidsduur. Tijdschrift voor Sociaal-Juridische Dienstverlening, 1, (pp. 13-17) (5 p.).
Veldman, A.G. (2003). Wet leeftijdsdiscriminatie gooit veel over hoop, Ter visie. Sociaal Recht, (pp. 363-364) (2 p.).
Burri, S.D., Ophitz, H.C. & Veldman, A.G. (2003). Work-family policies on working time put into practice. A comparison of Dutch and German Case Law on Working Time Adjustement. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 19 (3), (pp. 321-346) (26 p.).
  2003 - Boeken
Veldman, A.G., Schalkwijk, S. & van Doorne-Huiskes, A. (2003). Gelijke beloning naar sekse, ras en arbeidsduur op ondernemingsniveau. Ministerie van SZW. (128 p.). Doetinchem: Reed Business Inofrmation.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (2003). Uitsluiting van de collectieve bedrijfspensioenregeling op grond van tijdelijkheid van contract en functiesoort. In D. de Wolff, I. Asscher-Vonk & C. Burri (Eds.), Gelijke behandeling: Oordelen 2002 en commentaar (pp. 145-147) (3 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Veldman, A.G. (23-06-2003). Strenghtening the effects of Community equal pay legislation, or why the established pay standards have litte impact on the pay gap in the EU labour market. In J. Cormack (Eds.), Equal pay and working conditions. Towards the uniform and dynamic implementation of EU anti-discrimination law, the role of specialised bodies (pp. 18-27) (10 p.). Utrecht, Tevens in het Frans verschenen.
  2003 - Rapporten
Veldman, A.G. & Schalkwijk, S. (2003). Gelijke beloning naar sekse, ras en arbeidsduur op ondernemingsniveau: een methode voor onderzoek naar de naleving van de Nederlandse gelijkebeloningswetgeving. (238 p.). Den Haag: Reed Business Information.
  2003 - Annotaties
Veldman, A.G. (2003). SR 2003, , (Minimale periode van loongarantie in geval van insolventie van de werkgever).
Veldman, A.G. (2003). SR 2003, , (Seksediscriminatie in `mengvormen¿ van sociale politiek en individuele arbeidsvoorwaarden).
  2002 - Artikelen
Veldman, A.G. (2002). Het afwezigheidsrisico bij zwangerschap, zorg en ziekte. De tol van adequate arbeidsbescherming?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 2, (pp. 25-28) (4 p.).
Veldman, A.G. (2002). Zwangerschap en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2, (pp. 49-67) (19 p.).
  2002 - Rapporten
Veldman, A.G. & van Doorne-Huiskes, A. (2002). Wet aanpassing arbeidsduur. Voortgangsrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer. (214 p.). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.
  2002 - Annotaties
Veldman, A.G. (12-04-2002). 2003, RN 2003/1535, (Souverijn-Timmermans tegen Van Laatum Katwijk Beheer BV (bedrijfspensioen)).
Veldman, A.G. (2002). SR 2002, , (Onverkorte gelding van Europese ontslagverboden bij zwangerschap, Europees Arbeidsrecht Aktueel).
Veldman, A.G. (17-09-2002). SR 2003, , (Gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde: geen vergelijking mogelijk tussen werknemers (m/v) werkzaam voor verschillende werkgevers).
  2001 - Artikelen
Veldman, A.G. (2001). Arbeid en gelijke behandeling: Europese en nationale rechtsontwikkelingen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2, (pp. 4-34) (31 p.).
Veldman, A.G. (2001). Het zwarte gat. Gelijke behandelingswetgeving in de 21e eeuw. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 2, (pp. 33-36) (4 p.).
Veldman, A.G. (2001). Juridische versus economische beloningsongelijkheid. Zeggenschap/Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, 4, (pp. 51-53) (3 p.).
Veldman, A.G. (2001). Ontslagrecht: de rol van opzeg- en discriminatieverboden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Sociaal Recht, 12, (pp. 325-334) (10 p.).
Veldman, A.G. (10-07-2001). Sociale partners moeten pensioenplicht steunen. Financieel Dagblad (1 p.).
  2001 - Rapporten
Veldman, A.G., van Beek, A.J., Ruijter, J., Schippers, J.J. & van Doorne-Huiskes, A. (2001). De weegschaal gewogen, deelrapport 2 'Handleiding sekseneutrale functiewaardering'. (53 p.). Den Haag: Ministerie van SZW, TK 2000-2001 27 099, nr. 3 bijlage.
Veldman, A.G. (2001). Juridische monitor Wet aanpassing arbeidsduur. (30 p.). Utrecht: Minsiterie van SZW.
  2001 - Annotaties
Veldman, A.G. (26-06-2001). 2001, , (C-381/99 inzake Susanne Brunnhofer v. Bank der Osterreichischen Postsparkasse AG). C-381/99 inzake Susanna Brunnhofer v. Bank der Osterreichischen Postsparkasse AG getPages.
Veldman, A.G. (2001). 2001, , (De nieuwe Europese arresten over voorkeursbeleid).
Veldman, A.G. (2001). 2001, , (Overgang van onderneming en de overheidswerknemer (I)).
Veldman, A.G. (2001). 2001, , (Overgang van onderneming en de overheidswerknemer (II)).
Veldman, A.G. (04-10-2001). 2002, , (C-109/00 inzake Tele Danmark A/S tegen Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, optredend namens Marianne Brandt-Nielsen).
Veldman, A.G. (26-06-2001). 2002, RN nr. 1435, (Inzake Brunnhofer).
  2000 - Artikelen
Veldman, A.G. (2000). Europese grenzen aan voorkeursbehandeling. Europees Arbeidsrecht Aktueel. Sociaal Recht, 5, (pp. 149-150) (2 p.).
