Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Sociale Wetenschappen

Ondersteuning en faciliteiten

Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning (BO) zorgt voor de bestuurlijke en secretariële ondersteuning van het Facultair Management Team en de Faculteitsraad.

Communicatie & Marketing

Communicatie & Marketing (C&M) adviseert en ondersteunt bij de in- en externe communicatie van de faculteit.

Finance & Control

Finance & Control (F&C) verricht diverse financiële werkzaamheden voor de faculteit Sociale Wetenschappen.

Huisvesting & Services Centrumgebied

Huisvesting & Services Centrumgebied (H&S) verzorgt faciliteiten, ICT en huisvesting in het Centrumgebied.

Human Resources

Human Resources (HR) is de strategische adviseur van bestuurders en leidinggevenden voor het personeel- & organisatiebeleid.

Onderwijs- & Studentenzaken

Onderwijs- & Studentenzaken (OSZ) ondersteunt het onderwijsbeleid van de faculteit en regelt organisatorische, logistieke en administratieve zaken rondom het onderwijs.

Onderzoeksbeleid en  -ondersteuning

De afdeling Onderzoeksbeleid en –ondersteuning (OBO) assisteert het faculteitsbestuur bij zaken die het facultaire onderzoek betreffen: beleidsontwikkeling, ondersteuning van onderzoekers bij subsidieaanvragen, valorisatie, de registratie van onderzoeksgegevens, de ondersteuning van visitaties en promovendi-zaken. Het Research Support Office, PhD Office en Kennispunt maken deel uit van OBO.