Lesson Study cyclus begeleiden op school (VO)

Wil je op jou school een Lesson Study doen, maar heb je niet de beschikking over de kennis en ervaring om dit te organiseren? Wij ondersteunen de school in het opzetten en uitvoeren van een Lesson Study. Indien gewenst leveren wij een procesbegeleider en deskundige. Hierbij is het streven de school in staat te stellen duurzaam en zelfstandig Lesson Study uit te voeren.

Bestemd voor: 
schoolopleiders, schoolleiders
Startmoment(en): 
In overleg
Locatie: 
Nog niet bekend
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Bijzonderheden: 

Betreft maatwerk

Online, face-to-face of blended?

Ons aanbod kan online, face-to-face of blended worden verzorgd. Onderstaande inhoud is gebaseerd op face-to-face contact. Mocht de activiteit (gedeeltelijk) online worden verzorgd, dan wordt het aanbod waar nodig aangepast zodat het online goed tot z’n recht komt en tot vergelijkbare leerresultaten leidt. Uiteraard worden de aanpassingen afgestemd met de aanvrager.

Wat is Lesson Study?

Lesson Study is een vorm van praktijkonderzoek met een team van collega’s aan de hand van een vraag uit de lespraktijk. Het team zoekt nieuwe invalshoeken en ontwerpt een les op basis van die vraag. De les wordt gegeven, waarbij leerlingen door collega’s worden geobserveerd en bevraagd. Het leren van leerlingen staat centraal. Op basis van deze gegevens en de eerder uitgesproken verwachtingen wordt de les aangescherpt, opnieuw gegeven en onderzocht. Het draait dus om samen systematisch en kritisch kijken naar de eigen lespraktijk, en daarvan te leren.

Ik heb belangstelling

Lesson Study: Train-de-trainer

Naast het begeleiden van een Lesson Study cyclus op school, bieden we ook een train-de-trainer-traject.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Meer over ons.

Contactpersoon