Veldman, A.G. (2000). Grondrechten in de onderneming: commentaren bij Rechtbank Amsterdam 3 november 1999, balsemhof/PTT en Kantonrechter Groenlo 5 juli 1999. Quod Jure, 164, (pp. 556-565) (10 p.).
Veldman, A.G. & Tigchelaar, H. (2000). Het onvermogen van de vrouw. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 6, (pp. 175-176) (2 p.).
Tigchelaar, H. & Veldman, A.G. (2000). Het onvermogen van de vrouw. Over vrouwen, geld en recht. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 6, (pp. 175-176) (2 p.).
Veldman, A.G. (2000). Nieuwe richtlijnen gelijke behandeling in arbeid en beroep. Europees Arbeidsrecht Aktueel. Sociaal Recht, 6, (pp. 375-377) (3 p.).
Veldman, A.G. (2000). Nieuwe richtlijnvoorstellen gelijke behandeling, Europees Arbeidsrecht Aktueel. Sociaal Recht, 3, (pp. 86-86) (1 p.).
Veldman, A.G. (2000). Sociale doelstelling van artikel 141 EG-verdrag verdringt economische doelstelling. Sociaal Recht, 5, (pp. 150-150) (1 p.).
Veldman, A.G. (2000). Stille strijd rond het (Europees) recht op pensioenreparatie. Verjaring van pensioenschade als gevolg van voormalige discriminatoire uitsluiting in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Sociaal Recht, 11, (pp. 327-332) (6 p.).
Veldman, A.G. (2000). Van oude mensen en dingen die (niet) voorbijgaan.Oudedagsvoorziening, pensioenreparatie en verjaring. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 1, (pp. 1-3) (4 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (2000). Juridische toetsing van voorkeursbehandeling bij werving en selectie. Actuele Nederlandse en Europese rechtsontwikkelingen. In T. Loenen (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar (pp. 89-104) (16 p.). Deventer: Kluwer.
Veldman, A.G. (2000). Mainstreaming van gelijkheidsdoelstellingen in de regulering van de arbeidsverhoudingen. Van het verbod op onderscheid naar arbeid & zorgarrangementen. In R. Holtmaat (Eds.), De toekomst van gelijkheid. De juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelingsnorm (pp. 193-214) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2000 - Rapporten
Veldman, A.G. (2000). De weegschaal gewogen, naar een instrument voor sekseneutrale functiewaardering. Deelrapport I: Juridische analyse. (78 p.). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens TK 1999-2000, 27 099 nr. 1 (bijlage).
van Doorne-Huiskes, A., Schippers, J.J. & Veldman, A.G. (2000). Handleiding kwaliteitstoets sekseneutrale functiewaarderingssysteem. (33 p.). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  2000 - Annotaties
Veldman, A.G. (14-09-2000). 2001, , (C-175/99 inzake Mayer v. Assocation Promotion de l'information Messine (APIM)).
Veldman, A.G. (26-09-2000). 2001, , (C-322/98 inzake Kachelman v. Bankhaus Hermann Lampe KG).
Veldman, A.G. (14-09-2000). 2001, , (C-343/98 inzake Collino en Chiappero v. telecom Intalia Spa).
Veldman, A.G. (16-05-2000). 2001, RN 2001/1265, (Preston e.a. v. Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a. (pensioenregelingen)).
Veldman, A.G. (31-05-2000). 2001, RN 2001/1344, (Gelijke beloning).
  2000 - Overige resultaten
Veldman, A.G. (2000). AOW; art 26 IVBPR. (3 p.).
  1999 - Artikelen
Veldman, A.G. (1999). HR 6 november 1998 (handhaving van pensioenrechten ex artikel 119 EG-verdrag. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 1, (pp. 18-21) (3 p.).
Veldman, A.G. (1999). Loon naar werken? Handhaving van het recht op gelijke beloning m/v. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 1, (pp. 1-3) (3 p.).
Veldman, A.G. (1999). Rechtbank Amsterdam 29 april 1998 (Europees recht en voorkeursbeleid). Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 2, (pp. 2-6) (5 p.).
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. (1999). Legal System Theory and Legal Methods of Research into Enforcement and Effectiveness of Community Law. In J.A.E. Vervaele, G. Betlem, R. de Lange & A.G. Veldman (Eds.), Compliance and Enforcement of European Community Law (pp. 125-141) (17 p.). Den Haag / Londen / Boston: Kluwer Law International.
Veldman, A.G. (1999). Preferential Treatment in European Community Law: Current Legal Developments and the Impact on National Practices. In T. Loenen & P.R. Rodriques (Eds.), Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives (pp. 279-291) (13 p.). Den Haag / Londen / Boston: Kluwer Law International.
  1999 - Boekbesprekingen
Veldman, A.G. (1999). Boekbespreking. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 6, (pp. 210-211) (2 p.).
  1999 - Rapporten
Veldman, A.G., de Jong, P & van Doorne-Huiskes, A. (1999). Wettelijke regulering van en methoden voor het opsporen van seksediscriminatie in functiewaarderingssystemen in het kader van het (supra)nationale recht op gelijke beloning m/v. (54 p.). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  1999 - Annotaties
Veldman, A.G. (29-07-1999). , , (ABP-pensioen; art 26 IVBPR). tevens in: RN 2000/1107 getPages.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 09:08:03

