Descartes Centre

Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie is een samenwerkingsverband van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Het Descartes Centre draagt bij aan het maatschappelijke en politieke debat door kritisch te reflecteren over de grondslagen en de verspreiding van wetenschappelijke kennis, en de rol van de retorica daarbij.

Nieuws

19 juli 2016
In dit boek onderzoekt Fenneke Sysling de manier waarop Nederlandse onderzoekers die zich bezighielden met ras menselijke diversiteit in Indonesië begrepen.
15 juli 2016
De jonge onderzoekers kunnen met deze subsidie 3 jaar lang hun eigen onderzoek uitvoeren.
Augustine and Cassiodore debating in the margin of a 12th-century manuscript © Cambridge, Trinity College MS B.5.4
25 juni 2016
Mariken Teeuwens nieuwe project geeft inzicht in wetenschappelijk denken in de Middeleeuwen. Het project heeft een vacature voor een postdoc.
RSS

Agenda

3 oktober 2016 15:15 - 17:00
In de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar wordt het concept 'de geschiedenis van kennis' bediscussieerd.
Sven Dupré
10 oktober 2016 16:15 - 17:30
Kunst- en wetenschapshistoricus Dupré pleit in zijn oratie voor een interdisciplinair perspectief op technische kunstgeschiedenis.
Nacht van Descartes: Onbetaalbare ontdekkingen. Beeld © Unsplash.com
25 oktober 2016 20:00 - 22:00
Is de speurtocht naar de Big Bang miljarden euro's waard?
RSS
Expertises: wetenschapsgeschiedenis | wetenschapsfilosofie | kennismaatschappij | wetenschappelijke integriteit | financiering van onderzoek | disciplines en interdisciplinariteit | universiteitsgeschiedenis

Descartes Centre