Prof. dr. Asghar Seyed-Gohrab

Hoogleraar
Islam en Arabisch
Religiewetenschap
a.a.seyed-gohrab@uu.nl
Volledige naam
Prof. dr. Asghar Seyed-Gohrab
Contactgegevens
Gebouw: Janskerkhof 13
Janskerkhof 13
Kamer 1.12
3512 BL Utrecht
Postadres
Janskerkhof 13
3512 BL UTRECHT