Onderzoeksbelangstelling

Onderzoeksbelangstelling

Europese wetgeving en nationaal arbeidsmarktbeleid, Europese en internationale non-discriminatieregels, ouderenbeleid en arbeid, sociale grondrechten, (gelijke) beloning, functiewaardering, aanvullende pensioenen en verdelingsvraagstukken, grensoverschrijdende detachering, overgang van onderneming, a-typische arbeid, work-family policies, levensloop, corporate social responsibility, zelfregulering, effectiviteit van wetgeving, legal theory (o.m. zelfsturende netwerken).

Onderzoeksprojecten

 • 2013-: Renforce (regulering en handhaving Europees recht)
 • 2009: Legaliteit in Europa (pseudowetgeving via de sociale dialoog);
 • 2007-2009: (Auto)regulation of social responsibility of transnational enterprises.
 • 2004-2007: Commission Européenne, Sixième PCRD - Priorité 7 Citoyens et gouvernance dans une société basée sur la connaissance. Special Targeted Research Projects ESTER: Social Regulation of European Transnational Companies.
 • 2000-2004: NWO, The impact of social transitions on the institutional dynamics of occupational social security schemes: participation, voice and the perception and appreciation of social security.
 • 2003-2004: OSA, Collective bargaining between the business cycle and the life cycle.
 • 2002-2003: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Beloning naar arbeidsduur, sekse, en ras op ondernemingsniveau: een gecombineerde juridische en sociaalwetenschappelijke methode voor onderzoek naar de naleving van de Nederlandse beloningswetgeving.
 • 2001-2002: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Juridische en sociaal wetenschappelijke evaluatie van de Wet aanpassing arbeidsduur.
 • 1999-2001: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Randvoorwaarden van gelijke functiewaardering en beloning: ontwikkeling van instrumenten.
 • 1991-1993: Ministerie van Sociale Zaken /Commissie gelijke behandeling. Comparable worth in Nederland, de EG en Canada.
 • Facultair onderzoeksprogramma: European Public Law (European Social Model).

Dissertatie

A.G. Veldman, Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie, Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra)nationaal gelijkebehandelingsrecht, Zwolle: Tjeenk Willink (1995).

Gegenereerd op 2018-09-20 09:08:03
 • Individueel en collectief arbeidsrecht - master R&O
 • Labour markets and welfare states - master European governance
 • Europees Arbeidsrecht – master R&O
 • European labour law - master European law
 • International and European Labour Law – UCU
Gegenereerd op 2018-09-20 09:08:03
Nevenfuncties
 • Redactie Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk
 • Voorzitter diverse CAO-geschillencommissies
Gegenereerd op 2018-09-20 09:08:03
Volledige naam
Mr. dr. A.G. Veldman Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3A.43
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7296
Gegenereerd op 2018-09-20 09:08:03
Laatst bijgewerkt op 15-02-2018