Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
header onderwijs

Wetenschap op school

De Universiteit Utrecht stelt zich betrokken en verantwoordelijk op als het gaat om het realiseren van goed basis- en voortgezet onderwijs. De bijdragen die de Universiteit Utrecht levert, komen tot uiting in verschillende initiatieven en activiteiten.

Het Scholennetwerk

Het Scholennetwerk richt zich op een betere aansluiting van voortgezet onderwijs op universitair onderwijs. Het netwerk organiseert daartoe diverse activiteiten, waaronder een UU-brede Profielwerkstukwedstrijd. Meer over het Scholennetwerk.

Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht

Het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht (WKUU) is hèt loket voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Samenwerking in inspirerende projecten stimuleert talentenontwikkeling in het onderwijs, maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijker voor het onderwijs en ontstaat er meer wetenschapscommunicatie gericht op het onderwijs.

Junior College Utrecht (faculteit Bètawetenschappen)

Ambitieuze en talentvolle 5 en 6 vwo’ers kunnen op het Junior College Utrecht een speciaal tweejarig bètaprogramma volgen. Het Junior College fungeert ook als laboratorium voor onderwijsvernieuwing, waarin nieuwe vormen van aansprekend bètaonderwijs ontwikkeld worden. Meer dan 80% van de leerlingen kiest na het JCU voor een bèta- of biomedische vervolgstudie. 

Masterclasses bèta

Voor vwo-leerlingen met het profiel 'natuur en gezondheid' of 'natuur en techniek' organiseert de Universiteit Utrecht diverse masterclasses. De masterclasses gaan over actuele onderwerpen van de verschillende opleidingen van de faculteit Bètawetenschappen. Universitaire docenten geven hoorcolleges, practica en werkcolleges. Een masterclass duurt 2 dagen, inclusief een avondprogramma.

YES-USE (Utrecht University School of Economics)

Young Economics Students (YES) van de Utrecht University School of Economics (USE) biedt getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit 5 en 6 vwo een extra uitdaging. In samenwerking met scholen uit de regio heeft YES-USE een studieprogramma ontwikkeld voor leerlingen die in economie zijn geïnteresseerd, om de overgang van het vwo naar de universiteit soepeler te laten verlopen.  

Het Universiteitsmuseum

Met rondleidingen, online ontdekkingstochten, een wetenschappelijke werkplaats, origineel lesmateriaal voor in de klas en het interactieve Jeugdlab maken scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs in het Universiteitsmuseum op een leuke en interactieve manier kennis met facetten van de wetenschap.  

Examentraining

Leerlingen in 5 havo of 6 vwo die zich extra goed willen voorbereiden op het eindexamen in bètavakken kunnen terecht bij Boswell Bèta. Onder begeleiding van een ervaren docent en studentassistenten bereiden zij zich intensief voor op een eindexamenvak. 

Oktober Kennismaand

Oktober Kennismaand biedt bezoekers gedurende een hele maand een kijkje in de wereld van wetenschap en technologie. Oktober Kennismaand is voortgekomen uit de voormalige WetenWeek.