Faculteit Sociale Wetenschappen

De faculteit Sociale Wetenschappen staat voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. De focus ligt op de disciplines algemene sociale wetenschappen, culturele antropologie, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie. Vanuit die expertise dragen wij bij aan de vorming van jong talent in een breed palet aan opleidingen en aan een beter begrip voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Uiteraard werken we daarbij veelvuldig samen met maatschappelijke organisaties.

De faculteit telt ongeveer 850 medewerkers en ruim 5.600 studenten. 

Onderzoek faculteit Sociale Wetenschappen
Voorbeelden van ons onderzoek
Kleuter
KleuterExtra

Extra ondersteuning voor kleuters naast het dagelijks onderwijs.

Wat werkt tegen pesten?
Onderzoek naar antipestprogramma's.
Vrijwilligers helpen slachtoffers

Slachtoffers van criminaliteit of een ongeluk, kunnen hulp krijgen van vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland.

In de media

De Kanjertraining, een training voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, is effectief. Dat concludeert psychologe Lilian Vliek in haar proefschrift.

Zelfbeeld meisjes
50 Bites of Science

Is het zelfbeeld van meisjes de afgelopen 50 jaren veranderd?

Het YES!-onderzoek

De wereld verandert snel. Hoe groeien Europese jongeren op?

Nieuws

7 oktober 2015
Dwangmatig controlegedrag bij patiënten met obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) speelt ook een belangrijke rol in het ontstaan en voortbestaan van OCS.
hersenen
5 oktober 2015
Jan Brascamp: "Uit ons onderzoek blijkt dat hersenen visuele keuzes automatisch maken. Zo automatisch zelfs, dat je het zelf niet in de gaten hebt."
1 oktober 2015
Psychotherapie is een effectieve behandeling voor depressie, maar het werkt minder goed dan tot nu toe in de wetenschappelijke literatuur bekend was.
RSS

Agenda

16
okt
16 oktober 2015 09:00 -
Exchange the newest insights on how to make embodied design productive for technology-enhanced learning environments.
28
okt
28 oktober 2015 14:30 -
Annika de Haan promoveert op haar onderzoek naar effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen
30
okt
30 oktober 2015 16:15 -
Jackie June ter Heide deed promotieonderzoek naar behandeling van trauma's bij vluchtelingen
RSS

Faculteit Sociale Wetenschappen