Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Onderwijs

Het Utrechtse onderwijs

Kwaliteit heeft bij de Universiteit Utrecht de hoogste prioriteit. We zijn dan ook de universiteit met het hoogste studiesucces in Nederland. Daarnaast staat de Universiteit Utrecht bekend om haar onderwijsmodel dat is gericht op de juiste student op de juiste plek. Zo voert de Universiteit Utrecht als eerste universiteit verplicht een matchingstraject in voor elke nieuwe student (per 1 september 2013).
De universiteit bouwt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs om studenten het uitdagende en innovatieve onderwijsklimaat te bieden dat recht doet aan hun ambities en talenten. Kijk ook bij het Utrechtse onderwijsmodel.

Grootste studiesucces

De Universiteit Utrecht heeft het grootste studiesucces van alle Nederlandse universiteiten. Van alle studenten die in 2007 aan hun bacheloropleiding begonnen, behaalde 58 procent binnen 4 jaar een bachelordiploma. Landelijk lag dit percentage met 47 procent aanzienlijk lager. Van de studenten die niet in het 1ste jaar uitvallen, haalt 71 procent binnen 4 jaar een bachelordiploma. Van de studenten die in 2009 instroomden in een 1-jarig masterprogramma en afkomstig waren van de Universiteit Utrecht behaalde 77 procent binnen 2 jaar het masterdiploma. Van de instroom in 2008 in 2-jarige masterprogramma's behaalde 73 procent van de studenten afkomstig van de universiteit binnen 3 jaar het masterdiploma (cijfers 2012). Zie ook cijfers en feiten.

Goede waardering

De Nederlandse hoogleraren en universitair hoofddocenten beoordelen de Universiteit Utrecht wederom als de beste brede universiteit van Nederland. De universiteit is daarmee voor de elfde opeenvolgende keer koploper. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van tijdschrift Elsevier naar ‘De Beste Studies’.
Studenten plaatsten 9 van de 44 onderzochte bacheloropleidingen op de eerste plaats. De Universiteit Utrecht komt daarmee op de vierde plaats volgens studenten.

Beste Nederlandse universiteit

De Universiteit Utrecht behoort tot 's werelds topuniversiteiten. De Shanghai Ranking rangschikt de universiteit op 1 in Nederland, op een 16e plaats in Europa en wereldwijd op een 57e plaats. Volgens de Times Higher Education Ranking staat de universiteit op plaats 79. Daarnaast staat de universiteit op de 1e plaats in Nederland, 6e plaats in Europa en op de 34e plaats wereldwijd in de Taiwan-ranglijst, uitgebracht door de Higher Education Evaluation & Acreditation Council (HEEFCE). Zie voor meer informatie over de rankings: cijfers en feiten.

Onderwijskwaliteit

De opleidingen van de Universiteit Utrecht voldoen aan strenge kwaliteitseisen en bieden studenten activerend onderwijs en goede begeleiding. De Universiteit Utrecht vraagt van de student betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit zichzelf te halen. Om de hoge kwaliteit van het onderwijs vast te houden en verder te verbeteren werkt de Universiteit Utrecht doorlopend aan kwaliteitsverbetering, onderwijsinnovatie en professionalisering. Lees meer over de Onderwijsparade en topstudenten- en docenten.

Carrièreperspectief

Afgestudeerden van de Universiteit Utrecht komen op zeer uiteenlopende posities en bij gerenommeerde universiteiten wereldwijd terecht.

Vooraan in onderwijsvernieuwing

De Universiteit Utrecht loopt voorop in onderwijs en onderwijsvernieuwing, en ontwikkelt uitdagende programma’s voor groepen extra getalenteerde en gemotiveerde studenten om aan de internationale roep om kwaliteit en talent tegemoet te komen. Succesvolle onderwijsconcepten zoals het kleinschalige en prestigieuze University College Utrecht en het Utrecht Law College, hebben tot doel de uiteenlopende talenten optimaal te stimuleren en te ontwikkelen. Verschillende universiteiten volgden deze voorbeelden na.

1e universiteit in Nederland met:

 


Summerschool

 

Internationaal

Utrecht kijkt altijd verder dan de landsgrenzen. Wetenschap is tenslotte een internationale aangelegenheid. Met partners over de hele wereld, geeft de Universiteit Utrecht studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale uitwisselingen of buitenlandse stages. Het internationale karakter van de Universiteit Utrecht wordt benadrukt doordat de universiteit het breedste aanbod Engelstalige masterprogramma’s heeft en de grootste summerschool in Europa.
De Universiteit Utrecht werkt strategisch samen met diverse partneruniversiteiten, waaronder de University of California. Verder worden er gezamenlijke masterprogramma’s aangeboden die zijn ontwikkeld in het Erasmus Mundus programma.
In 2013 kwamen 1.537 buitenlandse en 1.224 exchange studenten uit 118 verschillende landen naar Utrecht om deel te nemen aan onze Engelstalige onderwijsprogramma’s. Daarnaast ging een groot aantal studenten van onze universiteit naar het buitenland.

Meer informatie:
Internationale omgeving
Studeren in het buitenland
Internationale studenten in het UES-programma

Onderwijs en samenleving

Utrechtse opleidingen bieden veel keuzeruimte, waardoor studenten hun ambities zelf vorm geven. Doordat wetenschappers en studenten in Utrecht vanuit verschillende disciplines met elkaar samenwerken, dragen zij in belangrijke mate bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, en daarmee aan de kwaliteit van de samenleving.


student Adam Matthews

studente Myrte Merkestein 1/2

Wetenschappelijke integriteit

Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. 
Meer informatie: zie de site van de VSNU en de pagina wetenschappelijke integriteit.