Professionaliseringstraject voor docentcoaches in school

Beginnende docenten die worden gecoacht, ervaren een plezierige start van hun loopbaan. Ook neemt de effectiviteit van lesgeven toe en verloopt professionele groei sneller. Goede begeleiding vermindert daarnaast de uitval onder (beginnende) docenten. Tijdens dit intensieve traject werk je aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan je eigen leerproces als coach. 

Bestemd voor: 
Ervaren docenten en (beginnend) docentcoaches, decanen, mentoren en begeleiders
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Tijdsinvestering: 
60 uur (bijeenkomsten en zelfstudie)
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€1425,-

INHOUD

Het leren van docenten en coaches staat centraal in deze cursus: wat moeten ze weten en wat moeten ze kunnen? Theorieën over leren en motivatie vertalen we naar concrete werkvormen en toepassingen voor de praktijk. Als coach werk je aan de eigen gespreksvaardigheden, het geven van feedback en het confronteren binnen een veilige relatie. Deelnemers houden elkaar de spiegel voor. Je wordt je bewust van je eigen overtuigingen over leren en onderwijs en de invloed daarvan op de inhoud van het coachen en de wijze waarop je dit doet. 

PROGRAMMA

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de eigen rolopvatting, mening en bereidheid om de eigen lespraktijk kritisch te bekijken (het Droste effect),
 • communicatieprocessen, gespreksvaardigheden en het geven van feedback,
 • intervisie en het begeleiden daarvan,
 • het pedagogisch- en didactisch handelen van nieuwe of beginnende docenten en het observeren ervan (wat willen we zien aan docentgedrag en werkvormen  in de klas, hoe observeren we dat, ontwikkeling kijkwijzer),
 • inbedding in de school: drijfveren en visie op onderwijs en betekenis daarvan in de eigen school aan de hand van de zes rollen van een docent,
 • reflectie, zelfredzaamheid, de VIL en de leercyclus van Korthagen (op het niveau van de docent en op het niveau van de coach),
 • de nieuwe docent wegwijs maken in het vak en de ‘logistieke’ kanten ervan.

DOELSTELLINGEN

Na afloop:

 • kun je coachingsvaardigheden gebruiken om collegadocenten te ondersteunen in hun persoonlijke professionele ontwikkeling,
 • kun je individuele (ontwikkel)vragen van docenten benutten als aanknopingspunt voor de ontwikkeling van pedagogisch didactisch handelen,
 • kun je verder werken aan eigen leerdoelen voor de ontwikkeling van je rol als docentcoach,
 • heb je een kader om zelf coaches op te leiden binnen school,
 • heb je een kader/kijkwijzer voor observatie.

STUDIEBELASTING

Naast de bijeenkomsten (48 uur) moet je rekening houden met 12 uur zelfstudie. Ook wordt verwacht dat deelnemers hetgeen ze hebben geleerd gedurende het traject toepassen in de praktijk.

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat bij actieve deelname, uitvoering van opdrachten en bijdrage aan groepswerk.

DATA EN INSCHRIJVING

Alle bijeenkomsten zijn van 09:30-16:30 uur. Deze cursus is nog niet gepland. Je kunt je belangstelling doorgeven via onderstaande button.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Contactpersoon