prof. mr. Fred Soons
a.h.a.soons@uu.nl
Gegenereerd op 2015-02-01 01:28:36


Leeropdracht
Internationaal publiekrecht
Benoemingsdatum 01-07-1987
Oratiedatum 13-04-1989
Profiel
  • Emeritus hoogleraar internationaal publiekrecht

 

Focusgebieden/strategische thema's
Wetenschappelijke expertises
internationaal publiekrecht - internationaal zeerecht - internationaal milieurecht - internationale geschillenbeslechting
Gegenereerd op 2015-02-01 01:28:36
Curriculum vitae

Prof. mr. A.H.A. Soons studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen in 1971 was hij korte tijd wetenschappelijk medewerker aan het Volkenrechtelijk Instituut. Hij specialiseerde zich in het internationaal recht aan de University of Washington (Seattle, USA) en Cambridge University (Engeland). In 1982 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een onderwerp op het terrein van het internationaal recht van de zee.
Van 1976 tot 1987 was hij in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 1987 werd hij hoogleraar volkenrecht (later internationaal publiekrecht) aan de Universiteit Utrecht; in 2014 ging hij jmet emeritaat.
Hij was onder meer rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, lid en voorzitter van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, lid en voorzitter van de jury van de The Hague Prize for International Law en Director of Studies van de International Law Association (ILA).
In de periode 1995-1998 was hij decaan van de (toenmalige) faculteit Rechtsgeleerdheid.
Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Defensie Academie. Als arbiter en raadsman is hij betrokken bij internationale geschillenbeslechting en hij adviseert overheden, internationale organisaties en bedrijven op het terrein van het internationaal recht.

Gegenereerd op 2015-02-01 01:28:36
  • Marine scientific research and the law of the sea (proefschrift UU, 1982)
  • Zeegrenzen en zeespiegelstijging (oratie UU, 1989)
  • Recente publicaties betreffen o.m. de tenuitvoerlegging en handhaving van sancties van de VN Veiligheidsraad, het rechtsregiem voor het wetenschappelijk zeeonderzoek en natuurbescherming op zee, en het zelfbeschikkingsrecht in relatie tot de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden.
^ naar boven
Gegenereerd op 2015-02-01 01:28:36

Onderzoek

Internationaal publiekrecht algemeen; internationaal recht van de zee en internationaal milieurecht; territoriale geschillen.

Facultair onderzoeksprogramma

Gegenereerd op 2015-02-01 01:28:36
Nevenfuncties

Buitengewoon hoogleraar internationaal publiekrecht aan de University of Curacao

Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie

Member of the Advisory Body of Experts on the Law of the Sea of the Intergovernmental Oceanographic Commission

Lid van volkenrechtelijke arbitragetribunalen

Lid van de Evaluatiecommissie nieuwe bestuurlijke structuur Caribisch Nederland

Gegenereerd op 2015-02-01 01:28:36
Volledige naam
prof. mr. A.H.A. Soons Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 7060
Gegenereerd op 2015-02-01 01:28:36
Laatst bijgewerkt op 23-01-2015