Descartes Centre

Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie is een samenwerkingsverband van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Het Descartes Centre draagt bij aan het maatschappelijke en politieke debat door kritisch te reflecteren over de grondslagen en de verspreiding van wetenschappelijke kennis, en de rol van de retorica daarbij.

Nieuws

Internationaal wetenschapshistorisch tijdschrift Isis
12 april 2016
Masterstudenten en promovendi wetenschapsgeschiedenis kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap van Horus.
Vluchtelingen bij de grens van Slovenië © iStockphoto.com/IdealPhoto30
28 maart 2016
NRC (26 maart) schreef over de populariteit van geschiedenis, en merkte op dat er vooral veel historici uit Utrecht in de media verschijnen.
12th-century annotated manuscript © Leiden University Library, Special Collections
22 maart 2016
Steinova vertelt in NRC over haar promotieonderzoek naar aantekeningen van vroegmiddeleeuwse lezers.
RSS

Agenda

9 mei 2016 20:00 - 21:30
Vaak komen kunst en wetenschap samen in techniek, zoals bij film en fotografie. Prof. dr. Sven Dupré neemt je mee in de wereld van materialen en technieken.
12 mei 2016 15:00 - 17:00
Lara Broecke en Victor Schmidt spreken over Cennino Cennini’s Libro dell’Arte (begin 15e eeuw) en de nieuwe vertaling ervan.
Principia mathematica (1687) by Newton
16 mei 2016 15:30 - 16 juni 2016 18:00
De mathematische mechanica rond 1700 ontstond volgens Shank helemaal niet door toedoen van het genie van Isaac Newton.
RSS
wetenschapsgeschiedenis | wetenschapsfilosofie | kennismaatschappij | wetenschappelijke integriteit | financiering van onderzoek | disciplines en interdisciplinariteit | universiteitsgeschiedenis

Descartes Centre