Heb je belangstelling voor zowel normale als problematische ontwikkelingsprocessen van kinderen en jeugdigen?
Ondersteun kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling
Utrecht binnenstad

Hoe ontwikkelen kinderen en jeugdigen zich? Hoe ontstaat een gedragsstoornis en hoe voorkom je dat? Hoe kun je je kennis gebruiken om scholen te adviseren?
Met het masterprogramma Klinische Kinder- en jeugdpsychologie leer je om kennis over ontwikkelingspsychologie toe te passen in de klinische praktijk.

Tijdens dit eenjarige masterprogramma leer je alles over de hulpverlening aan en begeleiding van kinderen en jeugdigen. Ook besteden we aandacht aan de bijdrage die beleid en organisaties daaraan kunnen leveren.

Als kinder- en jeugdpsycholoog verdiep je je in:

 • systematische veranderingen in de levensloop van een kind/jongere;
 • de ontwikkelingsprocessen die hieraan ten grondslag liggen;
 • de sociale context van ontwikkelingsveranderingen.

Je doet kennis en vaardigheden op waarmee je afwijkende ontwikkeling van kinderlijke en jeugdige gedragingen en mentale processen leert signaleren/vaststellen (diagnostiek), behandelen (interventie) en voorkomen (preventie).

Maatschappelijke vraagstukken

Tijdens dit masterprogramma ga je volop aan de slag met maatschappelijke issues, zoals:

 • pesten
 • transitie van de jeugdzorg
 • mental health van jeugdigen
 • jeugdcriminaliteit

Onderzoeksgedreven

Dit programma wordt gevoed door verschillende leerstoelgroepen, die onderzoek doen naar:

Onderzoekers uit deze onderzoeksprogramma’s verzorgen cursussen en begeleiden de theses van studenten. Vaak kun je als student actief deelnemen aan een onderzoeksproject.

Leer verder kijken dan de psychologie alleen

Om (psychosociale) problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen en aan te pakken, zijn verschillende invalshoeken nodig: pedagogisch, medisch, onderwijskundig, soms juridisch. Je leert daarom om oog te hebben voor dit soort niet per se ‘psychologische‘ factoren. Ook kun je een keuzevak volgen bij een andere discipline. Daarnaast maak je tijdens je stage waarschijnlijk deel uit van een multidisciplinair team, samen met bijv. kinderpsychiaters, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en intern begeleiders.

Stage

Het masterprogramma is zo opgezet dat je in september gelijk met je stage start. Als je besluit om je aan te melden voor onze master is het dus erg belangrijk om tijdig (het liefst al in januari/februari) op zoek te gaan naar een stageplaats. De kans op het vinden van een stageplaats wordt kleiner naarmate je later (na maart) start met solliciteren. Neem voor informatie over de stage- en sollicitatieprocedures zo snel mogelijk na aanmelding voor de Master contact op met onze stagecoördinator via stagecoordinatiekj@uu.nl.  

programmadoel

Je ontwikkelt jezelf tot scientist-practitioner, die het verschil kan maken in de kinder- en jeugdpsychologische praktijk. Dat doe je doordat je je theoretische vakken meteen koppelt aan de praktijk, tijdens je stage. Je kunt aan de slag als hulpverlener, in de diagnostiek of als (beleids)adviseur. Ook kun je ervoor kiezen om door te studeren: dit programma kwalificeert je voor de postacademische opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, schoolpsycholoog en het registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/Registerpsycholoog NIP/Kind en Jeugd.

Basisaantekening Psychodiagnostiek van het NIP (BAPD).

Ben je van plan om tijdens de Master- of daarna - je Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen? Lees dan deze informatie.
 

 • Rebecca Samuel, alumna Klinische kinder- en jeugdpsychologie
  “Tijdens mijn stage diagnosticeerde ik kinderen van 6 tot 18 jaar met uiteenlopende problemen."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Psychology
 • Programma: Klinische kinder- en jeugdpsychologie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66604
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Social and Behavioural Sciences