Faculteit Sociale Wetenschappen

De faculteit Sociale Wetenschappen telt drie departementen: Educatie & Pedagogiek, Maatschappijwetenschappen en Psychologie. Ieder departement bestaat uit een aantal afdelingen.

Educatie & Pedagogiek

Hoofd departement: Marian Jongmans
Directeur bedrijfsvoering: Jacqueline Neefjes
Tel.: (030) 253 4601 of (030) 253 4601

Psychologie

Hoofd departement: Toon Taris
Directeur bedrijfsvoering: Mischa Peters
Tel.: (030) 253 3666 of (030) 253 1470

Graduate Schools

De bacheloropleidingen van de faculteit zijn gebundeld in de Undergraduate School of Social and Behavioural Sciences, de masterprogramma's en PhD-opleidingen in de Graduate School en de onderzoeksprogramma’s in het Research Institute. Verder is de faculteit penvoerder van de interfacultaire Graduate School of Teaching, waarin alle lerarenopleidingen en minors van de universiteit zijn ondergebracht.
Lees meer over de Graduate Schools.

Faculteit Sociale Wetenschappen