Faculteit Sociale Wetenschappen

De faculteit Sociale Wetenschappen telt drie departementen: Educatie & Pedagogiek, Maatschappijwetenschappen en Psychologie. Ieder departement bestaat uit een aantal afdelingen.

Educatie & Pedagogiek
Lezende kinderen
Psychologie
Brein

Hoofd departement:
Toon Taris
Directeur bedrijfsvoering:
Mirande van Leuven
Telefoonnummer:
030-253 3666 of 030-253 1470

Afdelingen

Graduate Schools

De bacheloropleidingen van de faculteit zijn gebundeld in de Undergraduate School of Social and Behavioural Sciences, de masterprogramma's en PhD-opleidingen in de Graduate School en de onderzoeksprogramma’s in het Research Institute. Verder is de faculteit penvoerder van de interfacultaire Graduate School of Teaching, waarin alle lerarenopleidingen en minoren van de universiteit zijn ondergebracht. Lees meer over de Graduate Schools.

Faculteit Sociale Wetenschappen