Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Sociale Wetenschappen

Samenwerkingsverbanden

Naast de gezamenlijke onderzoeken met wetenschappers in binnen- en buitenland, werken docenten en onderzoekers van de faculteit samen met vele overheidsinstanties, bedrijven en (non-)profitorganisaties. Zo is er onder meer een nauwe relatie met Altrecht, het Instituut voor Psychotrauma, Centrum '45, ZonMw, Eduniek in Onderwijs, CBS en TNO, maar ook de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken. Een deel van de samenwerkingsrelaties is vormgegeven in bijzondere leerstoelen.

Maatschappelijke adviesraad

De faculteit heeft een maatschappelijke adviesraad ingesteld om het contact met de samenleving nog meer te intensiveren. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties waarmee de faculteit al een structurele samenwerking had of die nog in  ontwikkeling is. De leden van de adviesraad denken mee over het facultaire onderwijs en onderzoek en de maatschappelijke verankering hiervan. Centraal hierbij staan specifieke vragen uit de praktijk.