Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
header onderwijs

Organisatie en samenwerking

De uitvoering van het onderwijs van de Universiteit Utrecht is in handen van de zeven faculteiten, de Undergraduate Schools, de Graduate Schools en de drie onderwijsinstituten.

Faculteiten

De faculteiten van de Universiteit Utrecht zijn opgedeeld in departementen. Ieder departement coördineert het onderwijs en onderzoek voor een bepaald wetenschapsgebied. De wetenschappelijke staf is in de departementen aangesteld. De organisatie van het onderwijs in een faculteit is in handen van de Undergraduate en Graduate Schools, onder leiding van een board of studies. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het bachelor-, master- en promotieonderwijs. De departementen werken samen met de Schools.

Undergraduate Schools

Een faculteit heeft één of meerdere Undergraduate Schools. De Undergraduate Schools verzorgen het bacheloronderwijs van de faculteit, samen met de facultaire departementen.  

Graduate Schools

De masters en promotieplekken (PhD's) van de Universiteit Utrecht zijn ondergebracht in 6 Graduate Schools. Zo'n School bestaat uit een aantal inhoudelijk verwante masters en PhD's. Hierdoor ontstaat een context waarin masterstudenten, promovendi en onderzoekers elkaar ontmoeten en stimuleren.

Onderwijsinstituten

Naast de faculteiten heeft de Universiteit Utrecht ook 3 onderwijsinstituten. Het betreft 2 Engelstalige undergraduate honours-opleidingen en het instituut voor de lerarenopleiding:

Ondersteuning

Elke faculteit heeft een ondersteunende dienst met daarin een afdeling Onderwijs Studenten Zaken (OSZ). Studenten en medewerkers kunnen bij OSZ terecht voor onder andere inschrijvingen voor cursussen en programma’s, roosters, studiegidsen, studieadvies, studeren in het buitenland et cetera.

Ook de directie Onderwijs & Onderzoek speelt een rol bij onderwijsondersteuning. De afdeling Studentbegeleiding helpt studenten bij studiekeuze, studeer- en persoonlijke problemen, en ondersteunt de faculteiten bij studentbegeleiding. Studentzaken & International Office beantwoordt vragen over studiegerelateerde onderwerpen als inschrijving en studiefinanciering, begeleidt studenten bij internationale uitwisseling, en ondersteunt de faculteiten bij de toelating van internationale studenten.