Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL)

De online Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) brengt docentgedrag in kaart, en meer specifiek de omgang tussen docent en leerlingen in termen van hoe goed het contact is met leerlingen ('nabijheid’) en de mate van regie van de docent (‘invloed’). Invloed en nabijheid van de docent zijn belangrijk voor het welzijn van leerlingen en docenten zelf, maar ook voor schoolse prestaties.

Leerlingen vullen in hoe zij het gedrag van de docent ervaren (leerlingbeeld), en de docent vult dit in voor zichzelf (zelfbeeld) en hoe het eigen handelen er bij voorkeur uitziet (ideaalbeeld) De verschillen tussen de drie perspectieven vormen het uitgangspunt voor reflectie, en het werken aan de eigen ontwikkeling. Onderwijsadvies & Training kan hierbij ondersteunen door middel van coaching, scholing of advies op maat. 

Bestemd voor: 
Docenten, managers en schoolleiding in het vo
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: 
€350 per 50 stuks, en €25 voor 1 stuk (zie ook toelichting verder op deze pagina)
Bijzonderheden: 

Interesse in de VIL voor het hoger onderwijs? Neem contact op via educationaltools@uu.nl.

Gebruik en afname van de VIL

De VIL is een online vragenlijst en bestaat uit een aantal uitspraken. Studenten geven op een Likertschaal van 1 (“Nooit”) tot 5 (“Altijd”) aan in hoeverre de uitspraak past bij de docent. Het afnemen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten afhankelijk van schooltype, leerjaar en ervaring met het invullen van de vragenlijst.

De vragenlijst kan op verschillende manieren worden ingezet. Zo kan de VIL in meerdere klassen van een docent worden afgenomen. Ook kan handig zijn om resultaten te leggen naast gegevens van een eerdere afname, naast gegevens van andere docenten of naast andere vragenlijsten. Ook kan de vragenlijst helpen bij het evalueren van onderwijsprojecten. De informatie die wordt verkregen kan aanleiding vormen om individueel of samen met anderen te reflecteren op het eigen functioneren. 

VIL als instrument voor kwaliteitszorg en persoonlijke ontwikkeling

De evaluatie van het functioneren van docenten kan onderdeel uitmaken van een breder systeem van kwaliteitszorg, waarmee het functioneren van de school besproken wordt. Het verzamelen van gegevens via de VIL vormt dan een onderdeel van een cyclisch proces. De resultaten kunnen docenten ook ondersteunen bij de eigen ontwikkeling. Onderwijsadvies & Training kan hier in een vervolgtraject coaching bij bieden.

Rapportage en advies


Rapportage

De vragenlijst levert gegevens* over de percepties van de leerlingen (in de vorm van een gemiddelde per klas) en de perceptie van de docent. Ook zijn ter vergelijking gegevens opgenomen van de gemiddelde scores van een representatieve groep docenten. De gegevens worden samengevat in een figuur. Het model dat hiervoor gebruikt wordt, bestaat uit acht sectoren (de interpersoonlijke cirkel). Hoe sterker een sector gearceerd is, des te sterker vertoont iemand het gedrag uit de betreffende sector. De rapportage bevat een toelichting bij de betekenis van dit model. 

Advies

Op aanvraag kan Onderwijsadvies & Training de VIL-resultaten bespreken met individuele docenten of teams van docenten. Ook bieden we training en advies bij het gebruik van de VIL in het kader van begeleiding, docentprofessionalisering en kwaliteitszorg.

Doelgroep

De VIL is gericht op de rol en het functioneren van docenten in het voortgezet onderwijs. De vragenlijst is minder geschikt voor gebruik in klassen van docenten lichamelijke oefening. 

Hoger onderwijs

Interesse in de VIL voor het hoger onderwijs? Neem contact op via educationaltools@uu.nl.

Kosten

  • De prijs voor één abonnement bestaande uit 50 afnames is €350 (incl. 21% btw). Met één abonnement kun je de VIL in 50 klassen afnemen en 50 rapportages laten uitdraaien. Per afname zijn minimaal 5 leerlingen nodig, het maximum is 50.
  • De prijs voor één afname ( is €25 (incl. 21% btw). Dit betekent dat je de VIL in 1 klas kunt afnemen en 1 rapportage kunt laten uitdraaien. Er zijn minimaal 5 leerlingen nodig, het maximum is 50.

Aan de slag met de VIL


Abonnement (50 afnames)

Wil je voor jouw klas of school een abonnement aanvragen, waarmee je de VIL in 50 klassen kunt afnemen? Vul dan onderstaand formulier in.

Abonnement aanvragen

Eén afname

Wil je de VIL één keer afnemen? Klik dan op onderstaande button. In de online omgeving is een betaalmodule ingebouwd waarmee je de vragenlijst per stuk kunt afnemen. (Tip: Check eerst of jouw school al een VIL-abonnement heeft).

Ga naar de online VIL

De wetenschappelijke basis van de VIL

Wil je meer weten over de VIL, en hoe de uitkomsten van de VIL samenhangen met het welzijn van docenten, leerlingen en schoolprestaties? Bekijk dan deze UU-website over interpersoonlijke relaties in het onderwijs. Hier worden ook de kernbegrippen van de Interpersoonlijke Theorie uitgelegd. Deze theorie vormt de wetenschappelijke basis voor de VIL.

Contact

Heb je vragen over de VIL? Neem dan contact op met het secretariaat van Onderwijsadvies & Training.
T 030 253 2261
E educationaltools@uu.nl

*De gegevens die door O&T worden verzameld via de vragenlijsten kunnen geanonimiseerd worden gebruikt voor onderzoek en om de kwaliteit van de vragenlijsten te verbeteren. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met het gebruik van de data voor dit doel.